FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 14, 2023

Magnesium


Featured image for “Magnesium”

Mineraler

Magnesium är av betydelse för kroppens förmåga att bland annat bilda DNA och RNA samt av betydelse för vår mentala förmåga, nervsystemet och skelettet. Brist på magnesium kan ge symtom som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter,  kramper, nervproblem, muskelsvaghet, benskörhet, matsmältningsproblem med mera.

Magnesium ingår som en central del i de gröna växternas fotosyntes där magnesium är en del av klorofyllmolekylen.

Vi kan därför få i oss magnesium genom att äta gröna växter såsom exempelvis spenat och broccoli. Magnesium finns även i andra livsmedel såsom exempelvis spannmål, baljväxter, fisk och mjölkprodukter.

Höga nivåer är sällsynt pga av självreglering via njurarna, men kan bero på sjukdom i njurarna. Låga nivåer kan beror på allmän som näringsbrist som har olika orsaker med en komplex symtombild.


Höga nivåer av Magnesium

 

Höga nivåer är ovanligt då kroppen reglerar nivåerna av magnesium via njurarna.

Höga nivåer kan ses hos njursjuka eller äldre personer.

Höga nivåer av magensium kan också bero på rubbningar i sköldkörteln.


Brist på Magnesium

 

Brist på magnesium beror vanligtvis på allmän näringsbrist till följd av exempelvis ätstörningar, ensidig kost, alkoholism, viss medicinering eller malabsorption i tarmen på grund av sjukdom.

Brist på magnesium kan ibland yttra sig som:

nedstämdhet, ångest, koncentrationssvårigheter

sömnproblem  och depression

kramper, muskelsvaghet

förvirring, minnesproblem

benskörhet - magnesium behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium

matsmältningsproblem.


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Brist på magnesium

 Kan bero på allmän näringsbrist pga ätstörningar, ensidig kost, alkoholism, viss medicinering eller malabsorption i tarmen på grund av sjukdom.

Symtombild på magnesiumbrist

nedstämdhet, ångest, koncentrationssvårigheter, 

sömnproblem  och depression, kramper, muskelsvaghet, förvirring, minnesproblem, benskörhet – magnesium behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium, matsmältningsproblem.

Höga nivåer av magnesium

Är ovanligt men kan ses hos njursjuka eller äldre personer eller rubbningar i sköldkörteln.

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES