FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 30, 2023

Transferrin


Featured image for “Transferrin”

Blodstatus | Protein

Transferrin är ett protein som finns i blodet och är ansvarigt för att bära järn runt i kroppen.

Järn är en viktig mineral för många kroppsfunktioner, inklusive syrebärande och immunsfunktion.

Transferrin binder till järn och transporterar det till olika delar av kroppen där det behövs. Järnet släpps sedan från transferrin när det når sina mål.

Transferrin nivåer i blodet är en indikator på järnbalansen i kroppen och kan användas för att diagnostisera järnbristanemi, en tillstånd där kroppen inte har tillräckligt med järn för normal funktion, eller hemokromatos, en störning där kroppen har för mycket järn.
Transferrin kan också användas som en markör för andra sjukdomar som påverkar järnbalansen, inklusive leversjukdomar och infektionssjukdomar.

anemi-feminealab

Vad är syftet med att analysera transferrin ?

Syftet med att analysera transferrin är att mäta nivåerna av transferrin i blodet för att övervaka och diagnostisera störningar i järnbalansen i kroppen.

Mätning av transferrin nivåer är en vanlig del av en komplett blodprovsrutin och kan användas för att upptäcka järnbristanemi, hemokromatos eller andra sjukdomar som påverkar järnbalansen i kroppen.

Resultaten från transferrinkontroller kan också användas för att övervaka effekten av behandlingar som syftar till att återställa normal järnbalans i kroppen.

Blodstatus | Protein

 

Transferrin är ett protein som finns i blodet och är ansvarigt för att bära järn runt i kroppen.

Järn är en viktig mineral för många kroppsfunktioner, inklusive syrebärande och immunsfunktion.

Transferrin binder till järn och transporterar det till olika delar av kroppen där det behövs. Järnet släpps sedan från transferrin när det når sina mål.

Transferrin nivåer i blodet är en indikator på järnbalansen i kroppen och kan användas för att diagnostisera järnbristanemi, en tillstånd där kroppen inte har tillräckligt med järn för normal funktion, eller hemokromatos, en störning där kroppen har för mycket järn.
 
 
Transferrin kan också användas som en markör för andra sjukdomar som påverkar järnbalansen, inklusive leversjukdomar och infektionssjukdomar.
anemi-feminealab

Vad är syftet med att analysera transferrin ?

Syftet med att analysera transferrin är att mäta nivåerna av transferrin i blodet för att övervaka och diagnostisera störningar i järnbalansen i kroppen.

Mätning av transferrin nivåer är en vanlig del av en komplett blodprovsrutin och kan användas för att upptäcka järnbristanemi, hemokromatos eller andra sjukdomar som påverkar järnbalansen i kroppen.

Resultaten från transferrinkontroller kan också användas för att övervaka effekten av behandlingar som syftar till att återställa normal järnbalans i kroppen.

Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga nivåer av transferrin i blodet

är ofta associerade med järnbristanemi, en tillstånd där kroppen inte har tillräckligt med järn för normal funktion.

Symtomen på järnbristanemi inkluderar trötthet, svaghet, andfåddhet, hjärtklappning, hudfärgförändringar, och tunga eller slemhinnor som är torra eller blöder lätt.

Höga nivåer av transferrin i blodet

kan orsakas av en mängd olika saker, inklusive hemokromatos, en störning där kroppen har för mycket järn, och leversjukdomar.

Symtomen på hemokromatos inkluderar trötthet, ledsmärta, hudfärgförändringar, och leversjukdomar.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av transferrin i blodet

är ofta associerade med järnbristanemi, en tillstånd där kroppen inte har tillräckligt med järn för normal funktion.

Symtomen på järnbristanemi inkluderar trötthet, svaghet, andfåddhet, hjärtklappning, hudfärgförändringar, och tunga eller slemhinnor som är torra eller blöder lätt.

Höga nivåer av transferrin i blodet

kan orsakas av en mängd olika saker, inklusive hemokromatos, en störning där kroppen har för mycket järn, och leversjukdomar.

Symtomen på hemokromatos inkluderar trötthet, ledsmärta, hudfärgförändringar, och leversjukdomar.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES