FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 30, 2023

Albumin


Featured image for “Albumin”

Njurar

Albumin är ett viktigt protein som finns i blodet och hjälper till att hålla vätskebalansen i kroppen. Det hjälper också till att transportera viktiga ämnen runt i kroppen, inklusive hormoner, fett och järn.

Albumin produceras i levern och utsöndras i blodet. En minskning av albumin i blodet kan vara ett tecken på njursjukdom eller annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att producera protein. Detta kan också vara en indikation på malnutrition, inflammation eller vätskeansamling i kroppen.


kidney and adrenal glands

Vad är syftet med att analysera albumin ?

Analysen av albumin är ett blodprov som utförs för att bedöma hälsan hos levern och njurarna samt att undersöka en persons allmäntillstånd. Albumin är ett viktigt protein som produceras i levern och är ansvarigt för att hålla blodet i rörelse och hålla blodtrycket under kontroll.

En låg nivå av albumin kan indikera lever- eller njurproblem eller en allvarlig sjukdom eller infektion. Analysen av albumin används ofta tillsammans med andra blodprov för att fastställa orsaken till en låg nivå och för att följa upp hälsan hos levern och njurarna.


Njurar

Albumin är ett viktigt protein som finns i blodet och hjälper till att hålla vätskebalansen i kroppen. Det hjälper också till att transportera viktiga ämnen runt i kroppen, inklusive hormoner, fett och järn.

Albumin produceras i levern och utsöndras i blodet.

En minskning av albumin i blodet kan vara ett tecken på njursjukdom eller annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att producera protein.

Detta kan också vara en indikation på malnutrition, inflammation eller vätskeansamling i kroppen.

kidney and adrenal glands

Vad är syftet med att analysera albumin ?

Analysen av albumin är ett blodprov som utförs för att bedöma hälsan hos levern och njurarna samt att undersöka en persons allmäntillstånd. Albumin är ett viktigt protein som produceras i levern och är ansvarigt för att hålla blodet i rörelse och hålla blodtrycket under kontroll.

En låg nivå av albumin kan indikera lever- eller njurproblem eller en allvarlig sjukdom eller infektion. Analysen av albumin används ofta tillsammans med andra blodprov för att fastställa orsaken till en låg nivå och för att följa upp hälsan hos levern och njurarna.


Låga nivåer av albumin  kan orsaka följande symtom

Trötthet och svaghet

Ödem (vätska som samlas i vävnaderna)

Sänkt blodtryck

Minskad aptit

Nedsatt immunförsvar

Minskad muskelmassa


Höga nivåer av albumin

är sällsynta och vanligen är inte associerade med symtom

I vissa fall kan det dock orsaka följande symtom

Njurproblem, som njurinflammation eller njursvikt

Leverproblem, som leversvikt eller kronisk leversjukdom

Infektioner

Autoimmuna sjukdomar, som lupus eller reumatoid artritLåga nivåer av albumin  kan orsaka följande symtom

Trötthet och svaghet

Ödem (vätska som samlas i vävnaderna)

Sänkt blodtryck

Minskad aptit

Nedsatt immunförsvar

Minskad muskelmassa


Höga nivåer av albumin

är sällsynta och vanligen är inte associerade med symtom

I vissa fall kan det dock orsaka följande symtom

Njurproblem, som njurinflammation eller njursvikt

Leverproblem, som leversvikt eller kronisk leversjukdom

Infektioner

Autoimmuna sjukdomar, som lupus eller reumatoid artrit


Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga nivåer av albumin

i blodet kan orsaka

Ödem eller svullnad i ben, fötter och anklar

Ökad risk för infektioner

Ökad risk för blödningar

Trötthet

Förändringar i hår och hud

Förändringar i magen och tarmarna

Förändringar i muskel- och benmassan

Höga nivåer av albumin

i blodet är normalt sett inte associerat med några symptom eller hälsoproblem.

Men i vissa fall kan det orsaka hypervolemi (överdrivet vatten i kroppen) och kan orsaka problem med hjärt och lungor.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av albumin

i blodet kan orsaka

Ödem eller svullnad i ben, fötter och anklar

Ökad risk för infektioner

Ökad risk för blödningar

Trötthet

Förändringar i hår och hud

Förändringar i magen och tarmarna

Förändringar i muskel- och benmassan

Höga nivåer av albumin

i blodet är normalt sett inte associerat med några symptom eller hälsoproblem.

Men i vissa fall kan det orsaka hypervolemi (överdrivet vatten i kroppen) och kan orsaka problem med hjärt och lungor.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES