FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 30, 2023

Cystatin C


Featured image for “Cystatin C”

Njurar

Cystatin C är ett protein som produceras av alla celler i kroppen och hjälper till att mäta njurarnas funktion.

Det är ett bra mått på njurarnas förmåga att filtrera avfall och ämnen som inte längre behövs i kroppen. En ökning av cystatin C i blodet kan vara ett tecken på njurproblem, som njursjukdom eller njurskada.

Det kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska. Cystatin C-nivåer kan också ökas vid ålderdom eller vid viss medicinering.


kidney and adrenal glands

Vad är syftet med att analysera cystatin C ?

Analysen av cystatin C är ett blodprov som används för att bedöma njurfunktionen. Cystatin C är ett protein som produceras i alla kroppens vävnader och utsöndras i urinen. En analys av cystatin C mäter nivåerna av proteinet i blodet och används för att uppskatta njurarnas förmåga att filtrera avfall och överflödiga substanser från blodet.

En ökad nivå av cystatin C i blodet kan indikera en minskad njurfunktion och är vanligtvis associerad med njurproblem som njursvikt, glomerulonefrit (inflammation i njurarnas filtreringssystem) eller tubulointerstitiell njursjukdom (inflammation i njurarnas tubuli och interstitial vävnad).


Njurar

Cystatin C är ett protein som produceras av alla celler i kroppen och hjälper till att mäta njurarnas funktion.

Det är ett bra mått på njurarnas förmåga att filtrera avfall och ämnen som inte längre behövs i kroppen. En ökning av cystatin C i blodet kan vara ett tecken på njurproblem, som njursjukdom eller njurskada.

Det kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska. Cystatin C-nivåer kan också ökas vid ålderdom eller vid viss medicinering.

kidney and adrenal glands

Vad är syftet med att analysera cystatin C ?

Analysen av cystatin C är ett blodprov som används för att bedöma njurfunktionen. Cystatin C är ett protein som produceras i alla kroppens vävnader och utsöndras i urinen. En analys av cystatin C mäter nivåerna av proteinet i blodet och används för att uppskatta njurarnas förmåga att filtrera avfall och överflödiga substanser från blodet.

En ökad nivå av cystatin C i blodet kan indikera en minskad njurfunktion och är vanligtvis associerad med njurproblem som njursvikt, glomerulonefrit (inflammation i njurarnas filtreringssystem) eller tubulointerstitiell njursjukdom (inflammation i njurarnas tubuli och interstitial vävnad).


Låga nivåer av cystatin C

har vanligtvis inte några symptom och är inte en oro i sig själv.


Höga nivåer av cystatin C

kan indikera en minskad njurfunktion och är vanligtvis associerad med följande symtom

Ödem (vätska som samlas i vävnaderna)

Hypertension (högt blodtryck)

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Njursvikt, som kan leda till trötthet, muskelsvaghet, illamående, kräkningar och urinträngningar

Proteinuri (överdriven utsöndring av protein i urinen)Låga nivåer av cystatin C

har vanligtvis inte några symptom och är inte en oro i sig själv.


Höga nivåer av cystatin C

kan indikera en minskad njurfunktion och är vanligtvis associerad med följande symtom

Ödem (vätska som samlas i vävnaderna)

Hypertension (högt blodtryck)

Anemi (lågt antal röda blodkroppar)

Njursvikt, som kan leda till trötthet, muskelsvaghet, illamående, kräkningar och urinträngningar

Proteinuri (överdriven utsöndring av protein i urinen)


Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga nivåer av Cystatin C

i blodet är normalt sett inte associerade med några symptom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av Cystatin C

i blodet kan orsaka njurproblem, det kan vara ett tecken på njursjukdom eller njurskada.

Höga nivåer av cystatin C kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska. Dessa höga nivåer kan också vara ett tecken på ålderdom eller vid viss medicinering.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av Cystatin C

i blodet är normalt sett inte associerade med några symptom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av Cystatin C

i blodet kan orsaka njurproblem, det kan vara ett tecken på njursjukdom eller njurskada.

Höga nivåer av cystatin C kan också vara ett tecken på annan sjukdom som påverkar njurarnas förmåga att fungera som de ska. Dessa höga nivåer kan också vara ett tecken på ålderdom eller vid viss medicinering.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES