/Mineraler

januari 30, 2023

Homocystein

Homocystein är en aminosyra som kan vara en indikator för problem med din hjärt- och kärlhälsa. Förhöjda nivåer av homocystein har kopplats till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Därför kan en analys av ……
Featured image for “Homocystein”