FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 13, 2023

Järn


Featured image for “Järn”

Blodstatus

Järn är en avgörande del för en fungerande syretransport. Låga järnnivåer kan göra dig trött, orkeslös och blek. Du kan också få svårt att koncentrera dig och lättare bli andfådd.

Järn är en essentiell del för syretransporten i kroppen. Järn ingår som en del i proteinet hemoglobin vilket ansvarar för syretransporten blodet och i myoglobin som sköter syretransporten i musklerna. Utöver syretransporten så ingår järn även i olika enzymer som finns i kroppen.

Vi får bäst i oss Järn genom att äta animaliska produkter, främst kött och blodmat. Det finns även järn i vegetabilier men de innehåller ofta en typ av järn som är mer svårabsorberat för vår kropp. Det är därför ovanligt med kostberoende järnbrist hos dem som äter en varierad kost med animaliska produkter. Det är däremot vanligare med järnbrist orsakad av blödningar såsom exempelvis menstruation, ett högre behov av järn eller störningar i kroppens förmåga att ta upp järn ur kosten.

Symtom på

järnbrist

 

Symtom på järnbrist kan vara :

Trötthet

Yrsel

Koncentrationssvårigheter

Blekhet

Huvudvärk

Öronsus

Hjärtklappning

Andfåddhet


Järnbrist

 

Om kroppen har brist på järn kommer detta att påverka syretransporten negativt vilket beror på att kroppen inte längre kan bilda tillräckligt med hemoglobin.

Man kan då bli trött, orkeslös, yr och få svårt att koncentrera sig. Vid en uttalad järnbristanemi kan du även bli andfådd och få hjärtklappning som ett resultat av att kroppen försöker kompensera för den mindre mängd syre som kan transporteras i blodet.

Vanliga orsaker till järnbrist är:

Blödningar, kvinnor med rikliga menstruationer har i regel högre risk att drabbas av järnbrist

Ett ökat behov av järn som inte tillgodoses, exempelvis vid graviditet

Malabsorption på grund av exempelvis tarmsjukdom


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Järnbrist

Brist på järn kan leda till trötthet, orkeslöshet, blekhet, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter,nedstämdhet, andfåddhet och hjärtklappning.

Vanliga orsaker

Blödningar, rikliga menstruationer, graviditet, tarmsjukdom

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES