FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 29, 2023

CRP och hs-CRP (C-reaktivt protein)


Featured image for “CRP och hs-CRP (C-reaktivt protein)”

Inflammation

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som produceras av levern och är en markör för inflammation i kroppen. När det finns inflammation i kroppen ökar nivån av CRP i blodet.

CRP är en icke-specifik markör för inflammation, vilket innebär att det kan ökas av många olika typer av inflammatoriska tillstånd. Höga nivåer av CRP är förknippade med ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, såsom hjärtinfarkt och stroke.

Högkänsligt C-reaktivt protein (hs-CRP) är en ny typ av CRP-test som är mer känslig än traditionell CRP-test och mer exakt i att detektera låggradig inflammation, vilket är förknippat med ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

c reaktivt protein | FemineaLab

Höga nivåer av CRP är associerade med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och har kopplats till flera andra hälsotillstånd

Typ 2-diabetes- Studier har visat att personer med typ 2-diabetes har högre nivåer av CRP jämfört med dem utan diabetes. Detta kan bero på kronisk inflammation i kroppen, som är associerad med diabetes.

Övervikt- Överviktiga personer har högre nivåer av CRP jämfört med dem med en normalvikt. Detta kan bero på kronisk inflammation i kroppen orsakad av överflödigt fettväv.

Sepsis- Sepsis är en svår infektion som orsakar systemisk inflammation i kroppen. CRP-nivåer är ofta höga hos personer med sepsis.

Allergiska reaktioner- Allergiska reaktioner kan orsaka inflammation i kroppen, vilket kan leda till en ökning av CRP-nivåer.

Cancer- Vissa studier har visat att höga CRP-nivåer är associerade med ökad risk för vissa typer av cancer, såsom tjock- och ändtarmscancer, bröstcancer och lungcancer.

Vad är syftet med att analysera C-reaktivt protein?

 

 

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som produceras av levern och är en markör för inflammation i kroppen. CRP-testning görs för att mäta CRP-nivån i blodet, vilket kan hjälpa till att identifiera om det finns inflammation i kroppen.

Höga nivåer av CRP är förknippade med ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, som hjärtinfarkt och stroke. Därför används CRP-testning ofta för att bedöma en persons risk för kardiovaskulär sjukdom och för att övervaka effektiviteten av behandling för att minska inflammationen.

Dessutom kan CRP-testning också användas för att övervaka förloppet av vissa inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus och andra autoimmuna sjukdomar och också för att övervaka effektiviteten av terapier för dessa tillstånd.

Låga nivåer och höga nivåer av C-reaktivt protein

Låga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

i blodet tyder oftast på att det finns liten eller ingen inflammation i kroppen. Det här anses vara ett friskt värde och är förknippat med låg risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Höga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

i blodet indikerar att det finns inflammation i kroppen. Det här anses vara ett oönskat värde och är förknippat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Höga nivåer av CRP kan också ses i tillstånd som reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus och andra autoimmuna sjukdomar.

Symtom för låga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

är vanligtvis inte närvarande eftersom det indikerar lite eller ingen inflammation i kroppen.

Symtom för höga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

är inte specifika, men de kan indikera en underliggande tillstånd som orsakar inflammation i kroppen, såsom en respiratorisk eller urinvägsinfektion, skada, operation eller kroniska inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit, lupus och andra autoimmuna sjukdomar.

Symtom relaterade till det underliggande tillståndet kan vara närvarande.

Inflammation

 

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som produceras av levern och är en markör för inflammation i kroppen. När det finns inflammation i kroppen ökar nivån av CRP i blodet.

CRP är en icke-specifik markör för inflammation, vilket innebär att det kan ökas av många olika typer av inflammatoriska tillstånd. Höga nivåer av CRP är förknippade med ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, såsom hjärtinfarkt och stroke.

Högkänsligt C-reaktivt protein (hs-CRP) är en ny typ av CRP-test som är mer känslig än traditionell CRP-test och mer exakt i att detektera låggradig inflammation, vilket är förknippat med ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

c reaktivt protein | FemineaLab

Höga nivåer av CRP är associerade med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och har kopplats till flera andra hälsotillstånd

Typ 2-diabetes- Studier har visat att personer med typ 2-diabetes har högre nivåer av CRP jämfört med dem utan diabetes. Detta kan bero på kronisk inflammation i kroppen, som är associerad med diabetes.

Övervikt- Överviktiga personer har högre nivåer av CRP jämfört med dem med en normalvikt. Detta kan bero på kronisk inflammation i kroppen orsakad av överflödigt fettväv.

Sepsis- Sepsis är en svår infektion som orsakar systemisk inflammation i kroppen. CRP-nivåer är ofta höga hos personer med sepsis.

Allergiska reaktioner- Allergiska reaktioner kan orsaka inflammation i kroppen, vilket kan leda till en ökning av CRP-nivåer.

Cancer- Vissa studier har visat att höga CRP-nivåer är associerade med ökad risk för vissa typer av cancer, såsom tjock- och ändtarmscancer, bröstcancer och lungcancer.

Vad är syftet med att analysera C-reaktivt protein?

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som produceras av levern och är en markör för inflammation i kroppen. CRP-testning görs för att mäta CRP-nivån i blodet, vilket kan hjälpa till att identifiera om det finns inflammation i kroppen.

Höga nivåer av CRP är förknippade med ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, som hjärtinfarkt och stroke. Därför används CRP-testning ofta för att bedöma en persons risk för kardiovaskulär sjukdom och för att övervaka effektiviteten av behandling för att minska inflammationen.

Dessutom kan CRP-testning också användas för att övervaka förloppet av vissa inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus och andra autoimmuna sjukdomar och också för att övervaka effektiviteten av terapier för dessa tillstånd.

Låga nivåer och höga nivåer av C-reaktivt protein

Låga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

i blodet tyder oftast på att det finns liten eller ingen inflammation i kroppen. Det här anses vara ett friskt värde och är förknippat med låg risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Höga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

i blodet indikerar att det finns inflammation i kroppen. Det här anses vara ett oönskat värde och är förknippat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Höga nivåer av CRP kan också ses i tillstånd som reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus och andra autoimmuna sjukdomar.

Symtom för låga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

är vanligtvis inte närvarande eftersom det indikerar lite eller ingen inflammation i kroppen.

Symtom för höga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

är inte specifika, men de kan indikera en underliggande tillstånd som orsakar inflammation i kroppen, såsom en respiratorisk eller urinvägsinfektion, skada, operation eller kroniska inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit, lupus och andra autoimmuna sjukdomar.

Symtom relaterade till det underliggande tillståndet kan vara närvarande.

Symtom vid låga nivåer av C-peptid

Höga blodsockerhalter (hyperglykemi)

Ökad törst och ofta urinering

Trötthet

Suddig syn

Långsam läkning av sår eller infektioner

Känselbortfall eller domningar i händer eller fötter

Torr, kliande hud

Symtom vid höga nivåer av C-peptid

Låga blodsockerhalter (hypoglykemi)

Hunger

Svettning

Skakning

Yrsel

Förvirring

Irritabilitet

Huvudvärk

Snabb hjärtrytm

Hälsotestresultat

Höga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

kan indikera en underliggande tillstånd som orsakar inflammation i kroppen, såsom en respiratorisk eller urinvägsinfektion, skada, operation eller kroniska inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit, lupus och andra autoimmuna sjukdomar.

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.

Hälsotestresultat

 

Höga nivåer av C-reaktivt protein (CRP)

 

kan indikera en underliggande tillstånd som orsakar inflammation i kroppen, såsom en respiratorisk eller urinvägsinfektion, skada, operation eller kroniska inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit, lupus och andra autoimmuna sjukdomar.

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES