FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

maj 22, 2023

Feminea Fitness Advanced


Featured image for “Feminea Fitness Advanced”

Fitness

Att ta ett blodprov före träning eller innan du börjar på gym kan ge värdefull information om din hälsa och välbefinnande.

Men varför är det så viktigt och hur kan det bidra till att förbättra din träningsupplevelse och övergripande hälsa?

Låt oss ta reda på det.

Personanpassad träning

 Vi är alla unika, och därför kan samma träningsregim ha olika effekter på olika människor.

Genom att känna till dina blodvärden kan du anpassa din träningsrutin och kost för att bättre passa dina personliga behov och förbättra dina resultat.

Upptäcka eventuella hälsoproblem i tid

 Ett blodprov kan upptäcka potentiella hälsoproblem, som anemi, högt blodsocker, eller en underaktiv sköldkörtel, vilket kan påverka din prestation och återhämtning.

Att få dessa problem diagnostiserade och behandlade kan hjälpa dig att prestera bättre och känna dig bättre.

Spåra din framsteg

Genom att testa dina blodvärden regelbundet kan du se hur din hälsa förbättras över tid.

Detta kan vara en stor motivation för att hålla fast vid din träningsrutin och hälsosamma livsstil.

Optimerad kost

 Genom att förstå dina blodvärden kan du skräddarsy din kost för att tillgodose dina näringsbehov, vilket kan förbättra din prestation, återhämtning och allmänna hälsa.

Främja långsiktig hälsa

 Att träna handlar inte bara om att se bra ut nu, det handlar om att främja din långsiktiga hälsa.

Genom att ta hand om din inre hälsa nu, kan du förhindra kroniska sjukdomar senare i livet.

Att genomgå en blodundersökning innan du påbörjar en ny träningsregim kan vara ett optimalt sätt att maximera fördelarna med din träning, samtidigt som du investerar i din långsiktiga hälsa.

Beställa detta hälsotestFemineaLab Butik

Varför är det viktigt att göra ett hälsotest via blodprov om man vill börja träna eller gå till gym?

Ett blodprovstest kan vara viktigt för dig som vill börja träna på gym eller använda ett träningsprogram.

Resultatet från sådant test kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande hälsotillstånd som kan påverka din förmåga att säkert delta i fysisk aktivitet.

Dessutom kan de användas för att mäta dina nuvarande nivåer av vissa ämnen, såsom kolesterol eller glukos, vilka kan användas som en baslinje  och sedan följa din utveckling över tid.

Dessutom kan ett hälsotest också användas för att bedöma näringsnivåer i kroppen och identifiera eventuella brister som kan behöva åtgärdas genom kost eller kosttillskott.

Fitness

Att ta ett blodprov före träning eller innan du börjar på gym kan ge värdefull information om din hälsa och välbefinnande.

Men varför är det så viktigt och hur kan det bidra till att förbättra din träningsupplevelse och övergripande hälsa?

Låt oss ta reda på det.

 

Personanpassad träning

 Vi är alla unika, och därför kan samma träningsregim ha olika effekter på olika människor. Genom att känna till dina blodvärden kan du anpassa din träningsrutin och kost för att bättre passa dina personliga behov och förbättra dina resultat.

Upptäcka eventuella hälsoproblem i tid

 Ett blodprov kan upptäcka potentiella hälsoproblem, som anemi, högt blodsocker, eller en underaktiv sköldkörtel, vilket kan påverka din prestation och återhämtning. Att få dessa problem diagnostiserade och behandlade kan hjälpa dig att prestera bättre och känna dig bättre.

Spåra din framsteg

Genom att testa dina blodvärden regelbundet kan du se hur din hälsa förbättras över tid. Detta kan vara en stor motivation för att hålla fast vid din träningsrutin och hälsosamma livsstil.

Optimerad kost

 Genom att förstå dina blodvärden kan du skräddarsy din kost för att tillgodose dina näringsbehov, vilket kan förbättra din prestation, återhämtning och allmänna hälsa.

Främja långsiktig hälsa

 Att träna handlar inte bara om att se bra ut nu, det handlar om att främja din långsiktiga hälsa. Genom att ta hand om din inre hälsa nu, kan du förhindra kroniska sjukdomar senare i livet.

Att genomgå en blodundersökning innan du påbörjar en ny träningsregim kan vara ett optimalt sätt att maximera fördelarna med din träning, samtidigt som du investerar i din långsiktiga hälsa.

Beställa detta hälsotestFemineaLab Butik

Det finns många fördelar för dig att göra ett hälsotest om du planerar att träna eller gå till gymmet regelbundet

Analys av underliggande hälsotillstånd

Blodprov kan hjälpa till vid analys av eventuella underliggande hälsotillstånd som kan påverka din förmåga att delta i fysisk aktivitet på ett säkert och effektivt sätt. Sådana tillstånd kan t.ex. vara diabetes, hypertension (högt blodtryck) eller anemi.

Övervakning av näringsnivåer

Ett blodprov kan användas för att bedöma näringsnivåer i kroppen, såsom järn, vitamin D och B12. Dessa näringsämnen är avgörande för att bibehålla sin allmän hälsa och är viktiga för att nå optimal prestanda på gymmet.

Bedömning av hjärt-kärlhälsa

Blodprov kan användas för att bedöma hjärt-kärlhälsa genom att mäta kolesterolnivåer och triglycerider, vilket kan användas för att upptäcka risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Bedömning av muskel- och leverfunktion

Blodprov kan användas för att bedöma muskel- och leverfunktion, vilket kan hjälpa till att upptäcka eventuella problem som kan påverka din förmåga att träna.

Övervakning av dina framsteg

Blodprov kan användas för att mäta basnivåer eller dina referensvärden av vissa ämnen och sedan användas för att övervaka utvecklingen över tid. Det hjälper dig att förstå hur din kropp reagerar på ditt träningsprogram och om några justeringar behöver göras.

Upptäcka inflammationer

Blodprov kan användas för att upptäcka inflammationer i kroppen, vilket kan orsakas av överträning, skada eller andra faktorer som kan påverka din prestanda eller återhämtning.

Upptäcka hormonella obalanser

Blodprov kan hjälpa till att visa på hormonella obalanser som kan påverka muskeltillväxt, återhämtning och metabolism.

 Faktorer som kan påverka dina nivåer av blodstatusmarkörer när du går till gymmet eller tränar

 

Kost- Vad du äter påverkar din blodstatus. Konsumtion av mat med högt fett- eller sockerinnehåll kan leda till ökade nivåer av kolesterol och glukos.

Genetik- Vissa individer kan ha en genetisk påverkan på vissa blodstatusmarkörer, såsom högt blodtryck eller högt kolesterol.

Läkemedel- Vissa läkemedel, som blodförtunnande, kan påverka dina blodstatusmarkörer.

Hormoner- Hormoner, såsom kortisol och testosteron, kan också påverka dina blodstatusmarkörer.

Stress- Stress kan leda till en ökning av dina kortisolnivåer, vilket kan påverka dina blodstatusmarkörer.

Träningens intensitet och volym-  Intensiteten och volymen av träningen kan påverka dina blodmarkörer. Till exempel kan uthållighetsträning minska dina nivåer av inflammationmarkörer, öka antioxidantenzymerna och förbättra din lipidprofil.

Sömn- Brist på sömn kan påverka dina blodstatusmarkörer negativt.

Ålder-  När vi åldras kan våra nivåer för blodstatusmarkörer förändras.


Varför är det viktigt att göra ett hälsotest via blodprov om man vill börja träna eller gå till gym?

 

Ett blodprovstest kan vara viktigt för dig som vill börja träna på gym eller använda ett träningsprogram.

Resultatet från sådant test kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande hälsotillstånd som kan påverka din förmåga att säkert delta i fysisk aktivitet.

Dessutom kan de användas för att mäta dina nuvarande nivåer av vissa ämnen, såsom kolesterol eller glukos, vilka kan användas som en baslinje  och sedan följa din utveckling över tid.

Dessutom kan ett hälsotest också användas för att bedöma näringsnivåer i kroppen och identifiera eventuella brister som kan behöva åtgärdas genom kost eller kosttillskott.

 


Det finns många fördelar för dig att göra ett hälsotest om du planerar att träna eller gå till gymmet regelbundet

 

Analys av underliggande hälsotillstånd

Blodprov kan hjälpa till vid analys av eventuella underliggande hälsotillstånd som kan påverka din förmåga att delta i fysisk aktivitet på ett säkert och effektivt sätt. Sådana tillstånd kan t.ex. vara diabetes, hypertension (högt blodtryck) eller anemi.

Övervakning av näringsnivåer

Ett blodprov kan användas för att bedöma näringsnivåer i kroppen, såsom järn, vitamin D och B12. Dessa näringsämnen är avgörande för att bibehålla sin allmän hälsa och är viktiga för att nå optimal prestanda på gymmet.

Bedömning av hjärt-kärlhälsa

Blodprov kan användas för att bedöma hjärt-kärlhälsa genom att mäta kolesterolnivåer och triglycerider, vilket kan användas för att upptäcka risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Bedömning av muskel- och leverfunktion

Blodprov kan användas för att bedöma muskel- och leverfunktion, vilket kan hjälpa till att upptäcka eventuella problem som kan påverka din förmåga att träna.

Övervakning av dina framsteg

Blodprov kan användas för att mäta basnivåer eller dina referensvärden av vissa ämnen och sedan användas för att övervaka utvecklingen över tid. Det hjälper dig att förstå hur din kropp reagerar på ditt träningsprogram och om några justeringar behöver göras.

Upptäcka inflammationer

Blodprov kan användas för att upptäcka inflammationer i kroppen, vilket kan orsakas av överträning, skada eller andra faktorer som kan påverka din prestanda eller återhämtning.

Upptäcka hormonella obalanser

Blodprov kan hjälpa till att visa på hormonella obalanser som kan påverka muskeltillväxt, återhämtning och metabolism.
 Faktorer som kan påverka dina nivåer av blodstatusmarkörer när du går till gymmet eller tränar

 

Kost- Vad du äter påverkar din blodstatus. Konsumtion av mat med högt fett- eller sockerinnehåll kan leda till ökade nivåer av kolesterol och glukos.

Genetik- Vissa individer kan ha en genetisk påverkan på vissa blodstatusmarkörer, såsom högt blodtryck eller högt kolesterol.

Läkemedel- Vissa läkemedel, som blodförtunnande, kan påverka dina blodstatusmarkörer.

Hormoner- Hormoner, såsom kortisol och testosteron, kan också påverka dina blodstatusmarkörer.

Stress- Stress kan leda till en ökning av dina kortisolnivåer, vilket kan påverka dina blodstatusmarkörer.

Träningens intensitet och volym-  Intensiteten och volymen av träningen kan påverka dina blodmarkörer. Till exempel kan uthållighetsträning minska dina nivåer av inflammationmarkörer, öka antioxidantenzymerna och förbättra din lipidprofil.

Sömn- Brist på sömn kan påverka dina blodstatusmarkörer negativt.

Ålder-  När vi åldras kan våra nivåer för blodstatusmarkörer förändras.

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

 

Om svaret är ja, är det viktigt att du inte glömmer att ta ett hälstest via ett blodprov. Ett hälsotest via blodprov är en enkel och effektiv metod för att säkerställa att din kropp är i den bästa formen för att möta de utmaningar som träningen innebär.

En analys av ett enkelt blodprov kan hjälpa dig att upptäcka eventuella underliggande hälsotillstånd som kan påverka din förmåga att träna på ett säkert och effektivt sätt. Det kan också hjälpa dig att mäta dina nuvarande nivåer av viktiga ämnen som kolesterol och glukos, så att du kan sätta en baslinje för nivåer av olika hälsomarkörer och följa utvecklingen över tid. Dessutom kan ett hälsotest via ett blodprov användas för att bedöma näringsnivåer i kroppen och identifiera eventuella brister som kan behöva åtgärdas genom kost eller kosttillskott.

Blodprov kan också hjälpa dig att få en bättre förståelse för din hjärt- och kärlhälsa, muskel- och leverfunktion och din hormonbalans. Dessa faktorer kan påverka din prestanda och återhämtning i gymmet, och genom att övervaka dem regelbundet kan du göra justeringar i din träning för att få bästa möjliga resultat.

Så om du är redo att ta din träning till nästa nivå, glöm inte att göra hälsotester. Det är en enkel och effektiv metod för att säkerställa att din kropp är i den bästa formen för att möta de utmaningar som träningen innebär.

Beskrivning av de blodmarkörer vi analyserar i vårt Fitness Plus hälsopaket

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?

Om svaret är ja, är det viktigt att du inte glömmer att ta ett hälstest via ett blodprov. Ett hälsotest via blodprov är en enkel och effektiv metod för att säkerställa att din kropp är i den bästa formen för att möta de utmaningar som träningen innebär.

En analys av ett enkelt blodprov kan hjälpa dig att upptäcka eventuella underliggande hälsotillstånd som kan påverka din förmåga att träna på ett säkert och effektivt sätt. Det kan också hjälpa dig att mäta dina nuvarande nivåer av viktiga ämnen som kolesterol och glukos, så att du kan sätta en baslinje för nivåer av olika hälsomarkörer och följa utvecklingen över tid. Dessutom kan ett hälsotest via ett blodprov användas för att bedöma näringsnivåer i kroppen och identifiera eventuella brister som kan behöva åtgärdas genom kost eller kosttillskott.

Blodprov kan också hjälpa dig att få en bättre förståelse för din hjärt- och kärlhälsa, muskel- och leverfunktion och din hormonbalans. Dessa faktorer kan påverka din prestanda och återhämtning i gymmet, och genom att övervaka dem regelbundet kan du göra justeringar i din träning för att få bästa möjliga resultat.

Så om du är redo att ta din träning till nästa nivå, glöm inte att göra hälsotester. Det är en enkel och effektiv metod för att säkerställa att din kropp är i den bästa formen för att möta de utmaningar som träningen innebär.

Beskrivning av de blodmarkörer vi analyserar i vårt Fitness Plus hälsopaket

Blodstatus markörer

Erytrocytvolymfraktion

Erytrocytvolymfraktion (EVF), även känd som hematokrit, är ett mått på proportionen av röda blodkroppar i blodet.

Höga nivåer av EVF kan indikera anemi, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

EVFblodstatus

Hemoglobin

Hemoglobin är ett protein som finns i röda blodkroppar och som binder syre och transporterar det till kroppens celler.

Låga nivåer av hemoglobin kan indikera anemi, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

Hbblodstatus

Hemoglobinmassa

Hemoglobinmassa är det totala antalet hemoglobin i blodet.

Låga nivåer kan indikera anemi, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

MCHblodstatus

Trombocyter

Trombocyter, även kända som blodplättar, är viktiga för blodkoagulation.

Låga nivåer av trombocyter kan indikera ett blödningsproblem, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka lätt blåmärken och blödningar.

TPKblodstatus

Medelcellvolym

Medelcellvolym (MCV) är ett mått på den genomsnittliga storleken på röda blodkroppar.

Höga eller låga MCV kan indikera en mängd olika underliggande hälsotillstånd, såsom anemi eller vitaminbrist, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

MCVblodstatus

Erytrocyter

Erytrocyter, även kända som röda blodkroppar, ansvarar för att transportera syre till kroppens celler.

Låga nivåer av erytrocyter kan indikera anemi, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

EPKblodstatus

Vita blodkroppar

Vita blodkroppar, även kända som leukocyter, är en typ av immunceller som hjälper kroppen att bekämpa infektioner och sjukdomar.

Låga nivåer av vita blodkroppar kan indikera en svag immunsförsvar, som kan påverka prestanda negativt genom att göra kroppen mer mottaglig för infektioner och sjukdomar.

LPKblodstatus

Blodstatus markörer

 

 


Erytrocytvolymfraktion

Erytrocytvolymfraktion (EVF), även känd som hematokrit, är ett mått på proportionen av röda blodkroppar i blodet.

Höga nivåer av EVF kan indikera anemi, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

EVFblodstatus

Hemoglobin

Hemoglobin är ett protein som finns i röda blodkroppar och som binder syre och transporterar det till kroppens celler.

Låga nivåer av hemoglobin kan indikera anemi, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

Hbblodstatus

Hemoglobinmassa

Hemoglobinmassa är det totala antalet hemoglobin i blodet.

Låga nivåer kan indikera anemi, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

MCHblodstatus

Trombocyter

Trombocyter, även kända som blodplättar, är viktiga för blodkoagulation.

Låga nivåer av trombocyter kan indikera ett blödningsproblem, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka lätt blåmärken och blödningar.

TPKblodstatus

Medelcellvolym

Medelcellvolym (MCV) är ett mått på den genomsnittliga storleken på röda blodkroppar.

Höga eller låga MCV kan indikera en mängd olika underliggande hälsotillstånd, såsom anemi eller vitaminbrist, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

MCVblodstatus

Erytrocyter

Erytrocyter, även kända som röda blodkroppar, ansvarar för att transportera syre till kroppens celler.

Låga nivåer av erytrocyter kan indikera anemi, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad syreleverans till musklerna och minskad uthållighet.

EPKblodstatus

Vita blodkroppar

Vita blodkroppar, även kända som leukocyter, är en typ av immunceller som hjälper kroppen att bekämpa infektioner och sjukdomar.

Låga nivåer av vita blodkroppar kan indikera en svag immunsförsvar, som kan påverka prestanda negativt genom att göra kroppen mer mottaglig för infektioner och sjukdomar.

LPKblodstatus


Diabetes

Diabetes

HbA1c

HbA1c, även känt som glykerat hemoglobin, är ett mått på genomsnittliga blodsockerhalter under de senaste 2-3 månaderna.

Höga nivåer av HbA1c kan indikera okontrollerad diabetes, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskade energinivåer och ökad risk för skador.

Okontrollerad diabetes kan leda till komplikationer som nervskador, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka minskad känsel eller muskelsvaghet.

HbA1cprotein

Glukos

Glukos, även känt som blodsocker, är den primära energikällan för kroppens celler.

Höga nivåer av glukos i blodet kan indikera okontrollerad diabetes, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskade energinivåer och ökad risk för skador.

Glukossockerart

HbA1c

HbA1c, även känt som glykerat hemoglobin, är ett mått på genomsnittliga blodsockerhalter under de senaste 2-3 månaderna.

Höga nivåer av HbA1c kan indikera okontrollerad diabetes, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskade energinivåer och ökad risk för skador.

Okontrollerad diabetes kan leda till komplikationer som nervskador, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka minskad känsel eller muskelsvaghet.

HbA1cprotein

Glukos

Glukos, även känt som blodsocker, är den primära energikällan för kroppens celler.

Höga nivåer av glukos i blodet kan indikera okontrollerad diabetes, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskade energinivåer och ökad risk för skador.

Glukossockerart

Hjärta och kärl

Triglycerider

Triglycerider är en typ av fett som finns i blodet.

Höga nivåer av triglycerider kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

Triglyceriderblodfetter

LDL

LDL, eller lågdensitetslipoprotein, kallas ofta för "dåligt" kolesterol.

Höga nivåer av LDL kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

LDLprotein

HDL

HDL, eller högdensitetslipoprotein, kallas ofta för "bra" kolesterol.

Låga nivåer av HDL kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

HDLprotein

Kolesterol

Kolesterol är en typ av fett som finns i blodet.

Höga nivåer av totalt kolesterol kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

Kolesterollipid

LDL/HDL kolesterol

LDL/HDL-kvoten är förhållandet mellan LDL-kolesterol till HDL-kolesterol.

En hög kvot kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

LDL - HDL Kvotprotein

Apolipoprotein A1 och B

Apolipoprotein A1 och Apolipoprotein B är proteiner som spelar en roll i metabolismen av kolesterol.

Abnormala nivåer av dessa proteiner kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

Apo Bprotein
Apo A1protein

Apolipoprotein kvot

Apolipoprotein-kvoten är förhållandet mellan Apolipoprotein A1 till Apolipoprotein B.

En hög kvot kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

Apo kvotprotein

CK

Kreatinkinas (CK) är ett enzym som finns i flera vävnader i kroppen, inklusive musklerna och hjärtat. När dessa vävnader skadas, släpps CK ut i blodet.

Därför används CK-nivåer ofta som en indikator på muskelskada, hjärtmuskelinfarkt, eller andra förhållanden som resulterar i muskelnedbrytning.

När det gäller intensiv träning kan CK-nivåer öka som ett naturligt svar på muskelnedbrytning och återuppbyggnad som sker under fysisk aktivitet.

Mycket höga nivåer av CK kan dock vara en indikator på överträning, muskelskada, eller rhabdomyolys (en allvarlig nedbrytning av muskelvävnad).

Att hålla koll på CK-nivåerna kan hjälpa idrottare och de som tränar intensivt att säkerställa att de inte överanstränger sina muskler och att de ger sina kroppar tillräckligt med tid att återhämta sig mellan träningspassen.

CKenzym

Hjärta och kärl


Triglycerider

Triglycerider är en typ av fett som finns i blodet.

Höga nivåer av triglycerider kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

 

Triglyceriderblodfetter

LDL

LDL, eller lågdensitetslipoprotein, kallas ofta för "dåligt" kolesterol.

Höga nivåer av LDL kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

LDLprotein

HDL 

HDL, eller högdensitetslipoprotein, kallas ofta för "bra" kolesterol.

Låga nivåer av HDL kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

 

HDLprotein

Kolesterol

Kolesterol är en typ av fett som finns i blodet.

Höga nivåer av totalt kolesterol kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

Kolesterollipid

LDL/HDL kolesterol

 

LDL/HDL-kvoten är förhållandet mellan LDL-kolesterol till HDL-kolesterol.

En hög kvot kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

LDL - HDL Kvotprotein

Apolipoprotein A1 och B

Apolipoprotein A1 och Apolipoprotein B är proteiner som spelar en roll i metabolismen av kolesterol.

Abnormala nivåer av dessa proteiner kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

Apo A1protein
Apo Bprotein

Apolipoprotein kvot

Apolipoprotein-kvoten är förhållandet mellan Apolipoprotein A1 till Apolipoprotein B.

En hög kvot kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

CK

Kreatinkinas (CK) är ett enzym som finns i flera vävnader i kroppen, inklusive musklerna och hjärtat. När dessa vävnader skadas, släpps CK ut i blodet. Därför används CK-nivåer ofta som en indikator på muskelskada, hjärtmuskelinfarkt, eller andra förhållanden som resulterar i muskelnedbrytning.

När det gäller intensiv träning kan CK-nivåer öka som ett naturligt svar på muskelnedbrytning och återuppbyggnad som sker under fysisk aktivitet. Mycket höga nivåer av CK kan dock vara en indikator på överträning, muskelskada, eller rhabdomyolys (en allvarlig nedbrytning av muskelvävnad).

Att hålla koll på CK-nivåerna kan hjälpa idrottare och de som tränar intensivt att säkerställa att de inte överanstränger sina muskler och att de ger sina kroppar tillräckligt med tid att återhämta sig mellan träningspassen.

CKenzym

Inflammation

CRP


C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som levern producerar som svar på inflammation.

Om nivåerna är höga, kan det tyda på en akut infektion, en inflammatorisk sjukdom, eller till och med en hjärtsjukdom.

För idrottare och de som tränar intensivt, kan ett CRP-test ge viktig information.

För det första kan höga CRP-nivåer vara en indikation på överträning, vilket kan leda till sämre prestation och ökad risk för skador.

Om dina CRP-nivåer är höga, kan det vara en signal om att du behöver dra ner på träningsintensiteten eller ge dig själv mer tid för återhämtning.

För det andra kan CRP-nivåerna hjälpa till att identifiera potentiella skador eller sjukdomar.

Om du känner dig sjuk, eller om du har ovanliga smärtor eller obehag efter träning, kan ett högt CRP-värde vara ett tecken på att något är fel.

Men det är viktigt att komma ihåg att CRP bara är en generell markör för inflammation och inte kan diagnostisera en specifik sjukdom eller tillstånd.

Om dina CRP-nivåer är höga, kommer du sannolikt att behöva fler tester för att ta reda på varför.

Om du planerar att börja träna intensivt, eller om du bara vill få en bild av din övergripande hälsa innan du börjar på gym, kan ett CRP-test vara en bra idé.

CRPprotein

Hormoner

T3 och T4 Hormoner

Sköldkörtelhormonerna T3 och T4 spelar en viktig roll i att reglera kroppens metabolism, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller vid träning. T3, eller trijodotyronin, är den aktiva formen av hormonet och ansvarar för att öka kroppens metaboliska hastighet. T4, eller tyroxin, är den inaktiva formen av hormonet och omvandlas till T3 i kroppen.

Låga nivåer av T3 och T4 kan leda till en långsam metabolism och minskade energinivåer, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt. Symptom på låga sköldkörtelhormoner kan inkludera trötthet, viktökning och svårigheter att gå ner i vikt.

Å andra sidan kan höga nivåer av T3 och T4 leda till en överaktiv metabolism och ökade energinivåer, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning positivt. Symptom på höga sköldkörtelhormoner kan inkludera viktminskning, ökad aptit och svårigheter att gå upp i vikt.

TSH Homon

TSH, eller sköldkörtelstimulerande hormon, är ett hormon som produceras av hypofysen som spelar en viktig roll i att reglera sköldkörtelhormonerna T3 och T4. TSH stimulerar sköldkörteln att producera och släppa ut T3 och T4.

Låga nivåer av TSH kan indikera en överaktiv sköldkörtel, vilket kan leda till höga nivåer av T3 och T4, vilket resulterar i en ökad metabolism, viktminskning och ökade energinivåer. Detta kan potentiellt påverka prestanda på gymmet eller under träning positivt.

Å andra sidan kan höga nivåer av TSH indikera en underaktiv sköldkörtel, vilket kan leda till låga nivåer av T3 och T4, vilket resulterar i en minskad metabolism, viktökning och minskade energinivåer. Detta kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt.

Kortisol

Kortisol är ett hormon som produceras av binjurarna som svar på stress.

När du tränar eller går till gymmet kan kortisolnivåer öka som ett resultat av den fysiska stressen på kroppen. I måttliga nivåer kan kortisol ha en positiv effekt på din prestanda genom att öka energinivåerna, minska inflammationer och öka tillgängligheten av glukos i blodet.

Om dina kortisolnivåerna är för höga kan det ha en negativ inverkan på prestanda genom att minska muskelmassan, öka fettlagring och störa återhämtningsprocessen. Höga kortisolnivåer kan också leda till känslor av trötthet, minskad motivation och kognitiv funktion.

För att hålla kortisolnivåerna i schack är det viktigt att vara medveten om din kropp och se till att få tillräckligt med vila och återhämtning, äta en välbalanserad diet och hantera stress på ett hälsosamt sätt.

TSHhormon
T3 och T4hormoner
Kortisolhormon

Testosteron - SHBG bundet

Testosteron som är bundet till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) är inaktivt och kan inte användas av kroppens celler.

När testosteron binds till SHBG blir det biologiskt otillgängligt för att påverka muskeluppbyggnad och andra fysiologiska processer.

Därför är det fria testosteronet, det vill säga det som inte är bundet till SHBG eller andra bindande proteiner, som anses vara biologiskt aktivt och kan utöva sina anabola effekter.

Testosteron Bhormon

Fritt testosteron

Fritt testosteron är viktigt att mäta i blodprovet för att det kan ge en indikation på den biologiska tillgången av testosteron i kroppen. Testosteron är ett hormon som spelar en avgörande roll i muskeluppbyggnad och fysisk prestation.

Genom att mäta nivån av fritt testosteron kan man få en uppfattning om den potentiella muskeluppbyggnadskapaciteten och prestandan hos en individ.

På så sätt kan det hjälpa till att bedöma om en person är lämplig för gymträning eller andra former av fysisk aktivitet.

Testosteron Fhormon

Insulin

Insulin är ett hormon som produceras av bukspottkörteln och spelar en viktig roll i regleringen av blodsockernivåerna. Insulin hjälper till att transportera glukos från blodet till cellerna där den kan användas för energi.

För de som tränar intensivt eller regelbundet går till gymmet, är en förståelse för insulin och blodsockernivåer viktig.

Ditt blodsocker behöver vara på rätt nivå för att du ska kunna prestera optimalt under träning.

Om ditt blodsocker är för lågt, kan du känna dig svag och trött.

Om det är för högt, kan det leda till problem med långsiktiga hälsoproblem.

Ett insulinprov kan vara användbart om du har symtom på insulinresistens eller diabetes, som inkluderar extrem törst, frekvent urinering, trötthet, och otydlig syn.

Insulinresistens kan leda till högre blodsockernivåer och kan på sikt leda till typ 2-diabetes.

Träning är en viktig del av att hantera både insulinresistens och diabetes.

Om du vet att du har diabetes, är det mycket viktigt att övervaka dina blodsockernivåer före, under och efter träning. Du kanske också behöver justera ditt insulinintag baserat på dina träningsplaner.

Insulinhormon

SHBG

Sexualhormonbindande globulin (SHBG) är ett protein som produceras av levern och som binder till tre olika könshormoner: östradiol (en form av östrogen) och två former av androgener - dihydrotestosteron (DHT) och testosteron.

När SHBG binder till dessa hormoner, hindrar det dem från att påverka kroppens celler direkt. Därför kan SHBG-nivåer påverka mängden aktivt, eller "fritt", testosteron och östrogen i kroppen.

För personer som tränar intensivt eller regelbundet går till gymmet, kan mätning av SHBG-nivåerna ge insikt i deras hormonella hälsa.

Testosteron spelar en viktig roll i muskelutveckling och återhämtning, så om SHBG-nivåerna är för höga kan det binda för mycket testosteron, vilket resulterar i mindre fritt testosteron tillgängligt för muskelbyggnad och återhämtning.

Träning kan påverka SHBG-nivåerna.

Vissa studier har visat att regelbunden träning kan bidra till att sänka SHBG-nivåerna, vilket i sin tur kan öka mängden fritt testosteron i kroppen.

Om du upplever symtom som kan tyda på hormonella obalanser, som trötthet, svårigheter att bygga muskler, låg sexlust, kan det vara vettigt att testa dina SHBG-nivåer.

SHBGhormon

Östradiol

Östradiol är den mest aktiva formen av östrogen, ett könshormon som spelar en viktig roll i kvinnors reproduktiva och allmänna hälsa.

Östradiol bidrar till regleringen av menstruationscykeln, påverkar benhälsan, hjärt-kärlsystemet, hudens tillstånd, humör och kognitiv funktion.

För kvinnor som tränar intensivt, kan det vara relevant att mäta östradiolnivåer, eftersom låga nivåer av östrogen kan påverka benhälsan och öka risken för osteoporos.

Dessutom kan intensiv träning påverka menstruationscykeln och hormonbalansen, och i vissa fall leda till en tillstånd kallad "kvinnlig idrottares triad" (nu mer exakt benämnd "relativ energibrist i idrott" eller RED-S), som innefattar ätstörningar, amenorré (utebliven menstruation) och osteoporos.

Östradioltest kan hjälpa till att identifiera hormonella obalanser och hjälpa kvinnor att förstå hur deras träningsregim påverkar deras hormonella hälsa.

Det kan särskilt vara till hjälp för kvinnor som har oregelbunden menstruation, tecken på låga östrogennivåer (som t.ex. torr hud, nattsvettningar, humörsvängningar) eller symtom på överträning.

Östradiolhormon

Inflammation

CRP

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som levern producerar som svar på inflammation. Om nivåerna är höga, kan det tyda på en akut infektion, en inflammatorisk sjukdom, eller till och med en hjärtsjukdom. För idrottare och de som tränar intensivt, kan ett CRP-test ge viktig information.

För det första kan höga CRP-nivåer vara en indikation på överträning, vilket kan leda till sämre prestation och ökad risk för skador. Om dina CRP-nivåer är höga, kan det vara en signal om att du behöver dra ner på träningsintensiteten eller ge dig själv mer tid för återhämtning.

För det andra kan CRP-nivåerna hjälpa till att identifiera potentiella skador eller sjukdomar. Om du känner dig sjuk, eller om du har ovanliga smärtor eller obehag efter träning, kan ett högt CRP-värde vara ett tecken på att något är fel.

Men det är viktigt att komma ihåg att CRP bara är en generell markör för inflammation och inte kan diagnostisera en specifik sjukdom eller tillstånd. Om dina CRP-nivåer är höga, kommer du sannolikt att behöva fler tester för att ta reda på varför.

Om du planerar att börja träna intensivt, eller om du bara vill få en bild av din övergripande hälsa innan du börjar på gym, kan ett CRP-test vara en bra idé.

CRPprotein

Hormoner


Kortisol

Kortisol är ett hormon som produceras av binjurarna som svar på stress.

När du tränar eller går till gymmet kan kortisolnivåer öka som ett resultat av den fysiska stressen på kroppen. I måttliga nivåer kan kortisol ha en positiv effekt på din prestanda genom att öka energinivåerna, minska inflammationer och öka tillgängligheten av glukos i blodet.

Om dina kortisolnivåerna är för höga kan det ha en negativ inverkan på prestanda genom att minska muskelmassan, öka fettlagring och störa återhämtningsprocessen. Höga kortisolnivåer kan också leda till känslor av trötthet, minskad motivation och kognitiv funktion.

För att hålla kortisolnivåerna i schack är det viktigt att vara medveten om din kropp och se till att få tillräckligt med vila och återhämtning, äta en välbalanserad diet och hantera stress på ett hälsosamt sätt.

Kortisolhormon

Testosteron - SHBG bundet

Testosteron som är bundet till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) är inaktivt och kan inte användas av kroppens celler.

När testosteron binds till SHBG blir det biologiskt otillgängligt för att påverka muskeluppbyggnad och andra fysiologiska processer.

Därför är det fria testosteronet, det vill säga det som inte är bundet till SHBG eller andra bindande proteiner, som anses vara biologiskt aktivt och kan utöva sina anabola effekter.

Testosteron Bhormon

T3 och T4 Hormoner

Sköldkörtelhormonerna T3 och T4 spelar en viktig roll i att reglera kroppens metabolism, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller vid träning. T3, eller trijodotyronin, är den aktiva formen av hormonet och ansvarar för att öka kroppens metaboliska hastighet. T4, eller tyroxin, är den inaktiva formen av hormonet och omvandlas till T3 i kroppen.

Låga nivåer av T3 och T4 kan leda till en långsam metabolism och minskade energinivåer, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt. Symptom på låga sköldkörtelhormoner kan inkludera trötthet, viktökning och svårigheter att gå ner i vikt.

Å andra sidan kan höga nivåer av T3 och T4 leda till en överaktiv metabolism och ökade energinivåer, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning positivt. Symptom på höga sköldkörtelhormoner kan inkludera viktminskning, ökad aptit och svårigheter att gå upp i vikt.

T3hormon
T4hormon

TSH Homon

TSH, eller sköldkörtelstimulerande hormon, är ett hormon som produceras av hypofysen som spelar en viktig roll i att reglera sköldkörtelhormonerna T3 och T4. TSH stimulerar sköldkörteln att producera och släppa ut T3 och T4.

Låga nivåer av TSH kan indikera en överaktiv sköldkörtel, vilket kan leda till höga nivåer av T3 och T4, vilket resulterar i en ökad metabolism, viktminskning och ökade energinivåer. Detta kan potentiellt påverka prestanda på gymmet eller under träning positivt.

Å andra sidan kan höga nivåer av TSH indikera en underaktiv sköldkörtel, vilket kan leda till låga nivåer av T3 och T4, vilket resulterar i en minskad metabolism, viktökning och minskade energinivåer. Detta kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt.

TSHhormon

Fritt testosteron

Fritt testosteron är viktigt att mäta i blodprovet för att det kan ge en indikation på den biologiska tillgången av testosteron i kroppen. Testosteron är ett hormon som spelar en avgörande roll i muskeluppbyggnad och fysisk prestation.

Genom att mäta nivån av fritt testosteron kan man få en uppfattning om den potentiella muskeluppbyggnadskapaciteten och prestandan hos en individ.

På så sätt kan det hjälpa till att bedöma om en person är lämplig för gymträning eller andra former av fysisk aktivitet.

Testosteron Fhormon

SHBG

Sexualhormonbindande globulin (SHBG) är ett protein som produceras av levern och som binder till tre olika könshormoner: östradiol (en form av östrogen) och två former av androgener - dihydrotestosteron (DHT) och testosteron.

När SHBG binder till dessa hormoner, hindrar det dem från att påverka kroppens celler direkt. Därför kan SHBG-nivåer påverka mängden aktivt, eller "fritt", testosteron och östrogen i kroppen.

För personer som tränar intensivt eller regelbundet går till gymmet, kan mätning av SHBG-nivåerna ge insikt i deras hormonella hälsa. Testosteron spelar en viktig roll i muskelutveckling och återhämtning, så om SHBG-nivåerna är för höga kan det binda för mycket testosteron, vilket resulterar i mindre fritt testosteron tillgängligt för muskelbyggnad och återhämtning.

Träning kan påverka SHBG-nivåerna. Vissa studier har visat att regelbunden träning kan bidra till att sänka SHBG-nivåerna, vilket i sin tur kan öka mängden fritt testosteron i kroppen.

Om du upplever symtom som kan tyda på hormonella obalanser, som trötthet, svårigheter att bygga muskler, låg sexlust, kan det vara vettigt att testa dina SHBG-nivåer.

SHBGhormon

Östradiol

Östradiol är den mest aktiva formen av östrogen, ett könshormon som spelar en viktig roll i kvinnors reproduktiva och allmänna hälsa.

Östradiol bidrar till regleringen av menstruationscykeln, påverkar benhälsan, hjärt-kärlsystemet, hudens tillstånd, humör och kognitiv funktion.

För kvinnor som tränar intensivt, kan det vara relevant att mäta östradiolnivåer, eftersom låga nivåer av östrogen kan påverka benhälsan och öka risken för osteoporos.

Dessutom kan intensiv träning påverka menstruationscykeln och hormonbalansen, och i vissa fall leda till en tillstånd kallad "kvinnlig idrottares triad" (nu mer exakt benämnd "relativ energibrist i idrott" eller RED-S), som innefattar ätstörningar, amenorré (utebliven menstruation) och osteoporos.

Östradioltest kan hjälpa till att identifiera hormonella obalanser och hjälpa kvinnor att förstå hur deras träningsregim påverkar deras hormonella hälsa. Det kan särskilt vara till hjälp för kvinnor som har oregelbunden menstruation, tecken på låga östrogennivåer (som t.ex. torr hud, nattsvettningar, humörsvängningar) eller symtom på överträning.

Östradiolhormon

Lever

Aspartataminotransferas (ASAT)

Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som finns i levern och andra organ.

Ökade nivåer av ASAT i blodet kan indikera leverskada eller sjukdom, såsom hepatit eller skrumplever.

Höga nivåer av ASAT kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och muskelsvaghet.

Det är viktigt att ha normala nivåer av ASAT för att prestera på optimal nivå.

Alaninaminotransferas (ALAT)

Alaninaminotransferas (ALAT) är ett enzym som finns i levern och andra organ.

Ökade nivåer av ALAT i blodet kan indikera leverskada eller sjukdom, såsom hepatit eller skrumplever.

Höga nivåer av ALAT kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och muskelsvaghet.

Det är viktigt att ha normala nivåer av ALAT för att prestera på optimal nivå.

ALATenzym
ASATenzym

Tyroidea antikroppar

Anti-TPO

Anti-TPO  (tyreoideaperoxidas ) autoantikroppar är en typ av autoantikropp som riktar sig mot sköldkörtelperoxidas (TPO), ett enzym som spelar en viktig roll i produktionen av sköldkörtelhormoner. 

Dessa antikroppar kan skada sköldkörtelvävnad och är oftast förknippade med autoimmuna sköldkörtelsjukdomar, som Graves sjukdom och Hashimotos sjukdom.

När det gäller att träna intensivt eller börja på gym, är det viktigt att ha en sköldkörtelfunktion inom normala gränser.

Sköldkörteln spelar en central roll i att reglera kroppens ämnesomsättning och energinivåer.

Om du har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos), vilket kan vara fallet om du har höga nivåer av anti-TPO, kan du uppleva trötthet, svaghet, och långsam återhämtning efter träning.

Om du redan vet att du har sköldkörtelsjukdom, eller om du har symtom som trötthet, viktökning, torr hud, kyla, eller förstoppning, kan det vara en bra idé att göra ett anti-TPO-test innan du börjar träna intensivt.

Om du har höga nivåer av dessa antikroppar och symtom som tyder på hypotyreos, kan det vara nödvändigt att behandla detta tillstånd innan du kan dra full nytta av din träning.

TRAK

TRAK, eller Tyreoideastimulerande hormonreceptorantikroppar, är antikroppar som riktar sig mot receptorer på ytan av sköldkörtelceller.

Dessa antikroppar kan påverka sköldkörtelns funktion, vilket leder till problem med ämnesomsättningen.

Höga nivåer av TRAK är oftast förknippade med Graves sjukdom, en autoimmun sjukdom som kan orsaka överaktiv sköldkörtel, eller hypertyreos.

Symtom på hypertyreos kan inkludera ökad hjärtfrekvens, svettningar, viktminskning, skakningar, och ångest. Dessa kan alla påverka din förmåga att träna säkert och effektivt.

Om du upplever symtom på hypertyreos, eller om du vet att du har Graves sjukdom, kan det vara en bra idé att få dina TRAK-nivåer testade innan du börjar träna intensivt eller börjar på gym.

Om dina nivåer är höga, kan du behöva behandling för att hantera din sköldkörtelhälsa innan du börjar med intensiv träning.

TRAKantikropp
Anti-TPOantikropp

Njurar

Natrium

Natrium är en elektrolyt som hjälper till att bibehålla vätskebalansen i kroppen.

Ökade nivåer av natrium i blodet kan indikera njurproblem, samt obalanser i elektrolyter, vilket kan orsaka muskelkramp, trötthet och svaghet, vilket gör det svårare att prestera på gymmet eller träna.

Kalium

Kalium är en elektrolyt som hjälper till att reglera muskel- och nervfunktion.

Ökade nivåer av kalium i blodet kan indikera njurproblem, samt obalanser i elektrolyter, vilket kan orsaka muskelkramp, trötthet och svaghet, vilket gör det svårare att prestera på gymmet eller träna.

Kreatinin

Kreatinin är en avfallsprodukt som bildas av muskelförbränning och normalt filtreras bort från blodet av njurarna.

Ökade nivåer av kreatinin i blodet kan indikera njurskada eller sjukdom, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt.

Höga nivåer av kreatinin kan orsaka trötthet, minskad uthållighet och muskelsvaghet, samt öka risken för skador.

Natriumsalt
Kaliumsalt
Kreatininbiprodukt

Albumin

Albumin är det mest rikliga proteinet i blodet och spelar en mängd olika roller i kroppen.

Det hjälper till att transportera olika ämnen, inklusive hormoner, läkemedel och näringsämnen, genom blodet.

Dessutom bidrar albumin till att reglera blodets volym genom att upprätthålla rätt balans mellan vätska inom blodkärlen och vävnaderna.

I samband med intensiv träning kan albuminnivåer vara av intresse. Dessa nivåer kan påverkas av ernäring och hydrering, vilka båda är viktiga faktorer för idrottare och de som tränar intensivt.

Låga albuminnivåer kan indikera undernäring, njurproblem eller leverproblem.

Dessutom kan intensiv träning leda till en tillfällig ökning av albumin i urinen, ett tillstånd som kallas "motion-induced albuminuria".

Detta är vanligtvis ofarligt och återgår till normalt efter återhämtning, men om du regelbundet märker höga nivåer av albumin i urinen kan det vara tecken på njurproblem och bör diskuteras med en läkare.

Albuminprotein

Klorid

Detta är en typ av elektrolyt som hjälper till att upprätthålla kroppens vätskebalans, blodtryck och blodets pH-nivåer.

Extrem fysisk aktivitet, särskilt i värme, kan leda till förlust av elektrolyter genom svettning, vilket kan påverka kroppens vätskebalans.

Fosfat

Detta är ett mineral som är viktigt för energiproduktionen i kroppen, bland annat genom att det ingår i ATP (ATP, eller adenosintrifosfat, är en molekyl som är kritisk för energiförmedling inom celler.

Det kallas ofta "energivaluta" för celler eftersom det lagrar energi som celler behöver för att utföra sina funktioner.), kroppens "energivaluta".

Det är också viktigt för benhälsan tillsammans med kalcium.

Fosfatnivåer kan påverkas av olika faktorer, inklusive kost, njurfunktion och paratyreoidea-hormon.

För kvinnor som tränar intensivt, kan det vara nyttigt att känna till nivåerna av dessa ämnen, särskilt om de har riskfaktorer för njurproblem, benhälsoproblem, eller om de upplever symtom på elektrolytobalanser, som t.ex. trötthet, muskelsvaghet eller kramper.

Kloridmineral
Fosfatmineral

Vitaminer och Mineraler

 

Vitaminer och mineraler som vitamin D, vitamin B12, vitamin B9 (folat), ferritin, magnesium, järn och zink är viktiga för allmän hälsa och välbefinnande, och spelar också en avgörande roll i fysisk prestanda på gymmet eller under träning.

Låga nivåer av vitaminer och mineraler kan orsaka anemi, trötthet och muskelsvaghet.

Vitamin D

Vitamin D är ett fettlösligt vitamin som är viktigt för att upprätthålla hälsosamma ben och tänder, samt för att stärka immunförsvaret.

Vitamin D kan bildas i huden när den utsätts för solens UVB-strålar eller tillföras via mat eller kosttillskott.

Låga nivåer av vitamin D i blodet kan vara ett tecken på brist och kan leda till osteoporos och andra hälsoproblem.

Dvitamin

Vitamin B12

Vitamin B12 är ett vattenlösligt vitamin som är viktigt för att bilda röda blodkroppar och DNA, samt för att hålla nervsystemet friskt.

Vitamin B12 finns främst i animaliska produkter, såsom kött, fisk, mjölk och ägg.

Brist på vitamin B12 kan leda till anemi och nervskador.

B12vitamin

Vitamin B9 (folat)

Vitamin B9, även känt som folat, är ett vattenlösligt vitamin som är viktigt för att bilda röda blodkroppar och för att kroppen ska kunna bilda DNA.

Folat finns främst i gröna bladgrönsaker, bönor och spannmål. Brist på folat kan leda till anemi och skador på foster vid graviditet.

B9vitamin

Ferritin

Ferritin är ett protein som lagrar järn i kroppen. Nivåerna av ferritin i blodet kan användas för att avgöra järnnivåerna i kroppen.

Låga nivåer av ferritin kan vara ett tecken på järnbristanemi, medan höga nivåer kan vara ett tecken på inflammation eller järnöverbelastning.

Ferritinprotein

Magnesium

Magnesium är ett mineral som är viktigt för många processer i kroppen, inklusive muskel- och nervfunktion, hjärtrytm och blodtryck.

Magnesium finns i många livsmedel, inklusive gröna bladgrönsaker, nötter, frön och fullkornsprodukter.

Låga nivåer av magnesium kan leda till muskelkramper, trötthet och hjärtproblem.

Magnesiummineral

Järn

Järn är ett mineral som är viktigt för att bilda hemoglobin, ett protein som transporterar syre i blodet.

Järn finns främst i animaliska produkter, såsom kött, fisk och ägg, samt i vissa vegetabilier, såsom bönor och gröna bladgrönsaker.

Låga nivåer av järn kan leda till järnbristanemi, en form av anemi.

Järnmineral

Zink

Zink är ett mineral som är viktigt för många processer i kroppen, inklusive immunförsvar, hudhälsa och proteinsyntes.

Zink finns i livsmedel som ost, kött, fisk, frön och nötter.

Låga nivåer av zink kan leda till problem med hud, hår och naglar, samt en nedsatt immunförsvar.

Zinkmineral

 

Kalcium

Kalcium är en viktig mineral för muskelfunktionen och spelar en avgörande roll i muskelkontraktion och avslappning. Tillräckligt intag av kalcium är viktigt för att bygga och bibehålla starka ben, vilket kan hjälpa till att stödja fysisk aktivitet och minska risken för frakturer eller skador.

Om du har en historia av kalciumrelaterade tillstånd, såsom njursten eller hyperparatyreoidism, eller om du har symtom som tyder på en möjlig obalans i kalcium, till exempel muskelkramper eller svaghet, kan din läkare rekommendera att testa dina blodkalciumnivåer.

Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella potentiella problem som kan behöva åtgärdas innan du börjar ett nytt träningsprogram.

Dessutom kan din läkare rekommendera att testa andra blodmarkörer, såsom vitamin D, för att bedöma din totala benhälsa och stödja optimal muskelfunktion.

Det är viktigt att notera att medan kalcium är en väsentlig näringsämne, kan överdriven intag också ha negativa hälsoeffekter, såsom njurskador eller hjärt-kärlsjukdomar.

Kalciummineral

Transferrin

Transferrin är ett protein som huvudsakligen produceras i levern och som spelar en central roll i transporten av järn runt i kroppen.

Järn är avgörande för många kroppsfunktioner, inklusive syretransport i blodet (genom hemoglobin), muskelfunktion och immunförsvar.

En transferrintest används ofta som en del av en utvärdering av kroppens järnstatus, särskilt vid misstanke om järnbristanemi, en vanlig typ av anemi.

Kvinnor, särskilt de som menstruerar, löper högre risk för järnbrist på grund av blodförlust under menstruationen.

Träning kan också öka kroppens järnbehov, eftersom järn bidrar till produktionen av röda blodkroppar och ATP (ATP, eller adenosintrifosfat, är en molekyl som är kritisk för energiförmedling inom celler.

Det kallas ofta "energivaluta" för celler eftersom det lagrar energi som celler behöver för att utföra sina funktioner.), vilka båda behövs för muskelenergi och återhämtning.

För kvinnor som planerar att börja med intensiv träning eller ett nytt gymprogram, kan ett transferrintest vara användbart för att utvärdera deras järnstatus och fastställa om de behöver öka sitt järnintag genom kosten eller kosttillskott.

Transferrinprotein

Insulin

Insulin är ett hormon som produceras av bukspottkörteln och spelar en viktig roll i regleringen av blodsockernivåerna. Insulin hjälper till att transportera glukos från blodet till cellerna där den kan användas för energi.

För de som tränar intensivt eller regelbundet går till gymmet, är en förståelse för insulin och blodsockernivåer viktig. Ditt blodsocker behöver vara på rätt nivå för att du ska kunna prestera optimalt under träning.

Om ditt blodsocker är för lågt, kan du känna dig svag och trött. Om det är för högt, kan det leda till problem med långsiktiga hälsoproblem.

Ett insulinprov kan vara användbart om du har symtom på insulinresistens eller diabetes, som inkluderar extrem törst, frekvent urinering, trötthet, och otydlig syn. Insulinresistens kan leda till högre blodsockernivåer och kan på sikt leda till typ 2-diabetes. Träning är en viktig del av att hantera både insulinresistens och diabetes.

Om du vet att du har diabetes, är det mycket viktigt att övervaka dina blodsockernivåer före, under och efter träning. Du kanske också behöver justera ditt insulinintag baserat på dina träningsplaner.

Insulinhormon

Lever

Alaninaminotransferas (ALAT)

Alaninaminotransferas (ALAT) är ett enzym som finns i levern och andra organ.

Ökade nivåer av ALAT i blodet kan indikera leverskada eller sjukdom, såsom hepatit eller skrumplever.

Höga nivåer av ALAT kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och muskelsvaghet.

Det är viktigt att ha normala nivåer av ALAT för att prestera på optimal nivå.

ALATenzym

Aspartataminotransferas (ASAT)

Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som finns i levern och andra organ.

Ökade nivåer av ASAT i blodet kan indikera leverskada eller sjukdom, såsom hepatit eller skrumplever.

Höga nivåer av ASAT kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och muskelsvaghet.

Det är viktigt att ha normala nivåer av ASAT för att prestera på optimal nivå.

ASATenzym

Tyroidea antikroppar

Anti-TPO

Anti-TPO  (tyreoideaperoxidas ) autoantikroppar är en typ av autoantikropp som riktar sig mot sköldkörtelperoxidas (TPO), ett enzym som spelar en viktig roll i produktionen av sköldkörtelhormoner. Dessa antikroppar kan skada sköldkörtelvävnad och är oftast förknippade med autoimmuna sköldkörtelsjukdomar, som Graves sjukdom och Hashimotos sjukdom.

När det gäller att träna intensivt eller börja på gym, är det viktigt att ha en sköldkörtelfunktion inom normala gränser. Sköldkörteln spelar en central roll i att reglera kroppens ämnesomsättning och energinivåer.

Om du har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos), vilket kan vara fallet om du har höga nivåer av anti-TPO, kan du uppleva trötthet, svaghet, och långsam återhämtning efter träning.

Om du redan vet att du har sköldkörtelsjukdom, eller om du har symtom som trötthet, viktökning, torr hud, kyla, eller förstoppning, kan det vara en bra idé att göra ett anti-TPO-test innan du börjar träna intensivt.

Om du har höga nivåer av dessa antikroppar och symtom som tyder på hypotyreos, kan det vara nödvändigt att behandla detta tillstånd innan du kan dra full nytta av din träning.

Anti-TPOantikropp

TRAK

TRAK, eller Tyreoideastimulerande hormonreceptorantikroppar, är antikroppar som riktar sig mot receptorer på ytan av sköldkörtelceller. Dessa antikroppar kan påverka sköldkörtelns funktion, vilket leder till problem med ämnesomsättningen.

Höga nivåer av TRAK är oftast förknippade med Graves sjukdom, en autoimmun sjukdom som kan orsaka överaktiv sköldkörtel, eller hypertyreos. Symtom på hypertyreos kan inkludera ökad hjärtfrekvens, svettningar, viktminskning, skakningar, och ångest. Dessa kan alla påverka din förmåga att träna säkert och effektivt.

Om du upplever symtom på hypertyreos, eller om du vet att du har Graves sjukdom, kan det vara en bra idé att få dina TRAK-nivåer testade innan du börjar träna intensivt eller börjar på gym.

Om dina nivåer är höga, kan du behöva behandling för att hantera din sköldkörtelhälsa innan du börjar med intensiv träning.

TRAKantikropp

Njurar

Natrium

Natrium är en elektrolyt som hjälper till att bibehålla vätskebalansen i kroppen.

Ökade nivåer av natrium i blodet kan indikera njurproblem, samt obalanser i elektrolyter, vilket kan orsaka muskelkramp, trötthet och svaghet, vilket gör det svårare att prestera på gymmet eller träna.

Natriumsalt

Kalium

Kalium är en elektrolyt som hjälper till att reglera muskel- och nervfunktion.

Ökade nivåer av kalium i blodet kan indikera njurproblem, samt obalanser i elektrolyter, vilket kan orsaka muskelkramp, trötthet och svaghet, vilket gör det svårare att prestera på gymmet eller träna.

Kaliumsalt

Kreatinin

Kreatinin är en avfallsprodukt som bildas av muskelförbränning och normalt filtreras bort från blodet av njurarna.

Ökade nivåer av kreatinin i blodet kan indikera njurskada eller sjukdom, vilket kan påverka prestanda på gymmet eller under träning negativt.

Höga nivåer av kreatinin kan orsaka trötthet, minskad uthållighet och muskelsvaghet, samt öka risken för skador.

Kreatininbiprodukt

Albumin

Albumin är det mest rikliga proteinet i blodet och spelar en mängd olika roller i kroppen. Det hjälper till att transportera olika ämnen, inklusive hormoner, läkemedel och näringsämnen, genom blodet. Dessutom bidrar albumin till att reglera blodets volym genom att upprätthålla rätt balans mellan vätska inom blodkärlen och vävnaderna.

I samband med intensiv träning kan albuminnivåer vara av intresse. Dessa nivåer kan påverkas av ernäring och hydrering, vilka båda är viktiga faktorer för idrottare och de som tränar intensivt. Låga albuminnivåer kan indikera undernäring, njurproblem eller leverproblem.

Dessutom kan intensiv träning leda till en tillfällig ökning av albumin i urinen, ett tillstånd som kallas "motion-induced albuminuria". Detta är vanligtvis ofarligt och återgår till normalt efter återhämtning, men om du regelbundet märker höga nivåer av albumin i urinen kan det vara tecken på njurproblem och bör diskuteras med en läkare.

Albuminprotein

Klorid

Detta är en typ av elektrolyt som hjälper till att upprätthålla kroppens vätskebalans, blodtryck och blodets pH-nivåer. Extrem fysisk aktivitet, särskilt i värme, kan leda till förlust av elektrolyter genom svettning, vilket kan påverka kroppens vätskebalans.

Fosfat

Detta är ett mineral som är viktigt för energiproduktionen i kroppen, bland annat genom att det ingår i ATP (ATP, eller adenosintrifosfat, är en molekyl som är kritisk för energiförmedling inom celler. Det kallas ofta "energivaluta" för celler eftersom det lagrar energi som celler behöver för att utföra sina funktioner.), kroppens "energivaluta".

Det är också viktigt för benhälsan tillsammans med kalcium. Fosfatnivåer kan påverkas av olika faktorer, inklusive kost, njurfunktion och paratyreoidea-hormon.

För kvinnor som tränar intensivt, kan det vara nyttigt att känna till nivåerna av dessa ämnen, särskilt om de har riskfaktorer för njurproblem, benhälsoproblem, eller om de upplever symtom på elektrolytobalanser, som t.ex. trötthet, muskelsvaghet eller kramper.

Fosfatmineral
Kloridmineral

Vitaminer och Mineraler

 

 

 

 

Vitaminer och mineraler som vitamin D, vitamin B12, vitamin B9 (folat), ferritin, magnesium, järn och zink är viktiga för allmän hälsa och välbefinnande, och spelar också en avgörande roll i fysisk prestanda på gymmet eller under träning.

Låga nivåer av vitaminer och mineraler kan orsaka anemi, trötthet och muskelsvaghet.


Transferrin 

Transferrin är ett protein som huvudsakligen produceras i levern och som spelar en central roll i transporten av järn runt i kroppen.

Järn är avgörande för många kroppsfunktioner, inklusive syretransport i blodet (genom hemoglobin), muskelfunktion och immunförsvar.

En transferrintest används ofta som en del av en utvärdering av kroppens järnstatus, särskilt vid misstanke om järnbristanemi, en vanlig typ av anemi.

Kvinnor, särskilt de som menstruerar, löper högre risk för järnbrist på grund av blodförlust under menstruationen.

Träning kan också öka kroppens järnbehov, eftersom järn bidrar till produktionen av röda blodkroppar och ATP (ATP, eller adenosintrifosfat, är en molekyl som är kritisk för energiförmedling inom celler. Det kallas ofta "energivaluta" för celler eftersom det lagrar energi som celler behöver för att utföra sina funktioner.), vilka båda behövs för muskelenergi och återhämtning.

För kvinnor som planerar att börja med intensiv träning eller ett nytt gymprogram, kan ett transferrintest vara användbart för att utvärdera deras järnstatus och fastställa om de behöver öka sitt järnintag genom kosten eller kosttillskott.

Transferrinprotein

Vitamin D

Vitamin D är ett fettlösligt vitamin som är viktigt för att upprätthålla hälsosamma ben och tänder, samt för att stärka immunförsvaret.

Vitamin D kan bildas i huden när den utsätts för solens UVB-strålar eller tillföras via mat eller kosttillskott.

Låga nivåer av vitamin D i blodet kan vara ett tecken på brist och kan leda till osteoporos och andra hälsoproblem.

Dvitamin

Vitamin B12

Vitamin B12 är ett vattenlösligt vitamin som är viktigt för att bilda röda blodkroppar och DNA, samt för att hålla nervsystemet friskt.

Vitamin B12 finns främst i animaliska produkter, såsom kött, fisk, mjölk och ägg.

Brist på vitamin B12 kan leda till anemi och nervskador.

B12vitamin

Vitamin B9 (folat)

Vitamin B9, även känt som folat, är ett vattenlösligt vitamin som är viktigt för att bilda röda blodkroppar och för att kroppen ska kunna bilda DNA.

Folat finns främst i gröna bladgrönsaker, bönor och spannmål. Brist på folat kan leda till anemi och skador på foster vid graviditet.

B9vitamin

Ferritin

Ferritin är ett protein som lagrar järn i kroppen. Nivåerna av ferritin i blodet kan användas för att avgöra järnnivåerna i kroppen.

Låga nivåer av ferritin kan vara ett tecken på järnbristanemi, medan höga nivåer kan vara ett tecken på inflammation eller järnöverbelastning.

Ferritinprotein

Magnesium

Magnesium är ett mineral som är viktigt för många processer i kroppen, inklusive muskel- och nervfunktion, hjärtrytm och blodtryck.

Magnesium finns i många livsmedel, inklusive gröna bladgrönsaker, nötter, frön och fullkornsprodukter.

Låga nivåer av magnesium kan leda till muskelkramper, trötthet och hjärtproblem.

Magnesiummineral

Järn

Järn är ett mineral som är viktigt för att bilda hemoglobin, ett protein som transporterar syre i blodet.

Järn finns främst i animaliska produkter, såsom kött, fisk och ägg, samt i vissa vegetabilier, såsom bönor och gröna bladgrönsaker.

Låga nivåer av järn kan leda till järnbristanemi, en form av anemi.

Järnmineral

Zink

Zink är ett mineral som är viktigt för många processer i kroppen, inklusive immunförsvar, hudhälsa och proteinsyntes.

Zink finns i livsmedel som ost, kött, fisk, frön och nötter.

Låga nivåer av zink kan leda till problem med hud, hår och naglar, samt en nedsatt immunförsvar.

Zinkmineral

Kalcium

Kalcium är en viktig mineral för muskelfunktionen och spelar en avgörande roll i muskelkontraktion och avslappning. Tillräckligt intag av kalcium är viktigt för att bygga och bibehålla starka ben, vilket kan hjälpa till att stödja fysisk aktivitet och minska risken för frakturer eller skador.

Om du har en historia av kalciumrelaterade tillstånd, såsom njursten eller hyperparatyreoidism, eller om du har symtom som tyder på en möjlig obalans i kalcium, till exempel muskelkramper eller svaghet, kan din läkare rekommendera att testa dina blodkalciumnivåer. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella potentiella problem som kan behöva åtgärdas innan du börjar ett nytt träningsprogram. Dessutom kan din läkare rekommendera att testa andra blodmarkörer, såsom vitamin D, för att bedöma din totala benhälsa och stödja optimal muskelfunktion.

Det är viktigt att notera att medan kalcium är en väsentlig näringsämne, kan överdriven intag också ha negativa hälsoeffekter, såsom njurskador eller hjärt-kärlsjukdomar.

Kalciummineral

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Om du är allvarlig med dina träningsmål, är regelbundna blodprover en viktig del av din hälsa och rutin för bättre prestation.

Genom att övervaka viktiga blodmarkörer som elektrolyter, hormoner, vitaminer och mineraler, kan du få värdefulla insikter i din kropps behov och göra justeringar i din tränings- och näringsplan.

Blodprover kan hjälpa till att identifiera brister i viktiga näringsämnen som Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin B9 (folat), Ferritin, Magnesium, Järn, Zink som kan påverka din fysiska prestation negativt, vilket kan leda till trötthet, muskelsvaghet och skaderisk. Dessutom kan blodprover hjälpa till att identifiera eventuella underliggande hälsotillstånd som anemi, diabetes, sköldkörtelproblem, njurproblem och hjärtproblem som kan påverka din prestation och allmänna hälsa.

Följ dina framsteg med regelbundna blodprov

Regelbundna blodprover ger också möjlighet att följa din framsteg över tid och se till att du är på rätt väg mot att nå dina träningsmål. Oavsett om du är en tävlingsatlet eller bara försöker förbättra din allmänna hälsa och välbefinnande, är blodprover en ovärderligt verktyg för att uppnå optimal prestation och förebygga skador.

Sammanfattningsvis är att ta blodprover ett viktigt steg att ta om du vill gå till gymmet eller träna regelbundet. Inte bara kommer du kunna identifiera eventuella problem som kan påverka din prestation, utan du kommer också kunna följa ditt framsteg och se att du är på rätt väg för att nå dina träningsmål. Så tveka inte att boka ditt blodprov idag och ta det första steget mot att uppnå ditt bästa själv.

Regelbundna blodprover är viktiga för att få en överblick över din hälsa och prestation, och det kan hjälpa dig att undvika problem och förbättra dina resultat på gymmet eller under träning.

Ta hand om dig!

Det är viktigt att ta hand om din hälsa om du vill nå dina mål och blodprover är ett enkelt sätt att göra det på.

Så boka din tid idag och ta ett steg mot en bättre prestanda och hälsa.

 
 
 

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Om du är allvarlig med dina träningsmål, är regelbundna blodprover en viktig del av din hälsa och rutin för bättre prestation.

Genom att övervaka viktiga blodmarkörer som elektrolyter, hormoner, vitaminer och mineraler, kan du få värdefulla insikter i din kropps behov och göra justeringar i din tränings- och näringsplan.

Blodprover kan hjälpa till att identifiera brister i viktiga näringsämnen som Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin B9 (folat), Ferritin, Magnesium, Järn, Zink som kan påverka din fysiska prestation negativt, vilket kan leda till trötthet, muskelsvaghet och skaderisk. Dessutom kan blodprover hjälpa till att identifiera eventuella underliggande hälsotillstånd som anemi, diabetes, sköldkörtelproblem, njurproblem och hjärtproblem som kan påverka din prestation och allmänna hälsa.

Följ dina framsteg med regelbundna blodprov

Regelbundna blodprover ger också möjlighet att följa din framsteg över tid och se till att du är på rätt väg mot att nå dina träningsmål. Oavsett om du är en tävlingsatlet eller bara försöker förbättra din allmänna hälsa och välbefinnande, är blodprover en ovärderligt verktyg för att uppnå optimal prestation och förebygga skador.

Sammanfattningsvis är att ta blodprover ett viktigt steg att ta om du vill gå till gymmet eller träna regelbundet. Inte bara kommer du kunna identifiera eventuella problem som kan påverka din prestation, utan du kommer också kunna följa ditt framsteg och se att du är på rätt väg för att nå dina träningsmål. Så tveka inte att boka ditt blodprov idag och ta det första steget mot att uppnå ditt bästa själv.

Regelbundna blodprover är viktiga för att få en överblick över din hälsa och prestation, och det kan hjälpa dig att undvika problem och förbättra dina resultat på gymmet eller under träning.

Ta hand om dig!

Det är viktigt att ta hand om din hälsa om du vill nå dina mål och blodprover är ett enkelt sätt att göra det på.

Så boka din tid idag och ta ett steg mot en bättre prestanda och hälsa.

 
 
 

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES