FemineaLab Academy
Diabetes

januari 29, 2023

C-peptid


Featured image for “C-peptid”

Diabetes

Analys av C-peptid används för att bestämma nivån av insulinproduktion från bukspottkörteln. C-peptid är en biprodukt av insulinproduktionen och släpps ut i blodet i lika stora mängder som insulin.

Genom att mäta C-peptidnivån i blodet kan vårdgivare avgöra hur mycket insulin som produceras av bukspottkörteln. Denna information är viktig vid diagnos och behandling av diabetes.

C-peptid är en protein som produceras i lika stora mängder som insulin när beta-cellerna i bukspottkörteln producerar insulin. Det består av 31 aminosyror . "C" i C-peptid står för "anslutning", eftersom det ansluter A- och B-kedjorna i insulinmolekylen.

C-peptid är inte aktivt i reglering av blodsockernivåer, men det är fortfarande viktigt eftersom det kan användas som en markör för att indikera hur mycket insulin kroppen producerar. Det kan också användas för att övervaka bukspottkörtelns funktion hos personer med diabetes.

 
 

A och B kedjorna

 
"A" och "B" kedjorna hänvisar till de två polypeptidkedjorna som utgör insulinmolekylen. A-kedjan består av 21 aminosyror, medan B-kedjan består av 30 aminosyror.
 
De två kedjorna är förbundna med en disulfidbindning och tillsammans bildar de insulinmolekylen. Insulin är en hormon som reglerar glukosmetabolismen i kroppen och produceras av beta-cellerna i bukspottkörteln. A- och B-kedjorna finns också i andra hormoner som liknar insulin, såsom proinsulin, som är föregångaren till insulin.
c peptid

Sekvensen för A-kedjan

Asn-Pro-Ala-Asn-Thr-Lys-Ser-Tyr-Ser-Lys-Leu-Glu-His-Leu-Ser-Ala-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ser-Arg-Arg-Leu

Som du kan se innehåller A-kedjan en kombination av icke-polar, polar, syra och basiska aminosyror. Några exempel på dessa

Asn (Asparagin), Pro (Prolin), Ala (Alanin) ,Thr (Threonin) ,Lys (Lysin) ,Ser (Serin) ,Tyr (Tyrosin) ,Leu (Leucin) ,Glu (Glutaminsyra) ,His (Histidin) ,Arg (Arginin).

Det är viktigt att notera att den specifika sekvensen av aminosyror i A-kedjan är avgörande för att insulin ska fungera och verka som ett hormon.

Sekvensen för B-kedjan

Val-Asp-Asp-Gly-Cys-Pro-Ala-Pro-Ser-Ser-Glu-Ser-Glu-Asn-Ser-Ser-Lys-Glu-Ser-Thr-Ile-Glu-Gln-Leu-Leu-Gln-Asn-His-Leu

Som du kan se innehåller B-kedjan en kombination av icke-polar, polar, syra och basiska aminosyror. Några exempel på dessa

Val (Valin), Asp (Aspartinsyra), Gly (Glycin), Cys (Cystein) ,Pro (Prolin) ,Ser (Serin), Glu (Glutaminsyra) ,Asn (Asparagin) ,Lys (Lysin) ,Thr (Threonin), Ile (Isoleucin), Gln (Glutamin), Leu (Leucin), His (Histidin)

Det är viktigt att notera att den specifika sekvensen av aminosyror i B-kedjan är avgörande för att insulin ska fungera och verka som ett hormon.

Beta celler och bukspottkörtel

Beta celler är en typ av cell som finns i bukspottkörteln och som producerar insulin. Bukspottkörteln är en körtel som finns bakom magen och har både exokrina och endokrina funktioner.

Endokrina funktionen av bukspottkörteln är att producera hormoner, inklusive insulin och glukagon, som reglerar glukosmetabolismen i kroppen.

Beta celler finns i Langerhans öar (Langerhans öar, även kända som Langerhans körtlar, är kluster av endokrina celler som sprids ut i hela bukspottkörteln. De är uppkallade efter den tyske patologen Paul Langerhans, som beskrev dem först 1869. Langerhans körtlar innehåller flera typer av celler, inklusive alpha celler, som producerar glukagon, beta celler, som producerar insulin och C-peptid, och delta celler, som producerar somatostatin.

Langerhans körtlar spelar en viktig roll i att reglera glukosmetabolismen i kroppen genom att släppa ut hormoner som hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna.), som är kluster av endokrina celler spridda i hela bukspottkörteln. Beta celler utgör ungefär 60-80% av cellerna i öarna.

De släpper ut insulin i svar på stigande nivåer av glukos i blodet, vilket hjälper till att sänka blodsockernivåerna genom att främja upptag och lagring av glukos av celler i hela kroppen.

Insulin reglerar också metabolismen av fett och proteiner. Beta celler släpper också ut andra hormoner som kallas C-peptid och Amylin.

Hos personer med diabetes kan beta cellerna i bukspottkörteln vara skadade eller förstörda, vilket kan leda till en förlust av insulinproduktion och svårigheter att reglera blodsockernivåerna.

Vad är syftet med att analysera C-peptid?

Analys av C-peptid används för att bestämma nivån av insulinproduktion från bukspottkörteln. C-peptid är en biprodukt av insulinproduktionen och släpps ut i blodet i lika stora mängder som insulin.

Genom att mäta C-peptidnivån i blodet kan vårdgivare avgöra hur mycket insulin som produceras av bukspottkörteln. Denna information är viktig vid diagnos och behandling av diabetes.

Det kan hjälpa till att skilja mellan typ 1 och typ 2 diabetes och att övervaka behandlingens effektivitet. C-peptid-testet hjälper också till att uppskatta den återstående beta-cellsfunktionen hos personer med diabetes. Detta kan användas för att förutsäga risken för att utveckla komplikationer och behovet av insulinbehandling.

Diabetes

 

Om kroppen inte tillverkar insulin, som vid sjukdomen diabetes typ 1 kommer glukosen att stanna kvar i blodet.

Som följd stiger blodsockernivåerna och kroppens celler får inte den energi de behöver. När glukosen stannar kvar i blodet kommer kroppen kommer inte heller att kunna lagra omvandlad glukos i lever eller i fettvävnad.

Vid diabetes typ 2 beror det höga blodsockret på relativ insulinbrist. Det innebär dels att cellerna inte är lika känsliga för insulin och dels att kroppen inte klarar av att producera tillräckliga mängder insulin för att möta det höga blodsockret. Insulinintolerans brukar utvecklas över tid och det är därför mycket vanligt att diabetes typ två är en smygande sjukdom.

Det finns också andra typer av diabetes såsom graviditetsdiabetes och LADA.

 

diabetes blodtest -feminealab

Orsaker till Diabetes

Det finns inga säkra svar till varför man utvecklar Diabetes typ 1 men det är delvis en ärftlig sjukdom som inte utlöses av livsstilsfaktorer.

Diabetes typ 2 är i ännu större utsträckning än Diabetes typ 1, en ärftlig sjukdom. Men däremot är sannolikheten att Diabetes typ 2 ska utvecklas i hög grad livsstilsberoende.

Övervikt, dåliga matvanor och stillasittande är faktorer som påverkar uppkomsten av diabetes typ 2 även vid ärftlighet. Det är också möjligt för många som utvecklat diabetes typ 2 eller prediabetes att hålla sjukdomen i schack med enbart förändrade livsstilsvanor.

Låga nivåer och höga nivåer av C-peptid

Låga nivåer av C-peptid

i blodet kan indikera brist på insulinproduktion av bukspottkörteln, vilket ofta ses hos personer med typ 1-diabetes. Detta kan leda till höga blodsockernivåer och behovet av insulinbehandling.

Höga nivåer av C-peptid

i blodet kan indikera överproduktion av insulin av bukspottkörteln, som kan ses hos personer med tumörer som producerar insulin eller vissa typer av diabetes (såsom typ 2-diabetes).

Höga nivåer av C-peptid kan också vara ett tecken på insulinresistens, där kroppen producerar mer insulin än vad som behövs för att kontrollera blodsockernivåerna. I vissa fall kan det indikera en dålig glykemisk kontroll. Höga nivåer av C-peptid kan leda till låga blodsockernivåer och orsaka hypoglykemi.

Symtom vid låga nivåer av C-peptid

 

Höga blodsockerhalter (hyperglykemi)

Ökad törst och ofta urinering

Trötthet

Suddig syn

Långsam läkning av sår eller infektioner

Känselbortfall eller domningar i händer eller fötter

Torr, kliande hud

Symtom vid höga nivåer av C-peptid

 

Låga blodsockerhalter (hypoglykemi)

Hunger

Svettning

Skakning

Yrsel

Förvirring

Irritabilitet

Huvudvärk

Snabb hjärtrytm

Diabetes

Analys av C-peptid används för att bestämma nivån av insulinproduktion från bukspottkörteln. C-peptid är en biprodukt av insulinproduktionen och släpps ut i blodet i lika stora mängder som insulin.

Genom att mäta C-peptidnivån i blodet kan vårdgivare avgöra hur mycket insulin som produceras av bukspottkörteln. Denna information är viktig vid diagnos och behandling av diabetes.

C-peptid är en protein som produceras i lika stora mängder som insulin när beta-cellerna i bukspottkörteln producerar insulin. Det består av 31 aminosyror . "C" i C-peptid står för "anslutning", eftersom det ansluter A- och B-kedjorna i insulinmolekylen.

C-peptid är inte aktivt i reglering av blodsockernivåer, men det är fortfarande viktigt eftersom det kan användas som en markör för att indikera hur mycket insulin kroppen producerar. Det kan också användas för att övervaka bukspottkörtelns funktion hos personer med diabetes.

 
 

A och B kedjorna

 
"A" och "B" kedjorna hänvisar till de två polypeptidkedjorna som utgör insulinmolekylen. A-kedjan består av 21 aminosyror, medan B-kedjan består av 30 aminosyror.
 
 
De två kedjorna är förbundna med en disulfidbindning och tillsammans bildar de insulinmolekylen. Insulin är en hormon som reglerar glukosmetabolismen i kroppen och produceras av beta-cellerna i bukspottkörteln.
 
A- och B-kedjorna finns också i andra hormoner som liknar insulin, såsom proinsulin, som är föregångaren till insulin.
c peptid

Sekvensen för A-kedjan

Asn-Pro-Ala-Asn-Thr-Lys-Ser-Tyr-Ser-Lys-Leu-Glu-His-Leu-Ser-Ala-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ser-Arg-Arg-Leu

Som du kan se innehåller A-kedjan en kombination av icke-polar, polar, syra och basiska aminosyror. Några exempel på dessa

Asn (Asparagin), Pro (Prolin), Ala (Alanin) ,Thr (Threonin) ,Lys (Lysin) ,Ser (Serin) ,Tyr (Tyrosin) ,Leu (Leucin) ,Glu (Glutaminsyra) ,His (Histidin) ,Arg (Arginin).

Det är viktigt att notera att den specifika sekvensen av aminosyror i A-kedjan är avgörande för att insulin ska fungera och verka som ett hormon.

Sekvensen för B-kedjan

Val-Asp-Asp-Gly-Cys-Pro-Ala-Pro-Ser-Ser-Glu-Ser-Glu-Asn-Ser-Ser-Lys-Glu-Ser-Thr-Ile-Glu-Gln-Leu-Leu-Gln-Asn-His-Leu

Som du kan se innehåller B-kedjan en kombination av icke-polar, polar, syra och basiska aminosyror. Några exempel på dessa

Val (Valin), Asp (Aspartinsyra), Gly (Glycin), Cys (Cystein) ,Pro (Prolin) ,Ser (Serin), Glu (Glutaminsyra) ,Asn (Asparagin) ,Lys (Lysin) ,Thr (Threonin), Ile (Isoleucin), Gln (Glutamin), Leu (Leucin), His (Histidin)

Det är viktigt att notera att den specifika sekvensen av aminosyror i B-kedjan är avgörande för att insulin ska fungera och verka som ett hormon.

Beta celler och bukspottkörtel

Beta celler är en typ av cell som finns i bukspottkörteln och som producerar insulin. Bukspottkörteln är en körtel som finns bakom magen och har både exokrina och endokrina funktioner.

Endokrina funktionen av bukspottkörteln är att producera hormoner, inklusive insulin och glukagon, som reglerar glukosmetabolismen i kroppen.

Beta celler finns i Langerhans öar (Langerhans öar, även kända som Langerhans körtlar, är kluster av endokrina celler som sprids ut i hela bukspottkörteln. De är uppkallade efter den tyske patologen Paul Langerhans, som beskrev dem först 1869. Langerhans körtlar innehåller flera typer av celler, inklusive alpha celler, som producerar glukagon, beta celler, som producerar insulin och C-peptid, och delta celler, som producerar somatostatin.

Langerhans körtlar spelar en viktig roll i att reglera glukosmetabolismen i kroppen genom att släppa ut hormoner som hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna.), som är kluster av endokrina celler spridda i hela bukspottkörteln. Beta celler utgör ungefär 60-80% av cellerna i öarna.

De släpper ut insulin i svar på stigande nivåer av glukos i blodet, vilket hjälper till att sänka blodsockernivåerna genom att främja upptag och lagring av glukos av celler i hela kroppen.

Insulin reglerar också metabolismen av fett och proteiner. Beta celler släpper också ut andra hormoner som kallas C-peptid och Amylin.

Hos personer med diabetes kan beta cellerna i bukspottkörteln vara skadade eller förstörda, vilket kan leda till en förlust av insulinproduktion och svårigheter att reglera blodsockernivåerna.

Vad är syftet med att analysera C-peptid?

Analys av C-peptid används för att bestämma nivån av insulinproduktion från bukspottkörteln. C-peptid är en biprodukt av insulinproduktionen och släpps ut i blodet i lika stora mängder som insulin.

Genom att mäta C-peptidnivån i blodet kan vårdgivare avgöra hur mycket insulin som produceras av bukspottkörteln. Denna information är viktig vid diagnos och behandling av diabetes.

Det kan hjälpa till att skilja mellan typ 1 och typ 2 diabetes och att övervaka behandlingens effektivitet. C-peptid-testet hjälper också till att uppskatta den återstående beta-cellsfunktionen hos personer med diabetes. Detta kan användas för att förutsäga risken för att utveckla komplikationer och behovet av insulinbehandling.

Diabetes

 

Om kroppen inte tillverkar insulin, som vid sjukdomen diabetes typ 1 kommer glukosen att stanna kvar i blodet.

Som följd stiger blodsockernivåerna och kroppens celler får inte den energi de behöver. När glukosen stannar kvar i blodet kommer kroppen kommer inte heller att kunna lagra omvandlad glukos i lever eller i fettvävnad.

Vid diabetes typ 2 beror det höga blodsockret på relativ insulinbrist. Det innebär dels att cellerna inte är lika känsliga för insulin och dels att kroppen inte klarar av att producera tillräckliga mängder insulin för att möta det höga blodsockret. Insulinintolerans brukar utvecklas över tid och det är därför mycket vanligt att diabetes typ två är en smygande sjukdom.

Det finns också andra typer av diabetes såsom graviditetsdiabetes och LADA.

 

diabetes blodtest -feminealab

Orsaker till Diabetes

 

 

Det finns inga säkra svar till varför man utvecklar Diabetes typ 1 men det är delvis en ärftlig sjukdom som inte utlöses av livsstilsfaktorer.

Diabetes typ 2 är i ännu större utsträckning än Diabetes typ 1, en ärftlig sjukdom. Men däremot är sannolikheten att Diabetes typ 2 ska utvecklas i hög grad livsstilsberoende.

Övervikt, dåliga matvanor och stillasittande är faktorer som påverkar uppkomsten av diabetes typ 2 även vid ärftlighet. Det är också möjligt för många som utvecklat diabetes typ 2 eller prediabetes att hålla sjukdomen i schack med enbart förändrade livsstilsvanor.

Låga nivåer och höga nivåer av C-peptid

Låga nivåer av C-peptid

i blodet kan indikera brist på insulinproduktion av bukspottkörteln, vilket ofta ses hos personer med typ 1-diabetes. Detta kan leda till höga blodsockernivåer och behovet av insulinbehandling.

Höga nivåer av C-peptid

i blodet kan indikera överproduktion av insulin av bukspottkörteln, som kan ses hos personer med tumörer som producerar insulin eller vissa typer av diabetes (såsom typ 2-diabetes).

Höga nivåer av C-peptid kan också vara ett tecken på insulinresistens, där kroppen producerar mer insulin än vad som behövs för att kontrollera blodsockernivåerna. I vissa fall kan det indikera en dålig glykemisk kontroll. Höga nivåer av C-peptid kan leda till låga blodsockernivåer och orsaka hypoglykemi.

Symtom vid låga nivåer av C-peptid

Höga blodsockerhalter (hyperglykemi)

Ökad törst och ofta urinering

Trötthet

Suddig syn

Långsam läkning av sår eller infektioner

Känselbortfall eller domningar i händer eller fötter

Torr, kliande hud

Symtom vid höga nivåer av C-peptid

Låga blodsockerhalter (hypoglykemi)

Hunger

Svettning

Skakning

Yrsel

Förvirring

Irritabilitet

Huvudvärk

Snabb hjärtrytm

Hälsotestresultat

 

 

Låga nivåer av C-peptid

 kan indikera brist på insulinproduktion

Höga nivåer av C-peptid

 kan indikera överproduktion av insulin

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.

Hälsotestresultat

 

 

 

Låga nivåer av C-peptid

 kan indikera brist på insulinproduktion

Höga nivåer av C-peptid

 kan indikera överproduktion av insulin

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES