FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 29, 2023

Anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerad peptid)


Featured image for “Anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerad peptid)”

Inflammation

Anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerad peptid) är en antikroppstest som används för att hjälpa till att diagnostisera reumatoid artrit (RA).

Det är en specifik test för RA, eftersom det detekterar antikroppar mot en specifik protein som kallas cyklisk citrullinerad peptid (CCP). Dessa antikroppar finns i blodet hos ungefär 70% av personer med RA, men inte i andra typer av ledinflammation.

Testet är också användbart för att övervaka sjukdomsaktiviteten och svaret på behandlingen hos personer med RA.

Det diagnostiseras oftast hos personer mellan 40 och 60 år. Prevalensen av RA ökar med åldern.

anti-CCP

Anti-CCP antikroppar bildas mot citrullinerade proteiner, som är proteiner som har genomgått en process som kallas citrullinering, där en aminosyra som kallas arginin omvandlas till citrullin. Denna process sker naturligt i kroppen, men i RA misstänker immunsystemet felaktigt citrullinerade proteiner som främmande och producerar antikroppar mot dem.

De är också vanligtvis närvarande tidigare i sjukdomsförloppet och vid högre titer än andra RA-associerade autoantikroppar. Därför används ofta anti-CCP-testning i kombination med andra diagnostiska tester, såsom reumatoid faktor (RF) testning, för att hjälpa till att diagnostisera RA.

reumatoid artrit | FemineaLab

Reumatoid artrit (RA)

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar leder och andra delar av kroppen. Den orsakar inflammation och skada på lederna, vilket leder till smärta, stelhet och förlust av funktion. RA påverkar främst slemhinnan i lederna, men det kan också påverka andra organ och system i kroppen, såsom hud, ögon, lungor och blodkärl.

I RA attackerar immunsystemet felaktigt friska vävnader i lederna, vilket orsakar inflammation och skada. Detta leder till bildandet av svullna, smärtsamma leder och med tiden kan det orsaka förstörelse av brosk och ben i lederna. RA är en symmetrisk sjukdom, vilket innebär att det vanligtvis påverkar samma leder på båda sidor av kroppen.

RA är en kronisk sjukdom och symtomen kan komma och gå, de kan också förändras över tid. Det drabbar vanligtvis människor mellan 40 och 60 år, men det kan förekomma i alla åldrar. Kvinnor är mer benägna att utveckla RA än män. Orsaken till RA är inte känd, men det antas vara en kombination av genetiska, miljömässiga och livsstilsfaktorer.

Vad är syftet med att analysera anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerad peptid)?

Analysera anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerad peptid) syftet är att identifiera personer med reumatoid artrit (RA).

Anti-CCP-antikroppar är mer specifika för RA än andra antikroppar och finns hos ungefär 70% av RA-patienter. De är också mer troliga att finnas tidigt i sjukdomsförloppet och i högre titer än andra RA-relaterade autoantikroppar.

Därför används Anti-CCP-test ofta i kombination med andra diagnostiska tester, såsom reumatoid faktor (RF) testning, för att hjälpa till att diagnostisera RA.

Låga nivåer och höga nivåer av Anti-CCP

Anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerade peptid) antikroppar finns vanligtvis i högre nivåer hos personer med reumatoid artrit (RA) än hos friska personer. Det är dock viktigt att notera att inte alla personer med RA kommer att ha höga nivåer av anti-CCP antikroppar, och vissa personer utan RA kan ha förhöjda nivåer.

En låg nivå av anti-CCP-antikroppar kan indikera en lägre sannolikhet för RA eller annan autoimmun sjukdom.

Men det är viktigt att notera att en låg nivå av Anti-CCP inte nödvändigtvis utesluter möjligheten till RA, då andra diagnostiska tester och kliniska utvärderingar också behövs för en definitiv diagnos.

artros | FemineaLab

Symtom

Symtom på RA kan inkludera ledvärk och stelhet, särskilt på morgonen eller efter en period av inaktivitet, svullnad och rodnad i lederna, trötthet och förlust av funktion i de drabbade lederna.

RA kan också orsaka symtom i andra delar av kroppen, såsom ögon, hud och lungor.

Det är viktigt att notera att symptom på RA kan variera från person till person, och vissa personer kan ha milda symtom, medan andra kan ha svåra symtom.

Dessutom kan vissa personer ha RA utan att visa några symtom alls, detta kallas asymptomatisk RA.

Inflammation

 

Anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerad peptid) är en antikroppstest som används för att hjälpa till att diagnostisera reumatoid artrit (RA).

Det är en specifik test för RA, eftersom det detekterar antikroppar mot en specifik protein som kallas cyklisk citrullinerad peptid (CCP). Dessa antikroppar finns i blodet hos ungefär 70% av personer med RA, men inte i andra typer av ledinflammation.

Testet är också användbart för att övervaka sjukdomsaktiviteten och svaret på behandlingen hos personer med RA.

Det diagnostiseras oftast hos personer mellan 40 och 60 år. Prevalensen av RA ökar med åldern.

anti-CCP

Anti-CCP antikroppar bildas mot citrullinerade proteiner, som är proteiner som har genomgått en process som kallas citrullinering, där en aminosyra som kallas arginin omvandlas till citrullin. Denna process sker naturligt i kroppen, men i RA misstänker immunsystemet felaktigt citrullinerade proteiner som främmande och producerar antikroppar mot dem.

De är också vanligtvis närvarande tidigare i sjukdomsförloppet och vid högre titer än andra RA-associerade autoantikroppar. Därför används ofta anti-CCP-testning i kombination med andra diagnostiska tester, såsom reumatoid faktor (RF) testning, för att hjälpa till att diagnostisera RA.

reumatoid artrit | FemineaLab

Reumatoid artrit (RA)

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar leder och andra delar av kroppen. Den orsakar inflammation och skada på lederna, vilket leder till smärta, stelhet och förlust av funktion. RA påverkar främst slemhinnan i lederna, men det kan också påverka andra organ och system i kroppen, såsom hud, ögon, lungor och blodkärl.

I RA attackerar immunsystemet felaktigt friska vävnader i lederna, vilket orsakar inflammation och skada. Detta leder till bildandet av svullna, smärtsamma leder och med tiden kan det orsaka förstörelse av brosk och ben i lederna. RA är en symmetrisk sjukdom, vilket innebär att det vanligtvis påverkar samma leder på båda sidor av kroppen.

RA är en kronisk sjukdom och symtomen kan komma och gå, de kan också förändras över tid. Det drabbar vanligtvis människor mellan 40 och 60 år, men det kan förekomma i alla åldrar. Kvinnor är mer benägna att utveckla RA än män. Orsaken till RA är inte känd, men det antas vara en kombination av genetiska, miljömässiga och livsstilsfaktorer.

Vad är syftet med att analysera anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerad peptid)?

Analysera anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerad peptid) syftet är att identifiera personer med reumatoid artrit (RA).

Anti-CCP-antikroppar är mer specifika för RA än andra antikroppar och finns hos ungefär 70% av RA-patienter. De är också mer troliga att finnas tidigt i sjukdomsförloppet och i högre titer än andra RA-relaterade autoantikroppar.

Därför används Anti-CCP-test ofta i kombination med andra diagnostiska tester, såsom reumatoid faktor (RF) testning, för att hjälpa till att diagnostisera RA.

Låga nivåer och höga nivåer av Anti-CCP

Anti-CCP (Anti-cyklisk citrullinerade peptid) antikroppar finns vanligtvis i högre nivåer hos personer med reumatoid artrit (RA) än hos friska personer. Det är dock viktigt att notera att inte alla personer med RA kommer att ha höga nivåer av anti-CCP antikroppar, och vissa personer utan RA kan ha förhöjda nivåer.

En låg nivå av anti-CCP-antikroppar kan indikera en lägre sannolikhet för RA eller annan autoimmun sjukdom.

Men det är viktigt att notera att en låg nivå av Anti-CCP inte nödvändigtvis utesluter möjligheten till RA, då andra diagnostiska tester och kliniska utvärderingar också behövs för en definitiv diagnos.

artros | FemineaLab

Symtom

Symtom på RA kan inkludera ledvärk och stelhet, särskilt på morgonen eller efter en period av inaktivitet, svullnad och rodnad i lederna, trötthet och förlust av funktion i de drabbade lederna.

RA kan också orsaka symtom i andra delar av kroppen, såsom ögon, hud och lungor.

Det är viktigt att notera att symptom på RA kan variera från person till person, och vissa personer kan ha milda symtom, medan andra kan ha svåra symtom.

Dessutom kan vissa personer ha RA utan att visa några symtom alls, detta kallas asymtomatisk RA.

Hälsotestresultat

Låga nivåer av anti-CCP

Låga nivåer av anti-CCP antikroppar orsakar vanligtvis inga symtom, eftersom de inte är förknippade med en specifik sjukdom eller tillstånd.

Men, en låg nivå av anti-CCP kan indikera en lägre sannolikhet för reumatoid artrit (RA) eller annan autoimmun sjukdom.

Höga nivåer av anti-CCP

Höga nivåer av anti-CCP antikroppar är vanligtvis förknippade med reumatoid artrit (RA).

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.

Hälsotestresultat

Låga nivåer av anti-CCP

Låga nivåer av anti-CCP antikroppar orsakar vanligtvis inga symtom, eftersom de inte är förknippade med en specifik sjukdom eller tillstånd.

Men, en låg nivå av anti-CCP kan indikera en lägre sannolikhet för reumatoid artrit (RA) eller annan autoimmun sjukdom.

Höga nivåer av anti-CCP

Höga nivåer av anti-CCP antikroppar är vanligtvis förknippade med reumatoid artrit (RA).

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES