FemineaLab Academy
Blodstatus

februari 21, 2023

Lymfocyter


Featured image for “Lymfocyter”

Blodstatus

Lymfocyter är en typ av vit blodcell som spelar en viktig roll i immunförsvaret. De är en del av det adaptiva immunförsvaret och hjälper till att känna igen och bekämpa främmande ämnen, som virus och bakterier.

Det finns tre huvudtyper av lymfocyter: B-celler, T-celler och naturliga mördarceller (NK-celler). B-celler producerar antikroppar mot främmande ämnen, T-celler hjälper till att bekämpa infektioner genom att identifiera och döda infekterade celler och NK-celler spelar en viktig roll i att identifiera och döda cancerceller och virusinfekterade celler.

Lymfocyter bildas i benmärgen och sedan mognar och differentieras i olika delar av kroppen, inklusive thymus, mjälte och lymfkörtlar. De cirkulerar sedan genom blodet och lymfsystemet och arbetar för att skydda kroppen mot främmande ämnen och sjukdomar.


types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

 

Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en viktig del av immunsystemet. Dessa celler spelar en viktig roll i kroppens försvar mot infektioner och sjukdomar. Lymfocyter produceras i benmärgen och mognar i thymus och lymfkörtlar.

Det finns tre huvudtyper av lymfocyter: B-celler, T-celler och natural killer (NK) celler. B-celler är ansvariga för produktionen av antikroppar som kan binda till och neutralisera främmande ämnen, såsom bakterier eller virus. T-celler kan identifiera och attackera infekterade celler direkt, och kan även hjälpa B-celler att producera antikroppar. NK-celler är specialiserade på att attackera celler som inte uttrycker de rätta molekylerna på ytan, exempelvis cancerceller eller infekterade celler.

Nivåerna av lymfocyter i blodet kan påverkas av många faktorer, såsom infektioner, mediciner och sjukdomar. En hög nivå av lymfocyter kan indikera en infektion eller inflammation i kroppen, medan en låg nivå kan indikera en underliggande sjukdom eller medicinering som påverkar immunsystemet.

Lymfocyter kan också analyseras genom blodprov för att diagnostisera vissa sjukdomar och infektioner. Till exempel kan en hög nivå av lymfocyter med atypiska celler indikera en infektion med Epstein-Barr-viruset eller en annan virussjukdom.

 
vita blodkroppar | FemineaLab

Blodstatus

Lymfocyter är en typ av vit blodcell som spelar en viktig roll i immunförsvaret. De är en del av det adaptiva immunförsvaret och hjälper till att känna igen och bekämpa främmande ämnen, som virus och bakterier.

Det finns tre huvudtyper av lymfocyter: B-celler, T-celler och naturliga mördarceller (NK-celler). B-celler producerar antikroppar mot främmande ämnen, T-celler hjälper till att bekämpa infektioner genom att identifiera och döda infekterade celler och NK-celler spelar en viktig roll i att identifiera och döda cancerceller och virusinfekterade celler.

Lymfocyter bildas i benmärgen och sedan mognar och differentieras i olika delar av kroppen, inklusive thymus, mjälte och lymfkörtlar. De cirkulerar sedan genom blodet och lymfsystemet och arbetar för att skydda kroppen mot främmande ämnen och sjukdomar.

types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en viktig del av immunsystemet. Dessa celler spelar en viktig roll i kroppens försvar mot infektioner och sjukdomar. Lymfocyter produceras i benmärgen och mognar i thymus och lymfkörtlar.

Det finns tre huvudtyper av lymfocyter: B-celler, T-celler och natural killer (NK) celler. B-celler är ansvariga för produktionen av antikroppar som kan binda till och neutralisera främmande ämnen, såsom bakterier eller virus. T-celler kan identifiera och attackera infekterade celler direkt, och kan även hjälpa B-celler att producera antikroppar. NK-celler är specialiserade på att attackera celler som inte uttrycker de rätta molekylerna på ytan, exempelvis cancerceller eller infekterade celler.

Nivåerna av lymfocyter i blodet kan påverkas av många faktorer, såsom infektioner, mediciner och sjukdomar. En hög nivå av lymfocyter kan indikera en infektion eller inflammation i kroppen, medan en låg nivå kan indikera en underliggande sjukdom eller medicinering som påverkar immunsystemet.

Lymfocyter kan också analyseras genom blodprov för att diagnostisera vissa sjukdomar och infektioner. Till exempel kan en hög nivå av lymfocyter med atypiska celler indikera en infektion med Epstein-Barr-viruset eller en annan virussjukdom.

vita blodkroppar | FemineaLab

Höga och låga nivåer av lymfocyter kan vara ett tecken på olika sjukdomar eller tillstånd och kan ha olika symptom. Här är några möjliga symptom

Låga nivåer av lymfocyter

 

Ökad frekvens av infektioner, särskilt virus- eller svampinfektioner

Svårare och längre perioder av infektioner

Trötthet och utmattning

Feber

Svullna lymfkörtlar

Viktförlust utan uppenbar anledning

Höga nivåer av lymfocyter

 

Svullna lymfkörtlar

Feber och frossa

Nattsvettningar

Trötthet och utmattning

Viktförlust utan uppenbar anledning

Autoimmuna symtom, såsom ledsmärta och hudutslag

Symtom som indikerar leukemi, såsom blåmärken, blödningar, och förstorade organHöga och låga nivåer av lymfocyter kan vara ett tecken på olika sjukdomar eller tillstånd och kan ha olika symptom. Här är några möjliga symptom

Låga nivåer av lymfocyter

Ökad frekvens av infektioner, särskilt virus- eller svampinfektioner

Svårare och längre perioder av infektioner

Trötthet och utmattning

Feber

Svullna lymfkörtlar

Viktförlust utan uppenbar anledning

Höga nivåer av lymfocyter

Svullna lymfkörtlar

Feber och frossa

Nattsvettningar

Trötthet och utmattning

Viktförlust utan uppenbar anledning

Autoimmuna symtom, såsom ledsmärta och hudutslag

Symtom som indikerar leukemi, såsom blåmärken, blödningar, och förstorade organ


Hälsotestresultat

Höga och låga värden av lymfocyter kan indikera olika tillstånd i kroppen.

Höga värden av lymfocyter kan orsakas av

Infektioner, såsom virusinfektioner, bakteriella infektioner, eller parasitiska infektioner

Autoimmuna sjukdomar, såsom lupus, reumatoid artrit, eller Crohns sjukdom

Kronisk lymfatisk leukemi (CLL), en typ av blodcancer

Kronisk myeloisk leukemi (CML), en annan typ av blodcancer

Lymfom, en annan typ av cancersjukdom som påverkar lymfoida vävnader

Låga värden av lymfocyter kan orsakas av

Medfödda immunbrister, såsom HIV, AIDS, eller DiGeorge syndrom

Autoimmuna sjukdomar, där kroppen angriper och förstör lymfocyter

Läkemedel, såsom kortikosteroider eller cytostatika, som kan minska antalet lymfocyter i blodet

Strålning, som kan skada benmärgen och minska produktionen av lymfocyter

Det är viktigt att notera att höga eller låga värden av lymfocyter inte är specifika för någon sjukdom eller tillstånd på egen hand, utan kräver vanligtvis ytterligare tester och undersökningar för att fastställa den underliggande orsaken.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Höga och låga värden av lymfocyter kan indikera olika tillstånd i kroppen.

Höga värden av lymfocyter kan orsakas av

Infektioner, såsom virusinfektioner, bakteriella infektioner, eller parasitiska infektioner

Autoimmuna sjukdomar, såsom lupus, reumatoid artrit, eller Crohns sjukdom

Kronisk lymfatisk leukemi (CLL), en typ av blodcancer

Kronisk myeloisk leukemi (CML), en annan typ av blodcancer

Lymfom, en annan typ av cancersjukdom som påverkar lymfoida vävnader

Låga värden av lymfocyter kan orsakas av

Medfödda immunbrister, såsom HIV, AIDS, eller DiGeorge syndrom

Autoimmuna sjukdomar, där kroppen angriper och förstör lymfocyter

Läkemedel, såsom kortikosteroider eller cytostatika, som kan minska antalet lymfocyter i blodet

Strålning, som kan skada benmärgen och minska produktionen av lymfocyter

Det är viktigt att notera att höga eller låga värden av lymfocyter inte är specifika för någon sjukdom eller tillstånd på egen hand, utan kräver vanligtvis ytterligare tester och undersökningar för att fastställa den underliggande orsaken.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES