FemineaLab Academy
Allmänt

mars 2, 2023

Fertilitetsfrågor och svar


Featured image for “Fertilitetsfrågor och svar”

Fertilitet

Att navigera i den komplexa världen av fertilitet kan vara överväldigande, eftersom många individer och par står inför en mängd frågor och problem när de försöker bli gravida.

Den här artikeln, "Fertilitetsfrågor och svar," syftar till att ge en omfattande guide för dem som söker svar på några av de vanligaste fertilitetsrelaterade frågorna.

Fertilitet är den naturliga förmågan att bli gravid och producera avkomma. Det påverkas av faktorer som ålder, genetik, livsstilsval och allmän hälsa. Både manlig och kvinnlig reproduktiv hälsa spelar en avgörande roll för att bestämma ett pars fertilitet.

Faktorer som påverkar fertiliteten

 

 Ålder- Fertiliteten tenderar att minska med åldern, särskilt för kvinnor. Kvinnlig fertilitet toppar i början till mitten av 20-årsåldern och minskar snabbare efter 35 års ålder. Manlig fertilitet minskar också med åldern, men i en långsammare takt.

Hormonella obalanser- Hormonella obalanser kan påverka både manlig och kvinnlig fertilitet genom att störa ägglossning, spermieproduktion och andra aspekter av reproduktionssystemet.

 Livsstilsval- Faktorer som rökning, överdriven alkoholkonsumtion, dålig kost och brist på motion kan påverka fertiliteten negativt.

Medicinska tillstånd- Vissa medicinska tillstånd, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) hos kvinnor och pungåderbråck hos män, kan bidra till fertilitetsproblem.

Miljöfaktorer- Exponering för miljögifter och vissa kemikalier kan ha negativa effekter på fertiliteten.

Vanliga utmaningar för en par

 

 Oförklarad infertilitet- I vissa fall kan par uppleva svårigheter att bli gravida utan någon identifierbar orsak.

 Återkommande missfall- Vissa par kan stå inför utmaningen med upprepade graviditetsförluster.

Sekundär infertilitet- Par som tidigare har blivit gravida kan ha svårigheter att bli gravida igen.

Manlig faktorinfertilitet- Infertilitetsproblem relaterade till spermiekvalitet, antal eller rörlighet kan påverka ett pars förmåga att bli gravida.

Orsaker till infertilitet

Infertilitet är en komplex fråga, och orsakerna kan tillskrivas både manliga och kvinnliga faktorer, samt en kombination av båda eller oförklarade faktorer.

Procentandelen infertilitet som tillskrivs varje faktor kan variera, men generellt är fördelningen enligt följande:

Manlig faktor

Cirka 30-40% av infertilitetsfall beror på manliga faktorer, vilket kan innefatta problem med spermieproduktion, funktion eller leverans.

Vanliga problem innefattar lågt spermieantal, dålig spermierörlighet (rörelse) eller onormal spermieform (morfologi).

Kvinnlig faktor

Cirka 30-40% av infertilitetsfall beror på kvinnliga faktorer, vilket kan innefatta problem med äggstockarna, äggledarna eller livmodern.

Vanliga problem innefattar ägglossningsstörningar, blockerade eller skadade äggledare, eller livmodersabnormaliteter såsom fibroider eller polyper.

Kombinerade faktorer

I ungefär 20-30% av fallen bidrar både manliga och kvinnliga faktorer till infertilitet. Detta kan inträffa när båda parter har reproduktionsproblem, vilket gör det svårare att bli gravid.

Oförklarad infertilitet

I cirka 10-15% av fallen förblir orsaken till infertilitet oförklarad efter grundlig utvärdering.

Även när ingen specifik orsak identifieras kan behandlingsalternativ fortfarande vara tillgängliga.


Fertilitet kan vara svår att fastställa utan medicinsk utvärdering, men det finns några tecken och symptom som kan indikera att man är fertil

Reguljär menstruationscykel

Kvinnor som har en regelbunden menstruationscykel kan ha en större chans att bli gravida, eftersom det är en indikation på en regelbunden ägglossning.

Symtom på ägglossning

Symtom som ökad mängd cervixsekret och smärta i nedre delen av buken kan indikera att en kvinna har ägglossning och därför kan bli gravid.

Normalt spermieantal och kvalitet

Män som har normala spermieantal och hög kvalitet på spermierna har större chans att befrukta ett ägg och bli far.

Ålder

Kvinnor i 20-30 årsåldern har vanligtvis högre fertilitet än kvinnor som är äldre än 35 år, eftersom fertiliteten minskar med åldern.

Här är några sätt som fertilitet kan bedömas och diagnostiseras

Fertilitetsutvärdering

En fertilitetsutvärdering innefattar en omfattande medicinsk utvärdering av både man och kvinna, inklusive en grundlig medicinsk historik, fysisk undersökning och olika tester för att fastställa fertilitet.

Tester kan inkludera blodprov för att mäta hormonnivåer, ägglossningstest för kvinnor, och spermietester för män.

Ovulationsövervakning

För kvinnor kan ovulationsövervakning användas för att fastställa fertilitet.

Detta kan innebära att man använder ägglossningstest för att fastställa när ägglossning inträffar, att man mäter basal kroppstemperatur, eller att man genomför ultraljudundersökningar för att övervaka äggstockarna och fastställa när ägglossning sker.

Spermieanalys

En spermieanalys är en test som mäter antalet och kvaliteten av spermier hos en man.

Detta kan göras genom att ta ett prov av mannens sperma och analysera det på ett laboratorium.

Hälsotillstånd och livsstil

Vissa hälsotillstånd och livsstilsfaktorer kan påverka fertilitet, såsom fetma, rökning, alkoholkonsumtion och droganvändning.

En hälso- och sjukvårdspersonal kan bedöma en persons hälsotillstånd och livsstil och rekommendera lämpliga förändringar för att förbättra fertiliteten.

Fertilitet

Att navigera i den komplexa världen av fertilitet kan vara överväldigande, eftersom många individer och par står inför en mängd frågor och problem när de försöker bli gravida.

Den här artikeln, "Fertilitetsfrågor och svar," syftar till att ge en omfattande guide för dem som söker svar på några av de vanligaste fertilitetsrelaterade frågorna.

Fertilitet är den naturliga förmågan att bli gravid och producera avkomma. Det påverkas av faktorer som ålder, genetik, livsstilsval och allmän hälsa. Både manlig och kvinnlig reproduktiv hälsa spelar en avgörande roll för att bestämma ett pars fertilitet.

 

Faktorer som påverkar fertiliteten

 

 Ålder- Fertiliteten tenderar att minska med åldern, särskilt för kvinnor. Kvinnlig fertilitet toppar i början till mitten av 20-årsåldern och minskar snabbare efter 35 års ålder. Manlig fertilitet minskar också med åldern, men i en långsammare takt.

Hormonella obalanser- Hormonella obalanser kan påverka både manlig och kvinnlig fertilitet genom att störa ägglossning, spermieproduktion och andra aspekter av reproduktionssystemet.

 Livsstilsval- Faktorer som rökning, överdriven alkoholkonsumtion, dålig kost och brist på motion kan påverka fertiliteten negativt.

Medicinska tillstånd- Vissa medicinska tillstånd, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) hos kvinnor och pungåderbråck hos män, kan bidra till fertilitetsproblem.

Miljöfaktorer- Exponering för miljögifter och vissa kemikalier kan ha negativa effekter på fertiliteten.

 

Vanliga utmaningar för en par

 

 Oförklarad infertilitet- I vissa fall kan par uppleva svårigheter att bli gravida utan någon identifierbar orsak.

 Återkommande missfall- Vissa par kan stå inför utmaningen med upprepade graviditetsförluster.

Sekundär infertilitet- Par som tidigare har blivit gravida kan ha svårigheter att bli gravida igen.

Manlig faktorinfertilitet- Infertilitetsproblem relaterade till spermiekvalitet, antal eller rörlighet kan påverka ett pars förmåga att bli gravida.

 

Orsaker till infertilitet

 

Infertilitet är en komplex fråga, och orsakerna kan tillskrivas både manliga och kvinnliga faktorer, samt en kombination av båda eller oförklarade faktorer. Procentandelen infertilitet som tillskrivs varje faktor kan variera, men generellt är fördelningen enligt följande:

Manlig faktor

Cirka 30-40% av infertilitetsfall beror på manliga faktorer, vilket kan innefatta problem med spermieproduktion, funktion eller leverans. Vanliga problem innefattar lågt spermieantal, dålig spermierörlighet (rörelse) eller onormal spermieform (morfologi).

Kvinnlig faktor

Cirka 30-40% av infertilitetsfall beror på kvinnliga faktorer, vilket kan innefatta problem med äggstockarna, äggledarna eller livmodern. Vanliga problem innefattar ägglossningsstörningar, blockerade eller skadade äggledare, eller livmodersabnormaliteter såsom fibroider eller polyper.

Kombinerade faktorer

I ungefär 20-30% av fallen bidrar både manliga och kvinnliga faktorer till infertilitet. Detta kan inträffa när båda parter har reproduktionsproblem, vilket gör det svårare att bli gravid.

Oförklarad infertilitet

I cirka 10-15% av fallen förblir orsaken till infertilitet oförklarad efter grundlig utvärdering. Även när ingen specifik orsak identifieras kan behandlingsalternativ fortfarande vara tillgängliga.

Hur vet man om man är fertil?


Här är några sätt som fertilitet kan bedömas och diagnostiseras

Fertilitetsutvärdering

En fertilitetsutvärdering innefattar en omfattande medicinsk utvärdering av både man och kvinna, inklusive en grundlig medicinsk historik, fysisk undersökning och olika tester för att fastställa fertilitet.

Tester kan inkludera blodprov för att mäta hormonnivåer, ägglossningstest för kvinnor, och spermietester för män.

Ovulationsövervakning

För kvinnor kan ovulationsövervakning användas för att fastställa fertilitet.

Detta kan innebära att man använder ägglossningstest för att fastställa när ägglossning inträffar, att man mäter basal kroppstemperatur, eller att man genomför ultraljudundersökningar för att övervaka äggstockarna och fastställa när ägglossning sker.

Spermieanalys

En spermieanalys är en test som mäter antalet och kvaliteten av spermier hos en man.

Detta kan göras genom att ta ett prov av mannens sperma och analysera det på ett laboratorium.

Hälsotillstånd och livsstil

Vissa hälsotillstånd och livsstilsfaktorer kan påverka fertilitet, såsom fetma, rökning, alkoholkonsumtion och droganvändning.

En hälso- och sjukvårdspersonal kan bedöma en persons hälsotillstånd och livsstil och rekommendera lämpliga förändringar för att förbättra fertiliteten.

Fertilitet kan vara svår att fastställa utan medicinsk utvärdering, men det finns några tecken och symptom som kan indikera att man är fertil

Reguljär menstruationscykel

Kvinnor som har en regelbunden menstruationscykel kan ha en större chans att bli gravida, eftersom det är en indikation på en regelbunden ägglossning.

Symtom på ägglossning

Symtom som ökad mängd cervixsekret och smärta i nedre delen av buken kan indikera att en kvinna har ägglossning och därför kan bli gravid.

Normalt spermieantal och kvalitet

Män som har normala spermieantal och hög kvalitet på spermierna har större chans att befrukta ett ägg och bli far.

Ålder

Kvinnor i 20-30 årsåldern har vanligtvis högre fertilitet än kvinnor som är äldre än 35 år, eftersom fertiliteten minskar med åldern.Vad kan man göra för att öka fertiliteten?

 

 

Det finns flera saker som både kvinnor och män kan göra för att öka fertiliteten och öka chansen att bli gravid

Ha en hälsosam livsstil

En hälsosam livsstil kan bidra till att öka fertiliteten. Detta inkluderar att undvika rökning, begränsa alkoholkonsumtionen och undvika droger.

Ät en hälsosam kost

En balanserad kost med mycket grönsaker, frukt, fullkorn och magert protein kan hjälpa till att öka fertiliteten. Undvik transfetter, raffinerat socker och bearbetade livsmedel.

Motionera regelbundet

Att motionera regelbundet kan bidra till att minska stress och förbättra blodcirkulationen, vilket kan bidra till att öka fertiliteten.

Undvik stress

Stress kan påverka hormonbalansen och minska fertiliteten. Det är viktigt att hitta sätt att hantera stress och undvika överdriven stress.

Få tillräckligt med sömn

Tillräckligt med sömn är viktigt för en sund hormonbalans och kan bidra till att öka fertiliteten.

Undvik miljögifter

Vissa miljögifter kan påverka fertiliteten. Försök att undvika miljögifter som BPA, ftalater och tungmetaller så mycket som möjligt.

Få regelbunden läkarvård

Det är viktigt att regelbundet genomföra hälsokontroller och följa läkares rekommendationer för att upptäcka och behandla eventuella hälsoproblem som kan påverka fertiliteten.

 
 
 
 
 

*BPA står för bisfenol A, en kemisk förening som ofta används i tillverkning av plastprodukter och livsmedelsförpackningar.

BPA används för att göra plastprodukter starkare och mer hållbara, och kan också användas i tillverkning av epoxihartser som används i beläggningar för livsmedelsförpackningar.

BPA har blivit ett kontroversiellt ämne på grund av dess potentiella hälsoeffekter.

Studier har visat att BPA kan störa hormonbalansen i kroppen och påverka reproduktions- och fertilitetsfunktioner, liksom öka risken för vissa cancersjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar.

Som svar på dessa bekymmer har många länder infört regleringar för att begränsa användningen av BPA i vissa produkter, särskilt för användning i livsmedelsförpackningar.

Det är alltid bra att läsa ingredienserna och märkningarna på produkter för att undvika produkter som innehåller BPA om man är bekymrad över dess potentiella hälsoeffekter.

Vad kan man göra för att öka fertiliteten?

 

 

Det finns flera saker som både kvinnor och män kan göra för att öka fertiliteten och öka chansen att bli gravid

Ha en hälsosam livsstil

En hälsosam livsstil kan bidra till att öka fertiliteten. Detta inkluderar att undvika rökning, begränsa alkoholkonsumtionen och undvika droger.

Ät en hälsosam kost

En balanserad kost med mycket grönsaker, frukt, fullkorn och magert protein kan hjälpa till att öka fertiliteten. Undvik transfetter, raffinerat socker och bearbetade livsmedel.

Motionera regelbundet

Att motionera regelbundet kan bidra till att minska stress och förbättra blodcirkulationen, vilket kan bidra till att öka fertiliteten.

Undvik stress

Stress kan påverka hormonbalansen och minska fertiliteten. Det är viktigt att hitta sätt att hantera stress och undvika överdriven stress.

Få tillräckligt med sömn

Tillräckligt med sömn är viktigt för en sund hormonbalans och kan bidra till att öka fertiliteten.

Undvik miljögifter

Vissa miljögifter kan påverka fertiliteten. Försök att undvika miljögifter som BPA, ftalater och tungmetaller så mycket som möjligt.

Få regelbunden läkarvård

Det är viktigt att regelbundet genomföra hälsokontroller och följa läkares rekommendationer för att upptäcka och behandla eventuella hälsoproblem som kan påverka fertiliteten.

 

 

 

 

*BPA står för bisfenol A, en kemisk förening som ofta används i tillverkning av plastprodukter och livsmedelsförpackningar.

BPA används för att göra plastprodukter starkare och mer hållbara, och kan också användas i tillverkning av epoxihartser som används i beläggningar för livsmedelsförpackningar. BPA har blivit ett kontroversiellt ämne på grund av dess potentiella hälsoeffekter.

Studier har visat att BPA kan störa hormonbalansen i kroppen och påverka reproduktions- och fertilitetsfunktioner, liksom öka risken för vissa cancersjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Som svar på dessa bekymmer har många länder infört regleringar för att begränsa användningen av BPA i vissa produkter, särskilt för användning i livsmedelsförpackningar.

Det är alltid bra att läsa ingredienserna och märkningarna på produkter för att undvika produkter som innehåller BPA om man är bekymrad över dess potentiella hälsoeffekter.

 

 

FemineaLab - Kvinnors hälsa

När i cykeln kan man bli gravid?

Ägglossning

En kvinna kan bli gravid under ägglossningen, vilket är när en mogen äggstock frisätts från äggstockarna och förs in i äggledaren, där den kan befruktas av spermier.

Ägglossning sker normalt ungefär 14 dagar före nästa förväntade menstruation.

Eftersom spermier kan överleva i kroppen i flera dagar efter samlag, kan befruktning ske om samlag sker några dagar före ägglossning.

Därför anses perioden från några dagar före ägglossning till 24 timmar efter ägglossning vara den mest fertila tiden i menstruationscykeln.

Övervaka din menstruationscykel

Det är dock viktigt att komma ihåg att menstruationscykeln och tidpunkten för ägglossning kan variera från person till person och kan påverkas av faktorer som stress, hälsotillstånd och livsstilsvanor.

För kvinnor med oregelbundna menstruationscykler eller fertilitetsproblem kan det vara svårare att fastställa exakt när ägglossning sker.

Om du försöker bli gravid kan det vara en god idé att övervaka din menstruationscykel genom att använda ägglossningstest, mäta basal kroppstemperatur eller använda andra metoder för att fastställa när ägglossning sker.

Vitamin B12 -och folatbristanemi

 


Orsaker till folatbristanemi 

Dåligt kostintag

Att inte få tillräckligt med folat från kosten, finns i bladgrönsaker, frukt och fortifierade flingor.

Alkoholism

Kraftig alkoholkonsumtion kan påverka kroppens förmåga att absorbera och använda folat.

Läkemedel

Vissa läkemedel som metotrexat och sulfasalazin kan påverka kroppens förmåga att absorbera och använda folat.

Graviditet

Gravida kvinnor har ökad behov av folat för att stödja fosterets tillväxt och utveckling.

Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom kan leda till anemi eftersom njurarna producerar ett hormon som kallas erytropoietin som hjälper kroppen att producera röda blodceller.

Kroniska infektioner

Vissa kroniska infektioner som tuberkulos, HIV eller cancer kan leda till anemi genom att orsaka kronisk inflammation och minska kroppens förmåga att absorbera folat.

Orsaker till vitamin B12-bristanemi 

Dålig kostintag

Att inte få tillräckligt med vitamin B12 från kosten, vanligtvis finns i mat baserad på djur som kött, ägg och mjölkprodukter. Vegetarianer och veganer kan vara mer benägna att utveckla vitamin B12-bristanemi.

Malabsorption

Vissa medicinska tillstånd som perniciös anemi, en tillstånd där magen inte kan absorbera vitamin B12 på rätt sätt, eller inflammatorisk tarmsjukdom kan hindra kroppen från att absorbera vitamin B12.

Läkemedel

Vissa läkemedel som protonpumpshämmare, metformin och H2-receptorblockerare kan påverka absorptionen av vitamin B12.


När i cykeln kan man bli gravid?


Övervaka din menstruationscykel

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att menstruationscykeln och tidpunkten för ägglossning kan variera från person till person och kan påverkas av faktorer som stress, hälsotillstånd och livsstilsvanor.

För kvinnor med oregelbundna menstruationscykler eller fertilitetsproblem kan det vara svårare att fastställa exakt när ägglossning sker.

Om du försöker bli gravid kan det vara en god idé att övervaka din menstruationscykel genom att använda ägglossningstest, mäta basal kroppstemperatur eller använda andra metoder för att fastställa när ägglossning sker.

Ägglossning

 

En kvinna kan bli gravid under ägglossningen, vilket är när en mogen äggstock frisätts från äggstockarna och förs in i äggledaren, där den kan befruktas av spermier.

Ägglossning sker normalt ungefär 14 dagar före nästa förväntade menstruation.

Eftersom spermier kan överleva i kroppen i flera dagar efter samlag, kan befruktning ske om samlag sker några dagar före ägglossning. Därför anses perioden från några dagar före ägglossning till 24 timmar efter ägglossning vara den mest fertila tiden i menstruationscykeln.


Vitamin B12 -och folatbristanemi

 

Orsaker till folatbristanemi 

Dåligt kostintag

Att inte få tillräckligt med folat från kosten, finns i bladgrönsaker, frukt och fortifierade flingor.

Alkoholism

Kraftig alkoholkonsumtion kan påverka kroppens förmåga att absorbera och använda folat.

Läkemedel

Vissa läkemedel som metotrexat och sulfasalazin kan påverka kroppens förmåga att absorbera och använda folat.

Graviditet

Gravida kvinnor har ökad behov av folat för att stödja fosterets tillväxt och utveckling.

Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom kan leda till anemi eftersom njurarna producerar ett hormon som kallas erytropoietin som hjälper kroppen att producera röda blodceller.

Kroniska infektioner

Vissa kroniska infektioner som tuberkulos, HIV eller cancer kan leda till anemi genom att orsaka kronisk inflammation och minska kroppens förmåga att absorbera folat.

Orsaker till vitamin B12-bristanemi 

Dålig kostintag

Att inte få tillräckligt med vitamin B12 från kosten, vanligtvis finns i mat baserad på djur som kött, ägg och mjölkprodukter. Vegetarianer och veganer kan vara mer benägna att utveckla vitamin B12-bristanemi.

Malabsorption

Vissa medicinska tillstånd som perniciös anemi, en tillstånd där magen inte kan absorbera vitamin B12 på rätt sätt, eller inflammatorisk tarmsjukdom kan hindra kroppen från att absorbera vitamin B12.

Läkemedel

Vissa läkemedel som protonpumpshämmare, metformin och H2-receptorblockerare kan påverka absorptionen av vitamin B12.Feminea Laboratories

Academy


Exempel på en oregelbunden menstruationscykel

 

 

Ett exempel på en oregelbunden menstruationscykel kan vara när menstruationen inträffar på olika dagar varje månad, eller när cykellängden varierar från månad till månad.

Till exempel kan en kvinna ha en menstruationscykel som varar 28 dagar en månad och sedan 35 dagar nästa månad. En annan kvinna kan ha en cykel som varierar från 30 dagar till 45 dagar.

I en oregelbunden cykel kan det vara svårt att förutsäga när ägglossning kommer att ske, vilket kan göra det svårt att bestämma när man är mest fertil och öka chanserna att bli gravid.

Därför kan det vara till hjälp att använda ägglossningstest eller andra metoder för att fastställa när ägglossning sker, eller att föra en menstruationskalender för att följa med cykelns mönster.

När i den oregelbundna cykeln kan man bli gravid?

 

I en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårt att fastställa exakt när ägglossning sker och när man kan bli gravid. Men det är fortfarande möjligt att bli gravid i en oregelbunden cykel, eftersom ägglossning kan ske när som helst under cykeln.

För att öka chansen att bli gravid kan det vara till hjälp att övervaka menstruationscykeln genom att använda ägglossningstest, mäta basal kroppstemperatur eller använda andra metoder för att fastställa när ägglossning sker. Det kan också vara en god idé att föra en menstruationskalender för att hålla reda på din cykel och eventuella symptom som indikerar ägglossning.

Det är också viktigt att tänka på att faktorer som stress, hälsotillstånd och livsstilsvanor kan påverka menstruationscykeln och ägglossning, så det är en god idé att ta hand om din hälsa och minska stressnivåerna.

 


Hur man beräknar ägglossning med en oregelbunden cykel ?

 

 

Att beräkna ägglossning med en oregelbunden cykel kan vara svårt, men det finns några metoder du kan prova

Använd en ägglossningskalender

Du kan föra en kalender där du noterar din menstruationscykel varje månad och märker ut de dagar då du har mens. Genom att notera längden på dina cykler kan du uppskatta när ägglossning kommer att ske. Vanligtvis sker ägglossning cirka 14 dagar före nästa förväntade menstruation.

Mät basal kroppstemperatur

Du kan mäta din basala kroppstemperatur varje morgon innan du stiger upp ur sängen. Under ägglossning stiger kroppstemperaturen vanligtvis med cirka 0,3–0,6 grader Celsius (0,5–1 grader Fahrenheit), så genom att mäta temperaturen varje dag kan du upptäcka när ägglossning sker.

Använd ägglossningstest

Det finns ägglossningstest som kan användas för att upptäcka när ägglossning sker. Dessa tester fungerar genom att detektera ökningen av luteiniserande hormon (LH) i urinen som indikerar att ägglossning är nära förestående.

När i den oregelbundna cykeln kan man bli gravid?

 

I en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårt att fastställa exakt när ägglossning sker och när man kan bli gravid. Men det är fortfarande möjligt att bli gravid i en oregelbunden cykel, eftersom ägglossning kan ske när som helst under cykeln.

För att öka chansen att bli gravid kan det vara till hjälp att övervaka menstruationscykeln genom att använda ägglossningstest, mäta basal kroppstemperatur eller använda andra metoder för att fastställa när ägglossning sker. Det kan också vara en god idé att föra en menstruationskalender för att hålla reda på din cykel och eventuella symptom som indikerar ägglossning.

Det är också viktigt att tänka på att faktorer som stress, hälsotillstånd och livsstilsvanor kan påverka menstruationscykeln och ägglossning, så det är en god idé att ta hand om din hälsa och minska stressnivåerna.

 

Exempel på en oregelbunden menstruationscykel

 

Ett exempel på en oregelbunden menstruationscykel kan vara när menstruationen inträffar på olika dagar varje månad, eller när cykellängden varierar från månad till månad.

Till exempel kan en kvinna ha en menstruationscykel som varar 28 dagar en månad och sedan 35 dagar nästa månad. En annan kvinna kan ha en cykel som varierar från 30 dagar till 45 dagar.

I en oregelbunden cykel kan det vara svårt att förutsäga när ägglossning kommer att ske, vilket kan göra det svårt att bestämma när man är mest fertil och öka chanserna att bli gravid.

Därför kan det vara till hjälp att använda ägglossningstest eller andra metoder för att fastställa när ägglossning sker, eller att föra en menstruationskalender för att följa med cykelns mönster.

Hur man beräknar ägglossning med en oregelbunden cykel ?

 

Att beräkna ägglossning med en oregelbunden cykel kan vara svårt, men det finns några metoder du kan prova

Använd en ägglossningskalender

Du kan föra en kalender där du noterar din menstruationscykel varje månad och märker ut de dagar då du har mens. Genom att notera längden på dina cykler kan du uppskatta när ägglossning kommer att ske. Vanligtvis sker ägglossning cirka 14 dagar före nästa förväntade menstruation.

Mät basal kroppstemperatur

Du kan mäta din basal kroppstemperatur varje morgon innan du stiger upp ur sängen. Under ägglossning stiger kroppstemperaturen vanligtvis med cirka 0,3–0,6 grader Celsius (0,5–1 grader Fahrenheit), så genom att mäta temperaturen varje dag kan du upptäcka när ägglossning sker.

Använd ägglossningstest

Det finns ägglossningstest som kan användas för att upptäcka när ägglossning sker. Dessa tester fungerar genom att detektera ökningen av luteiniserande hormon (LH) i urinen som indikerar att ägglossning är nära förestående.


Skaffa barn efter 35

 

Att skaffa barn efter 35 års ålder kan vara en utmaning för många par eftersom fertiliteten minskar med stigande ålder, särskilt för kvinnor. Kvinnors fertilitet har sin topp oftast i 20-årsåldern och börjar minska gradvis efter 30-årsåldern. Vid 35 års ålder minskar fertiliteten mer markant och risken för att drabbas av komplikationer under graviditeten ökar.

Kvinnor över 35 år kan ha svårare att bli gravid, och när de blir gravida har de en ökad risk för komplikationer som högt blodtryck, diabetes, missfall och kromosomavvikelser hos fostret. Därför rekommenderar läkare vanligtvis att kvinnor över 35 år söker medicinsk hjälp om de inte har blivit gravida efter sex månaders försök.

Det är dock viktigt att komma ihåg att många kvinnor över 35 år fortfarande kan bli gravida och få friska barn.

Hur många dagar lever spermier i slidan?

Spermier kan leva upp till fem dagar i en kvinnas kropp under optimala förhållanden. Detta innebär att om en kvinna har sex några dagar innan ägglossningen kan spermierna fortfarande vara aktiva och kunna befrukta ägget när det släpps.

Det är dock viktigt att komma ihåg att spermiernas livslängd kan variera beroende på faktorer som kvinnans hälsa, livsstil och hormonella status. Spermiernas livslängd kan också påverkas av faktorer som pH-värde i slidan, fertilitetsbehandlingar och användning av preventivmedel.

Om du försöker bli gravid, rekommenderas det att ha sex regelbundet under hela din menstruationscykel, särskilt runt ägglossningen. På så sätt kan du öka dina chanser att bli gravid och se till att det finns tillräckligt med aktiva spermier i din kropp för att befrukta ägget när det släpps.


Hur du maximerar dina chanser att bli gravid?

 

Ha sex regelbundet

Det är viktigt att ha sex regelbundet under hela menstruationscykeln, särskilt under perioden runt ägglossning. Detta ökar chanserna att spermierna kommer i kontakt med ett friskt ägg och befruktar det.

Lär känna din menstruationscykel

Det är viktigt att lära känna din menstruationscykel och att vara uppmärksam på tecken på ägglossning, till exempel en ökning av basal kroppstemperatur eller en förändring i konsistensen på livmoderhalssekretet. Detta kan hjälpa dig att bestämma de mest fertila dagarna och öka dina chanser att bli gravid.

Förbättra din livsstil

Att äta en hälsosam kost, träna regelbundet, undvika rökning och begränsa alkoholkonsumtionen kan alla hjälpa till att förbättra fertiliteten.

Undvik giftiga ämnen

Att undvika exponering för giftiga ämnen som bekämpningsmedel, tungmetaller och vissa läkemedel kan bidra till att öka fertiliteten.

Ta hand om din mentala hälsa

Stress kan påverka hormonerna som styr fertiliteten. Att lära sig att hantera stress och ta hand om sin mentala hälsa kan därför vara viktigt för att öka fertiliteten.

fertilitet hälsotest feminealab

Hur många dagar lever spermier i slidan?

Spermier kan leva upp till fem dagar i en kvinnas kropp under optimala förhållanden. Detta innebär att om en kvinna har sex några dagar innan ägglossningen kan spermierna fortfarande vara aktiva och kunna befrukta ägget när det släpps.

Det är dock viktigt att komma ihåg att spermiernas livslängd kan variera beroende på faktorer som kvinnans hälsa, livsstil och hormonella status. Spermiernas livslängd kan också påverkas av faktorer som pH-värde i slidan, fertilitetsbehandlingar och användning av preventivmedel.

Om du försöker bli gravid, rekommenderas det att ha sex regelbundet under hela din menstruationscykel, särskilt runt ägglossningen. På så sätt kan du öka dina chanser att bli gravid och se till att det finns tillräckligt med aktiva spermier i din kropp för att befrukta ägget när det släpps.

Skaffa barn efter 35

Att skaffa barn efter 35 års ålder kan vara en utmaning för många par eftersom fertiliteten minskar med stigande ålder, särskilt för kvinnor. Kvinnors fertilitet har sin topp oftast i 20-årsåldern och börjar minska gradvis efter 30-årsåldern. Vid 35 års ålder minskar fertiliteten mer markant och risken för att drabbas av komplikationer under graviditeten ökar.

Kvinnor över 35 år kan ha svårare att bli gravid, och när de blir gravida har de en ökad risk för komplikationer som högt blodtryck, diabetes, missfall och kromosomavvikelser hos fostret. Därför rekommenderar läkare vanligtvis att kvinnor över 35 år söker medicinsk hjälp om de inte har blivit gravida efter sex månaders försök.

Det är dock viktigt att komma ihåg att många kvinnor över 35 år fortfarande kan bli gravida och få friska barn.

Hur du maximerar dina chanser att bli gravid?

Ha sex regelbundet

Det är viktigt att ha sex regelbundet under hela menstruationscykeln, särskilt under perioden runt ägglossning. Detta ökar chanserna att spermierna kommer i kontakt med ett friskt ägg och befruktar det.

Lär känna din menstruationscykel

Det är viktigt att lära känna din menstruationscykel och att vara uppmärksam på tecken på ägglossning, till exempel en ökning av basal kroppstemperatur eller en förändring i konsistensen på livmoderhalssekretet.

Detta kan hjälpa dig att bestämma de mest fertila dagarna och öka dina chanser att bli gravid.

Förbättra din livsstil

Att äta en hälsosam kost, träna regelbundet, undvika rökning och begränsa alkoholkonsumtionen kan alla hjälpa till att förbättra fertiliteten.

Undvik giftiga ämnen

Att undvika exponering för giftiga ämnen som bekämpningsmedel, tungmetaller och vissa läkemedel kan bidra till att öka fertiliteten.

Ta hand om din mentala hälsa

Stress kan påverka hormonerna som styr fertiliteten.

Att lära sig att hantera stress och ta hand om sin mentala hälsa kan därför vara viktigt för att öka fertiliteten.

Menstruationscykeln förklaras

Menstruationscykeln förklaras

Vad är en menstruationscykel?

 

En menstruationscykel är den period som börjar med den första dagen av en menstruationsblödning och slutar med den sista dagen före nästa menstruationsblödning.

Menstruationscykeln styrs av hormonella förändringar i kroppen och är vanligtvis cirka 28 dagar lång, men kan variera från person till person.

Under menstruationscykeln förbereder kroppen sig för en möjlig graviditet genom att släppa ett ägg från äggstocken (ägglossning) och genom att förbereda livmoderslemhinnan för att ta emot ett befruktat ägg.

Om ägget inte befruktas, bryts livmoderslemhinnan ner och utsöndras under menstruationsblödningen.

Menstruationscykeln kan variera beroende på olika faktorer som hormonella obalanser, stress, hälsotillstånd och användning av hormonella preventivmedel.

Att ha en regelbunden menstruationscykel kan vara ett tecken på god hälsa, och det är viktigt att övervaka sin menstruationscykel för att identifiera eventuella problem och för att öka chanserna att bli gravid om det är önskvärt.

 
 

Regelbunden menstruationscykel

En regelbunden menstruationscykel definieras vanligtvis som en cykel som varar mellan 21 och 35 dagar och som inträffar regelbundet varje månad.

En regelbunden menstruationscykel kan innebära att en person har ägglossning regelbundet och är vanligtvis ett tecken på god hälsa.

Oregelbunden menstruationscykel

En oregelbunden menstruationscykel är när menstruationsblödningen inträffar utanför det normala tidsintervallet eller om det är en varierande längd mellan perioderna.

Det kan också innebära att personen inte har ägglossning varje månad, vilket kan göra det svårare att bli gravid.

Orsakerna till en oregelbunden menstruationscykel kan variera och kan inkludera faktorer som hormonella obalanser, viktproblem, stress, sjukdom eller användning av hormonella preventivmedel.


Vad är en menstruationscykel?

 

 

En menstruationscykel är den period som börjar med den första dagen av en menstruationsblödning och slutar med den sista dagen före nästa menstruationsblödning. Menstruationscykeln styrs av hormonella förändringar i kroppen och är vanligtvis cirka 28 dagar lång, men kan variera från person till person.

Under menstruationscykeln förbereder kroppen sig för en möjlig graviditet genom att släppa ett ägg från äggstocken (ägglossning) och genom att förbereda livmoderslemhinnan för att ta emot ett befruktat ägg. Om ägget inte befruktas, bryts livmoderslemhinnan ner och utsöndras under menstruationsblödningen.

Menstruationscykeln kan variera beroende på olika faktorer som hormonella obalanser, stress, hälsotillstånd och användning av hormonella preventivmedel. Att ha en regelbunden menstruationscykel kan vara ett tecken på god hälsa, och det är viktigt att övervaka sin menstruationscykel för att identifiera eventuella problem och för att öka chanserna att bli gravid om det är önskvärt.

 
 Regelbunden menstruationscykel

 

En regelbunden menstruationscykel definieras vanligtvis som en cykel som varar mellan 21 och 35 dagar och som inträffar regelbundet varje månad.

En regelbunden menstruationscykel kan innebära att en person har ägglossning regelbundet och är vanligtvis ett tecken på god hälsa.


Oregelbunden menstruationscykel

 

En oregelbunden menstruationscykel är när menstruationsblödningen inträffar utanför det normala tidsintervallet eller om det är en varierande längd mellan perioderna.

Det kan också innebära att personen inte har ägglossning varje månad, vilket kan göra det svårare att bli gravid.

Orsakerna till en oregelbunden menstruationscykel kan variera och kan inkludera faktorer som hormonella obalanser, viktproblem, stress, sjukdom eller användning av hormonella preventivmedel.

Grafiken illustrerar lämpliga tider under en menstruationscykel för att mäta olika hormonnivåer
FemineaLab menstruationscykel hormoner

 

 

 

Menstruationscykeln är den naturliga processen som kvinnor genomgår varje månad och innefattar flera olika faser. Dessa faser kännetecknas av olika hormonella förändringar i kroppen och förbereder kroppen för en eventuell graviditet. De fyra huvudsakliga faserna i menstruationscykeln inkluderar follikulär fas, ägglossning, lutealfas och menstruation.

 

Follikulär fas

Denna fas börjar med första dagen av menstruationsblödning och varar vanligtvis i cirka två veckor. Under denna fas stimulerar hypofysen hormonet FSH (follikelstimulerande hormon) som får äggstockarna att producera östrogen. Östrogen hjälper till att tjockna livmoderslemhinnan och stimulerar tillväxten av folliklarna i äggstockarna. En av folliklarna växer till en dominant follikel, som innehåller ägget som ska släppas vid ägglossningen.

Ägglossning

Ägglossningen sker vanligtvis 14 dagar före nästa menstruationsblödning och inträffar när den dominerande follikeln brister och släpper ifrån sig ett ägg. LH (luteiniserande hormon), som produceras av hypofysen, ökar kraftigt i nivåer strax innan ägglossningen och bidrar till att frigöra ägget från äggstocken.

Lutealfas

Efter ägglossningen omvandlas den kvarvarande follikeln till ett corpus luteum, som producerar hormonet progesteron. Progesteron hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet genom att göra den tjock och mjuk. Om ägget inte blir befruktat, bryts corpus luteum ner och progesteronnivåerna sjunker, vilket utlöser menstruationsblödning.

Menstruation

Menstruationsfasen börjar när kroppen reagerar på sjunkande nivåer av östrogen och progesteron. Detta resulterar i att livmoderslemhinnan avvisas och utsöndras genom vagina i form av menstruationsblödning. Denna fas markerar slutet av menstruationscykeln och börjar om från början med nästa menstruationsblödning.

 

 

Hormonerna östrogen, FSH, LH och progesteron spelar en viktig roll i menstruationscykeln. Östrogen produceras huvudsakligen i follikulär fas och hjälper till att bygga upp livmoderslemhinnan. FSH och LH är ansvariga för att stimulera tillväxten av folliklarna och utlösa ägglossningen. Progesteron produceras främst i lutealfasen och hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.

Grafiken illustrerar möjligheten att kontrollera nivåer för samma hormoner men olika dagar under en menstruationscykel.
FemineaLab menstruationscykel hormoner

Varför skulle du testa samma hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln?

 

Det finns flera skäl att testa samma hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln. Dessa tester kan ge värdefull information om en individs hormonbalans, reproduktiv hälsa och övergripande välbefinnande.

Några av skälen till att testa hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln inkluderar

Utvärdera cykelregelbundenhet

Hormontester kan hjälpa till att avgöra om en persons menstruationscykel är regelbunden och om de hormonella svängningarna under cykeln följer det förväntade mönstret. Denna information kan vara användbar för att förstå en persons övergripande reproduktiva hälsa.

Undersöka fertilitetsproblem

Om en person har svårigheter att bli gravid kan hormontester vid olika tidpunkter under cykeln hjälpa till att identifiera potentiella hormonella obalanser eller problem med ägglossning som kan bidra till fertilitetsproblem.

Diagnostisera menstruationsrubbningar

Hormontester kan hjälpa till att diagnostisera menstruationsrubbningar, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), amenorré (frånvaro av menstruation) eller dysmenorré (smärtsamma perioder). Att identifiera hormonella obalanser kan hjälpa vårdgivare att utveckla lämpliga behandlingsplaner.

Övervaka behandlingssvar

För personer som genomgår behandling för hormonella obalanser eller fertilitetsproblem kan hormontester vid olika tidpunkter under menstruationscykeln hjälpa till att spåra framsteg och avgöra behandlingens effektivitet.

Förstå förklimakteriet eller klimakteriet

Hormonnivåerna fluktuerar under förklimakteriet och sjunker så småningom när en person går in i klimakteriet. Att testa hormoner vid olika tidpunkter kan bidra till att ge insikt i övergången och informera beslut om hormonersättningsbehandling eller andra behandlingar för klimakteriebesvär.

Utvärdera risken för vissa medicinska tillstånd

Hormonobalanser kan ibland vara förknippade med en ökad risk för vissa hälsotillstånd, såsom endometriehyperplasi eller osteoporos. Regelbunden hormontestning kan hjälpa till att identifiera och övervaka dessa risker.


Hur man exakt beräknar ägglossning om man har en oregelbunden cykel och exempel på beräkningar

 

 

Om du har en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårt att exakt beräkna ägglossningstidpunkten. Men det finns flera metoder som kan hjälpa dig att uppskatta din ägglossning och öka dina chanser att bli gravid

 

Basal kroppstemperatur

Mät din basala kroppstemperatur varje morgon när du vaknar. Din temperatur kommer att stiga med cirka 0,3–0,6 grader Celsius (0,5–1 grader Fahrenheit) vid ägglossning. Genom att övervaka din basal kroppstemperatur över tid kan du identifiera din ägglossningstidpunkt.

Ägglossningstest

Ägglossningstest mäter nivåerna av LH i urinen. En ökning av LH-nivåerna indikerar att ägglossning kommer att inträffa inom de närmaste 24-48 timmarna. Du kan köpa ägglossningstest på apoteket.

Cervikalt slem

Din cervikala slemproduktion ökar nära ägglossningstidpunkten, vilket gör att slemmet blir tjockt och genomskinligt. Du kan kontrollera slemmet dagligen och notera förändringar i dess konsistens och mängd för att uppskatta din ägglossningstidpunkt.

Ovulationskalender

Du kan använda en ovulationskalender för att hålla koll på dina menstruationscykler och uppskatta din ägglossningstidpunkt baserat på din längsta och kortaste cykel under de senaste sex månaderna. Ovulationskalendrar finns tillgängliga online eller som appar.

 

Exempel på beräkningar

 

Om din längsta menstruationscykel var 32 dagar och din kortaste cykel var 26 dagar, kan du uppskatta din ägglossningstidpunkt genom att ta 26 från 32, vilket ger 6. Sedan tar du hälften av det antalet (3), vilket ger dig dag 14 som din uppskattade ägglossningstidpunkt. Detta skulle vara den genomsnittliga tidpunkten för ägglossning i en 32-dagarscykel.

Du kan också använda ovulationskalendrar eller andra metoder för att ytterligare förfinas din uppskattning av din ägglossningstidpunkt.

Exempel 1

 

Om en person har en regelbunden menstruationscykel som varar 28 dagar är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 14 i deras cykel.

Detta beror på att ägglossningen vanligtvis inträffar cirka 14 dagar före starten av nästa menstruationsperiod. Så i det här fallet skulle beräkningen vara: 28 (längd på cykeln) - 14 (dagar före perioden) = 14 (dag för ägglossning).

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 14 i denna persons menstruationscykel.

Exempel 2

 

Om en person har en längre menstruationscykel som varar 35 dagar är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 21 i deras cykel.

Med samma beräkning som tidigare: 35 (längd på cykeln) - 14 (dagar före perioden) = 21 (dag för ägglossning)

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 21 i denna persons menstruationscykel.

Exempel 3

 

Om en person har en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårare att förutsäga när ägglossningen kommer att inträffa. I det här fallet är det bästa tillvägagångssättet att spåra deras cykel under några månader för att bestämma den genomsnittliga längden på deras menstruationscykel.

När den genomsnittliga cykellängden har bestämts kan ägglossningen uppskattas genom att subtrahera 14 dagar från starten av den nästa förväntade perioden.

Till exempel, om en persons menstruationscykler varierar från 28 till 35 dagar, med en genomsnittlig cykellängd på 31 dagar, är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 17 i deras cykel: 31 (genomsnittlig cykellängd) - 14 (dagar före perioden) = 17 (dag för ägglossning).

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 17 i denna persons menstruationscykel.

 
 
 
Du kan också använda ovulationskalendrar eller andra metoder för att ytterligare förfinas din uppskattning av din ägglossningstidpunkt.

 


corpus albicans feminealab

Follikel utveckling

 

 

En follikel är en struktur i äggstocken som innehåller ett omogent ägg. En primär follikel är en tidig follikel som består av ett omoget ägg som är omgivet av en enda skikt av celler. En utvecklande follikel är en follikel som växer i storlek och som omger ägget med flera lager av celler. När en follikel når sin fullständiga storlek och ägget är mogent, är det en mogen follikel.

När en follikel når full mognad släpper den ifrån sig ägget i processen som kallas ägglossning. Den brustna follikeln kallas då en corpus luteum. En tidig gulkropp är en vävnadsstruktur som bildas i äggstocken efter ägglossningen från en follikel. Det är en temporär hormonproducerande struktur som bildas från cellerna i den tidigare brustna follikeln.

En fullt utvecklad gulkropp är en struktur i äggstocken som bildas när en utvecklande follikel frigör ett moget ägg i processen av ägglossning. Den producerar hormoner, särskilt progesteron, som hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för att motta ett befruktat ägg. Om ägget inte befruktas, bryts gulkroppen ner och bildar en vävnad som kallas corpus albicans.

Sammanfattningsvis är folliklar och gulkroppar viktiga strukturer i kvinnors reproduktionscykel. Folliklarna är ansvariga för att skydda och växa ägget fram till ägglossning, medan gulkropparna producerar hormoner som hjälper till att underhålla livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.

befruktning

Befruktning

 

 

Befruktning är processen där en spermie från en man och ett ägg från en kvinna smälter samman för att skapa ett befruktat ägg, som kan utvecklas till en embryo och sedan till en foster. Befruktning sker normalt i äggledaren, där spermier som har simmat upp från vagina och livmoderhalsen kan träffa ett moget ägg.

Flera faktorer är involverade i befruktningsprocessen. För det första måste en kvinnas kropp släppa ett moget ägg från en follikel i äggstocken i processen som kallas ägglossning. Folliklar är ansvariga för att skydda och växa ägget fram till ägglossning, medan äggstockens stroma, eller bindväv, omger follikeln och tillhandahåller stöd och näring.

När ägget har frigjorts från follikeln kan det befruktas av en spermie som har simmat upp till äggledaren. Äggstocksmembranet, som täcker äggstocken och äggledaren, spelar en viktig roll genom att hjälpa till att transportera ägget och spermierna.

Om en spermie befruktar ägget bildas en zygote, som sedan kan fästa i livmodern och utvecklas till en embryo och sedan till en foster. Efter befruktningen bildas en gulkropp från den tidigare brustna follikeln, som producerar hormoner som hjälper till att underhålla livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.


ectopic pregnancy

Implantation

 

 

Befruktning är processen där en spermie och ett ägg smälter samman för att bilda en zygote. När zygoten har bildats, börjar den att dela sig genom mitos för att bilda fler celler. Under de första delningarna bildas en klump av celler som kallas för morula.

Efter cirka fyra till fem dagar efter befruktning har morulan utvecklats till en blastocyst. Blastocysten består av två delar: den ena delen är innercellmassan, som är en klump av celler som kommer att bilda embryot, och den andra delen är trofoblasten, som kommer att bilda moderkakan och fostersäcken.

Efter bildandet av blastocysten kommer den att färdas genom äggledaren mot livmodern. Under denna resa genomgår blastocysten flera viktiga förändringar som gör det möjligt för den att implantera sig i livmoderns slemhinna.

Implantation sker vanligtvis cirka sex till tio dagar efter befruktning. När blastocysten når livmoderns slemhinna fäster den sig och börjar att utsöndra hormoner som hjälper till att upprätthålla graviditeten. Cellerna i trofoblasten kommer att börja bilda utskott som utvecklas till moderkakan och fostersäcken.

Efter implantation fortsätter embryot att utvecklas och växa, och vid cirka åtta veckor efter befruktning börjar det att kallas ett foster. Detta är en mycket förenklad beskrivning av en mycket komplex process, men förhoppningsvis ger den en grundläggande förståelse av hur befruktning och tidig embryonal utveckling fungerar.


implantation

Utomkvedshavandeskap

 

Ett utomkvedshavandeskap (även känt som ektopisk graviditet) inträffar när ett befruktat ägg inte fäster sig i livmodern utan istället fäster sig utanför livmodern, vanligtvis i äggledaren. Detta kan vara farligt för kvinnans hälsa om det inte behandlas, eftersom det kan orsaka livshotande blödningar. Det finns flera olika typer av utomkvedshavandeskap beroende på var det befruktade ägget har fäst sig.

Här är de vanligaste typerna av utomkvedshavandeskap

 

Ampulär utomkvedshavandeskap

Detta är den vanligaste typen av utomkvedshavandeskap och inträffar när det befruktade ägget fäster sig i ampullära delen av äggledaren, som är den bredaste delen av äggledaren.

Istmisk utomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i istmiska delen av äggledaren, som är den smalare delen av äggledaren som ansluter till livmodern.

Interstitiell utomkvedshavandeskap

Detta är den mest sällsynta typen av utomkvedshavandeskap och inträffar när det befruktade ägget fäster sig i den interstitiella delen av äggledaren, som är den del som går genom väggen i livmodern.

Fimbrial utomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i fimbrial delen av äggledaren, som är den del som ligger närmast äggstockarna.

Äggstocksutomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig på äggstocken istället för i äggledaren.

Bukutomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i bukhålan istället för i livmodern eller äggledaren.

Kejsarsnittsärrsutomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i ett tidigare kejsarsnittsärr på livmodern.

Cervikal utomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i livmoderhalsen istället för i livmodern eller äggledaren.

 

 

Sammanfattningsvis kan utomkvedshavandeskap vara farligt för kvinnans hälsa och kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet. Ju tidigare det upptäcks och behandlas, desto bättre är chansen att undvika allvarliga komplikationer.


Grafiken illustrerar lämpliga tider under en menstruationscykel för att mäta olika hormonnivåer
FemineaLab menstruationscykel hormoner

Menstruationscykeln är den naturliga processen som kvinnor genomgår varje månad och innefattar flera olika faser.

Dessa faser kännetecknas av olika hormonella förändringar i kroppen och förbereder kroppen för en eventuell graviditet.

De fyra huvudsakliga faserna i menstruationscykeln inkluderar follikulär fas, ägglossning, lutealfas och menstruation.

Follikulär fas

Denna fas börjar med första dagen av menstruationsblödning och varar vanligtvis i cirka två veckor. Under denna fas stimulerar hypofysen hormonet FSH (follikelstimulerande hormon) som får äggstockarna att producera östrogen.

Östrogen hjälper till att tjockna livmoderslemhinnan och stimulerar tillväxten av folliklarna i äggstockarna.

En av folliklarna växer till en dominant follikel, som innehåller ägget som ska släppas vid ägglossningen.

Ägglossning

Ägglossningen sker vanligtvis 14 dagar före nästa menstruationsblödning och inträffar när den dominerande follikeln brister och släpper ifrån sig ett ägg.

LH (luteiniserande hormon), som produceras av hypofysen, ökar kraftigt i nivåer strax innan ägglossningen och bidrar till att frigöra ägget från äggstocken.

Lutealfas

Efter ägglossningen omvandlas den kvarvarande follikeln till ett corpus luteum, som producerar hormonet progesteron.

Progesteron hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet genom att göra den tjock och mjuk.

Om ägget inte blir befruktat, bryts corpus luteum ner och progesteronnivåerna sjunker, vilket utlöser menstruationsblödning.

Menstruation

Menstruationsfasen börjar när kroppen reagerar på sjunkande nivåer av östrogen och progesteron.

Detta resulterar i att livmoderslemhinnan avvisas och utsöndras genom vagina i form av menstruationsblödning.

Denna fas markerar slutet av menstruationscykeln och börjar om från början med nästa menstruationsblödning.

 

Hormonerna östrogen, FSH, LH och progesteron spelar en viktig roll i menstruationscykeln. Östrogen produceras huvudsakligen i follikulär fas och hjälper till att bygga upp livmoderslemhinnan.

FSH och LH är ansvariga för att stimulera tillväxten av folliklarna och utlösa ägglossningen.

Progesteron produceras främst i lutealfasen och hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.


Grafiken illustrerar möjligheten att kontrollera nivåer för samma hormoner men olika dagar under en menstruationscykel.
FemineaLab menstruationscykel hormoner
Varför skulle du testa samma hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln?

 

  Det finns flera skäl att testa samma hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln. Dessa tester kan ge värdefull information om en individs hormonbalans, reproduktiv hälsa och övergripande välbefinnande.

Några av skälen till att testa hormoner vid olika tidpunkter under menstruationscykeln inkluderar

Utvärdera cykelregelbundenhet

Hormontester kan hjälpa till att avgöra om en persons menstruationscykel är regelbunden och om de hormonella svängningarna under cykeln följer det förväntade mönstret.

Denna information kan vara användbar för att förstå en persons övergripande reproduktiva hälsa.

Undersöka fertilitetsproblem

Om en person har svårigheter att bli gravid kan hormontester vid olika tidpunkter under cykeln hjälpa till att identifiera potentiella hormonella obalanser eller problem med ägglossning som kan bidra till fertilitetsproblem.

Diagnostisera menstruationsrubbningar

Hormontester kan hjälpa till att diagnostisera menstruationsrubbningar, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), amenorré (frånvaro av menstruation) eller dysmenorré (smärtsamma perioder).

Att identifiera hormonella obalanser kan hjälpa vårdgivare att utveckla lämpliga behandlingsplaner.

Övervaka behandlingssvar

För personer som genomgår behandling för hormonella obalanser eller fertilitetsproblem kan hormontester vid olika tidpunkter under menstruationscykeln hjälpa till att spåra framsteg och avgöra behandlingens effektivitet.

Förstå förklimakteriet eller klimakteriet

Hormonnivåerna fluktuerar under förklimakteriet och sjunker så småningom när en person går in i klimakteriet.

Att testa hormoner vid olika tidpunkter kan bidra till att ge insikt i övergången och informera beslut om hormonersättningsbehandling eller andra behandlingar för klimakteriebesvär.

Utvärdera risken för vissa medicinska tillstånd

Hormonobalanser kan ibland vara förknippade med en ökad risk för vissa hälsotillstånd, såsom endometriehyperplasi eller osteoporos. Regelbunden hormontestning kan hjälpa till att identifiera och övervaka dessa risker.

Hur man exakt beräknar ägglossning om man har en oregelbunden cykel och exempel på beräkningar

 

 

Om du har en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårt att exakt beräkna ägglossningstidpunkten.

Men det finns flera metoder som kan hjälpa dig att uppskatta din ägglossning och öka dina chanser att bli gravid

 
Basal kroppstemperatur

Mät din basal kroppstemperatur varje morgon när du vaknar. Din temperatur kommer att stiga med cirka 0,3–0,6 grader Celsius (0,5–1 grader Fahrenheit) vid ägglossning.

Genom att övervaka din basal kroppstemperatur över tid kan du identifiera din ägglossningstidpunkt.

Ägglossningstest

Ägglossningstest mäter nivåerna av LH i urinen. En ökning av LH-nivåerna indikerar att ägglossning kommer att inträffa inom de närmaste 24-48 timmarna.

Du kan köpa ägglossningstest på apoteket.

Cervikalt slem

Din cervikala slemproduktion ökar nära ägglossningstidpunkten, vilket gör att slemmet blir tjockt och genomskinligt.

Du kan kontrollera slemmet dagligen och notera förändringar i dess konsistens och mängd för att uppskatta din ägglossningstidpunkt.

Ovulationskalender

Du kan använda en ovulationskalender för att hålla koll på dina menstruationscykler och uppskatta din ägglossningstidpunkt baserat på din längsta och kortaste cykel under de senaste sex månaderna.

Ovulationskalendrar finns tillgängliga online eller som appar.

 

Exempel på beräkningar

 

Om din längsta menstruationscykel var 32 dagar och din kortaste cykel var 26 dagar, kan du uppskatta din ägglossningstidpunkt genom att ta 26 från 32, vilket ger 6.

Sedan tar du hälften av det antalet (3), vilket ger dig dag 14 som din uppskattade ägglossningstidpunkt.

Detta skulle vara den genomsnittliga tidpunkten för ägglossning i en 32-dagarscykel.

Du kan också använda ovulationskalendrar eller andra metoder för att ytterligare förfinas din uppskattning av din ägglossningstidpunkt.

Exempel 1

 

Om en person har en regelbunden menstruationscykel som varar 28 dagar är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 14 i deras cykel.

Detta beror på att ägglossningen vanligtvis inträffar cirka 14 dagar före starten av nästa menstruationsperiod. Så i det här fallet skulle beräkningen vara: 28 (längd på cykeln) - 14 (dagar före perioden) = 14 (dag för ägglossning).

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 14 i denna persons menstruationscykel.

Exempel 2

 

Om en person har en längre menstruationscykel som varar 35 dagar är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 21 i deras cykel.

Med samma beräkning som tidigare: 35 (längd på cykeln) - 14 (dagar före perioden) = 21 (dag för ägglossning)

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 21 i denna persons menstruationscykel.

Exempel 3

 

Om en person har en oregelbunden menstruationscykel kan det vara svårare att förutsäga när ägglossningen kommer att inträffa. I det här fallet är det bästa tillvägagångssättet att spåra deras cykel under några månader för att bestämma den genomsnittliga längden på deras menstruationscykel.

När den genomsnittliga cykellängden har bestämts kan ägglossningen uppskattas genom att subtrahera 14 dagar från starten av den nästa förväntade perioden.

Till exempel, om en persons menstruationscykler varierar från 28 till 35 dagar, med en genomsnittlig cykellängd på 31 dagar, är det troligt att deras ägglossning inträffar runt dag 17 i deras cykel: 31 (genomsnittlig cykellängd) - 14 (dagar före perioden) = 17 (dag för ägglossning).

Därför är det troligt att ägglossningen inträffar på dag 17 i denna persons menstruationscykel.

 
 
 
Du kan också använda ovulationskalendrar eller andra metoder för att ytterligare förfinas din uppskattning av din ägglossningstidpunkt.

 


corpus albicans feminealab

Follikel utveckling

 

En follikel är en struktur i äggstocken som innehåller ett omogent ägg. En primär follikel är en tidig follikel som består av ett omoget ägg som är omgivet av en enda skikt av celler.

En utvecklande follikel är en follikel som växer i storlek och som omger ägget med flera lager av celler. När en follikel når sin fullständiga storlek och ägget är mogent, är det en mogen follikel.

När en follikel når full mognad släpper den ifrån sig ägget i processen som kallas ägglossning. Den brustna follikeln kallas då en corpus luteum.

En tidig gulkropp är en vävnadsstruktur som bildas i äggstocken efter ägglossningen från en follikel.

Det är en temporär hormonproducerande struktur som bildas från cellerna i den tidigare brustna follikeln.

En fullt utvecklad gulkropp är en struktur i äggstocken som bildas när en utvecklande follikel frigör ett moget ägg i processen av ägglossning.

Den producerar hormoner, särskilt progesteron, som hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för att motta ett befruktat ägg. Om ägget inte befruktas, bryts gulkroppen ner och bildar en vävnad som kallas corpus albicans.

Sammanfattningsvis är folliklar och gulkroppar viktiga strukturer i kvinnors reproduktionscykel.

Folliklarna är ansvariga för att skydda och växa ägget fram till ägglossning, medan gulkropparna producerar hormoner som hjälper till att underhålla livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.


befruktning

Befruktning

Befruktning är processen där en spermie från en man och ett ägg från en kvinna smälter samman för att skapa ett befruktat ägg, som kan utvecklas till en embryo och sedan till en foster. Befruktning sker normalt i äggledaren, där spermier som har simmat upp från vagina och livmoderhalsen kan träffa ett moget ägg.

Flera faktorer är involverade i befruktningsprocessen. För det första måste en kvinnas kropp släppa ett moget ägg från en follikel i äggstocken i processen som kallas ägglossning. Folliklar är ansvariga för att skydda och växa ägget fram till ägglossning, medan äggstockens stroma, eller bindväv, omger follikeln och tillhandahåller stöd och näring.

När ägget har frigjorts från follikeln kan det befruktas av en spermie som har simmat upp till äggledaren. Äggstocksmembranet, som täcker äggstocken och äggledaren, spelar en viktig roll genom att hjälpa till att transportera ägget och spermierna.

Om en spermie befruktar ägget bildas en zygote, som sedan kan fästa i livmodern och utvecklas till en embryo och sedan till en foster. Efter befruktningen bildas en gulkropp från den tidigare brustna follikeln, som producerar hormoner som hjälper till att underhålla livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.


ectopic pregnancy

Implantation

 

Befruktning är processen där en spermie och ett ägg smälter samman för att bilda en zygote. När zygoten har bildats, börjar den att dela sig genom mitos för att bilda fler celler. Under de första delningarna bildas en klump av celler som kallas för morula.

Efter cirka fyra till fem dagar efter befruktning har morulan utvecklats till en blastocyst. Blastocysten består av två delar: den ena delen är innercellmassan, som är en klump av celler som kommer att bilda embryot, och den andra delen är trofoblasten, som kommer att bilda moderkakan och fostersäcken.

Efter bildandet av blastocysten kommer den att färdas genom äggledaren mot livmodern. Under denna resa genomgår blastocysten flera viktiga förändringar som gör det möjligt för den att implantera sig i livmoderns slemhinna.

Implantation sker vanligtvis cirka sex till tio dagar efter befruktning. När blastocysten når livmoderns slemhinna fäster den sig och börjar att utsöndra hormoner som hjälper till att upprätthålla graviditeten. Cellerna i trofoblasten kommer att börja bilda utskott som utvecklas till moderkakan och fostersäcken.

Efter implantation fortsätter embryot att utvecklas och växa, och vid cirka åtta veckor efter befruktning börjar det att kallas ett foster. Detta är en mycket förenklad beskrivning av en mycket komplex process, men förhoppningsvis ger den en grundläggande förståelse av hur befruktning och tidig embryonal utveckling fungerar.


implantation

Utomkvedshavandeskap

 

Ett utomkvedshavandeskap (även känt som ektopisk graviditet) inträffar när ett befruktat ägg inte fäster sig i livmodern utan istället fäster sig utanför livmodern, vanligtvis i äggledaren.

Detta kan vara farligt för kvinnans hälsa om det inte behandlas, eftersom det kan orsaka livshotande blödningar. Det finns flera olika typer av utomkvedshavandeskap beroende på var det befruktade ägget har fäst sig.

Här är de vanligaste typerna av utomkvedshavandeskap

Ampulär utomkvedshavandeskap

Detta är den vanligaste typen av utomkvedshavandeskap och inträffar när det befruktade ägget fäster sig i ampullära delen av äggledaren, som är den bredaste delen av äggledaren.

Istmisk utomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i istmiska delen av äggledaren, som är den smalare delen av äggledaren som ansluter till livmodern.

Interstitiell utomkvedshavandeskap

Detta är den mest sällsynta typen av utomkvedshavandeskap och inträffar när det befruktade ägget fäster sig i den interstitiella delen av äggledaren, som är den del som går genom väggen i livmodern.

Fimbrial utomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i fimbrial delen av äggledaren, som är den del som ligger närmast äggstockarna.

Äggstocksutomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig på äggstocken istället för i äggledaren.

Bukutomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i bukhålan istället för i livmodern eller äggledaren.

Kejsarsnittsärrsutomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i ett tidigare kejsarsnittsärr på livmodern.

Cervikal utomkvedshavandeskap

Detta inträffar när det befruktade ägget fäster sig i livmoderhalsen istället för i livmodern eller äggledaren.

 

Sammanfattningsvis kan utomkvedshavandeskap vara farligt för kvinnans hälsa och kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet. Ju tidigare det upptäcks och behandlas, desto bättre är chansen att undvika allvarliga komplikationer.


fertilitet feminealab

Infertilitet

Infertilitet hänvisar till oförmågan att uppnå en graviditet efter att ha försökt under minst ett år med regelbunden, oskyddad sex. Det är ett vanligt problem som drabbar både män och kvinnor.

Hos kvinnor kan orsakerna till infertilitet inkludera ägglossningsstörningar, äggledarblockering, endometrios, ålder och livsstilsfaktorer. Hormonella obalanser, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och livmoderproblem kan också spela en roll.

Män kan uppleva infertilitet på grund av problem med spermieproduktionen, blockeringar i sädesledarna, hormonella obalanser och livsstilsfaktorer.


Diagnos och behandling

Diagnos av infertilitet innebär vanligtvis fysiska undersökningar, hälsotester och fertilitetsbedömningar för både män och kvinnor.

Beroende på orsaken till infertiliteten kan diagnostiska tester omfatta hormonella tester för att bedöma ägglossning och andra hormonnivåer, spermaanalys för män, ultraljud för att undersöka reproduktionsorganen, hysterosalpingografi (HSG) för att undersöka äggledarna och en laparoskopi för att undersöka bukhålan och reproduktionsorganen.

Behandlingsalternativ för infertilitet beror på orsaken till infertiliteten och kan variera från livsstilsförändringar till fertilitetsmediciner, kirurgi och assisterad reproduktionsteknik som in vitro fertilisering (IVF), intrauterin insemination (IUI) eller intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI).

Livsstilsförändringar kan omfatta att ändra kostvanor, minska alkohol- och koffeinkonsumtion, rökning, träning och hantering av stress.

Fertilitetsmediciner används för att behandla ägglossningsproblem och hormonella obalanser hos kvinnor och för att öka spermieproduktionen hos män.

Kirurgi kan användas för att korrigera strukturella problem som kan hindra graviditet, såsom blockeringar i sädesledarna eller äggledarna.

Assisterad reproduktionsteknik är vanligtvis den mest avancerade formen av fertilitetsbehandling och innefattar tekniker som IVF, IUI och ICSI.

Dessa tekniker används för att hjälpa till att befrukta ett ägg utanför kroppen och sedan implantera det i livmodern.

Sammanfattningsvis finns det olika diagnostiska tester och behandlingsalternativ för infertilitet beroende på orsaken till problemet.

 


fertilitet feminealab

Infertilitet

 

Infertilitet hänvisar till oförmågan att uppnå en graviditet efter att ha försökt under minst ett år med regelbunden, oskyddad sex. Det är ett vanligt problem som drabbar både män och kvinnor.

Hos kvinnor kan orsakerna till infertilitet inkludera ägglossningsstörningar, äggledarblockering, endometrios, ålder och livsstilsfaktorer. Hormonella obalanser, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och livmoderproblem kan också spela en roll.

Män kan uppleva infertilitet på grund av problem med spermieproduktionen, blockeringar i sädesledarna, hormonella obalanser och livsstilsfaktorer.

Diagnos och behandling

 

Diagnos av infertilitet innebär vanligtvis fysiska undersökningar, hälsotester och fertilitetsbedömningar för både män och kvinnor. Beroende på orsaken till infertiliteten kan diagnostiska tester omfatta hormonella tester för att bedöma ägglossning och andra hormonnivåer, spermaanalys för män, ultraljud för att undersöka reproduktionsorganen, hysterosalpingografi (HSG) för att undersöka äggledarna och en laparoskopi för att undersöka bukhålan och reproduktionsorganen.

Behandlingsalternativ för infertilitet beror på orsaken till infertiliteten och kan variera från livsstilsförändringar till fertilitetsmediciner, kirurgi och assisterad reproduktionsteknik som in vitro fertilisering (IVF), intrauterin insemination (IUI) eller intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI). Livsstilsförändringar kan omfatta att ändra kostvanor, minska alkohol- och koffeinkonsumtion, rökning, träning och hantering av stress.

Fertilitetsmediciner används för att behandla ägglossningsproblem och hormonella obalanser hos kvinnor och för att öka spermieproduktionen hos män. Kirurgi kan användas för att korrigera strukturella problem som kan hindra graviditet, såsom blockeringar i sädesledarna eller äggledarna.

Assisterad reproduktionsteknik är vanligtvis den mest avancerade formen av fertilitetsbehandling och innefattar tekniker som IVF, IUI och ICSI. Dessa tekniker används för att hjälpa till att befrukta ett ägg utanför kroppen och sedan implantera det i livmodern.

Sammanfattningsvis finns det olika diagnostiska tester och behandlingsalternativ för infertilitet beroende på orsaken till problemet.

 


Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

 
Fertilitet hänvisar till förmågan att bli gravid och föda ett friskt barn. Fertilitet kan påverkas av många faktorer, inklusive ålder, hormonella obalanser, livsstilsval och hälsotillstånd. Hos kvinnor är ägglossning en viktig faktor för fertilitet, medan hos män är spermieproduktionen en viktig faktor.
 
Det finns flera sätt att öka fertiliteten, inklusive att bibehålla en hälsosam livsstil, hantera stress, undvika tobak och alkohol, ha regelbundet sex och använda ägglossningstest för att bestämma de mest fertila dagarna.
 
Fertilitetsbehandlingar kan också vara ett alternativ för de som har svårt att bli gravida. Diagnos av fertilitetsproblem innebär vanligtvis fysiska undersökningar,  hälsotester och fertilitetsbedömningar för både män och kvinnor. Det är viktigt att notera att fertilitet kan vara en känslig och komplex fråga, och att varje persons situation är unik.

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 
Fertilitet hänvisar till förmågan att bli gravid och föda ett friskt barn. Fertilitet kan påverkas av många faktorer, inklusive ålder, hormonella obalanser, livsstilsval och hälsotillstånd.
 
Hos kvinnor är ägglossning en viktig faktor för fertilitet, medan hos män är spermieproduktionen en viktig faktor.
 
Det finns flera sätt att öka fertiliteten, inklusive att bibehålla en hälsosam livsstil, hantera stress, undvika tobak och alkohol, ha regelbundet sex och använda ägglossningstest för att bestämma de mest fertila dagarna.
 
Fertilitetsbehandlingar kan också vara ett alternativ för de som har svårt att bli gravida.
 
Diagnos av fertilitetsproblem innebär vanligtvis fysiska undersökningar,  hälsotester och fertilitetsbedömningar för både män och kvinnor.
 
Det är viktigt att notera att fertilitet kan vara en känslig och komplex fråga, och att varje persons situation är unik.

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES