FemineaLab Academy
Blodstatus

februari 21, 2023

Basofila


Featured image for “Basofila”

Blodstatus

Basofiler är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunsystem. Basofiler bildas i benmärgen och cirkulerar sedan i blodet. De har korniga strukturer i sitt cytoplasma som innehåller ämnen som histamin och heparin.

Basofiler spelar en viktig roll i allergiska reaktioner och i vissa andra immunologiska processer. När kroppen utsätts för en allergen, såsom pollen eller mat, kan basofiler aktiveras och släppa ut histamin och andra kemikalier i blodet, vilket orsakar symtom som klåda, rodnad, svullnad och andningssvårigheter. Basofiler kan också vara involverade i att bekämpa infektioner och i vissa typer av inflammation.

En basofilräkning är en typ av blodprov som mäter antalet basofiler i blodet. En hög nivå av basofiler i blodet kan indikera en allergisk reaktion, en parasitisk infektion eller en kronisk sjukdom såsom leukemi eller sköldkörtelsjukdom.

Histamin och heparin

Histamin och heparin är två olika molekyler som har viktiga roller i kroppen.

Histamin är en kemisk förening som finns i kroppen och som spelar en viktig roll i immunsystemets reaktioner, särskilt vid allergiska reaktioner. Histamin frisätts av särskilda celler i kroppen, inklusive mastceller och basofiler, när de aktiveras av till exempel allergener eller skador. Histaminets frisättning orsakar vasodilatation (vidgning av blodkärl) och ökar permeabiliteten hos kapillärerna, vilket leder till ökad blodflöde och ödem. Histamin är också inblandat i många andra kroppsfunktioner, inklusive mag- och tarmrörelser, sömn och vakenhet.

Heparin är en annan kemisk förening som produceras naturligt av kroppen och fungerar som ett antikoagulant, vilket betyder att det hjälper till att förhindra blodkoagulation och bildning av blodproppar. Heparin är en viktig del av kroppens blodkoagulationssystem och produceras huvudsakligen av speciella celler i levern och lungorna. Heparin används också som en medicin för att förhindra och behandla blodproppar, och det är vanligtvis administrerat som injektioner eller intravenösa infusioner.


types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

 

Basofiler är involverade i inflammatoriska processer genom att utsöndra kemikalier som histamin och heparin. Histamin är en viktig kemikalie som orsakar vasodilatation, ökad kärlpermeabilitet och muskelkontraktion, vilket leder till vävnadsinflammation. Heparin är ett antikoagulant som hindrar blodkoagulering, vilket hjälper till att förhindra blodproppar.

Det finns två huvudtyper av basofiler, de cirkulerande och de vävnadsbaserade. Cirkulerande basofiler rör sig fritt i blodet och utgör vanligtvis mindre än 1% av alla vita blodkroppar. De vävnadsbaserade basofiler finns i olika organ i kroppen, inklusive lungor, tarmar och lymfkörtlar.

En hög nivå av basofiler i blodet, känd som basofili, kan vara ett tecken på en rad sjukdomar, inklusive allergiska reaktioner, autoimmuna sjukdomar och kroniska myeloproliferativa sjukdomar. Ett lågt antal basofiler, känt som basopeni, är mindre vanligt och kan vara ett tecken på allvarliga sjukdomar som sepsis, anafylaxi eller systemisk lupus erythematosus (SLE).

 

vita blodkroppar | FemineaLab

Blodstatus

Basofiler är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunsystem. Basofiler bildas i benmärgen och cirkulerar sedan i blodet. De har korniga strukturer i sitt cytoplasma som innehåller ämnen som histamin och heparin.

Basofiler spelar en viktig roll i allergiska reaktioner och i vissa andra immunologiska processer. När kroppen utsätts för en allergen, såsom pollen eller mat, kan basofiler aktiveras och släppa ut histamin och andra kemikalier i blodet, vilket orsakar symtom som klåda, rodnad, svullnad och andningssvårigheter. Basofiler kan också vara involverade i att bekämpa infektioner och i vissa typer av inflammation.

En basofilräkning är en typ av blodprov som mäter antalet basofiler i blodet. En hög nivå av basofiler i blodet kan indikera en allergisk reaktion, en parasitisk infektion eller en kronisk sjukdom såsom leukemi eller sköldkörtelsjukdom.

Histamin och heparin

Histamin och heparin är två olika molekyler som har viktiga roller i kroppen.

Histamin är en kemisk förening som finns i kroppen och som spelar en viktig roll i immunsystemets reaktioner, särskilt vid allergiska reaktioner. Histamin frisätts av särskilda celler i kroppen, inklusive mastceller och basofiler, när de aktiveras av till exempel allergener eller skador. Histaminets frisättning orsakar vasodilatation (vidgning av blodkärl) och ökar permeabiliteten hos kapillärerna, vilket leder till ökad blodflöde och ödem. Histamin är också inblandat i många andra kroppsfunktioner, inklusive mag- och tarmrörelser, sömn och vakenhet.

Heparin är en annan kemisk förening som produceras naturligt av kroppen och fungerar som ett antikoagulant, vilket betyder att det hjälper till att förhindra blodkoagulation och bildning av blodproppar. Heparin är en viktig del av kroppens blodkoagulationssystem och produceras huvudsakligen av speciella celler i levern och lungorna. Heparin används också som en medicin för att förhindra och behandla blodproppar, och det är vanligtvis administrerat som injektioner eller intravenösa infusioner.

types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

Basofiler är involverade i inflammatoriska processer genom att utsöndra kemikalier som histamin och heparin. Histamin är en viktig kemikalie som orsakar vasodilatation, ökad kärlpermeabilitet och muskelkontraktion, vilket leder till vävnadsinflammation.

Heparin är ett antikoagulant som hindrar blodkoagulering, vilket hjälper till att förhindra blodproppar.

Det finns två huvudtyper av basofiler, de cirkulerande och de vävnadsbaserade. Cirkulerande basofiler rör sig fritt i blodet och utgör vanligtvis mindre än 1% av alla vita blodkroppar.

De vävnadsbaserade basofiler finns i olika organ i kroppen, inklusive lungor, tarmar och lymfkörtlar.

En hög nivå av basofiler i blodet, känd som basofili, kan vara ett tecken på en rad sjukdomar, inklusive allergiska reaktioner, autoimmuna sjukdomar och kroniska myeloproliferativa sjukdomar.

Ett lågt antal basofiler, känt som basopeni, är mindre vanligt och kan vara ett tecken på allvarliga sjukdomar som sepsis, anafylaxi eller systemisk lupus erythematosus (SLE).

vita blodkroppar | FemineaLab

Låga nivåer av basofila

 

är relativt sällsynta och orsakas vanligtvis av allvarliga sjukdomar som sepsis, anafylaxi, eller autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE).

Symtomen som kan uppträda vid låga nivåer av basofila kan inkludera

Feber

Trötthet och svaghet

Ökad mottaglighet för infektioner

Svullnad och ömhet i lymfkörtlar

Höga nivåer av basofila

 

kan bero på en rad olika faktorer, inklusive allergiska reaktioner, kroniska myeloproliferativa sjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Symtomen som kan uppträda vid höga nivåer av basofila kan inkludera

Hudutslag eller klåda

Andningssvårigheter

Nästäppa

Huvudvärk

Muskelsmärta och ledvärkLåga nivåer av basofila

är relativt sällsynta och orsakas vanligtvis av allvarliga sjukdomar som sepsis, anafylaxi, eller autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE).

Symtomen som kan uppträda vid låga nivåer av basofila kan inkludera

Feber

Trötthet och svaghet

Ökad mottaglighet för infektioner

Svullnad och ömhet i lymfkörtlar

Höga nivåer av basofila

kan bero på en rad olika faktorer, inklusive allergiska reaktioner, kroniska myeloproliferativa sjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Symtomen som kan uppträda vid höga nivåer av basofila kan inkludera

Hudutslag eller klåda

Andningssvårigheter

Nästäppa

Huvudvärk

Muskelsmärta och ledvärk


Hälsotestresultat

Höga nivåer av basofiler

är relativt ovanligt och kan bero på flera orsaker, inklusive allergiska reaktioner, kroniska infektioner, autoimmuna sjukdomar eller hematologiska sjukdomar. En hög nivå av basofiler kan också förekomma efter fysisk ansträngning eller stress.

Låga nivåer av basofiler

är mindre vanligt och kan bero på benmärgssjukdomar, långvarig användning av kortikosteroider, akuta infektioner eller svåra sjukdomar som kan orsaka benmärgsskador.

Låga nivåer av basofiler är oftast en mindre oroande situation än höga nivåer, men det kan ibland ge indikationer på underliggande hälsotillstånd.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

 

Höga nivåer av basofiler

är relativt ovanligt och kan bero på flera orsaker, inklusive allergiska reaktioner, kroniska infektioner, autoimmuna sjukdomar eller hematologiska sjukdomar.

En hög nivå av basofiler kan också förekomma efter fysisk ansträngning eller stress.

Låga nivåer av basofiler

är mindre vanligt och kan bero på benmärgssjukdomar, långvarig användning av kortikosteroider, akuta infektioner eller svåra sjukdomar som kan orsaka benmärgsskador.

Låga nivåer av basofiler är oftast en mindre oroande situation än höga nivåer, men det kan ibland ge indikationer på underliggande hälsotillstånd.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES