FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

mars 14, 2023

Anti-Müllerskt hormon – AMH


Featured image for “Anti-Müllerskt hormon – AMH”

Hormoner

AMH står för Anti-müllerskt hormon, vilket är ett hormon som produceras av cellerna i äggstockarna. AMH-nivåerna kan ge information om en kvinnas ovariala reserv, eller hur många ägg som finns kvar i äggstockarna.

Eftersom AMH-nivåerna förblir relativt stabila under menstruationscykeln och inte påverkas av yttre faktorer som p-piller eller hormonbehandlingar, används AMH ofta som ett verktyg för att bedöma fertilitet och reproduktiv hälsa.

Låga AMH-nivåer kan indikera en minskning av ovarial reserven, vilket kan påverka en kvinnas fertilitet och öka risken för infertilitet. Å andra sidan kan höga AMH-nivåer indikera polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller en hög ovarial reserv, vilket kan påverka en kvinnas fertilitet på olika sätt.

AMH-testet kan vanligtvis utföras vid vilken tidpunkt som helst under menstruationscykeln, eftersom AMH-nivåerna inte påverkas av menstruationscykeln.

Hormoner

AMH står för Anti-müllerskt hormon, vilket är ett hormon som produceras av cellerna i äggstockarna. AMH-nivåerna kan ge information om en kvinnas ovariala reserv, eller hur många ägg som finns kvar i äggstockarna.

Eftersom AMH-nivåerna förblir relativt stabila under menstruationscykeln och inte påverkas av yttre faktorer som p-piller eller hormonbehandlingar, används AMH ofta som ett verktyg för att bedöma fertilitet och reproduktiv hälsa.

Låga AMH-nivåer kan indikera en minskning av ovarial reserven, vilket kan påverka en kvinnas fertilitet och öka risken för infertilitet. Å andra sidan kan höga AMH-nivåer indikera polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller en hög ovarial reserv, vilket kan påverka en kvinnas fertilitet på olika sätt.

AMH-testet kan vanligtvis utföras vid vilken tidpunkt som helst under menstruationscykeln, eftersom AMH-nivåerna inte påverkas av menstruationscykeln.

Låga nivåer av AMH kan indikera en minskning av äggstockarnas reserv, vilket kan påverka en kvinnas fertilitet och öka risken för infertilitet.

Symtom på låga nivåer av AMH

Oregelbundna menstruationscykler

Svårigheter att bli gravid eller ofrivillig barnlöshet

Tidigare klimakterium

Mindre mängd och kvalitet av ägg vid ägglossning

Fler missfall eller komplikationer under graviditet

Höga nivåer av AMH kan indikera polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller en hög ovarial reserv, vilket kan påverka en kvinnas fertilitet på olika sätt.

Symtom på höga nivåer av AMH

Oregelbundna menstruationscykler

Ökad risk för cystbildning i äggstockarna

Ökad risk för insulinresistens och diabetes

Ökad risk för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar

Ökad hårväxt på oönskade områden i kroppen (hirsutism)


Låga nivåer av AMH kan indikera en minskning av äggstockarnas reserv, vilket kan påverka en kvinnas fertilitet och öka risken för infertilitet.

Symtom på låga nivåer av AMH 

Oregelbundna menstruationscykler

Svårigheter att bli gravid eller ofrivillig barnlöshet

Tidigare klimakterium

Mindre mängd och kvalitet av ägg vid ägglossning

Fler missfall eller komplikationer under graviditet

Höga nivåer av AMH kan indikera polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller en hög ovarial reserv, vilket kan påverka en kvinnas fertilitet på olika sätt.

Symtom på höga nivåer av AMH 

Oregelbundna menstruationscykler

Ökad risk för cystbildning i äggstockarna

Ökad risk för insulinresistens och diabetes

Ökad risk för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar

Ökad hårväxt på oönskade områden i kroppen (hirsutism)Feminea Laboratories

Academy


Fakta om AMH

 

AMH är ett hormon som produceras av celler i äggstockarna.

AMH spelar en roll i utvecklingen av äggfolliklar som innehåller utvecklande ägg.

AMH-nivåerna förblir relativt stabila under menstruationscykeln och påverkas inte av hormonella preventivmedel eller andra mediciner.

AMH-nivåer kan användas för att bedöma en kvinnas äggstockars reserv, eller antalet kvarvarande ägg i äggstockarna.

Låga AMH-nivåer kan indikera en minskning av äggstockarnas reserv och ökad risk för infertilitet.

Höga AMH-nivåer kan indikera polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller en hög ovarial reserv, vilket kan påverka fertiliteten på olika sätt.

AMH-testning kan göras när som helst under menstruationscykeln.

AMH-testning används ofta som ett verktyg för fertilitetsbedömning och kan hjälpa läkare och specialister att utveckla en lämplig behandlingsplan för kvinnor som har fertilitetsproblem eller som planerar att bli gravid.

Vad gäller hur AMH fungerar, så produceras det av celler i äggstockarna som kallas granulosaceller, som omger de utvecklande folliklarna.

AMH hämmar tillväxten och utvecklingen av andra folliklar, vilket gör att en follikel kan bli dominant och producera ett moget ägg för ägglossning.

När en kvinna åldras och hennes äggstocksreserv minskar, minskar också AMH-nivåerna. Därför kan mätning av AMH-nivåer ge information om en kvinnas äggstocksreserv och hjälpa till att förutsäga hennes chanser att bli gravid.


Vad är syftet med att analysera AMH?

 

Bedömning av äggstocksreserven

 AMH-produktionen sker i äggstockarna och nivåerna av AMH kan ge information om den återstående äggstocksreserven hos kvinnor.

Genom att mäta AMH-nivåer kan läkare få en uppskattning av antalet äggblåsor (folliklar) som finns kvar i äggstockarna.

Detta kan vara användbart för att bedöma fertilitetspotentialen och förutsäga ägglossningskapaciteten.

Prediktion av svar på fertilitetsbehandling

 Vid fertilitetsbehandling, som in vitro-fertilisering (IVF), kan analys av AMH hjälpa till att förutsäga hur äggstockarna kommer att svara på stimulering för ägglossning och ägginsamling.

Kvinnor med högre AMH-nivåer tenderar att producera fler mognande äggblåsor under behandlingen, medan kvinnor med lägre AMH-nivåer kan ha en begränsad äggstocksrespons.

Bedömning av tidpunkt för klimakteriet

 AMH-nivåer kan ge en indikation på kvinnans närmande klimakterium. Låga AMH-nivåer kan tyda på att äggstocksreserven minskar och att klimakteriet närmar sig.

Det kan vara användbart för att informera kvinnor om deras fertilitetspotential och hjälpa till att fatta beslut om familjeplanering.

PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder.

Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

Endometrios

Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad som normalt utgör livmoderslemhinnan (endometriet) växer utanför livmodern.

Denna vävnad kan förekomma i olika områden, såsom äggstockarna, äggledarna, bukhålan och andra organ i bäckenet.

Varje månad, i samband med menstruationscykeln, reagerar denna vävnad på hormonella förändringar och blöder, vilket kan orsaka inflammation, smärta och bildandet av ärrvävnad.

Symtom

 

Smärta i bäckenet

 Detta är det vanligaste och mest framträdande symtomet på endometrios. Smärtan kan vara molande, krampartad eller skärande och kan variera i intensitet.

Smärtan kan förekomma före menstruationen, under menstruationen och ibland även mellan menstruationer.

Smärtan kan också vara närvarande under sexuell aktivitet eller vid tarmrörelser.

Kraftiga menstruationsblödningar

Kvinnor med endometrios kan uppleva mycket rikliga och långvariga menstruationsblödningar, ibland med stora blodproppar. Detta kan leda till anemi och trötthet.

Smärta vid ägglossning

 Vissa kvinnor med endometrios kan uppleva smärta vid ägglossning, vilket kan vara en skarp smärta i nedre delen av buken.

Smärta vid urinering eller tarmrörelser

 Om endometriala vävnader har spridit sig till urinblåsan eller tarmarna kan kvinnor uppleva smärta vid urinering eller tarmrörelser, särskilt under menstruationen.

Infertilitet

 Endometrios kan påverka kvinnors fertilitet och vara en orsak till svårigheter att bli gravid. Upp till hälften av alla kvinnor med fertilitetsproblem har också endometrios.

Hälsotestresultat

 

Låga nivåer av AMH

kan indikera en minskad fertilitet, vilket kan vara en följd av åldrande, endometrios, polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), tidig menopaus eller kemoterapi.

Höga nivåer av AMH

kan indikera polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) eller en överstimulering av äggstockarna, vilket kan ske som en biverkan av fertilitetsbehandlingar som IVF.

Hälsoutfall

Avvikelse från referensvärde  kan kräva vidare utredning.

Fakta om AMH

 

AMH är ett hormon som produceras av celler i äggstockarna.

AMH spelar en roll i utvecklingen av äggfolliklar som innehåller utvecklande ägg.

AMH-nivåerna förblir relativt stabila under menstruationscykeln och påverkas inte av hormonella preventivmedel eller andra mediciner.

AMH-nivåer kan användas för att bedöma en kvinnas äggstockars reserv, eller antalet kvarvarande ägg i äggstockarna.

Låga AMH-nivåer kan indikera en minskning av äggstockarnas reserv och ökad risk för infertilitet.

Höga AMH-nivåer kan indikera polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller en hög ovarial reserv, vilket kan påverka fertiliteten på olika sätt.

AMH-testning kan göras när som helst under menstruationscykeln.

 

AMH-testning används ofta som ett verktyg för fertilitetsbedömning och kan hjälpa läkare och specialister att utveckla en lämplig behandlingsplan för kvinnor som har fertilitetsproblem eller som planerar att bli gravid.

Vad gäller hur AMH fungerar, så produceras det av celler i äggstockarna som kallas granulosaceller, som omger de utvecklande folliklarna.

AMH hämmar tillväxten och utvecklingen av andra folliklar, vilket gör att en follikel kan bli dominant och producera ett moget ägg för ägglossning.

När en kvinna åldras och hennes äggstocksreserv minskar, minskar också AMH-nivåerna. Därför kan mätning av AMH-nivåer ge information om en kvinnas äggstocksreserv och hjälpa till att förutsäga hennes chanser att bli gravid.

Vad är syftet med att analysera AMH?

 

Bedömning av äggstocksreserven

 AMH-produktionen sker i äggstockarna och nivåerna av AMH kan ge information om den återstående äggstocksreserven hos kvinnor. Genom att mäta AMH-nivåer kan läkare få en uppskattning av antalet äggblåsor (folliklar) som finns kvar i äggstockarna.

Detta kan vara användbart för att bedöma fertilitetspotentialen och förutsäga ägglossningskapaciteten.

Prediktion av svar på fertilitetsbehandling

 Vid fertilitetsbehandling, som in vitro-fertilisering (IVF), kan analys av AMH hjälpa till att förutsäga hur äggstockarna kommer att svara på stimulering för ägglossning och ägginsamling.

Kvinnor med högre AMH-nivåer tenderar att producera fler mognande äggblåsor under behandlingen, medan kvinnor med lägre AMH-nivåer kan ha en begränsad äggstocksrespons.

Bedömning av tidpunkt för klimakteriet

 AMH-nivåer kan ge en indikation på kvinnans närmande klimakterium. Låga AMH-nivåer kan tyda på att äggstocksreserven minskar och att klimakteriet närmar sig.

Det kan vara användbart för att informera kvinnor om deras fertilitetspotential och hjälpa till att fatta beslut om familjeplanering.

PCOS

 

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder. Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

Endometrios

 

Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad som normalt utgör livmoderslemhinnan (endometriet) växer utanför livmodern. Denna vävnad kan förekomma i olika områden, såsom äggstockarna, äggledarna, bukhålan och andra organ i bäckenet.

Varje månad, i samband med menstruationscykeln, reagerar denna vävnad på hormonella förändringar och blöder, vilket kan orsaka inflammation, smärta och bildandet av ärrvävnad.

Symtom

 

Smärta i bäckenet

 Detta är det vanligaste och mest framträdande symtomet på endometrios. Smärtan kan vara molande, krampartad eller skärande och kan variera i intensitet.

Smärtan kan förekomma före menstruationen, under menstruationen och ibland även mellan menstruationer. Smärtan kan också vara närvarande under sexuell aktivitet eller vid tarmrörelser.

Kraftiga menstruationsblödningar

Kvinnor med endometrios kan uppleva mycket rikliga och långvariga menstruationsblödningar, ibland med stora blodproppar. Detta kan leda till anemi och trötthet.

Smärta vid ägglossning

 Vissa kvinnor med endometrios kan uppleva smärta vid ägglossning, vilket kan vara en skarp smärta i nedre delen av buken.

Smärta vid urinering eller tarmrörelser

 Om endometriala vävnader har spridit sig till urinblåsan eller tarmarna kan kvinnor uppleva smärta vid urinering eller tarmrörelser, särskilt under menstruationen.

Infertilitet

 Endometrios kan påverka kvinnors fertilitet och vara en orsak till svårigheter att bli gravid. Upp till hälften av alla kvinnor med fertilitetsproblem har också endometrios.

Hälsotestresultat

 

Låga nivåer av AMH

kan indikera en minskad fertilitet, vilket kan vara en följd av åldrande, endometrios, polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), tidig menopaus eller kemoterapi.

Höga nivåer av AMH

kan indikera polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) eller en överstimulering av äggstockarna, vilket kan ske som en biverkan av fertilitetsbehandlingar som IVF.

Hälsoutfall

Avvikelse från referensvärde  kan kräva vidare utredning.Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES