/Vita Blodkroppar

februari 22, 2023

Monocyter

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. De är den största av de vita blodkropparna och utgör vanligtvis 2-8% av alla vita blodkroppar i blodet. Monocyter produceras i benmärgen och frisätts sedan i……
Featured image for “Monocyter”