FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 13, 2023

S-Ferritin – Kontroll av järndipåer


Featured image for “S-Ferritin – Kontroll av järndipåer”

Blodstatus

Järn är oumbärligt för kroppens syretransport. För att kontrollera nivåerna av järn finns det ett flertal analyser. En analys av Ferritin undersöker kroppens järndepåer och ger därför en god bild av tillgången på järn. Brist på järn kan leda till trötthet, orkeslöshet, nedstämdhet och andfåddhet.

För att transportera syre från lungorna till kroppens celler använder kroppen det lilla proteinet hemoglobin som innehåller järn. Hemoglobinet binder syret löst till sin järnmolekyl för att sedan lossa på bindningen vid överlämnandet av syret till cellerna. Järn är alltså nödvändigt för att syrgastransporten ska fungera i kroppen.

Brist på järn kan därför ge ett flertal symtom såsom exempelvis orkeslöshet, trötthet eller andfåddhet.

Det finns flera sätt att mäta nivåerna av järn i kroppen. Ett sätt är att undersöka koncentrationen av Ferritin. Ferritin är ett protein vars uppgift delvis är att vara kroppens järndepå genom att binda järnmolekyler till sig.


Orsaker till järnbrist

 

Vanliga orsaker till järnbrist är

blödning,

malabsorbation på grund av sjukdom eller

ett ökat järnbehov som vid graviditet.

Låg nivå av S-Ferritin

 

En undersökning av ferritin återspeglar kroppens tillgång på lagrat järn. Ett lågt S-Ferritinvärde tyder på att kroppen järnbrist.

När kroppen har små depåer av järn syns det som ett lågt ferritinvärde som kan ge blodbrist (lågt hemoglobinvärde). Detta kan orsaka symtom som exempelvis:

Trötthet

Orkeslöshet

Nedstämdhet


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Järnbrist

Brist på järn kan leda till trötthet, orkeslöshet, nedstämdhet och andfåddhet.

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES