FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 30, 2023

ALP (alkaliskt fosfatas)


Featured image for “ALP (alkaliskt fosfatas)”

Lever

 

Alkaliskt fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive levern, benet och moderkakan. ALP hjälper till att bryta ner fosfatgrupper i kroppen. Ökade nivåer av ALP i blodet kan indikera leversjukdom eller ben sjukdom, men det är inte specifikt för någon viss sjukdom.

Leverproblem som cirros, kolangit och cancer kan orsaka en ökning av ALP i blodet. Ökade nivåer av ALP kan också orsakas av benproblem som osteomalaci (mjuknad av benen på grund av brist på kalcium eller vitamin D), bencancer eller fraktur. Dessutom kan nivåer av ALP höjas av vissa mediciner, såsom läkemedel för att behandla högt blodtryck eller kolesterolnivåer.

För att fastställa orsaken till ökade nivåer av ALP i blodet, kan läkaren ordinera ytterligare tester, såsom röntgen, ultraljud eller benmärgsprover. Detta kan hjälpa till att avgöra om ökade ALP-nivåer orsakas av leversjukdom eller benproblem.

Det är viktigt att notera att ökade nivåer av ALP inte alltid indikerar en sjukdom och det är viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka ALP-nivåer, såsom ålder, kön och medicinering.

leversjukdom

Vad är syftet med att analysera alkaliskt fosfatas ?

 

Analysen av alkaliskt fosfatas (ALP) är ett blodprov som utförs för att bedöma hälsan hos skelettet, levern och njurarna.

ALP är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive ben, levern och njurarna. En ökning av ALP i blodet kan indikera en mängd olika problem, inklusive skelett- och benrelaterade sjukdomar som osteoporos och frakturer, leversjukdomar som leversvikt och gallsten, eller njursjukdomar som njurinflammation.

Analysen av ALP används ofta tillsammans med andra blodprov för att fastställa orsaken till en ökad nivå och för att följa upp hälsan hos dessa organ.

Lever

Alkaliskt fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive levern, benet och moderkakan. ALP hjälper till att bryta ner fosfatgrupper i kroppen. Ökade nivåer av ALP i blodet kan indikera leversjukdom eller ben sjukdom, men det är inte specifikt för någon viss sjukdom.

Leverproblem som cirros, kolangit och cancer kan orsaka en ökning av ALP i blodet. Ökade nivåer av ALP kan också orsakas av benproblem som osteomalaci (mjuknad av benen på grund av brist på kalcium eller vitamin D), bencancer eller fraktur. Dessutom kan nivåer av ALP höjas av vissa mediciner, såsom läkemedel för att behandla högt blodtryck eller kolesterolnivåer.

För att fastställa orsaken till ökade nivåer av ALP i blodet, kan läkaren ordinera ytterligare tester, såsom röntgen, ultraljud eller benmärgsprover. Detta kan hjälpa till att avgöra om ökade ALP-nivåer orsakas av leversjukdom eller benproblem.

Det är viktigt att notera att ökade nivåer av ALP inte alltid indikerar en sjukdom och det är viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka ALP-nivåer, såsom ålder, kön och medicinering.

leversjukdom

Vad är syftet med att analysera alkaliskt fosfatas ?

 

Analysen av alkaliskt fosfatas (ALP) är ett blodprov som utförs för att bedöma hälsan hos skelettet, levern och njurarna.

ALP är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive ben, levern och njurarna. En ökning av ALP i blodet kan indikera en mängd olika problem, inklusive skelett- och benrelaterade sjukdomar som osteoporos och frakturer, leversjukdomar som leversvikt och gallsten, eller njursjukdomar som njurinflammation.

Analysen av ALP används ofta tillsammans med andra blodprov för att fastställa orsaken till en ökad nivå och för att följa upp hälsan hos dessa organ.

Symtom för låga och höga nivåer av ALP


Låga nivåer av ALP

i blodet är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem.


ALP

Alkaliskt fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive levern, benet och moderkakan. ALP hjälper till att bryta ner fosfatgrupper i kroppen.

Ökade nivåer av ALP

kan orsakas av en mängd olika tillstånd, inklusive leversjukdomar som cirros eller cancer, benstörningar som osteomalaci (mjuknad av benen på grund av brist på kalcium eller vitamin D), bencancer eller frakturer. Höga nivåer av ALP kan också orsakas av vissa mediciner, såsom läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller kolesterolvärden.

Symtom på höga ALP-nivåer

Gulsot (gulning av huden och ögonvitorna)

Buksmärtor

Mörkt urin

Trötthet

AptitlöshetSymtom för låga och höga nivåer av ALP


Låga nivåer av ALP

i blodet är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem.

ALP

Alkaliskt fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive levern, benet och moderkakan. ALP hjälper till att bryta ner fosfatgrupper i kroppen.

Ökade nivåer av ALP

kan orsakas av en mängd olika tillstånd, inklusive leversjukdomar som cirros eller cancer, benstörningar som osteomalaci (mjuknad av benen på grund av brist på kalcium eller vitamin D), bencancer eller frakturer.

Höga nivåer av ALP kan också orsakas av vissa mediciner, såsom läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller kolesterolvärden.

Symtom på höga ALP-nivåer

Gulsot (gulning av huden och ögonvitorna)

Buksmärtor

Mörkt urin

Trötthet

Aptitlöshet


Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga nivåer av ALP

i blodet är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av ALP

i blodet kan indikera leversjukdom eller benproblem.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av ALP

i blodet är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av ALP

i blodet kan indikera leversjukdom eller benproblem.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES