/Hjärta och Kärl

april 6, 2023

Brain natriuretic peptide (BNP)

B-typ natriuretisk peptid (BNP) är ett hormon som produceras av hjärtat. Det frigörs som svar på ökat tryck och stretching av hjärtmuskulaturceller (kardiomyocyter), särskilt i kamrarna. BNP verkar på njurarna för att öka urinproduktionen och minska natriumretentionen, vilket hjälper till att minska blodvolymen och…
Featured image for “Brain natriuretic peptide (BNP)”