FemineaLab Academy
Blodstatus

februari 22, 2023

Monocyter


Featured image for “Monocyter”

Blodstatus

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. De är den största av de vita blodkropparna och utgör vanligtvis 2-8% av alla vita blodkroppar i blodet.

Monocyter produceras i benmärgen och frisätts sedan i blodet, där de kan cirkulera i kroppen i upp till några dagar innan de vandrar in i vävnader och differentierar sig till makrofager eller dendritiska celler. Makrofager och dendritiska celler spelar en viktig roll i försvaret mot infektioner och sjukdomar genom att fagocytera (äta upp) och förstöra patogener och andra främmande ämnen i kroppen.

Monocyter är också involverade i kroppens inflammatoriska svar och kan producera cytokiner som bidrar till inflammation och immunrespons. De kan också spela en roll i vävnadsreparation och regenerering efter skador.

Nivåerna av monocyter kan variera beroende på hälsotillstånd och olika faktorer. Höga nivåer av monocyter  kan vara en indikation på akuta eller kroniska infektioner, autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, eller maligniteter såsom leukemi eller lymfom. Låga nivåer av monocyter är kända som kan vara förknippade med en ökad risk för infektioner.


Fakta om monocyter

 

Monocyter produceras i benmärgen, där de differentieras från blodstamceller till monocyter. Efter att ha frigjorts i blodet, cirkulerar de i blodbanan i några dagar innan de migrerar in i vävnader där de kan differentiera till makrofager eller dendritiska celler.

Monocyter är en del av kroppens ospecifika immunsystem, vilket innebär att de inte är specialiserade på att känna igen specifika patogener, utan snarare agerar som generalister som kan fagocytera och förstöra ett brett utbud av främmande ämnen.

Monocyter spelar en viktig roll i kroppens inflammatoriska svar genom att producera cytokiner som bidrar till inflammation och aktiverar andra celler i immunförsvaret. Monocyter kan också bilda granulom, en samling av celler som kan uppkomma vid kroniska infektioner eller inflammationer.

Utöver att bekämpa infektioner och inflammation, har monocyter också visat sig spela en viktig roll i kroppens regenerationsprocesser. Till exempel kan monocyter differentiera till makrofager som är involverade i sårläkning och vävnadsreparation.

Höga nivåer av monocyter kan indikera flera olika hälsotillstånd, inklusive infektioner, inflammatoriska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar och maligniteter. Låga nivåer av monocyter är mindre vanligt, men kan förekomma vid benmärgssjukdomar eller som en biverkan av vissa läkemedel.


types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

 

Monocyter är en viktig typ av vita blodkroppar som spelar flera roller i kroppens immunförsvar. De är ansvariga för att skydda kroppen mot patogener och främmande ämnen genom att fagocytera och förstöra dem, samt genom att producera cytokiner som bidrar till inflammation och immunrespons.

Det finns två huvudtyper av monocyter: klassiska (CD14++CD16-) och icke-klassiska (CD14+CD16++). De klassiska monocyterna är den vanligaste typen och spelar en viktig roll i immunförsvaret mot bakteriella infektioner, medan de icke-klassiska monocyterna är mer involverade i immunförsvaret mot virus.

Nivåerna av monocyter kan mätas genom en blodanalys, där en procentandel av vita blodkroppar utgörs av monocyter. Nivåerna kan variera beroende på hälsotillstånd och andra faktorer. En hög nivå av monocyter kan indikera infektioner, inflammatoriska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar eller maligniteter. En låg nivå av monocyter kan vara förknippad med en ökad risk för infektioner.

För att fastställa en ökning eller minskning av monocyter kan en fullständig blodstatus  utföras. Om läkaren misstänker att det finns en underliggande sjukdom som orsakar monocytförändringen kan ytterligare tester krävas för att fastställa orsaken. Andra tester som kan användas för att bedöma monocytfunktionen inkluderar flödescytometri och monocytmorfologi.

Monocyter spelar också en viktig roll i inflammation och sårläkning. De kan differentiera till makrofager som är involverade i vävnadsreparation och regenerering efter skador. Monocyter kan också spela en roll i granulombildning, en samling av celler som kan uppstå vid kroniska infektioner eller inflammationer.

Sammanfattningsvis är monocyter en viktig typ av vita blodkroppar som spelar flera roller i kroppens immunförsvar. Monocyter kan mätas genom en blodanalys och nivåerna kan indikera olika hälsotillstånd. För att fastställa en ökning eller minskning av monocyter kan ytterligare tester krävas för att fastställa orsaken.

vita blodkroppar | FemineaLab

Blodstatus

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. De är den största av de vita blodkropparna och utgör vanligtvis 2-8% av alla vita blodkroppar i blodet.

Monocyter produceras i benmärgen och frisätts sedan i blodet, där de kan cirkulera i kroppen i upp till några dagar innan de vandrar in i vävnader och differentierar sig till makrofager eller dendritiska celler. Makrofager och dendritiska celler spelar en viktig roll i försvaret mot infektioner och sjukdomar genom att fagocytera (äta upp) och förstöra patogener och andra främmande ämnen i kroppen.

Monocyter är också involverade i kroppens inflammatoriska svar och kan producera cytokiner som bidrar till inflammation och immunrespons. De kan också spela en roll i vävnadsreparation och regenerering efter skador.

Nivåerna av monocyter kan variera beroende på hälsotillstånd och olika faktorer. Höga nivåer av monocyter  kan vara en indikation på akuta eller kroniska infektioner, autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, eller maligniteter såsom leukemi eller lymfom. Låga nivåer av monocyter är kända som kan vara förknippade med en ökad risk för infektioner.

Fakta om monocyter

 

Monocyter produceras i benmärgen, där de differentieras från blodstamceller till monocyter. Efter att ha frigjorts i blodet, cirkulerar de i blodbanan i några dagar innan de migrerar in i vävnader där de kan differentiera till makrofager eller dendritiska celler.

Monocyter är en del av kroppens ospecifika immunsystem, vilket innebär att de inte är specialiserade på att känna igen specifika patogener, utan snarare agerar som generalister som kan fagocytera och förstöra ett brett utbud av främmande ämnen.

Monocyter spelar en viktig roll i kroppens inflammatoriska svar genom att producera cytokiner som bidrar till inflammation och aktiverar andra celler i immunförsvaret. Monocyter kan också bilda granulom, en samling av celler som kan uppkomma vid kroniska infektioner eller inflammationer.

Utöver att bekämpa infektioner och inflammation, har monocyter också visat sig spela en viktig roll i kroppens regenerationsprocesser. Till exempel kan monocyter differentiera till makrofager som är involverade i sårläkning och vävnadsreparation.

Höga nivåer av monocyter kan indikera flera olika hälsotillstånd, inklusive infektioner, inflammatoriska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar och maligniteter. Låga nivåer av monocyter är mindre vanligt, men kan förekomma vid benmärgssjukdomar eller som en biverkan av vissa läkemedel.

types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

 

Monocyter är en viktig typ av vita blodkroppar som spelar flera roller i kroppens immunförsvar. De är ansvariga för att skydda kroppen mot patogener och främmande ämnen genom att fagocytera och förstöra dem, samt genom att producera cytokiner som bidrar till inflammation och immunrespons.

Det finns två huvudtyper av monocyter: klassiska (CD14++CD16-) och icke-klassiska (CD14+CD16++). De klassiska monocyterna är den vanligaste typen och spelar en viktig roll i immunförsvaret mot bakteriella infektioner, medan de icke-klassiska monocyterna är mer involverade i immunförsvaret mot virus.

Nivåerna av monocyter kan mätas genom en blodanalys, där en procentandel av vita blodkroppar utgörs av monocyter. Nivåerna kan variera beroende på hälsotillstånd och andra faktorer. En hög nivå av monocyter kan indikera infektioner, inflammatoriska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar eller maligniteter. En låg nivå av monocyter kan vara förknippad med en ökad risk för infektioner.

För att fastställa en ökning eller minskning av monocyter kan en fullständig blodstatus  utföras. Om läkaren misstänker att det finns en underliggande sjukdom som orsakar monocytförändringen kan ytterligare tester krävas för att fastställa orsaken. Andra tester som kan användas för att bedöma monocytfunktionen inkluderar flödescytometri och monocytmorfologi.

Monocyter spelar också en viktig roll i inflammation och sårläkning. De kan differentiera till makrofager som är involverade i vävnadsreparation och regenerering efter skador. Monocyter kan också spela en roll i granulombildning, en samling av celler som kan uppstå vid kroniska infektioner eller inflammationer.

Sammanfattningsvis är monocyter en viktig typ av vita blodkroppar som spelar flera roller i kroppens immunförsvar. Monocyter kan mätas genom en blodanalys och nivåerna kan indikera olika hälsotillstånd. För att fastställa en ökning eller minskning av monocyter kan ytterligare tester krävas för att fastställa orsaken.

vita blodkroppar | FemineaLab

Symtom för höga nivåer av monocyter

 

Feber

Trötthet eller svaghet

Minskad aptit

Svullna lymfkörtlar

Värk och smärta i muskler och leder

Hudförändringar, såsom utslag, klåda eller blåmärken

Andningssvårigheter

Magproblem, såsom illamående, kräkningar eller diarré

Symtom för låga nivåer av monocyter

 

Ökad risk för infektioner, särskilt bakteriella infektioner

Trötthet eller svaghet

Minskad aptit

Blek hud

Låg feber

Svullna lymfkörtlar

Blåmärken eller lätt blödning

AndningssvårigheterSymtom för höga nivåer av monocyter

 

Feber

Trötthet eller svaghet

Minskad aptit

Svullna lymfkörtlar

Värk och smärta i muskler och leder

Hudförändringar, såsom utslag, klåda eller blåmärken

Andningssvårigheter

Magproblem, såsom illamående, kräkningar eller diarré

Symtom för låga nivåer av monocyter

 

Ökad risk för infektioner, särskilt bakteriella infektioner

Trötthet eller svaghet

Minskad aptit

Blek hud

Låg feber

Svullna lymfkörtlar

Blåmärken eller lätt blödning

Andningssvårigheter


Hälsotestresultat

Låga nivåer av monocyter

är ovanliga och kan indikera en underliggande sjukdom eller medicinering. Tillstånd som kan leda till monocytopeni inkluderar autoimmuna sjukdomar, benmärgssjukdomar, kemoterapi, strålbehandling och viral infektion.

Höga nivåer av monocyter, kallade monocytos,

kan också indikera ett antal olika tillstånd, inklusive

Infektioner-  Monocytos kan uppstå som en reaktion på en infektion, särskilt en bakteriell eller viral infektion.

Autoimmuna sjukdomar- Monocytos kan förekomma i samband med autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, lupus och Crohns sjukdom.

Cancer-  Monocytos kan vara en indikation på vissa typer av cancer, såsom leukemi eller lymfom.

Inflammatoriska sjukdomar-  Monocytos kan förekomma vid inflammatoriska sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom eller ateroskleros.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av monocyter

 

är ovanliga och kan indikera en underliggande sjukdom eller medicinering.

Tillstånd som kan leda till monocytopeni inkluderar autoimmuna sjukdomar, benmärgssjukdomar, kemoterapi, strålbehandling och viral infektion.

Höga nivåer av monocyter, kallade monocytos,

 

kan också indikera ett antal olika tillstånd, inklusive

Infektioner-  Monocytos kan uppstå som en reaktion på en infektion, särskilt en bakteriell eller viral infektion.

Autoimmuna sjukdomar- Monocytos kan förekomma i samband med autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, lupus och Crohns sjukdom.

Cancer-  Monocytos kan vara en indikation på vissa typer av cancer, såsom leukemi eller lymfom.

Inflammatoriska sjukdomar-  Monocytos kan förekomma vid inflammatoriska sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom eller ateroskleros.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES