FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 13, 2023

Apolipoprotein


Featured image for “Apolipoprotein”

Hjärta

Apolipoproteiner är ett viktig beståndsdel till HDL-kolesterol och LDL-kolesterol som transporterar kolesterol i blodet till och från levern. Halten kan ange risker för framtida hjärt- och kärlsjukdomar. 2 proteiner analyseras där Apolipoprotein A1 är kopplat till HDL-kolesterolet och Apolipoprotein B är kopplat till LDL-kolesterolet. Vi analyseras Apo-kvoten dvs förhållandet mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 vilket enligt studier anses vara den bästa enskilda riskmarkören för hjärtinfarkt och stroke av alla blodfetter.

Blodlipider såsom kolesterol eller triglycerider inte är vattenlösliga och kan därför inte på egen hand transporteras runt i blodomloppet för att nå kroppens vävnader. För att transporten ska fungera behöver bildar kroppen så kallade lipoproteiner.

De flesta av oss känner idag till HDL-kolesterol och LDL-kolesterol som transporterar kolesterol i blodet till och från levern, i dem ingår Apolipoproteiner som en viktig beståndsdel.


Apolipoprotein B

 

Apoliporotein B, är bland annat en del av transporten av LDL-kolesterol “det onda kolesterolet”.

Höga nivåer av LDL-kolesterol bidrar till åderförfettning som på sikt kan ge hjärt och kärlsjukdom.

En analys som ger utslag på förhöjda nivåer av Apoliprotein B i kombination med låg andel Apolipoprotein A1 anses därför vara en indikator på risk för framtida hjärt och kärlsjukdomar.


Apolipoprotein A1

 

Apolipoprotein A1 är en beståndsdel HDL-kolesterol, det vi brukar kalla “det goda kolesterolet”.

Vanligtvis är mängden Apolipoprotein A1 i proportion med mängden HDL och används därför för att kontrollera kroppens förmåga att transportera överflödigt kolesterol bort från blodet tillbaka till levern.

En stor andel HDL anses minska risken för framtida hjärt och kärlsjukdomar.

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Hög andel Apolipoprotein A1

 Kan vara indikator för minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom

Hög andel Apolipoprotein B

 Förhöjda nivåer av Apoliprotein B i kombination med låg andel Apolipoprotein A1 kan vara en indikator på risk för framtida hjärt och kärlsjukdomar.

Hälsoutfall

Avvikelser från referenvsärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES