FemineaLab Academy
Blodkoagulering

maj 17, 2023

APTT (aktiverad partiell tromboplastintid)


Featured image for “APTT (aktiverad partiell tromboplastintid)”

Blodkoagulering

APTT (aktiverad partiell tromboplastintid) är en laboratorietestmetod som mäter tiden det tar för blodet att koagulera genom den intrinsiska koagulationsvägen.

Det är en viktig parameter för att utvärdera blodets koagulationsförmåga och för att övervaka effekterna av antikoagulantbehandling.

Vid APTT-testet blandas patientens plasma med en aktiverande substans (till exempel partiell tromboplastin) och kalcium.

Sedan mäts tiden det tar för att bildas en stabil koagel. APTT-testet utvärderar funktionen av flera koagulationsfaktorer i den intrinsiska koagulationsvägen, inklusive faktor VIII, IX, XI och XII.

Det kan användas för att detektera och övervaka koagulationsstörningar, övervaka effekten av antikoagulantbehandling eller utvärdera risken för blödning eller trombos.

APTT används ofta vid diagnostisering och uppföljning av blödningsstörningar som hemofili eller von Willebrands sjukdom.

Det kan också vara en del av den preoperativa utvärderingen för att bedöma blodets koagulationsförmåga inför en operation.

Under och efter operationen kan APTT övervakas för att kontrollera att koagulationsfaktorerna fungerar som de ska och för att justera eventuell antikoagulantbehandling.

Thrombosis

Vad är syftet med att analysera APTT?

 

Diagnostik av koagulationsrubbningar

APTT används för att identifiera och diagnostisera koagulationsstörningar, särskilt de som är relaterade till den intrinsiska koagulationsvägen.

Det kan vara användbart vid utredning av blödningsstörningar, inklusive ärftliga sjukdomar som hemofili eller von Willebrands sjukdom.

Övervakning av antikoagulantbehandling

APTT-testet används för att övervaka effekten av antikoagulantbehandling, till exempel heparin. Heparin är ett läkemedel som används för att förhindra blodproppar genom att påverka koagulationsfaktorer i den intrinsiska koagulationsvägen.

APTT kan hjälpa till att optimera heparindoseringen och säkerställa att blodet inte blir för koagulerat eller för lätt att blöda.

Preoperativ utvärdering

Inför vissa kirurgiska ingrepp, särskilt de som kan öka risken för blödning, kan APTT-testet användas för att bedöma blodets koagulationsförmåga.

Det kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande koagulationsstörningar och bedöma risken för överdriven blödning under eller efter operationen.

Övervakning av behandlingseffektivitet

För patienter som får behandling för koagulationsstörningar eller som genomgår antikoagulantterapi, kan APTT användas för att övervaka effektiviteten av behandlingen över tiden.

Regelbunden APTT-analys kan bidra till att justera doseringen av läkemedel och optimera behandlingsresultaten.

Blodkoagulering

APTT (aktiverad partiell tromboplastintid) är en laboratorietestmetod som mäter tiden det tar för blodet att koagulera genom den intrinsiska koagulationsvägen.

Det är en viktig parameter för att utvärdera blodets koagulationsförmåga och för att övervaka effekterna av antikoagulantbehandling.

Vid APTT-testet blandas patientens plasma med en aktiverande substans (till exempel partiell tromboplastin) och kalcium.

Sedan mäts tiden det tar för att bildas en stabil koagel. APTT-testet utvärderar funktionen av flera koagulationsfaktorer i den intrinsiska koagulationsvägen, inklusive faktor VIII, IX, XI och XII.

Det kan användas för att detektera och övervaka koagulationsstörningar, övervaka effekten av antikoagulantbehandling eller utvärdera risken för blödning eller trombos.

APTT används ofta vid diagnostisering och uppföljning av blödningsstörningar som hemofili eller von Willebrands sjukdom.

Det kan också vara en del av den preoperativa utvärderingen för att bedöma blodets koagulationsförmåga inför en operation.

Under och efter operationen kan APTT övervakas för att kontrollera att koagulationsfaktorerna fungerar som de ska och för att justera eventuell antikoagulantbehandling.

Thrombosis

Vad är syftet med att analysera APTT?

 

Diagnostik av koagulationsrubbningar

APTT används för att identifiera och diagnostisera koagulationsstörningar, särskilt de som är relaterade till den intrinsiska koagulationsvägen.

Det kan vara användbart vid utredning av blödningsstörningar, inklusive ärftliga sjukdomar som hemofili eller von Willebrands sjukdom.

Övervakning av antikoagulantbehandling

APTT-testet används för att övervaka effekten av antikoagulantbehandling, till exempel heparin.

Heparin är ett läkemedel som används för att förhindra blodproppar genom att påverka koagulationsfaktorer i den intrinsiska koagulationsvägen.

APTT kan hjälpa till att optimera heparindoseringen och säkerställa att blodet inte blir för koagulerat eller för lätt att blöda.

Preoperativ utvärdering

Inför vissa kirurgiska ingrepp, särskilt de som kan öka risken för blödning, kan APTT-testet användas för att bedöma blodets koagulationsförmåga.

Det kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande koagulationsstörningar och bedöma risken för överdriven blödning under eller efter operationen.

Övervakning av behandlingseffektivitet

För patienter som får behandling för koagulationsstörningar eller som genomgår antikoagulantterapi, kan APTT användas för att övervaka effektiviteten av behandlingen över tiden.

Regelbunden APTT-analys kan bidra till att justera doseringen av läkemedel och optimera behandlingsresultaten.


Låga nivåer av APTT (aktiverad partiell tromboplastintid)

kan indikera en ökad koagulationsrisk eller hyperkoagulation. Detta innebär att blodet tenderar att bilda blodproppar lättare än normalt.

Trombosbildning

En förkortad APTT kan leda till en ökad risk för bildning av blodproppar i blodkärlen, vilket kan ge upphov till allvarliga tillstånd som djup ventrombos (blodproppar i benen), lungemboli (proppar som når lungorna) eller stroke (proppar i hjärnan).

Ovanliga blåmärken eller blödningar

Trots att APTT inte direkt är kopplat till blödningsrisk, kan låga APTT-nivåer i vissa fall vara associerade med blödningsstörningar.

Det kan resultera i ovanligt lätta blåmärken, näsblod eller blödningar från tandköttet.


Höga nivåer av APTT

indikerar en förlängd koagulationstid och kan vara tecken på en koagulationsrubbning eller ökad blödningsrisk.

Ökad blödningsrisk

En förlängd APTT kan tyda på att blodet tar längre tid än normalt att koagulera, vilket kan öka risken för blödningar.

Det kan leda till ovanligt långvariga blödningar från små sår, tandkött eller näsa, samt tunga menstruationer hos kvinnor.

En tendens till blåmärken

Höga APTT-nivåer kan leda till att blodkärlen blir mer sköra, vilket kan resultera i ökad känslighet för blåmärken och petekier (röda eller purpurröda prickar på huden).


Låga nivåer av APTT (aktiverad partiell tromboplastintid)

kan indikera en ökad koagulationsrisk eller hyperkoagulation. Detta innebär att blodet tenderar att bilda blodproppar lättare än normalt.

Trombosbildning

En förkortad APTT kan leda till en ökad risk för bildning av blodproppar i blodkärlen, vilket kan ge upphov till allvarliga tillstånd som djup ventrombos (blodproppar i benen), lungemboli (proppar som når lungorna) eller stroke (proppar i hjärnan).

Ovanliga blåmärken eller blödningar

Trots att APTT inte direkt är kopplat till blödningsrisk, kan låga APTT-nivåer i vissa fall vara associerade med blödningsstörningar.

Det kan resultera i ovanligt lätta blåmärken, näsblod eller blödningar från tandköttet.

Höga nivåer av APTT

indikerar en förlängd koagulationstid och kan vara tecken på en koagulationsrubbning eller ökad blödningsrisk.

Ökad blödningsrisk

En förlängd APTT kan tyda på att blodet tar längre tid än normalt att koagulera, vilket kan öka risken för blödningar. Det kan leda till ovanligt långvariga blödningar från små sår, tandkött eller näsa, samt tunga menstruationer hos kvinnor.

En tendens till blåmärken

Höga APTT-nivåer kan leda till att blodkärlen blir mer sköra, vilket kan resultera i ökad känslighet för blåmärken och petekier (röda eller purpurröda prickar på huden).

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga nivåer av APTT

Leverinsufficiens

Låga nivåer av koagulationsfaktorer kan uppstå vid leversjukdom eller leversvikt, vilket kan påverka APTT-resultatet.

Vitamin K-brist

Vitamin K är nödvändigt för syntesen av vissa koagulationsfaktorer. Brist på vitamin K kan leda till låga nivåer av dessa faktorer och resultera i förkortad APTT.

Överdosering av antikoagulantia

Vissa läkemedel, som warfarin eller heparin, används för att förebygga blodproppar genom att hämma koagulationsfaktorer. Om dessa läkemedel tas i för höga doser kan de minska koagulationsfaktorerna och resultera i låg APTT.

Höga nivåer av APTT

Hemofili

Hemofili är en ärftlig blödarsjukdom där vissa koagulationsfaktorer är bristfälliga eller saknas. Detta leder till förlängd APTT.

Von Willebrands sjukdom

Det är en annan ärftlig blödarsjukdom där en defekt eller brist på von Willebrands faktor påverkar koagulationen och resulterar i förlängd APTT.

Antikoagulantbehandling

Människor som tar antikoagulantia som warfarin eller heparin kan ha förlängd APTT som en önskad effekt av behandlingen för att förebygga blodproppar.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av APTT

Leverinsufficiens

Låga nivåer av koagulationsfaktorer kan uppstå vid leversjukdom eller leversvikt, vilket kan påverka APTT-resultatet.

Vitamin K-brist

Vitamin K är nödvändigt för syntesen av vissa koagulationsfaktorer. Brist på vitamin K kan leda till låga nivåer av dessa faktorer och resultera i förkortad APTT.

Överdosering av antikoagulantia

Vissa läkemedel, som warfarin eller heparin, används för att förebygga blodproppar genom att hämma koagulationsfaktorer. Om dessa läkemedel tas i för höga doser kan de minska koagulationsfaktorerna och resultera i låg APTT.

Höga nivåer av APTT

Hemofili

Hemofili är en ärftlig blödarsjukdom där vissa koagulationsfaktorer är bristfälliga eller saknas. Detta leder till förlängd APTT.

Von Willebrands sjukdom

Det är en annan ärftlig blödarsjukdom där en defekt eller brist på von Willebrands faktor påverkar koagulationen och resulterar i förlängd APTT.

Antikoagulantbehandling

Människor som tar antikoagulantia som warfarin eller heparin kan ha förlängd APTT som en önskad effekt av behandlingen för att förebygga blodproppar.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES