FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 12, 2023

Hemoglobin (Hb)


Featured image for “Hemoglobin (Hb)”

Blodstatus

Hemoglobin är ett litet protein med en viktig uppgift, att transportera syre från våra lungor till kroppens alla celler. En analys av Hb görs vanligtvis för att undersöka om eventuell blodbrist förekommer.  Ett lågt Hb-värde tyder ofta blodbrist, sk anemi och kan göra dig trött och orkeslös.

*Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobin är det järnhaltiga protein som ger blodet dess röda färg. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet. I äldre litteratur stavas det ibland hämoglobin.

Hemoglobinet transporterar syrgas från lungorna ut till kroppens övriga vävnader, exempelvis musklerna och hjärnan. Där lämnar hemoglobinet av syret och tar med sig avfallsprodukten koldioxid för att frakta den tillbaka till lungorna, där den lämnar kroppen.

Namnets hem kommer från hemoglobinets järninnehållande hemgrupp, som binder syrgasmolekylen och ger blodet dess röda färg, och globin syftar på själva proteinet som liksom övriga proteiner i blodet är globulärt, det vill säga mer eller mindre runt till formen. Halten av hemoglobin i blodet kan ses som ett mått på blodets förmåga till syrgastransport, och kallas blodvärde.

För att skapa hemoglobin behöver kroppen bland annat järn, vitamin B12 och folsyra. När det är brist på dessa ämnen kan inte kroppen tillverka tillräckligt med hemoglobin och röda blodkroppar och du får då ett lågt hemoglobinvärde som i dagligt tal kallas för blodbrist. Vid sjukdom i mag och tarmkanalen kan du få blodbrist eftersom upptaget av de ämnen som behövs för att skapa hemoglobin kan vara otillräckligt.

Orsaker till blodbrist

Den vanligaste orsaken till lågt blodvärde är brist på järn. Brist på järn är vanligt vid rikliga menstruationer, så blodbrist är vanligare hos kvinnor i fertil ålder än hos andra. Vid graviditet är järnbehovet mycket större än normalt och det finns då ökad risk för järnbrist.

Blodbrist kan också bero på:

Sjukdom i mag och tarmkanalen såsom exempelvis Celiaki

Brist på vitamin B12, exempelvis vid ensidig vegankost

Folatbrist

Lite mer ovanliga orsaker är medfödd sjukdom eller sjukdom som ökar sönderfallet av röda blodkroppar sk hemolys


Högt blodvärde

Avvikande blodvärde behöver inte bara vara lågt utan det finns tillstånd då blodvärdet kan vara högt. Om kroppen får svårt att transportera syre kan kroppen kompensera detta med att tillverka flera röda blodkroppar och därmed mer hemoglobin för syretransport.

Detta kan ske vid exempelvis rökning, lungsjukdom eller när du visas på hög höjd där luften innehåller lite syre.

Ett högt blodvärde kan också bero på vätskebrist som gör blodet mer koncentrerat eller ovanliga sjukdomar som gör att kroppen bildar fler röda blodkroppar än vanligt.


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Orsaker till blodbrist

Brist på järn, brist på vitamin B12, sjukdom i mag-tarm kanalen med mera.

Höga blodvärden

 vid rökning, lungsjukdom, höga höjder, sjukdom med mera

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES