FemineaLab Academy
Allergi | Paket

februari 1, 2023

Feminea Glutenintolerans


Featured image for “Feminea Glutenintolerans”

Allergi

 

Det uppskattas att cirka 2% av befolkningen i Sverige har celiaki, en autoimmun sjukdom orsakad av glutenintolerans.

Glutenintolerans och celiaki är två distinkta medicinska tillstånd som är relaterade till intaget av gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg.

Glutenintolerans refererar till en grupp symtom som uppstår efter att man har ätit gluten, men som inte innebär skada på tunntarmen. Detta kan inkludera symtom som uppblåsthet, buksmärtor, diarré och huvudvärk.

Celiaki sjukdom, å andra sidan, är en allvarligare autoimmun sjukdom som utlöses av intaget av gluten. Hos personer med celiaki sjukdom reagerar immunsystemet på gluten genom att angripa tunntarmen, vilket orsakar skada på tarmens slemhinna och leder till malabsorption av näringsämnen. Detta kan leda till en mängd olika symtom, inklusive magproblem, anemi, osteoporos och dermatitis herpetiformis.

Sammanfattningsvis är glutenintolerans och celiaki sjukdom både relaterade till intaget av gluten, men celiaki sjukdom är en allvarligare autoimmun sjukdom som kan orsaka signifikant skada på tunntarmen, medan glutenintolerans är en mildare reaktion på gluten som inte innebär skada på tunntarmen.

Celiaki sjukdom

Celiaki sjukdom är en autoimmun sjukdom som påverkar tarmarna. Det orsakas av en överkänslighet mot gluten, en proteinkomponent som finns i vete, råg och korn. När en person med celiaki sjukdom konsumerar gluten, reagerar kroppens immunsystem genom att skada tarmväggen, vilket kan leda till en minskning av tarmens förmåga att ta upp näringsämnen från maten.

Symtomen på celiaki sjukdom varierar och inkluderar ofta magbesvär, diarré, viktminskning, trötthet och hudproblem. Sjukdomen diagnostiseras genom en kombination av blodprov för antikroppar, tarmbiopsi och kostförändringar.

 

Behandling

 

Behandlingen för celiaki sjukdom är en strikt glutenfri kost, vilket innebär att undvika alla produkter som innehåller vete, råg och korn. En strikt glutenfri kost kan hjälpa till att lindra symtomen och återställa tarmens hälsa.

Det är viktigt att notera att celiaki sjukdom är en livslång sjukdom, och en strikt glutenfri kost måste följas för livet för att undvika ytterligare skada på tarmen och för att undvika symtom.

 

glutenintolerans test
Om du har celiaki och har oavsiktligt konsumerat gluten, finns det flera saker du kan göra

 

Drick mycket vätska- Det här kan hjälpa till att skölja ut gluten från din kropp och lindra symptom.

Ta receptfria läkemedel- Antacida eller läkemedel mot diarré kan hjälpa till att lindra symptom som magsmärtor, uppblåsthet och diarré.

Vänta och övervaka symptom- Symptom på celiaki kan ta flera timmar till flera dagar att utvecklas efter exponering för gluten. Håll ett nära öga på dina symptom och sök medicinsk hjälp om de kvarstår eller förvärras.

Följ en glutenfri kost- Det här är det viktigaste steget i att hantera celiaki. Att undvika gluten helt är avgörande för att skydda din tunntarm från ytterligare skada.

Konsultera en läkare- Om du upplever svåra symptom eller om dina symptom kvarstår under en längre tid, sök medicinsk hjälp. Din läkare kan hjälpa till att diagnostisera och behandla eventuella komplikationer relaterade till celiaki.

celiaki-sjukdom

Reaktionen ger upphov till en inflammation där tunntarmen skadas och gör att tunntarmens vilier (tarmludd) tillslut försvinner.

Vilier är små hårliknande utskott som finns på tunntarmens veckade insida. Vilierna och dess microvili gör att tunntarmens absorbtionsyta blir mycket stor och möjliggör att tarmen kan ta upp tillräckligt med näringsämnen. När tunntarmen skadas kan man därför drabbas av näringsbrist. 

Glutenintolerans

Glutenintolerans, som även kallas icke-celiaki glutenkänslighet, är en tillstånd där en person upplever symtom efter att ha konsumerat gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg.

Till skillnad från celiakisjukdom, som är en autoimmun sjukdom, innebär glutenintolerans inte skador på tunntarmen eller en immunrespons på gluten.

Symtom

Vanliga symptom vid glutenintolerans inkluderar uppblåsthet, magsmärtor, diarré, huvudvärk, trötthet och hudutslag.

Dessa symtom kan dock likna andra matsmältningsproblem, så en diagnos av glutenintolerans bör bekräftas genom eliminerings- och utmaningstester och genom att utesluta celiakisjukdom och veteallergi.

glutenintolerans feminealab

Behandling

Behandling för glutenintolerans innebär att följa en glutenfri diet, som utesluter gluten från kosten och kan lindra symptom.

Det är viktigt att arbeta med en hälsovårdspersonal eller registrerad dietist för att säkerställa att en glutenfri diet är nutriktigt tillräcklig.

Sammantaget är glutenintolerans en tillstånd som orsakar symptom efter att ha konsumerat gluten, men som inte innebär skador på tunntarmen eller en immunrespons på gluten som vid celiakisjukdom.

En glutenfri diet kan hjälpa till att hantera symptom vid glutenintolerans.

Allergi

Det uppskattas att cirka 2% av befolkningen i Sverige har celiaki, en autoimmun sjukdom orsakad av glutenintolerans.

Glutenintolerans och celiaki är två distinkta medicinska tillstånd som är relaterade till intaget av gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg.

Glutenintolerans refererar till en grupp symtom som uppstår efter att man har ätit gluten, men som inte innebär skada på tunntarmen. Detta kan inkludera symtom som uppblåsthet, buksmärtor, diarré och huvudvärk.

Celiaki sjukdom, å andra sidan, är en allvarligare autoimmun sjukdom som utlöses av intaget av gluten. Hos personer med celiaki sjukdom reagerar immunsystemet på gluten genom att angripa tunntarmen, vilket orsakar skada på tarmens slemhinna och leder till malabsorption av näringsämnen. Detta kan leda till en mängd olika symtom, inklusive magproblem, anemi, osteoporos och dermatitis herpetiformis.

Sammanfattningsvis är glutenintolerans och celiaki sjukdom både relaterade till intaget av gluten, men celiaki sjukdom är en allvarligare autoimmun sjukdom som kan orsaka signifikant skada på tunntarmen, medan glutenintolerans är en mildare reaktion på gluten som inte innebär skada på tunntarmen.

Celiaki sjukdom

Celiaki sjukdom är en autoimmun sjukdom som påverkar tarmarna. Det orsakas av en överkänslighet mot gluten, en proteinkomponent som finns i vete, råg och korn. När en person med celiaki sjukdom konsumerar gluten, reagerar kroppens immunsystem genom att skada tarmväggen, vilket kan leda till en minskning av tarmens förmåga att ta upp näringsämnen från maten.

Symtomen på celiaki sjukdom varierar och inkluderar ofta magbesvär, diarré, viktminskning, trötthet och hudproblem. Sjukdomen diagnostiseras genom en kombination av blodprov för antikroppar, tarmbiopsi och kostförändringar.Behandling

 

Behandlingen för celiaki sjukdom är en strikt glutenfri kost, vilket innebär att undvika alla produkter som innehåller vete, råg och korn. En strikt glutenfri kost kan hjälpa till att lindra symtomen och återställa tarmens hälsa.

Det är viktigt att notera att celiaki sjukdom är en livslång sjukdom, och en strikt glutenfri kost måste följas för livet för att undvika ytterligare skada på tarmen och för att undvika symtom.


Om du har celiaki och har oavsiktligt konsumerat gluten, finns det flera saker du kan göra

 

Drick mycket vätska- Det här kan hjälpa till att skölja ut gluten från din kropp och lindra symptom.

Ta receptfria läkemedel- Antacida eller läkemedel mot diarré kan hjälpa till att lindra symptom som magsmärtor, uppblåsthet och diarré.

Vänta och övervaka symptom- Symptom på celiaki kan ta flera timmar till flera dagar att utvecklas efter exponering för gluten. Håll ett nära öga på dina symptom och sök medicinsk hjälp om de kvarstår eller förvärras.

Följ en glutenfri kost- Det här är det viktigaste steget i att hantera celiaki. Att undvika gluten helt är avgörande för att skydda din tunntarm från ytterligare skada.

Konsultera en läkare- Om du upplever svåra symptom eller om dina symptom kvarstår under en längre tid, sök medicinsk hjälp. Din läkare kan hjälpa till att diagnostisera och behandla eventuella komplikationer relaterade till celiaki.

celiaki-sjukdom

Reaktionen ger upphov till en inflammation där tunntarmen skadas och gör att tunntarmens vilier (tarmludd) tillslut försvinner.

Vilier är små hårliknande utskott som finns på tunntarmens veckade insida. Vilierna och dess microvili gör att tunntarmens absorbtionsyta blir mycket stor och möjliggör att tarmen kan ta upp tillräckligt med näringsämnen. När tunntarmen skadas kan man därför drabbas av näringsbrist. Varför har man glutenintolerans?

Människor utvecklar glutenallergi, även känd som veteallergi, på grund av en immunreaktion på en eller flera proteiner som finns i vete, inklusive gluten.

Hos personer med veteallergi misstar immunsystemet proteiner i vete som skadliga och startar en immunreaktion, som släpper ut kemikalier som histamin och orsakar symtom som klåda, utslag och svårigheter att andas.

Exakt orsak till veteallergi är inte väl förstått, men det kan vara relaterat till genetik, historia av eksem eller andra allergier, eller exponering för vete vid en ung ålder. I vissa fall kan en veteallergi lösa sig själv, medan den i andra fall kan bestå hela livet.


Behandling

 

Behandling för glutenintolerans innebär att följa en glutenfri diet, som utesluter gluten från kosten och kan lindra symptom.

Det är viktigt att arbeta med en hälsovårdspersonal eller registrerad dietist för att säkerställa att en glutenfri diet är nutriktigt tillräcklig.

Sammantaget är glutenintolerans en tillstånd som orsakar symptom efter att ha konsumerat gluten, men som inte innebär skador på tunntarmen eller en immunrespons på gluten som vid celiakisjukdom.

En glutenfri diet kan hjälpa till att hantera symptom vid glutenintolerans.

Glutenintolerans

 

Glutenintolerans, som även kallas icke-celiaki glutenkänslighet, är en tillstånd där en person upplever symtom efter att ha konsumerat gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg.

Till skillnad från celiakisjukdom, som är en autoimmun sjukdom, innebär glutenintolerans inte skador på tunntarmen eller en immunrespons på gluten.

Symtom

 

Vanliga symptom vid glutenintolerans inkluderar uppblåsthet, magsmärtor, diarré, huvudvärk, trötthet och hudutslag.

Dessa symtom kan dock likna andra matsmältningsproblem, så en diagnos av glutenintolerans bör bekräftas genom eliminerings- och utmaningstester och genom att utesluta celiakisjukdom och veteallergi.

 


Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

Varför utvecklar vissa människor celiaki?

Celiakisjukdom är en genetisk autoimmun sjukdom som triggas av intag av gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg. Det uppstår när immunsystemet misstagligen attackerar tunntarmen som svar på gluten, vilket orsakar skador på tarmens slemhinna och leder till dåligt upptag av näringsämnen.

Exakt orsaken till celiakisjukdom är inte väl förstådd, men det antas vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer.

Människor med en familjehistoria av celiakisjukdom, vissa genetiska markörer och utsättning för gluten har en högre risk att utveckla sjukdomen. Men inte alla som har dessa riskfaktorer kommer att utveckla celiakisjukdom, och exakta utlösare som orsakar sjukdomens utveckling hos vissa individer är ännu inte helt förstådda.

Transglutaminas IgA

Transglutaminas IgA är en typ av autoantikroppar som associeras med celiaki sjukdom, en autoimmun sjukdom som påverkar tarmarna. När en person med celiaki sjukdom konsumerar gluten, en proteinkomponent som finns i vete, råg och korn, kan kroppen reagera genom att bilda antikroppar mot tarmväggen.

Transglutaminas IgA är en av de antikroppar som ofta förekommer vid celiaki sjukdom, och de är en viktig del av diagnostiken av sjukdomen. En positiv testresultat för transglutaminas IgA kan stödja en celiakdiagnos, men det bör bekräftas med andra tester, såsom en biopsi av tarmväggen.

Det är viktigt att notera att höga nivåer av transglutaminas IgA inte alltid är specifika för celiaki sjukdom, och andra orsaker till en positiv testresultat, såsom andra autoimmuna sjukdomar eller glutenkänslighet, bör också övervägas.

tTg-IgAantikropp

Vikten av transglutaminas IgA

Det är viktigt att mäta nivåerna av transglutaminas IgA i blodet för att screena för celiaki, eftersom immunsystemet producerar antikroppar mot transglutaminas i samband med glutenintag hos individer med celiaki. En positiv testresultat för transglutaminas IgA indikerar att en person har en immunreaktion på gluten, och ytterligare tester behövs för att bekräfta en diagnos av celiaki.

Det är viktigt att notera att en positiv testresultat för transglutaminas IgA inte nödvändigtvis betyder att en person har celiaki, eftersom andra tillstånd som glutenintolerans utan celiaki, dermatitis herpetiformis och autoimmuna tillstånd också kan orsaka ökade nivåer av transglutaminas IgA.

Slutsatsen är att transglutaminas IgA-tester är ett viktigt verktyg för att detektera celiaki och glutenintolerans utan celiaki, eftersom det indikerar en immunreaktion på gluten. Men en positiv resultat kräver ytterligare tester för att bekräfta en diagnos.

woman with umbrella on a field

Varför har man glutenintolerans?

Människor utvecklar glutenallergi, även känd som veteallergi, på grund av en immunreaktion på en eller flera proteiner som finns i vete, inklusive gluten.

Hos personer med veteallergi misstar immunsystemet proteiner i vete som skadliga och startar en immunreaktion, som släpper ut kemikalier som histamin och orsakar symtom som klåda, utslag och svårigheter att andas.

Exakt orsak till veteallergi är inte väl förstått, men det kan vara relaterat till genetik, historia av eksem eller andra allergier, eller exponering för vete vid en ung ålder. I vissa fall kan en veteallergi lösa sig själv, medan den i andra fall kan bestå hela livet.Varför utvecklar vissa människor celiaki?

Celiakisjukdom är en genetisk autoimmun sjukdom som triggas av intag av gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg. Det uppstår när immunsystemet misstagligen attackerar tunntarmen som svar på gluten, vilket orsakar skador på tarmens slemhinna och leder till dåligt upptag av näringsämnen.

Exakt orsaken till celiakisjukdom är inte väl förstådd, men det antas vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer.

Människor med en familjehistoria av celiakisjukdom, vissa genetiska markörer och utsättning för gluten har en högre risk att utveckla sjukdomen. Men inte alla som har dessa riskfaktorer kommer att utveckla celiakisjukdom, och exakta utlösare som orsakar sjukdomens utveckling hos vissa individer är ännu inte helt förstådda.

Feminea Laboratories

Academy

Transglutaminas IgA

Transglutaminas IgA är en typ av autoantikroppar som associeras med celiaki sjukdom, en autoimmun sjukdom som påverkar tarmarna. När en person med celiaki sjukdom konsumerar gluten, en proteinkomponent som finns i vete, råg och korn, kan kroppen reagera genom att bilda antikroppar mot tarmväggen.

Transglutaminas IgA är en av de antikroppar som ofta förekommer vid celiaki sjukdom, och de är en viktig del av diagnostiken av sjukdomen. En positiv testresultat för transglutaminas IgA kan stödja en celiakdiagnos, men det bör bekräftas med andra tester, såsom en biopsi av tarmväggen.

Det är viktigt att notera att höga nivåer av transglutaminas IgA inte alltid är specifika för celiaki sjukdom, och andra orsaker till en positiv testresultat, såsom andra autoimmuna sjukdomar eller glutenkänslighet, bör också övervägas.

tTg-IgAantikropp


Vikten av transglutaminas IgA

 

Det är viktigt att mäta nivåerna av transglutaminas IgA i blodet för att screena för celiaki, eftersom immunsystemet producerar antikroppar mot transglutaminas i samband med glutenintag hos individer med celiaki. En positiv testresultat för transglutaminas IgA indikerar att en person har en immunreaktion på gluten, och ytterligare tester behövs för att bekräfta en diagnos av celiaki.

Det är viktigt att notera att en positiv testresultat för transglutaminas IgA inte nödvändigtvis betyder att en person har celiaki, eftersom andra tillstånd som glutenintolerans utan celiaki, dermatitis herpetiformis och autoimmuna tillstånd också kan orsaka ökade nivåer av transglutaminas IgA.

Slutsatsen är att transglutaminas IgA-tester är ett viktigt verktyg för att detektera celiaki och glutenintolerans utan celiaki, eftersom det indikerar en immunreaktion på gluten. Men en positiv resultat kräver ytterligare tester för att bekräfta en diagnos.

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

 

Glutenintolerans, även känt som icke-celiaki glutenkänslighet, är en tillstånd där en person upplever symtom efter att ha ätit gluten, en protein som finns i vete, malt och råg. Det skiljer sig från celiaki, som är en autoimmun sjukdom som innebär skada på tunntarmen och en immunreaktion på gluten.

Symtom på glutenintolerans inkluderar uppblåsthet, buksmärtor, diarré, huvudvärk, trötthet och hudutslag. En diagnos av glutenintolerans bekräftas genom utrensning och utmaningstester och genom att utesluta celiaki och veteallergi.

Behandling innebär att följa en glutenfri kost för att lindra symtomen, och det är viktigt att arbeta med en vårdgivare eller en registrerad dietist för att säkerställa att kosten är nutriella tillräcklig.

Att ta en transglutaminastest är viktigt för att skilja mellan celiakisjukdom och icke-celiakis glutenkänslighet, eftersom den mäter närvaron av antikroppar i blodet som produceras av immunsystemet som svar på glutenintag.

En positiv testresultat för transglutaminas IgA indikerar en immunreaktion på gluten och ytterligare tester krävs för att bekräfta en diagnos av celiakisjukdom.

Det är viktigt att notera att andra tillstånd som icke-celiakis glutenkänslighet och autoimmuna sjukdomar också kan orsaka förhöjda nivåer av transglutaminas IgA, så en positiv testresultat kräver ytterligare utvärdering för att avgöra orsaken till immunreaktionen.

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Glutenintolerans, även känt som icke-celiaki glutenkänslighet, är en tillstånd där en person upplever symtom efter att ha ätit gluten, en protein som finns i vete, malt och råg. Det skiljer sig från celiaki, som är en autoimmun sjukdom som innebär skada på tunntarmen och en immunreaktion på gluten.

Symtom på glutenintolerans inkluderar uppblåsthet, buksmärtor, diarré, huvudvärk, trötthet och hudutslag. En diagnos av glutenintolerans bekräftas genom utrensning och utmaningstester och genom att utesluta celiaki och veteallergi.

Behandling innebär att följa en glutenfri kost för att lindra symtomen, och det är viktigt att arbeta med en vårdgivare eller en registrerad dietist för att säkerställa att kosten är nutriella tillräcklig.

Att ta en transglutaminastest är viktigt för att skilja mellan celiakisjukdom och icke-celiakis glutenkänslighet, eftersom den mäter närvaron av antikroppar i blodet som produceras av immunsystemet som svar på glutenintag.

En positiv testresultat för transglutaminas IgA indikerar en immunreaktion på gluten och ytterligare tester krävs för att bekräfta en diagnos av celiakisjukdom.

Det är viktigt att notera att andra tillstånd som icke-celiakis glutenkänslighet och autoimmuna sjukdomar också kan orsaka förhöjda nivåer av transglutaminas IgA, så en positiv testresultat kräver ytterligare utvärdering för att avgöra orsaken till immunreaktionen.

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES