FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 30, 2023

Järnmättnad


Featured image for “Järnmättnad”

Blodstatus

Järnmättnad är ett mått på mängden järn som är bundet till proteinet transferrin i blodet.

Transferrin är ett protein som bär järn i blodet, och järnmättnaden är ett mått på hur mycket av transferrin som bär järn.

Järnmättnad uttrycks vanligtvis som en procent och beräknas genom att dividera mängden järn som är bundet till transferrin med den totala mängden järnbindande kapaciteten hos transferrin.

Järnmättnad används för att bedöma järnstatus i kroppen. En normal järnmättnad är vanligtvis mellan 20% och 50%.

Låga järnmättnadsnivåer kan indikera järnbrist anemi, medan höga järnmättnadsnivåer kan indikera järnöverbelastning.

Järnöverbelastning kan orsakas av vissa genetiska tillstånd, såsom hemokromatos, eller för mycket järnintag.

Järnmättnad är vanligtvis bestämd tillsammans med andra laboratorietester, såsom mätningar av transferrin- och ferritinnivåer i blodet, för att ge en fullständig bild av järnbalansen i kroppen.


anemi-feminealab

Vad är syftet med att analysera järnmättnad ?

Syftet med att analysera järnmättnad är att bedöma järnbalansen i kroppen. En mätning av järnmättnad ger information om mängden järn som är bundet till transferrin, ett protein som transporterar järn i kroppen.

Genom att mäta järnmättnad, kan läkare avgöra om en person har tillräckligt med järn för normal funktion, eller om de lider av en järnbristanemi eller en annan sjukdom som påverkar järnbalansen i kroppen.

Järnmättnad är också användbar för att övervaka effekten av behandlingar som syftar till att återställa normal järnbalans. Generellt sett hjälper analysera järnmättnad läkare att ta beslut om behandling och följa upp hälsan hos patienter med järnbalansstörningar eller andra tillstånd som påverkar järnmetabolismen.

Blodstatus

 

Järnmättnad är ett mått på mängden järn som är bundet till proteinet transferrin i blodet.

Transferrin är ett protein som bär järn i blodet, och järnmättnaden är ett mått på hur mycket av transferrin som bär järn.

Järnmättnad uttrycks vanligtvis som en procent och beräknas genom att dividera mängden järn som är bundet till transferrin med den totala mängden järnbindande kapaciteten hos transferrin.

Järnmättnad används för att bedöma järnstatus i kroppen. En normal järnmättnad är vanligtvis mellan 20% och 50%.

Låga järnmättnadsnivåer kan indikera järnbrist anemi, medan höga järnmättnadsnivåer kan indikera järnöverbelastning.

Järnöverbelastning kan orsakas av vissa genetiska tillstånd, såsom hemokromatos, eller för mycket järnintag.

Järnmättnad är vanligtvis bestämd tillsammans med andra laboratorietester, såsom mätningar av transferrin- och ferritinnivåer i blodet, för att ge en fullständig bild av järnbalansen i kroppen.

 
anemi-feminealab

Vad är syftet med att analysera järnmättnad ?

Syftet med att analysera järnmättnad är att bedöma järnbalansen i kroppen.

En mätning av järnmättnad ger information om mängden järn som är bundet till transferrin, ett protein som transporterar järn i kroppen.

Genom att mäta järnmättnad, kan läkare avgöra om en person har tillräckligt med järn för normal funktion, eller om de lider av en järnbristanemi eller en annan sjukdom som påverkar järnbalansen i kroppen.

Järnmättnad är också användbar för att övervaka effekten av behandlingar som syftar till att återställa normal järnbalans.

Generellt sett hjälper analysera järnmättnad läkare att ta beslut om behandling och följa upp hälsan hos patienter med järnbalansstörningar eller andra tillstånd som påverkar järnmetabolismen.

Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga nivåer av järnmättnad

är ett tecken på järnbristanemi, ett tillstånd där kroppen inte har tillräckligt med järn för normal funktion.

Järnbristanemi kan leda till trötthet, hjärtklappning, andfåddhet, hudutslag och andra symtom.

Höga nivåer av järnmättnad

kan indikera en överdriven samling av järn i kroppen, som i fallet med hemokromatos, en ärftlig sjukdom som orsakar järntillägg i viktiga organ som lever, hjärta och bukspottkörtel.

Höga nivåer av järnmättnad kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som påverkar järnmetabolismen, såsom levercirros eller hemolytisk anemi.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av järnmättnad

är ett tecken på järnbristanemi, ett tillstånd där kroppen inte har tillräckligt med järn för normal funktion.

Järnbristanemi kan leda till trötthet, hjärtklappning, andfåddhet, hudutslag och andra symtom.

Höga nivåer av järnmättnad

kan indikera en överdriven samling av järn i kroppen, som i fallet med hemokromatos, en ärftlig sjukdom som orsakar järntillägg i viktiga organ som lever, hjärta och bukspottkörtel.

Höga nivåer av järnmättnad kan också vara ett tecken på andra sjukdomar som påverkar järnmetabolismen, såsom levercirros eller hemolytisk anemi.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES