FemineaLab Academy
Blodstatus

februari 21, 2023

Eosinofila


Featured image for “Eosinofila”

Blodstatus

Eosinofiler är en viktig del av kroppens immunsystem och spelar en roll i att bekämpa parasitiska infektioner och allergiska reaktioner.

Eosinofiler är en av flera typer av vita blodkroppar som kan identifieras genom en blodprov eller en vävnadsprov. En hög nivå av eosinofiler kan indikera en infektion orsakad av parasiter eller en allergisk reaktion på något som pollen, mat eller mediciner.

Förhöjda nivåer av eosinofiler kan också vara ett tecken på vissa sjukdomar såsom astma, eksem och inflammatoriska tarmsjukdomar. En läkare kan beställa en eosinofilräkning som en del av en diagnostisk undersökning för att avgöra om en patient har någon av dessa tillstånd.


types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

 

Eosinofiler är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunsystem. De produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet, där de sedan migrerar till vävnader där de utför sina funktioner. Här är några av de funktioner som eosinofiler har:

Bekämpar parasitiska infektioner-  Eosinofiler är specialiserade på att bekämpa parasiter, och de kan frisätta olika typer av proteiner som kan skada parasiterna och förhindra deras tillväxt.

Reglerar allergiska reaktioner-  Eosinofiler spelar en viktig roll i allergiska reaktioner, särskilt de som involverar astma och allergisk rinit. Eosinofiler kan släppa ut histamin och andra ämnen som orsakar inflammation och symptom som nysningar, hosta och klåda.

Bekämpar cancer-  Eosinofiler kan också spela en roll i att bekämpa cancer. Forskning har visat att eosinofiler kan attackera vissa typer av tumörceller och minska deras tillväxt.

Det finns flera olika typer av eosinofila sjukdomar och tillstånd

 

Eosinofil astma-  en typ av astma som karakteriseras av höga nivåer av eosinofiler i lungorna.

Eosinofil esofagit-  en inflammation i matstrupen som kan orsakas av en allergisk reaktion.

Hypereosinofilt syndrom-  en sällsynt sjukdom där eosinofiler är förhöjda i blodet och orsakar skada på organ.

Parasitiska infektioner-  vissa parasitiska infektioner kan orsaka höga nivåer av eosinofiler i blodet.

Diagnostisk betydelse av eosinofiler inkluderar

 

Eosinofilräkning- en blodprov som mäter antalet eosinofiler i blodet. En hög nivå kan indikera en parasitisk infektion, allergisk reaktion eller annan sjukdom.

Biopsi- en vävnadsprov som kan användas för att diagnostisera eosinofil esofagit eller andra eosinofila sjukdomar.

Astmadiagnostik-  höga nivåer av eosinofiler i lungvävnaden kan indikera eosinofil astma och hjälpa till med att styra behandling.

vita blodkroppar | FemineaLab

Blodstatus

Eosinofiler är en viktig del av kroppens immunsystem och spelar en roll i att bekämpa parasitiska infektioner och allergiska reaktioner.

Eosinofiler är en av flera typer av vita blodkroppar som kan identifieras genom en blodprov eller en vävnadsprov. En hög nivå av eosinofiler kan indikera en infektion orsakad av parasiter eller en allergisk reaktion på något som pollen, mat eller mediciner.

Förhöjda nivåer av eosinofiler kan också vara ett tecken på vissa sjukdomar såsom astma, eksem och inflammatoriska tarmsjukdomar. En läkare kan beställa en eosinofilräkning som en del av en diagnostisk undersökning för att avgöra om en patient har någon av dessa tillstånd.

types of white blood cells

Funktion, typer och diagnostisk betydelse

 

Eosinofiler är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunsystem. De produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet, där de sedan migrerar till vävnader där de utför sina funktioner. Här är några av de funktioner som eosinofiler har:

Bekämpar parasitiska infektioner-  Eosinofiler är specialiserade på att bekämpa parasiter, och de kan frisätta olika typer av proteiner som kan skada parasiterna och förhindra deras tillväxt.

Reglerar allergiska reaktioner-  Eosinofiler spelar en viktig roll i allergiska reaktioner, särskilt de som involverar astma och allergisk rinit. Eosinofiler kan släppa ut histamin och andra ämnen som orsakar inflammation och symptom som nysningar, hosta och klåda.

Bekämpar cancer-  Eosinofiler kan också spela en roll i att bekämpa cancer. Forskning har visat att eosinofiler kan attackera vissa typer av tumörceller och minska deras tillväxt.

Det finns flera olika typer av eosinofila sjukdomar och tillstånd

 

Eosinofil astma-  en typ av astma som karakteriseras av höga nivåer av eosinofiler i lungorna.

Eosinofil esofagit-  en inflammation i matstrupen som kan orsakas av en allergisk reaktion.

Hypereosinofilt syndrom-  en sällsynt sjukdom där eosinofiler är förhöjda i blodet och orsakar skada på organ.

Parasitiska infektioner-  vissa parasitiska infektioner kan orsaka höga nivåer av eosinofiler i blodet.

Diagnostisk betydelse av eosinofiler inkluderar

 

Eosinofilräkning- en blodprov som mäter antalet eosinofiler i blodet. En hög nivå kan indikera en parasitisk infektion, allergisk reaktion eller annan sjukdom.

Biopsi- en vävnadsprov som kan användas för att diagnostisera eosinofil esofagit eller andra eosinofila sjukdomar.

Astmadiagnostik-  höga nivåer av eosinofiler i lungvävnaden kan indikera eosinofil astma och hjälpa till med att styra behandling.

vita blodkroppar | FemineaLab

Låga nivåer av eosinofiler

 

i blodet är oftast inte orsaken till några specifika symtom eller sjukdomar.

Det kan dock förekomma i vissa allvarliga tillstånd, som sepsis eller allvarliga infektioner, och i dessa fall är symtomen kopplade till sjukdomen som orsakar eosinopenin snarare än eosinopenin i sig själv.

 

Höga nivåer av eosinofiler i blodet  kan bero på flera olika orsaker, inklusive allergiska reaktioner, parasitiska infektioner och vissa sjukdomar.

Symtomen av höga nivåer av eosinofiler kan variera beroende på orsaken, men kan inkludera

 

Hudutslag, klåda och rodnad

Nässelutslag

Svullnad i ansikte, hals och ögon

Andningssvårigheter, inklusive hosta, pipande andning och andnöd

Mag- och tarmproblem, såsom illamående, kräkningar, diarré och magsmärta

Muskelvärk och ledvärk

Feber och trötthetLåga nivåer av eosinofiler

 

i blodet (eosinopeni) är oftast inte orsaken till några specifika symtom eller sjukdomar.

Det kan dock förekomma i vissa allvarliga tillstånd, som sepsis eller allvarliga infektioner, och i dessa fall är symtomen kopplade till sjukdomen som orsakar eosinopenin snarare än eosinopenin i sig själv.

Höga nivåer av eosinofiler i blodet (eosinofili) kan bero på flera olika orsaker, inklusive allergiska reaktioner, parasitiska infektioner och vissa sjukdomar.

Symtomen av höga nivåer av eosinofiler kan variera beroende på orsaken, men kan inkludera

 

Hudutslag, klåda och rodnad

Nässelutslag

Svullnad i ansikte, hals och ögon

Andningssvårigheter, inklusive hosta, pipande andning och andnöd

Mag- och tarmproblem, såsom illamående, kräkningar, diarré och magsmärta

Muskelvärk och ledvärk

Feber och trötthet


Hälsotestresultat

Höga nivåer av eosinofiler

kan indikera en allergisk reaktion, astma, parasitära infektioner eller autoimmuna sjukdomar. Det kan också förekomma i vissa former av cancer, särskilt blodcancer som leukemi och lymfom.

Låga nivåer av eosinofiler

är mindre vanligt än höga nivåer och kan orsakas av vissa infektioner, inklusive sepsis och bakteriella infektioner. Det kan också förekomma efter att en person tagit kortikosteroider under en längre tid.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Höga nivåer av eosinofiler

kan indikera en allergisk reaktion, astma, parasitära infektioner eller autoimmuna sjukdomar.

Det kan också förekomma i vissa former av cancer, särskilt blodcancer som leukemi och lymfom.

Låga nivåer av eosinofiler

är mindre vanligt än höga nivåer och kan orsakas av vissa infektioner, inklusive sepsis och bakteriella infektioner.

Det kan också förekomma efter att en person tagit kortikosteroider under en längre tid.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES