Glutenintolerans

FemineaLab

Antikroppar

För att undersöka om celiaki förekommer kan man ta ett blodprov för att undersöka om det förekommer antikroppar.

Det blodprov som har högst säkerhet är ig-transglutaminas, men provet kan ge både falska positiva och negativa svar och kan, utifrån symtombilden behöva kompletteras med genetisk typning samt tarmbiopsi.

Provtagning

Det är viktigt att du fortsätter med din normala kosthållning inför din provtagning. En strikt glutenfri kost kan påverka provresultat och symtombild. I övrigt finns inga särskilda anvisningar för denna provtagning.

Glutenintolerans – Celiaki är en autoimmun sjukdom som kan ge symtom såsom diarré, magont,  viktnedgång och symtom från näringsbrist. 

Glutenintolerans, eller Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom som obehandlad kan leda till näringsbrist till följd av skador på tarmen. Hos en individ med celiaki reagerar kroppens immunförsvar när födoämnen som innehåller gluten når tunntarmen.

Reaktionen ger upphov till en inflammation där tunntarmen skadas och gör att tunntarmens vilier (tarmludd) tillslut försvinner.

Vilier är små hårliknande utskott som finns på tunntarmens veckade insida. Vilierna och dess microvili gör att tunntarmens absorbtionsyta blir mycket stor och möjliggör att tarmen kan ta upp tillräckligt med näringsämnen. När tunntarmen skadas kan man därför drabbas av näringsbrist. 


Glutenintolerans

FemineaLab

Antikroppar

 

För att undersöka om celiaki förekommer kan man ta ett blodprov för att undersöka om det förekommer antikroppar.

Det blodprov som har högst säkerhet är ig-transglutaminas, men provet kan ge både falska positiva och negativa svar och kan, utifrån symtombilden behöva kompletteras med genetisk typning samt tarmbiopsi.

 

Provtagning

Det är viktigt att du fortsätter med din normala kosthållning inför din provtagning. En strikt glutenfri kost kan påverka provresultat och symtombild. I övrigt finns inga särskilda anvisningar för denna provtagning.


Glutenintolerans – Celiaki är en autoimmun sjukdom som kan ge symtom såsom diarré, magont,  viktnedgång och symtom från näringsbrist. 

Glutenintolerans, eller Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom som obehandlad kan leda till näringsbrist till följd av skador på tarmen. Hos en individ med celiaki reagerar kroppens immunförsvar när födoämnen som innehåller gluten når tunntarmen.

Reaktionen ger upphov till en inflammation där tunntarmen skadas och gör att tunntarmens vilier (tarmludd) tillslut försvinner.

Vilier är små hårliknande utskott som finns på tunntarmens veckade insida. Vilierna och dess microvili gör att tunntarmens absorbtionsyta blir mycket stor och möjliggör att tarmen kan ta upp tillräckligt med näringsämnen. När tunntarmen skadas kan man därför drabbas av näringsbrist.


FemineaLab

harmoniskt sinnestillstånd


Laktosintolerans

FemineaLab

Orsaker till laktosintolerans

I normalfallet är de flesta individer toleranta mot laktos som nyfödda.

Vid den vanligaste orsaken till laktosintolerans avtar laktasaktiviteten successivt efter ca 2-3 års ålder på grund av genetiska anlag, man talar då om en sk primär laktosintolerans.

Detta är ett vanligt tillstånd för vuxna individer  i stora delar av världen. Laktosintolerans kan också ha sekundära orsaker såsom exempelvis tarmsjukdom.

Symtom

Symtom på laktosintolerans är individuella. En del individer upplever dessutom att de är olika känsliga för laktos från en dag till en annan eller beroende på måltidens sammansättning. Symtom på laktosintolerans kan exempelvis vara:  

magknip

gasbildning

ballongmage

diarré

Provtagning

Provet kräver inga förberedelser.

Laktosintolerans kan ge obehagliga symtom såsom magont, svullnadskänsla och väderspänningar. Testa om du har anlag för laktosintolerans med denna enkla DNA-typning.

Laktosintolerans kan ge obehagliga symtom såsom magont, svullnadskänsla och väderspänningar. Laktosintolerans beror på en bristande förmåga att bryta ned mjölksockret, laktos i tunntarmen till följd av en brist på enzymet laktas.

När kroppen inte kan bryta ned mjölksockret i tunntarmen kommer laktosen att fortsätta vidare i tarmkanalen för att sedan brytas ned av bakterierna i tjocktarmen.

När laktosen spjälkas i tjocktarmen bildas gaser och du kan få diarré och magknip. Laktos förekommer naturligt i varierande grad i mjölk och mjölkprodukter inklusive bröstmjölk. 

FemineaLab

harmoniskt sinnestillstånd


Laktosintolerans

FemineaLab

Orsaker till laktosintolerans

 

I normalfallet är de flesta individer toleranta mot laktos som nyfödda.

Vid den vanligaste orsaken till laktosintolerans avtar laktasaktiviteten successivt efter ca 2-3 års ålder på grund av genetiska anlag, man talar då om en sk primär laktosintolerans.

Detta är ett vanligt tillstånd för vuxna individer  i stora delar av världen. Laktosintolerans kan också ha sekundära orsaker såsom exempelvis tarmsjukdom.

Symtom

 

Symtom på laktosintolerans är individuella. En del individer upplever dessutom att de är olika känsliga för laktos från en dag till en annan eller beroende på måltidens sammansättning. Symtom på laktosintolerans kan exempelvis vara:  

magknip

gasbildning

ballongmage

diarré

 

Provtagning

Provet kräver inga förberedelser.

 


Laktosintolerans kan ge obehagliga symtom såsom magont, svullnadskänsla och väderspänningar. Testa om du har anlag för laktosintolerans med denna enkla DNA-typning.

Laktosintolerans kan ge obehagliga symtom såsom magont, svullnadskänsla och väderspänningar. Laktosintolerans beror på en bristande förmåga att bryta ned mjölksockret, laktos i tunntarmen till följd av en brist på enzymet laktas.

När kroppen inte kan bryta ned mjölksockret i tunntarmen kommer laktosen att fortsätta vidare i tarmkanalen för att sedan brytas ned av bakterierna i tjocktarmen. När laktosen spjälkas i tjocktarmen bildas gaser och du kan få diarré och magknip. Laktos förekommer naturligt i varierande grad i mjölk och mjölkprodukter inklusive bröstmjölk.


Ta hand om kvinnors hälsa
Ta hand om kvinnors hälsa