FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 30, 2023

Homocystein


Featured image for “Homocystein”

Blodstatus | Vitaminer | Mineraler

Homocystein är en aminosyra som bildas naturligt i kroppen som en biprodukt av metabolismen av metionin, en annan aminosyra. Homocysteinnivåer över det normala kan indikera en risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, blodproppar och andra hälsoproblem.

Faktorer som kan bidra till höga homocystein-nivåer inkluderar en brist på B-vitaminer, särskilt folsyra, vitamin B6 och vitamin B12, samt genetiska faktorer och andra sjukdomar.

Homocysteinnivåer regleras av en balans mellan produktionen och omvandlingen till andra ämnen, såsom cystein.

Låga nivåer av B-vitaminer, särskilt folsyra, vitamin B6 och vitamin B12, kan bidra till höga homocystein-nivåer. Andra faktorer som kan påverka homocysteinnivåer inkluderar rökning, högt blodtryck, höga nivåer av homocysteinnivåer i släkten och åldrande.

Höga nivåer av homocystein har associerats med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, blodproppar, Alzheimers sjukdom och andra hälsoproblem. Detta gör det viktigt att hålla homocysteinnivåerna under kontroll.

En analys av homocystein kan utföras med en blodprova. Resultaten kan hjälpa läkare och annan sjukvårdspersonal att bedöma risken för hälsoproblem och att ta lämpliga åtgärder för att förbättra hälsan.


aminosyra

Vad är syftet med att analysera homocystein ?

Syftet med att analysera homocystein är att bedöma risken för hälsoproblem som är relaterade till höga nivåer av homocystein.

En analys av homocystein kan användas som en del av en bredare hälsoskärning, tillsammans med andra tester och hälsobedömningar, för att avgöra en persons risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar.

Blodstatus | Vitaminer | Mineraler

 

Homocystein är en aminosyra som bildas naturligt i kroppen som en biprodukt av metabolismen av metionin, en annan aminosyra. Homocysteinnivåer över det normala kan indikera en risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, blodproppar och andra hälsoproblem.

Faktorer som kan bidra till höga homocystein-nivåer inkluderar en brist på B-vitaminer, särskilt folsyra, vitamin B6 och vitamin B12, samt genetiska faktorer och andra sjukdomar.

Homocysteinnivåer regleras av en balans mellan produktionen och omvandlingen till andra ämnen, såsom cystein.

Låga nivåer av B-vitaminer, särskilt folsyra, vitamin B6 och vitamin B12, kan bidra till höga homocystein-nivåer. Andra faktorer som kan påverka homocysteinnivåer inkluderar rökning, högt blodtryck, höga nivåer av homocysteinnivåer i släkten och åldrande.

Höga nivåer av homocystein har associerats med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, blodproppar, Alzheimers sjukdom och andra hälsoproblem. Detta gör det viktigt att hålla homocysteinnivåerna under kontroll.

En analys av homocystein kan utföras med en blodprova. Resultaten kan hjälpa läkare och annan sjukvårdspersonal att bedöma risken för hälsoproblem och att ta lämpliga åtgärder för att förbättra hälsan.

aminosyra

Vad är syftet med att analysera homocystein ?

Syftet med att analysera homocystein är att bedöma risken för hälsoproblem som är relaterade till höga nivåer av homocystein.

En analys av homocystein kan användas som en del av en bredare hälsoskärning, tillsammans med andra tester och hälsobedömningar, för att avgöra en persons risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar.


Låga nivåer av homocystein

i blodet är ovanliga. Men höga nivåer av homocystein, en aminosyra som kan vara en indikator på hjärt- och kärlhälsa, kan orsaka flera symtom och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Symptom på höga nivåer av homocystein kan vara:

Inga synliga symptom, men ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Sår som inte läker

Förhöjd blodtryck

Trötthet och svårigheter att koncentrera sig

Höga nivåer av homocystein

kan orsakas av en ärftlig tendens, men det kan också bero på brist på vitamin B12, folat och vitamin B6.

Överdrivet intag av metionin, en aminosyra som finns i animaliska produkter, kan också öka homocysteinnivåerna.Låga nivåer av homocystein

i blodet är ovanliga. Men höga nivåer av homocystein, en aminosyra som kan vara en indikator på hjärt- och kärlhälsa, kan orsaka flera symtom och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Symptom på höga nivåer av homocystein kan vara:

Inga synliga symptom, men ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Sår som inte läker

Förhöjd blodtryck

Trötthet och svårigheter att koncentrera sig

Höga nivåer av homocystein

kan orsakas av en ärftlig tendens, men det kan också bero på brist på vitamin B12, folat och vitamin B6. Överdrivet intag av metionin, en aminosyra som finns i animaliska produkter, kan också öka homocysteinnivåerna.

Hälsotestresultat

Höga nivåer av homocystein

Låga nivåer av B-vitaminer, särskilt folsyra, vitamin B6 och vitamin B12, kan bidra till höga homocystein-nivåer. Andra faktorer som kan påverka homocysteinnivåer inkluderar rökning, högt blodtryck, höga nivåer av homocysteinnivåer i släkten och åldrande.

Höga nivåer av homocystein har associerats med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, blodproppar, Alzheimers sjukdom och andra hälsoproblem.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Höga nivåer av homocystein

 

Låga nivåer av B-vitaminer, särskilt folsyra, vitamin B6 och vitamin B12, kan bidra till höga homocystein-nivåer.

Andra faktorer som kan påverka homocysteinnivåer inkluderar rökning, högt blodtryck, höga nivåer av homocysteinnivåer i släkten och åldrande.

Höga nivåer av homocystein har associerats med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, blodproppar, Alzheimers sjukdom och andra hälsoproblem.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES