Provsvar med kommentar av läkare.

 

När du gjort ditt blodprov är det bara att vänta. Prover skickas från blodprovsmottagningen till relevant centrallaboratorium som gör den första analysen. Efter det bedömer våra läkare blodprovssvaren och ställer samman en rapport. Inom några dagar kommer du att få en notifiering per e-post att blodprovet är analyserat. Olika hälsomarkörer kan ta olika lång tid att analysera så vi skickar enbart svar när alla hälsomarkörer är analyserade.

Vid notifiering är det bara att logga in i ditt Hälsokonto på Mina Sidor och ta del av svaret som är bedömt av våra läkare.

Lycka till!