FemineaLab Academy
Blodstatus

februari 21, 2023

Neutrofila


Featured image for “Neutrofila”

Blodstatus

Neutrofila, eller neutrofila granulocyter, är en typ av vita blodkroppar som är en viktig del av immunsystemet och spelar en avgörande roll i kroppens försvar mot infektioner.

Neutrofila produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet. När kroppen möter en infektion eller en skada, frigörs neutrofiler från benmärgen och migrerar till den drabbade vävnaden, där de arbetar för att bekämpa patogener, som bakterier, virus eller svampar.

Neutrofiler fungerar genom att fagocytera, eller "äta upp", främmande partiklar som kan orsaka infektion. De frigör också proteiner som kan döda bakterier och andra patogener, och de kan rekrytera andra immunsystemsceller till det drabbade området.

Nivåerna av neutrofiler kan variera beroende på olika faktorer, inklusive infektioner, inflammation, läkemedel och sjukdomar. En hög nivå av neutrofiler kan indikera en infektion eller inflammation, medan en låg nivå kan indikera en underliggande sjukdom som påverkar benmärgen eller immunsystemet.


types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

 

Neutrofiler är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i immunsystemet genom att skydda kroppen mot bakterier, virus och andra främmande ämnen. De utgör den största andelen av vita blodkroppar och produceras i benmärgen.

Det finns två huvudtyper av neutrofiler: segmenterade neutrofiler och omogna eller stavnukleära neutrofiler. Segmenterade neutrofiler har en mogen kärna som delats i segment, medan omogna neutrofiler har en stavformad kärna.

När kroppen ställs inför en infektion eller inflammation ökar produktionen av neutrofiler och deras mängd i blodet. Detta kallas neutrofili och kan orsakas av bakteriella infektioner, vävnadsskador, inflammation eller stress.

Diagnostisk betydelse av neutrofiler kan innebära att nivåerna av neutrofiler i blodet analyseras för att diagnostisera och övervaka sjukdomar och tillstånd. Till exempel kan höga nivåer av neutrofiler indikera en bakteriell infektion, medan låga nivåer kan indikera en viral infektion eller en underliggande sjukdom som påverkar produktionen av neutrofiler.

vita blodkroppar | FemineaLab

Blodstatus

Neutrofila, eller neutrofila granulocyter, är en typ av vita blodkroppar som är en viktig del av immunsystemet och spelar en avgörande roll i kroppens försvar mot infektioner.

Neutrofila produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet. När kroppen möter en infektion eller en skada, frigörs neutrofiler från benmärgen och migrerar till den drabbade vävnaden, där de arbetar för att bekämpa patogener, som bakterier, virus eller svampar.

Neutrofiler fungerar genom att fagocytera, eller "äta upp", främmande partiklar som kan orsaka infektion. De frigör också proteiner som kan döda bakterier och andra patogener, och de kan rekrytera andra immunsystemsceller till det drabbade området.

Nivåerna av neutrofiler kan variera beroende på olika faktorer, inklusive infektioner, inflammation, läkemedel och sjukdomar. En hög nivå av neutrofiler kan indikera en infektion eller inflammation, medan en låg nivå kan indikera en underliggande sjukdom som påverkar benmärgen eller immunsystemet.

types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

Neutrofiler är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i immunsystemet genom att skydda kroppen mot bakterier, virus och andra främmande ämnen. De utgör den största andelen av vita blodkroppar och produceras i benmärgen.

Det finns två huvudtyper av neutrofiler: segmenterade neutrofiler och omogna eller stavnukleära neutrofiler. Segmenterade neutrofiler har en mogen kärna som delats i segment, medan omogna neutrofiler har en stavformad kärna.

När kroppen ställs inför en infektion eller inflammation ökar produktionen av neutrofiler och deras mängd i blodet. Detta kallas neutrofili och kan orsakas av bakteriella infektioner, vävnadsskador, inflammation eller stress.

Diagnostisk betydelse av neutrofiler kan innebära att nivåerna av neutrofiler i blodet analyseras för att diagnostisera och övervaka sjukdomar och tillstånd. Till exempel kan höga nivåer av neutrofiler indikera en bakteriell infektion, medan låga nivåer kan indikera en viral infektion eller en underliggande sjukdom som påverkar produktionen av neutrofiler.

vita blodkroppar | FemineaLab

Låga nivåer av neutrofila (neutropeni) kan orsaka en ökad risk för infektioner, särskilt av bakterier och svampar.

Symtom på neutropeni kan vara

 

Feber

Ömhet, rodnad, svullnad eller dränering från sår

Ont i halsen eller munsår

Trötthet och svaghet

Allmän sjukdomskänsla

Höga nivåer av neutrofila (neutrofili) kan vara ett tecken på en infektion, inflammation eller en annan sjukdom.

Symtom kan variera beroende på orsaken till neutrofilin, men kan inkludera

 

Feber

Svullnad och smärta i inflammerade områden

Trötthet

Frossa och svettningar

Andningsbesvär

Hudutslag eller rodnadLåga nivåer av neutrofila (neutropeni) kan orsaka en ökad risk för infektioner, särskilt av bakterier och svampar.

Symtom på neutropeni kan vara

Feber

Ömhet, rodnad, svullnad eller dränering från sår

Ont i halsen eller munsår

Trötthet och svaghet

Allmän sjukdomskänsla

Höga nivåer av neutrofila (neutrofili) kan vara ett tecken på en infektion, inflammation eller en annan sjukdom.

Symtom kan variera beroende på orsaken till neutrofilin, men kan inkludera

Feber

Svullnad och smärta i inflammerade områden

Trötthet

Frossa och svettningar

Andningsbesvär

Hudutslag eller rodnad


Hälsotestresultat

Låga nivåer av neutrofiler,

som kallas neutropeni, kan orsakas av en rad faktorer, inklusive strålbehandling, kemoterapi, autoimmuna sjukdomar och vissa infektioner.

Personer med neutropeni löper en ökad risk för infektioner eftersom neutrofiler är en viktig del av kroppens försvar mot bakterier och andra skadliga mikroorganismer.

Höga nivåer av neutrofiler,

som kallas neutrofili, kan också indikera vissa hälsoproblem. Orsaker till neutrofili inkluderar infektioner, inflammation, cancer, stress och läkemedelsbiverkningar.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av neutrofiler,

som kallas neutropeni, kan orsakas av en rad faktorer, inklusive strålbehandling, kemoterapi, autoimmuna sjukdomar och vissa infektioner.

Personer med neutropeni löper en ökad risk för infektioner eftersom neutrofiler är en viktig del av kroppens försvar mot bakterier och andra skadliga mikroorganismer.

Höga nivåer av neutrofiler,

som kallas neutrofili, kan också indikera vissa hälsoproblem. Orsaker till neutrofili inkluderar infektioner, inflammation, cancer, stress och läkemedelsbiverkningar.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES