FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

februari 22, 2023

Kreatinkinas


Featured image for “Kreatinkinas”

Enzym

Kreatinkinas, också känt som CK eller kreatinfosfokinas, är ett enzym som finns i kroppens muskelceller och är ansvarigt för att hjälpa musklerna att lagra och använda energi. Kreatinkinas finns främst i hjärtmuskeln, skelettmuskler och hjärnan.

När muskelceller skadas eller bryts ner på grund av sjukdom, skada eller överansträngning, kan kreatinkinas läcka ut i blodbanan och orsaka en ökning av CK-nivåerna i blodet. Därför används nivåerna av kreatinkinas ofta som en markör för muskelskada eller sjukdom.

Kreatinkinasnivåer mäts vanligtvis genom ett blodprov. En hög nivå av CK kan indikera en muskelsjukdom, som muskeldystrofi eller myosit, en hjärtsjukdom, som hjärtinfarkt eller hjärtsvikt, eller en skada på musklerna, som en stukning eller en muskelbristning.

Det är viktigt att notera att en ökning av kreatinkinasnivåer inte alltid indikerar en allvarlig sjukdom eller skada och kan även förekomma efter intensiv träning eller ansträngning.

Kreatinkinas och hjärta

 

Kreatinkinas (CK) finns i höga koncentrationer i hjärtmuskulaturen och kan läcka ut i blodet vid en skada på hjärtmuskeln, till exempel vid en hjärtinfarkt. Därför kan höga nivåer av CK i blodet vara ett tecken på en akut hjärtmuskelskada.

Vid en hjärtinfarkt, vilket innebär en blockering av en kranskärl som levererar blod till hjärtmuskeln, kan en ökad CK-nivå upptäckas inom 4-6 timmar efter en hjärtinfarkt och nå sin högsta nivå efter 18-24 timmar. CK-nivåerna tenderar att återgå till normala inom 2-3 dagar efter en hjärtinfarkt.

CK är inte den mest specifika markören för hjärtmuskelskador, eftersom CK också finns i höga koncentrationer i skelettmuskulaturen. Andra markörer som troponin, som också finns i hjärtmuskulaturen, är mer specifika för hjärtmuskelskador och används vanligtvis tillsammans med CK för att diagnostisera en hjärtinfarkt.

Det är viktigt att notera att en förhöjd CK-nivå inte alltid indikerar en allvarlig hjärtsjukdom eller skada och kan också öka på grund av andra faktorer, såsom överdriven fysisk ansträngning, trauma eller muskelskador i andra delar av kroppen.


Fakta om kreatinkinas

 

Kreatinkinas (CK) är ett enzym som finns i muskelceller och hjärnan.

Kreatinkinas spelar en viktig roll i musklernas energiomsättning genom att hjälpa till att producera ATP, en molekyl som ger energi till musklerna.

CK-nivåerna i blodet kan användas som en markör för muskelskador eller sjukdomar.

Höga nivåer av CK i blodet kan indikera muskelsjukdomar, hjärtsjukdomar eller muskelskador.

CK-nivåerna kan också öka efter intensiv träning eller ansträngning, vilket är ett normalt fysiologiskt svar på muskelstress.

Det finns tre olika former av kreatinkinas: CK-MM, som finns i skelettmuskler; CK-MB, som finns i hjärtmuskler; och CK-BB, som finns i hjärnan.

CK-MM är den vanligaste formen av kreatinkinas och utgör cirka 95% av kreatinkinasen i blodet.

CK-nivåerna kan också ökas vid vissa andra tillstånd, såsom hypotyreos (låg sköldkörtelfunktion), nedsatt njurfunktion eller ett intag av vissa läkemedel.

En följning av CK-nivåer kan användas för att övervaka progressionen av vissa muskelsjukdomar och för att bedöma effektiviteten av behandling.


Träning

Kreatinkinas (CK) kan öka efter intensiv träning eller ansträngning, särskilt vid aktiviteter som orsakar muskelskador eller mikroskador i muskelvävnaden. Dessa mikroskador orsakar en ökning av permeabiliteten i muskelcellernas membran, vilket kan orsaka en läckage av CK från musklerna och in i blodbanan.

Därför kan höga nivåer av CK i blodet ses efter en intensiv träningspass som styrketräning, långdistanslöpning, eller andra aktiviteter som involverar muskelarbete. Detta är vanligtvis ett normalt och temporärt fenomen och CK-nivåerna brukar återgå till normala inom några dagar.

För personer som tränar regelbundet är det inte ovanligt med periodiska höjningar av CK-nivåerna på grund av träning, men för personer som är ovana vid träning kan höga CK-nivåer efter en träningspass vara ett tecken på överansträngning eller skada.

Det är viktigt att notera att höga CK-nivåer ensamma inte är tillräckligt för att fastställa en skada eller överansträngning och andra faktorer bör tas i beaktning, såsom symptom och fysisk undersökning.

För personer som tränar regelbundet kan det vara viktigt att variera sin träning och ge musklerna tillräckligt med tid att återhämta sig mellan träningspassen för att minska risken för skador och överansträngning.

kreatinkinas feminealab

Vad är syftet med att analysera kreatinkinas ?

 

Syftet med att analysera kreatinkinas (CK) är att bedöma om det finns någon skada på muskelvävnaden eller hjärtmuskeln.

CK-nivåerna i blodet kan användas som en markör för muskelskador eller sjukdomar. När muskelceller skadas eller bryts ner på grund av sjukdom, skada eller överansträngning, kan kreatinkinas läcka ut i blodbanan och orsaka en ökning av CK-nivåerna i blodet. Därför är höga nivåer av CK i blodet ett tecken på en muskelskada eller sjukdom.

CK-nivåerna kan också öka vid en hjärtinfarkt, eftersom CK finns i höga koncentrationer i hjärtmuskulaturen. Andra markörer som troponin är mer specifika för hjärtmuskelskador, men CK används ofta tillsammans med troponin för att diagnostisera en hjärtinfarkt.

Genom att mäta CK-nivåerna i blodet kan läkare fastställa om en person har en muskelskada eller sjukdom, eller om personen har haft en hjärtinfarkt. CK-nivåer kan också användas för att övervaka progressionen av vissa muskelsjukdomar och bedöma effektiviteten av behandling.

Troponinprotein

Enzym

Kreatinkinas, också känt som CK eller kreatinfosfokinas, är ett enzym som finns i kroppens muskelceller och är ansvarigt för att hjälpa musklerna att lagra och använda energi. Kreatinkinas finns främst i hjärtmuskeln, skelettmuskler och hjärnan.

När muskelceller skadas eller bryts ner på grund av sjukdom, skada eller överansträngning, kan kreatinkinas läcka ut i blodbanan och orsaka en ökning av CK-nivåerna i blodet. Därför används nivåerna av kreatinkinas ofta som en markör för muskelskada eller sjukdom.

Kreatinkinasnivåer mäts vanligtvis genom ett blodprov. En hög nivå av CK kan indikera en muskelsjukdom, som muskeldystrofi eller myosit, en hjärtsjukdom, som hjärtinfarkt eller hjärtsvikt, eller en skada på musklerna, som en stukning eller en muskelbristning.

Det är viktigt att notera att en ökning av kreatinkinasnivåer inte alltid indikerar en allvarlig sjukdom eller skada och kan även förekomma efter intensiv träning eller ansträngning.

Kreatinkinas och hjärta

Kreatinkinas (CK) finns i höga koncentrationer i hjärtmuskulaturen och kan läcka ut i blodet vid en skada på hjärtmuskeln, till exempel vid en hjärtinfarkt. Därför kan höga nivåer av CK i blodet vara ett tecken på en akut hjärtmuskelskada.

Vid en hjärtinfarkt, vilket innebär en blockering av en kranskärl som levererar blod till hjärtmuskeln, kan en ökad CK-nivå upptäckas inom 4-6 timmar efter en hjärtinfarkt och nå sin högsta nivå efter 18-24 timmar. CK-nivåerna tenderar att återgå till normala inom 2-3 dagar efter en hjärtinfarkt.

CK är inte den mest specifika markören för hjärtmuskelskador, eftersom CK också finns i höga koncentrationer i skelettmuskulaturen. Andra markörer som troponin, som också finns i hjärtmuskulaturen, är mer specifika för hjärtmuskelskador och används vanligtvis tillsammans med CK för att diagnostisera en hjärtinfarkt.

Det är viktigt att notera att en förhöjd CK-nivå inte alltid indikerar en allvarlig hjärtsjukdom eller skada och kan också öka på grund av andra faktorer, såsom överdriven fysisk ansträngning, trauma eller muskelskador i andra delar av kroppen.


Fakta om kreatinkinas

Kreatinkinas (CK) är ett enzym som finns i muskelceller och hjärnan.

Kreatinkinas spelar en viktig roll i musklernas energiomsättning genom att hjälpa till att producera ATP, en molekyl som ger energi till musklerna.

CK-nivåerna i blodet kan användas som en markör för muskelskador eller sjukdomar.

Höga nivåer av CK i blodet kan indikera muskelsjukdomar, hjärtsjukdomar eller muskelskador.

CK-nivåerna kan också öka efter intensiv träning eller ansträngning, vilket är ett normalt fysiologiskt svar på muskelstress.

Det finns tre olika former av kreatinkinas: CK-MM, som finns i skelettmuskler; CK-MB, som finns i hjärtmuskler; och CK-BB, som finns i hjärnan.

CK-MM är den vanligaste formen av kreatinkinas och utgör cirka 95% av kreatinkinasen i blodet.

CK-nivåerna kan också ökas vid vissa andra tillstånd, såsom hypotyreos (låg sköldkörtelfunktion), nedsatt njurfunktion eller ett intag av vissa läkemedel.

En följning av CK-nivåer kan användas för att övervaka progressionen av vissa muskelsjukdomar och för att bedöma effektiviteten av behandling.

Träning

Kreatinkinas (CK) kan öka efter intensiv träning eller ansträngning, särskilt vid aktiviteter som orsakar muskelskador eller mikroskador i muskelvävnaden. Dessa mikroskador orsakar en ökning av permeabiliteten i muskelcellernas membran, vilket kan orsaka en läckage av CK från musklerna och in i blodbanan.

Därför kan höga nivåer av CK i blodet ses efter en intensiv träningspass som styrketräning, långdistanslöpning, eller andra aktiviteter som involverar muskelarbete. Detta är vanligtvis ett normalt och temporärt fenomen och CK-nivåerna brukar återgå till normala inom några dagar.

För personer som tränar regelbundet är det inte ovanligt med periodiska höjningar av CK-nivåerna på grund av träning, men för personer som är ovana vid träning kan höga CK-nivåer efter en träningspass vara ett tecken på överansträngning eller skada.

Det är viktigt att notera att höga CK-nivåer ensamma inte är tillräckligt för att fastställa en skada eller överansträngning och andra faktorer bör tas i beaktning, såsom symptom och fysisk undersökning.

För personer som tränar regelbundet kan det vara viktigt att variera sin träning och ge musklerna tillräckligt med tid att återhämta sig mellan träningspassen för att minska risken för skador och överansträngning.

kreatinkinas feminealab

Vad är syftet med att analysera kreatinkinas ?

Syftet med att analysera kreatinkinas (CK) är att bedöma om det finns någon skada på muskelvävnaden eller hjärtmuskeln.

CK-nivåerna i blodet kan användas som en markör för muskelskador eller sjukdomar. När muskelceller skadas eller bryts ner på grund av sjukdom, skada eller överansträngning, kan kreatinkinas läcka ut i blodbanan och orsaka en ökning av CK-nivåerna i blodet. Därför är höga nivåer av CK i blodet ett tecken på en muskelskada eller sjukdom.

CK-nivåerna kan också öka vid en hjärtinfarkt, eftersom CK finns i höga koncentrationer i hjärtmuskulaturen. Andra markörer som troponin är mer specifika för hjärtmuskelskador, men CK används ofta tillsammans med troponin för att diagnostisera en hjärtinfarkt.

Genom att mäta CK-nivåerna i blodet kan läkare fastställa om en person har en muskelskada eller sjukdom, eller om personen har haft en hjärtinfarkt. CK-nivåer kan också användas för att övervaka progressionen av vissa muskelsjukdomar och bedöma effektiviteten av behandling.

Troponinprotein

Låga CK-nivåer

 

Muskeltrötthet

Minskad muskelstyrka och uthållighet

Minskad muskelmassa

Minskad förmåga att återhämta sig från träning

Höga CK-nivåer

 

Muskelsvaghet

Muskelstelhet eller ömhet

Muskelvärk eller kramper

Röd eller brännande hud över de drabbade musklerna

Svullnad eller ömhet i musklerna

Mörkare urin (på grund av utskiljning av myoglobin, ett ämne som finns i musklerna och som frigörs vid skada)

Illamående eller kräkningar (om höga CK-nivåer är relaterade till en hjärtinfarkt eller andra allvarliga sjukdomar)Låga CK-nivåer

Muskeltrötthet

Minskad muskelstyrka och uthållighet

Minskad muskelmassa

Minskad förmåga att återhämta sig från träning

Höga CK-nivåer

Muskelsvaghet

Muskelstelhet eller ömhet

Muskelvärk eller kramper

Röd eller brännande hud över de drabbade musklerna

Svullnad eller ömhet i musklerna

Mörkare urin (på grund av utskiljning av myoglobin, ett ämne som finns i musklerna och som frigörs vid skada)

Illamående eller kräkningar (om höga CK-nivåer är relaterade till en hjärtinfarkt eller andra allvarliga sjukdomar)


Hälsotestresultat

Höga nivåer av CK

i blodet kan indikera muskelskador, inflammation, muskeldystrofi eller annan muskelsjukdom.

Låga nivåer av CK

i blodet är normalt och anses inte vara orsak till någon sjukdom eller hälsoproblem. Det är vanligtvis höga nivåer av CK som indikerar någon form av muskelsjukdom eller skada.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Höga nivåer av CK

i blodet kan indikera muskelskador, inflammation, muskeldystrofi eller annan muskelsjukdom.

Låga nivåer av CK

i blodet är normalt och anses inte vara orsak till någon sjukdom eller hälsoproblem. Det är vanligtvis höga nivåer av CK som indikerar någon form av muskelsjukdom eller skada.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES