FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 30, 2023

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet)


Featured image for “eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet)”

Njurar

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet) är en indikator på hur bra njurarna fungerar.

Det mäter den hastighet med vilken njurarna filtrerar avfall från blodet. eGFR mäts genom att använda en formel som baseras på kreatinin, en substans som finns i blodet och som är ett avfallprodukt från muskelmetabolism.

Formeln tar också hänsyn till patientens kön och ålder . eGFR-värdet hjälper till att upptäcka njursjukdom i ett tidigt skede. eGFR-värdet kan också mätas med cystatin C, en annan markör för njurfunktion.


kidney and adrenal glands

Vad är syftet med att analysera eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet) ?

Analysen av eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet) är ett blodprov som används för att bedöma njurfunktionen. eGFR använder formeln för creatininclearance (mängden kreatinin som rensas från blodet per tidsenhet) och faktorer som ålder, kön, ras och kroppsvikt för att estimera den genomsnittliga hastigheten som blodet filtreras av njurarna.

En låg eGFR-värde indikerar en minskad njurfunktion, medan en normal eGFR-värde indikerar normal njurfunktion. Ett sjunkande eGFR-värde över tid kan vara ett tecken på en försämring av njurfunktionen och är vanligtvis associerat med njurproblem som njursvikt, diabetes, högt blodtryck och glomerulonefrit (inflammation i njurarnas filtreringssystem).


Njurar

eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet) är en indikator på hur bra njurarna fungerar.

Det mäter den hastighet med vilken njurarna filtrerar avfall från blodet. eGFR mäts genom att använda en formel som baseras på kreatinin, en substans som finns i blodet och som är ett avfallprodukt från muskelmetabolism.

Formeln tar också hänsyn till patientens kön och ålder . eGFR-värdet hjälper till att upptäcka njursjukdom i ett tidigt skede. eGFR-värdet kan också mätas med cystatin C, en annan markör för njurfunktion.

kidney and adrenal glands
Vad är syftet med att analysera eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet) ?

Analysen av eGFR (estimerad glomerulär filtreringshastighet) är ett blodprov som används för att bedöma njurfunktionen.

eGFR använder formeln för creatininclearance (mängden kreatinin som rensas från blodet per tidsenhet) och faktorer som ålder, kön, ras och kroppsvikt för att estimera den genomsnittliga hastigheten som blodet filtreras av njurarna.

En låg eGFR-värde indikerar en minskad njurfunktion, medan en normal eGFR-värde indikerar normal njurfunktion.

Ett sjunkande eGFR-värde över tid kan vara ett tecken på en försämring av njurfunktionen och är vanligtvis associerat med njurproblem som njursvikt, diabetes, högt blodtryck och glomerulonefrit (inflammation i njurarnas filtreringssystem).


Symtom för låga nivåer av eGFR 

Ökad trötthet och tröghet

Ökad känslighet för infektioner

Ökad svullnad i benen och fötterna

Ökad känslighet för läkemedel

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar


Symtom på höga nivåer

av eGFR är vanligtvis inte direkt relaterade till eGFR, eftersom det är en indikator på njurfunktion och inte en sjukdom i sig.

Men om en person har höga eGFR-värden kan det innebära att de har problem med njurarna och kan behöva undersökas ytterligare för att ta reda på orsakenSymtom för låga nivåer av eGFR 

Ökad trötthet och tröghet

Ökad känslighet för infektioner

Ökad svullnad i benen och fötterna

Ökad känslighet för läkemedel

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar


Symtom på höga nivåer

av eGFR är vanligtvis inte direkt relaterade till eGFR, eftersom det är en indikator på njurfunktion och inte en sjukdom i sig.

Men om en person har höga eGFR-värden kan det innebära att de har problem med njurarna och kan behöva undersökas ytterligare för att ta reda på orsaken


Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga nivåer av eGFR  indikerar en minskad njurfunktion.

Orsaker till låga nivåer av eGFR

Njursvikt

Njurinflammation (glomerulonefrit)

Diabetes

Högt blodtryck

Polycystisk njursjukdom

Njurpåverkan från läkemedel

Ärftliga njursjukdomar

Höga nivåer av eGFR indikerar vanligtvis en normal eller överdriven njurfunktion.

Orsaker till höga nivåer av eGFR

Dehydrering

Låga nivåer av kreatinin i blodet (från bristande muskelmassa eller undernäring)

Förhöjd njurfunktion på grund av läkemedel, till exempel diuretika.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av eGFR  indikerar en minskad njurfunktion.

Orsaker till låga nivåer av eGFR

Njursvikt

Njurinflammation (glomerulonefrit)

Diabetes

Högt blodtryck

Polycystisk njursjukdom

Njurpåverkan från läkemedel

Ärftliga njursjukdomar

Höga nivåer av eGFR indikerar vanligtvis en normal eller överdriven njurfunktion.

Orsaker till höga nivåer av eGFR

Dehydrering

Låga nivåer av kreatinin i blodet (från bristande muskelmassa eller undernäring)

Förhöjd njurfunktion på grund av läkemedel, till exempel diuretika.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES