FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 12, 2023

Blodplättar – Trombocyter


Featured image for “Blodplättar – Trombocyter”

Blodstatus

Trombocyter, eller blodplättar är cellfragment vars uppgift är att stoppa blödningar. Brist på trombocyter.  Vid för låga trombocytnivåer ökar blödningsrisken och vid för höga värden ökar risken för blodproppar. Koncentrationen av trombocyter i blodet kan också förändras vid infektioner, blodbrist och andra tillstånd.

Trombocyter, eller blodplättar som vi kallar dem i vardagligt tal skapar blodets förmåga att levra sig. Det är en funktion som kroppen behöver för att kunna stoppa blödningar. Vid en skada på kroppens blodkärl binder blodplättarna samman och blodet koagulerar. En sårskorpa består till stor del av koagulerat blod och fibrintrådar.

Trombocyter är är en del av en en större celler som kallas megakarocyter. Megakarocyterna finns i benmärgen och släpper ifrån sig cellfragmenten, trombocyter som sen cirkulerar i blodet. En enda megakarocyt kan under sin livstid bilda upp till 6000 små trombocyter.

Låga trombocytvärden

 

Låga värden av trombocyter, trombocytopeni kan öka risken för blödningar och göra att blodet inte koagulerar tillräckligt effektivt. Du kan få blåmärken eller blödningar på kroppens hud och slemhinnor.

Något låga värden är sällan farligt, men riktigt låga värden kan i värsta fall leda till hjärnblödning.

Det finns flera orsaker som kan ligga bakom låga trombocytvärden, så kallad trombocytopeni. Det kan bero på att benmärgen inte förmår bilda tillräckligt många blodplättar.

Det kan ske vid exempelvis Leukemi.  Trombocytopeni kan också bero på att kroppen tillverkar antikroppar som ger sig på de egna trombocyterna, ett så kallat autoimmunt tillstånd. Låga nivåer av trombocyter kan också bero på sjukdom i levern.


Höga trombocytvärden

 

Vid för höga koncentrationer av trombocyter i blodet kan risken för blodproppar öka.

En blodpropp, trombos består av blod som koagulerat inne i blodkärlen.

Ofta har förhöjda värden ingen orsak men ibland kan det bero på sjukdom.

Ett högt trombocytvärde kan också vara tillfälligt i samband med bland annat blödning, hård fysisk aktivitet eller hög alkoholkonsumtion.


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

 

Höga värden

Ökad risk för blodproppar. Höga värden kan bero på sjukdom

Låga värden

Ökad risk för blödningar och i värsta fall hjärnblödning. Låga värden kan bero låg produktion i benmärgen men också på bristsjukdomar.

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES