FemineaLab Academy
Allmänt

februari 23, 2023

Infektionssjukdomar och icke-infektionssjukdomar


Featured image for “Infektionssjukdomar och icke-infektionssjukdomar”

Allmän hälsa

Infektionssjukdomar och icke-infektionssjukdomar är två breda kategorier av sjukdomar som skiljer sig åt i orsak, spridning och behandling.

Infektionssjukdomar orsakas av infektioner som orsakas av patogener, såsom bakterier, virus, svampar eller parasiter. Dessa patogener kan spridas från en person till en annan genom direktkontakt, luftburen spridning eller kontakt med förorenade ytor. Infektionssjukdomar kan också spridas genom livsmedel eller vatten som är förorenade med patogener. Några exempel på infektionssjukdomar inkluderar influensa, HIV, malaria, tuberkulos och Hepatit A.

Icke-infektionssjukdomar däremot, orsakas av andra faktorer, såsom genetik, miljö, beteende eller livsstil. Dessa sjukdomar sprids inte från person till person. Icke-infektionssjukdomar kan delas in i olika kategorier, såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar, diabetes, psykiska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Dessa sjukdomar kan orsakas av faktorer som rökning, dålig kost, bristande motion, stress, ärftliga faktorer eller åldrande.


Spridning av infektionssjukdomar

 

Direktkontakt: Infektionssjukdomar kan spridas genom direktkontakt med en sjuk person, exempelvis genom handskakning, kyssar eller sexuell kontakt. Vanliga exempel inkluderar könssjukdomar som klamydia, gonorré och syfilis, liksom hudinfektioner som impetigo och ringorm.

Luftburen spridning: Vissa infektionssjukdomar kan spridas genom luften när en sjuk person hostar, nyser eller pratar. Patogenerna sprids i små droppar och kan andas in av andra människor. Exempel på sjukdomar som sprids genom luftburen smitta inkluderar influensa, tuberkulos och mässling.

Indirekt kontakt: Infektionssjukdomar kan också spridas genom indirekt kontakt med förorenade ytor eller föremål. Patogener kan överleva på ytor i flera timmar eller till och med dagar, så om en sjuk person rör vid en yta eller ett föremål, kan patogenerna spridas till andra personer som rör vid samma yta eller föremål. Exempel på sjukdomar som kan spridas genom indirekt kontakt inkluderar MRSA-infektioner och norovirus.

Mat och vatten: Mat och vatten som är förorenade med patogener kan sprida infektionssjukdomar, såsom salmonella, E. coli och Hepatit A. Detta kan inträffa när mat eller vatten hanteras eller förvaras på ett otillräckligt sätt.

Insekter: Vissa sjukdomar sprids av vektorer som insekter eller andra djur, exempelvis borrelia, som sprids genom fästingbett.

Rabiat djur: Infektionssjukdomar kan också spridas genom bett från rabiat djur, såsom hundar, katter eller fladdermöss, som kan sprida rabies.

Infectious Disease Transmission

Några av de vanligaste infektionssjukdomarna i Sverige inkluderar

 

 

Luftvägsinfektioner: Detta inkluderar sjukdomar som influensa, förkylning, bronkit och lunginflammation. Dessa sjukdomar sprids ofta genom luften och är vanliga under vintermånaderna.

Gastroenterit: Detta är en inflammation i mag-tarmkanalen som orsakar symtom som kräkningar, diarré, buksmärta och illamående. Vanliga orsaker inkluderar virus, bakterier eller parasiter, och sjukdomen kan spridas genom mat och vatten.

Könssjukdomar: Könssjukdomar, som klamydia och gonorré är vanliga i Sverige. Dessa sjukdomar sprids genom sexuell kontakt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem om de inte behandlas.

Hudinfektioner: Infektioner i huden, som impetigo och ringorm, är också vanliga i Sverige. Dessa sjukdomar kan spridas genom direktkontakt med en sjuk person eller indirekt genom förorenade ytor och föremål.

Öroninfektioner: Öroninfektioner, inklusive öroninflammation, är vanliga hos både barn och vuxna i Sverige. Dessa infektioner orsakas ofta av bakterier och kan leda till smärta och hörselnedsättning.


Symtom

 

Luftvägsinfektioner: Influensa kan orsaka hög feber, hosta, muskelvärk, huvudvärk och trötthet. Förkylning kan orsaka nästäppa, hosta, halsont, nysningar och mild feber. Bronkit kan orsaka hosta, trötthet och andfåddhet. Lunginflammation kan orsaka hög feber, hosta, andningssvårigheter och bröstsmärta.

Gastroenterit: Symtom på gastroenterit inkluderar kräkningar, diarré, buksmärta, illamående och feber. Sjukdomen kan också orsaka uttorkning, vilket kan leda till symtom som trötthet, yrsel och torr mun.

Könssjukdomar: Symtom på könssjukdomar kan variera beroende på sjukdomen, men vanliga symptom inkluderar smärta vid urinering, utslag, klåda och flytningar från könsorganen.

Hudinfektioner: Symtom på hudinfektioner kan inkludera klåda, rodnad, svullnad och smärta på eller runt den drabbade hudytan. Sår och blåsor kan också förekomma.

Öroninfektioner: Symtom på öroninfektioner inkluderar smärta i örat, feber, öronvärk, försämrad hörsel och yrsel.


Bakteriella infektioner

 

Bakteriella infektioner orsakas av bakterier som tränger in i kroppen och förorsakar sjukdom. Symtom på bakteriella infektioner kan variera beroende på vilken typ av bakterie som orsakar infektionen och vilken del av kroppen som är drabbad.

Vanliga exempel på bakteriella infektioner inkluderar

Urinvägsinfektion (UVI): Detta är en vanlig bakteriell infektion som påverkar urinvägarna, inklusive urinblåsan, njurarna och urinröret. Symtom kan inkludera smärta eller brännande vid urinering, ökad urinering, obehag i nedre delen av magen och urin som är grumlig eller har en stark lukt.

Pneumoni: Detta är en infektion i lungorna som orsakas av bakterier som Streptococcus pneumoniae eller Haemophilus influenzae. Symtom inkluderar hosta, feber, andningsbesvär, bröstsmärta och trötthet.

Meningit: Detta är en inflammation i hjärnhinnorna och ryggmärgen som orsakas av bakterier som Neisseria meningitidis eller Streptococcus pneumoniae. Symtom kan inkludera huvudvärk, feber, illamående, kräkningar, ljuskänslighet och nackstyvhet.

Matförgiftning: Detta är en infektion som orsakas av bakterier som Salmonella, Listeria eller E. coli. Symtom kan inkludera diarré, magont, illamående, kräkningar och feber.

Stafylokocker: Stafylokocker är bakterier som kan orsaka en rad infektioner, inklusive hudinfektioner, livmoderinflammation, sepsis och matförgiftning. Symtom kan inkludera rodnad, svullnad, smärta och feber.

Behandling

 

Behandlingen av bakteriella infektioner beror på typen av bakterie och svårighetsgraden av infektionen. Antibiotika används ofta för att behandla bakteriella infektioner, men de bör endast tas enligt läkarens instruktioner för att minska risken för antibiotikaresistens.

Ibland kan antibiotika inte användas, till exempel om patienten har en allergi mot antibiotika eller om infektionen orsakas av en bakteriestam som är resistent mot antibiotika.

 

 

IgA Immunoglobin, feminealab
 

Förebyggande

 

För att minska risken för bakteriella infektioner är det viktigt att följa god hygien, inklusive att tvätta händerna regelbundet, täcka munnen och näsan vid hosta eller nysningar, och undvika kontakt med personer som är sjuka.

Det är också viktigt att se till att vaccineringar är uppdaterade, särskilt för infektioner som pneumokockinfektion, Haemophilus influenzae-infektion och meningokockinfektion.

Tvätta händerna: Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Detta är särskilt viktigt efter att ha varit på en offentlig plats eller hanterat mat. Om tvål och vatten inte är tillgängliga kan handsprit användas.

Hantera mat på ett säkert sätt: Bakterier kan spridas genom förorenad mat. Se till att hålla maten ren och säker genom att tvätta händerna och köksredskapen, hålla rå mat åtskild från färdiglagad mat, lagra mat på rätt sätt och koka mat ordentligt.

Undvik att dela personliga saker: Undvik att dela personliga saker som handdukar, tandborstar och rakhyvlar. Bakterier kan spridas genom direktkontakt med personliga föremål.

Undvik sjuka människor: Försök att undvika kontakt med personer som är sjuka, särskilt om de har symptom som hosta och nysningar.

Håll rent: Håll dina omgivningar rena och desinficera ytor som ofta används, som dörrhandtag, telefoner och tangentbord.

Vaccination: Vaccination kan hjälpa till att förebygga vissa bakteriella infektioner, till exempel pneumokockinfektion.

 


Allmän hälsa

Infektionssjukdomar och icke-infektionssjukdomar är två breda kategorier av sjukdomar som skiljer sig åt i orsak, spridning och behandling.

Infektionssjukdomar orsakas av infektioner som orsakas av patogener, såsom bakterier, virus, svampar eller parasiter.

Dessa patogener kan spridas från en person till en annan genom direktkontakt, luftburen spridning eller kontakt med förorenade ytor. Infektionssjukdomar kan också spridas genom livsmedel eller vatten som är förorenade med patogener. Några exempel på infektionssjukdomar inkluderar influensa, HIV, malaria, tuberkulos och Hepatit A.

Icke-infektionssjukdomar däremot, orsakas av andra faktorer, såsom genetik, miljö, beteende eller livsstil.

Dessa sjukdomar sprids inte från person till person. Icke-infektionssjukdomar kan delas in i olika kategorier, såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar, diabetes, psykiska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Dessa sjukdomar kan orsakas av faktorer som rökning, dålig kost, bristande motion, stress, ärftliga faktorer eller åldrande.

Infectious Disease Transmission

Spridning av infektionssjukdomar

Direktkontakt: Infektionssjukdomar kan spridas genom direktkontakt med en sjuk person, exempelvis genom handskakning, kyssar eller sexuell kontakt. Vanliga exempel inkluderar könssjukdomar som klamydia, gonorré och syfilis, liksom hudinfektioner som impetigo och ringorm.

Luftburen spridning: Vissa infektionssjukdomar kan spridas genom luften när en sjuk person hostar, nyser eller pratar. Patogenerna sprids i små droppar och kan andas in av andra människor. Exempel på sjukdomar som sprids genom luftburen smitta inkluderar influensa, tuberkulos och mässling.

Indirekt kontakt: Infektionssjukdomar kan också spridas genom indirekt kontakt med förorenade ytor eller föremål. Patogener kan överleva på ytor i flera timmar eller till och med dagar, så om en sjuk person rör vid en yta eller ett föremål, kan patogenerna spridas till andra personer som rör vid samma yta eller föremål. Exempel på sjukdomar som kan spridas genom indirekt kontakt inkluderar MRSA-infektioner och norovirus.

Mat och vatten: Mat och vatten som är förorenade med patogener kan sprida infektionssjukdomar, såsom salmonella, E. coli och Hepatit A. Detta kan inträffa när mat eller vatten hanteras eller förvaras på ett otillräckligt sätt.

Insekter: Vissa sjukdomar sprids av vektorer som insekter eller andra djur, exempelvis borrelia, som sprids genom fästingbett.

Rabiat djur: Infektionssjukdomar kan också spridas genom bett från rabiat djur, såsom hundar, katter eller fladdermöss, som kan sprida rabies.

Några av de vanligaste infektionssjukdomarna i Sverige inkluderar

 

Luftvägsinfektioner: Detta inkluderar sjukdomar som influensa, förkylning, bronkit och lunginflammation. Dessa sjukdomar sprids ofta genom luften och är vanliga under vintermånaderna.

Gastroenterit: Detta är en inflammation i mag-tarmkanalen som orsakar symtom som kräkningar, diarré, buksmärta och illamående. Vanliga orsaker inkluderar virus, bakterier eller parasiter, och sjukdomen kan spridas genom mat och vatten.

Könssjukdomar: Könssjukdomar, som klamydia och gonorré är vanliga i Sverige. Dessa sjukdomar sprids genom sexuell kontakt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem om de inte behandlas.

Hudinfektioner: Infektioner i huden, som impetigo och ringorm, är också vanliga i Sverige. Dessa sjukdomar kan spridas genom direktkontakt med en sjuk person eller indirekt genom förorenade ytor och föremål.

Öroninfektioner: Öroninfektioner, inklusive öroninflammation, är vanliga hos både barn och vuxna i Sverige. Dessa infektioner orsakas ofta av bakterier och kan leda till smärta och hörselnedsättning.

Symtom

 

Luftvägsinfektioner: Influensa kan orsaka hög feber, hosta, muskelvärk, huvudvärk och trötthet.

Förkylning kan orsaka nästäppa, hosta, halsont, nysningar och mild feber.

Bronkit kan orsaka hosta, trötthet och andfåddhet.

Lunginflammation kan orsaka hög feber, hosta, andningssvårigheter och bröstsmärta.

Gastroenterit: Symtom på gastroenterit inkluderar kräkningar, diarré, buksmärta, illamående och feber.

Sjukdomen kan också orsaka uttorkning, vilket kan leda till symtom som trötthet, yrsel och torr mun.

Könssjukdomar: Symtom på könssjukdomar kan variera beroende på sjukdomen, men vanliga symptom inkluderar smärta vid urinering, utslag, klåda och flytningar från könsorganen.

Hudinfektioner: Symtom på hudinfektioner kan inkludera klåda, rodnad, svullnad och smärta på eller runt den drabbade hudytan. Sår och blåsor kan också förekomma.

Öroninfektioner: Symtom på öroninfektioner inkluderar smärta i örat, feber, öronvärk, försämrad hörsel och yrsel.


Bakteriella infektioner

Bakteriella infektioner orsakas av bakterier som tränger in i kroppen och förorsakar sjukdom. Symtom på bakteriella infektioner kan variera beroende på vilken typ av bakterie som orsakar infektionen och vilken del av kroppen som är drabbad.

Vanliga exempel på bakteriella infektioner inkluderar

Urinvägsinfektion (UVI): Detta är en vanlig bakteriell infektion som påverkar urinvägarna, inklusive urinblåsan, njurarna och urinröret. Symtom kan inkludera smärta eller brännande vid urinering, ökad urinering, obehag i nedre delen av magen och urin som är grumlig eller har en stark lukt.

Pneumoni: Detta är en infektion i lungorna som orsakas av bakterier som Streptococcus pneumoniae eller Haemophilus influenzae. Symtom inkluderar hosta, feber, andningsbesvär, bröstsmärta och trötthet.

Meningit: Detta är en inflammation i hjärnhinnorna och ryggmärgen som orsakas av bakterier som Neisseria meningitidis eller Streptococcus pneumoniae. Symtom kan inkludera huvudvärk, feber, illamående, kräkningar, ljuskänslighet och nackstyvhet.

Matförgiftning: Detta är en infektion som orsakas av bakterier som Salmonella, Listeria eller E. coli. Symtom kan inkludera diarré, magont, illamående, kräkningar och feber.

Stafylokocker: Stafylokocker är bakterier som kan orsaka en rad infektioner, inklusive hudinfektioner, livmoderinflammation, sepsis och matförgiftning. Symtom kan inkludera rodnad, svullnad, smärta och feber.

Behandling

Behandlingen av bakteriella infektioner beror på typen av bakterie och svårighetsgraden av infektionen. Antibiotika används ofta för att behandla bakteriella infektioner, men de bör endast tas enligt läkarens instruktioner för att minska risken för antibiotikaresistens.

Ibland kan antibiotika inte användas, till exempel om patienten har en allergi mot antibiotika eller om infektionen orsakas av en bakteriestam som är resistent mot antibiotika.

 

IgA Immunoglobin, feminealab

Förebyggande

För att minska risken för bakteriella infektioner är det viktigt att följa god hygien, inklusive att tvätta händerna regelbundet, täcka munnen och näsan vid hosta eller nysningar, och undvika kontakt med personer som är sjuka.

Det är också viktigt att se till att vaccineringar är uppdaterade, särskilt för infektioner som pneumokockinfektion, Haemophilus influenzae-infektion och meningokockinfektion.

Tvätta händerna: Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Detta är särskilt viktigt efter att ha varit på en offentlig plats eller hanterat mat. Om tvål och vatten inte är tillgängliga kan handsprit användas.

Hantera mat på ett säkert sätt: Bakterier kan spridas genom förorenad mat. Se till att hålla maten ren och säker genom att tvätta händerna och köksredskapen, hålla rå mat åtskild från färdiglagad mat, lagra mat på rätt sätt och koka mat ordentligt.

Undvik att dela personliga saker: Undvik att dela personliga saker som handdukar, tandborstar och rakhyvlar. Bakterier kan spridas genom direktkontakt med personliga föremål.

Undvik sjuka människor: Försök att undvika kontakt med personer som är sjuka, särskilt om de har symptom som hosta och nysningar.

Håll rent: Håll dina omgivningar rena och desinficera ytor som ofta används, som dörrhandtag, telefoner och tangentbord.

Vaccination: Vaccination kan hjälpa till att förebygga vissa bakteriella infektioner, till exempel pneumokockinfektion.


Virusinfektioner

Virusinfektioner orsakas av virus som tränger in i kroppen och förorsakar sjukdom. Symtom på virusinfektioner kan variera beroende på vilken typ av virus som orsakar infektionen och vilken del av kroppen som är drabbad. Vanliga exempel på virusinfektioner inkluderar:

Förkylning: Detta är en vanlig virusinfektion som påverkar övre luftvägarna och orsakar symtom som nästäppa, hosta, halsont, nysningar och mild feber.

Influensa: Detta är en virusinfektion som orsakar hög feber, hosta, muskelvärk, huvudvärk och trötthet. Influensa kan leda till allvarliga hälsokomplikationer, särskilt hos äldre, spädbarn och personer med underliggande sjukdomar.

Herpes: Herpesvirus orsakar utbrott av blåsor på huden och kan spridas genom sexuell kontakt eller genom direktkontakt med en infekterad person.

Hepatit: Detta är en virusinfektion som orsakar inflammation i levern och kan leda till allvarliga hälsoproblem. Hepatitvirus kan spridas genom kontakt med blod, sexuell kontakt eller genom förorenad mat eller vatten.

HIV: Detta är ett virus som kan leda till AIDS, en allvarlig sjukdom som påverkar immunsystemet. HIV sprids genom sexuell kontakt, kontakt med förorenat blod eller från en smittad mamma till hennes barn under graviditet, förlossning eller amning.

Behandling

Virusinfektioner kan inte behandlas med antibiotika eftersom antibiotika endast fungerar mot bakterier. Istället används antivirala läkemedel för att behandla vissa virusinfektioner.

Andra behandlingar inkluderar att lindra symtom, vila, ta hand om sig själv, dricka mycket vätska och undvika att smitta andra genom att stanna hemma från arbete eller skola och täcka munnen och näsan vid hosta eller nysningar.

 

Illustration Of People Suffering From Various Symptoms

Förebyggande

Förebyggande av virusinfektioner kan göras genom att följa god hygien och genom att ta andra försiktighetsåtgärder. Här är några saker som kan hjälpa till att förebygga virusinfektioner:

Tvätta händerna: Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Detta är särskilt viktigt efter att ha hostat, nyst eller varit i en offentlig plats. Om tvål och vatten inte är tillgängliga kan handsprit med minst 60% alkohol också användas.

Undvik att röra ansiktet: Virus kan spridas genom kontakt med ansiktet, särskilt ögon, näsa och mun. Försök att undvika att röra ansiktet så mycket som möjligt.

Täck munnen och näsan: Täck munnen och näsan med en näsduk eller armvecket när du hostar eller nyser. Detta kan hjälpa till att minska spridningen av virus till andra.

Undvik sjuka människor: Försök att undvika kontakt med personer som är sjuka, särskilt om de har symptom som hosta och nysningar.

Håll avstånd: Försök att hålla avstånd till andra människor, särskilt om det finns sjuka människor i närheten.

Vaccination: Vaccinering är ett effektivt sätt att skydda sig mot vissa virusinfektioner, som influensa, mässling, polio och hepatit.


Svampinfektioner

Svampinfektioner är vanliga infektioner som orsakas av en överväxt av svamp i kroppen.

Det finns många olika typer av svampinfektioner, och de kan drabba huden, naglarna, munnen, slidan, tarmarna eller andra delar av kroppen.

Svampinfektioner kan vara irriterande och obehagliga, men de är sällan allvarliga.

Här är några vanliga typer av svampinfektioner

Ringorm: En svampinfektion som orsakar en ringformad utslag på huden. Detta kan påverka någon del av kroppen, inklusive hår och naglar.

Fotsvamp: En svampinfektion som påverkar fötterna, särskilt mellan tårna. Symtom inkluderar klåda, brännande, fjällande och svullnad.

Trast: En svampinfektion i munnen eller slidan som orsakas av Candida-svampen. Symtom inkluderar klåda, brännande och smärta.

Nagelsvamp: En svampinfektion som påverkar naglarna på fingrar och tår. Detta kan orsaka missfärgning, tjocklek och smulande naglar.

Hudveckssvamp: En svampinfektion som påverkar hudveck som under brösten, i armhålorna eller i ljumskarna. Symtom inkluderar klåda, brännande och utslag.

Behandling

Behandlingen av svampinfektioner beror på typen av infektion och var den är belägen.

Svampinfektioner kan behandlas med receptbelagda eller receptfria svampdödande medel som krämer, salvor, schampon och tabletter.

Det är också viktigt att följa god hygien och undvika att dela personliga föremål som handdukar eller nagelklippare.


Nail Diseases

Förebyggande

Förebyggande av svampinfektioner kan göras genom att vidta olika försiktighetsåtgärder och följa god hygien. Här är några saker som kan hjälpa till att förebygga svampinfektioner

Håll områden rent och torrt: Svamp trivs i fuktiga miljöer, så det är viktigt att hålla hudområden som är benägna att bli fuktiga, som armhålorna, ljumskarna och fötterna, rena och torra.

Använd luftiga kläder: Att bära lösa, luftiga kläder som andas kan hjälpa till att förhindra svettning och fuktighet.

Undvik att gå barfota: Att gå barfota i offentliga duschar, omklädningsrum eller poolområden kan utsätta fötterna för svampinfektioner. Använd skyddande skor eller sandaler i sådana miljöer.

Undvik att dela personliga föremål: Svampinfektioner kan spridas genom direktkontakt med infekterade hudområden eller genom att dela personliga föremål som handdukar, kläder, nagelklippare eller skor.

Ät en hälsosam kost: En hälsosam kost kan hjälpa till att stärka immunsystemet och förebygga svampinfektioner.


Parasitiska infektioner

Parasitiska infektioner är sjukdomar som orsakas av parasiter, mikroskopiska organismer som lever på eller inuti människokroppen. Parasitiska infektioner är vanliga i världen, särskilt i utvecklingsländer där hygienstandarderna är lägre.

Här är några vanliga parasitiska infektioner

Malaria: En parasitisk infektion som sprids av myggor. Symtom inkluderar feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärta.

Giardiasis: En parasitisk infektion i tarmarna som orsakas av Giardia lamblia-parasiten. Symtom inkluderar diarré, illamående och buksmärta.

Cryptosporidios: En parasitisk infektion som orsakas av Cryptosporidium-parasiten. Symtom inkluderar diarré, illamående och buksmärta.

Trikinos: En parasitisk infektion som orsakas av Trikinella-parasiten. Detta kan ske genom att äta rått eller underkokt kött, särskilt fläskkött. Symtom inkluderar magont, muskelsmärta och feber.

Huvudlöss: En parasitisk infektion i hårbotten orsakad av löss. Symtom inkluderar klåda och hudirritation.

Behandling

Behandlingen av parasitiska infektioner beror på vilken typ av parasit som orsakar infektionen och var den är belägen. Antiparasitiska läkemedel kan användas för att behandla parasitiska infektioner.

Det är också viktigt att följa god hygien och undvika förorenat vatten och mat för att förhindra parasitiska infektioner.

Human Intestinal Parasites

Förebyggande

Förebyggande av parasitiska infektioner kan göras genom att vidta olika försiktighetsåtgärder och följa god hygien. Här är några saker som kan hjälpa till att förebygga parasitiska infektioner

Tvätta händerna: Att tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten kan hjälpa till att förhindra spridning av parasiter.

Undvik förorenat vatten: Drick inte orenat vatten och undvik att simma i eller dricka vatten från förorenade källor.

Tillagar mat ordentligt: Att laga mat ordentligt, särskilt kött, kan hjälpa till att förhindra parasitiska infektioner.

Använd insektsmedel: Använd insektsmedel för att förhindra myggbett och andra insektsbett som kan sprida parasiter.

Undvik kontakt med infekterade djur: Undvik kontakt med infekterade djur och hantera djur med handskar om det är nödvändigt.

Undvik kontakt med smittade personer: Undvik kontakt med personer som har parasitiska infektioner, särskilt genom direkt kontakt med kroppsvätskor.

Icke-infektionssjukdomar

Icke-infektionssjukdomar är sjukdomar som inte orsakas av en infektion av mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter. Dessa sjukdomar kan bero på en kombination av genetiska, miljömässiga och livsstilsfaktorer.

Här är några exempel på vanliga icke-infektionssjukdomar

Hjärtsjukdomar: Hjärtsjukdomar, inklusive kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt, är vanliga icke-infektionssjukdomar som kan påverka hjärtat och blodkärlen.

Cancer: Cancer är en sjukdom som orsakas av onormala celler som växer okontrollerat i kroppen. Det finns många olika typer av cancer som kan påverka olika delar av kroppen.

Diabetes: Diabetes är en sjukdom som påverkar blodsockernivåerna i kroppen. Det finns två huvudtyper av diabetes: typ 1 diabetes och typ 2 diabetes.

Neurologiska sjukdomar: Neurologiska sjukdomar, inklusive Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, påverkar hjärnan och nervsystemet.

Andningssjukdomar: Andningssjukdomar, inklusive astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), kan påverka lungorna och andningsförmågan.

Behandling

Behandling av icke-infektionssjukdomar kan variera beroende på typ av sjukdom och dess svårighetsgrad. Behandling kan inkludera läkemedel, livsstilsförändringar, kirurgi eller andra behandlingar.

Symtom

Hjärtsjukdomar: Symtom på hjärtsjukdomar kan inkludera bröstsmärta eller obehag, andfåddhet, yrsel, trötthet, svettningar och oregelbundna hjärtslag.

Cancer: Symtom på cancer varierar beroende på vilken typ av cancer det är och vilken del av kroppen som påverkas. Vanliga symtom inkluderar trötthet, viktminskning, feber, smärta och svullnad.

Diabetes: Symtom på diabetes kan inkludera ökad törst, ökad urinproduktion, trötthet, suddig syn och sår som läker långsamt.

Neurologiska sjukdomar: Symtom på neurologiska sjukdomar varierar beroende på vilken typ av sjukdom det är och vilken del av hjärnan och nervsystemet som påverkas. Vanliga symtom inkluderar minnesförlust, tremor, stelhet, muskelsvaghet och koordinationssvårigheter.

Andningssjukdomar: Symtom på andningssjukdomar kan inkludera hosta, andfåddhet, pipande andning, trötthet och bröstsmärta.


Old Woman Feel Sharp Chest Pain

Förebyggande

Förebyggande av icke-infektionssjukdomar kan göras genom att vidta olika försiktighetsåtgärder och följa en hälsosam livsstil. Här är några exempel på saker som kan hjälpa till att förebygga icke-infektionssjukdomar

Hälsosam kost: En balanserad kost med hälsosamma livsmedel kan hjälpa till att förhindra många icke-infektionssjukdomar. Det är viktigt att äta en mängd olika frukter, grönsaker, fullkornsprodukter och magert protein.

Motion: Regelbunden motion kan bidra till att förhindra hjärtsjukdomar, diabetes, cancer och andra icke-infektionssjukdomar. Rekommendationen är att man ska sträva efter minst 150 minuters måttlig fysisk aktivitet varje vecka.

Undvik tobak: Tobaksrökning är en viktig riskfaktor för många icke-infektionssjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, cancer och andningssjukdomar. Att sluta röka eller undvika tobaksprodukter kan bidra till att minska risken för dessa sjukdomar.

Undvik alkohol och droger: Överdriven konsumtion av alkohol och användning av droger kan öka risken för många icke-infektionssjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, leversjukdomar och cancer. Att begränsa alkoholkonsumtionen och undvika droger kan bidra till att minska risken för dessa sjukdomar.

Sömn och stresshantering: Tillräcklig sömn och hantering av stress kan också hjälpa till att förebygga många icke-infektionssjukdomar. Att få tillräckligt med sömn och hitta sätt att hantera stress kan bidra till att minska risken för sjukdom.

Virusinfektioner

 

Virusinfektioner orsakas av virus som tränger in i kroppen och förorsakar sjukdom. Symtom på virusinfektioner kan variera beroende på vilken typ av virus som orsakar infektionen och vilken del av kroppen som är drabbad. Vanliga exempel på virusinfektioner inkluderar:

Förkylning: Detta är en vanlig virusinfektion som påverkar övre luftvägarna och orsakar symtom som nästäppa, hosta, halsont, nysningar och mild feber.

Influensa: Detta är en virusinfektion som orsakar hög feber, hosta, muskelvärk, huvudvärk och trötthet. Influensa kan leda till allvarliga hälsokomplikationer, särskilt hos äldre, spädbarn och personer med underliggande sjukdomar.

Herpes: Herpesvirus orsakar utbrott av blåsor på huden och kan spridas genom sexuell kontakt eller genom direktkontakt med en infekterad person.

Hepatit: Detta är en virusinfektion som orsakar inflammation i levern och kan leda till allvarliga hälsoproblem. Hepatitvirus kan spridas genom kontakt med blod, sexuell kontakt eller genom förorenad mat eller vatten.

HIV: Detta är ett virus som kan leda till AIDS, en allvarlig sjukdom som påverkar immunsystemet. HIV sprids genom sexuell kontakt, kontakt med förorenat blod eller från en smittad mamma till hennes barn under graviditet, förlossning eller amning.

Behandling

 

Virusinfektioner kan inte behandlas med antibiotika eftersom antibiotika endast fungerar mot bakterier. Istället används antivirala läkemedel för att behandla vissa virusinfektioner.

Andra behandlingar inkluderar att lindra symtom, vila, ta hand om sig själv, dricka mycket vätska och undvika att smitta andra genom att stanna hemma från arbete eller skola och täcka munnen och näsan vid hosta eller nysningar.

 

Illustration Of People Suffering From Various Symptoms

Förebyggande

 

Förebyggande av virusinfektioner kan göras genom att följa god hygien och genom att ta andra försiktighetsåtgärder. Här är några saker som kan hjälpa till att förebygga virusinfektioner:

Tvätta händerna: Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Detta är särskilt viktigt efter att ha hostat, nyst eller varit i en offentlig plats. Om tvål och vatten inte är tillgängliga kan handsprit med minst 60% alkohol också användas.

Undvik att röra ansiktet: Virus kan spridas genom kontakt med ansiktet, särskilt ögon, näsa och mun. Försök att undvika att röra ansiktet så mycket som möjligt.

Täck munnen och näsan: Täck munnen och näsan med en näsduk eller armvecket när du hostar eller nyser. Detta kan hjälpa till att minska spridningen av virus till andra.

Undvik sjuka människor: Försök att undvika kontakt med personer som är sjuka, särskilt om de har symptom som hosta och nysningar.

Håll avstånd: Försök att hålla avstånd till andra människor, särskilt om det finns sjuka människor i närheten.

Vaccination: Vaccinering är ett effektivt sätt att skydda sig mot vissa virusinfektioner, som influensa, mässling, polio och hepatit.

 


Svampinfektioner

 

Svampinfektioner är vanliga infektioner som orsakas av en överväxt av svamp i kroppen. Det finns många olika typer av svampinfektioner, och de kan drabba huden, naglarna, munnen, slidan, tarmarna eller andra delar av kroppen. Svampinfektioner kan vara irriterande och obehagliga, men de är sällan allvarliga.

Här är några vanliga typer av svampinfektioner

Ringorm: En svampinfektion som orsakar en ringformad utslag på huden. Detta kan påverka någon del av kroppen, inklusive hår och naglar.

Fotsvamp: En svampinfektion som påverkar fötterna, särskilt mellan tårna. Symtom inkluderar klåda, brännande, fjällande och svullnad.

Trast: En svampinfektion i munnen eller slidan som orsakas av Candida-svampen. Symtom inkluderar klåda, brännande och smärta.

Nagelsvamp: En svampinfektion som påverkar naglarna på fingrar och tår. Detta kan orsaka missfärgning, tjocklek och smulande naglar.

Hudveckssvamp: En svampinfektion som påverkar hudveck som under brösten, i armhålorna eller i ljumskarna. Symtom inkluderar klåda, brännande och utslag.

Behandling

 

Behandlingen av svampinfektioner beror på typen av infektion och var den är belägen.

Svampinfektioner kan behandlas med receptbelagda eller receptfria svampdödande medel som krämer, salvor, schampon och tabletter.

Det är också viktigt att följa god hygien och undvika att dela personliga föremål som handdukar eller nagelklippare.

Nail Diseases

Förebyggande

Förebyggande av svampinfektioner kan göras genom att vidta olika försiktighetsåtgärder och följa god hygien. Här är några saker som kan hjälpa till att förebygga svampinfektioner

Håll områden rent och torrt: Svamp trivs i fuktiga miljöer, så det är viktigt att hålla hudområden som är benägna att bli fuktiga, som armhålorna, ljumskarna och fötterna, rena och torra.

Använd luftiga kläder: Att bära lösa, luftiga kläder som andas kan hjälpa till att förhindra svettning och fuktighet.

Undvik att gå barfota: Att gå barfota i offentliga duschar, omklädningsrum eller poolområden kan utsätta fötterna för svampinfektioner. Använd skyddande skor eller sandaler i sådana miljöer.

Undvik att dela personliga föremål: Svampinfektioner kan spridas genom direktkontakt med infekterade hudområden eller genom att dela personliga föremål som handdukar, kläder, nagelklippare eller skor.

Ät en hälsosam kost: En hälsosam kost kan hjälpa till att stärka immunsystemet och förebygga svampinfektioner.


Parasitiska infektioner

 

Parasitiska infektioner är sjukdomar som orsakas av parasiter, mikroskopiska organismer som lever på eller inuti människokroppen. Parasitiska infektioner är vanliga i världen, särskilt i utvecklingsländer där hygienstandarderna är lägre.

Här är några vanliga parasitiska infektioner

Malaria: En parasitisk infektion som sprids av myggor. Symtom inkluderar feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärta.

Giardiasis: En parasitisk infektion i tarmarna som orsakas av Giardia lamblia-parasiten. Symtom inkluderar diarré, illamående och buksmärta.

Cryptosporidios: En parasitisk infektion som orsakas av Cryptosporidium-parasiten. Symtom inkluderar diarré, illamående och buksmärta.

Trikinos: En parasitisk infektion som orsakas av Trikinella-parasiten. Detta kan ske genom att äta rått eller underkokt kött, särskilt fläskkött. Symtom inkluderar magont, muskelsmärta och feber.

Huvudlöss: En parasitisk infektion i hårbotten orsakad av löss. Symtom inkluderar klåda och hudirritation.

Behandling

 

Behandlingen av parasitiska infektioner beror på vilken typ av parasit som orsakar infektionen och var den är belägen. Antiparasitiska läkemedel kan användas för att behandla parasitiska infektioner.

Det är också viktigt att följa god hygien och undvika förorenat vatten och mat för att förhindra parasitiska infektioner.

Human Intestinal Parasites

Förebyggande

 

Förebyggande av parasitiska infektioner kan göras genom att vidta olika försiktighetsåtgärder och följa god hygien. Här är några saker som kan hjälpa till att förebygga parasitiska infektioner

Tvätta händerna: Att tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten kan hjälpa till att förhindra spridning av parasiter.

Undvik förorenat vatten: Drick inte orenat vatten och undvik att simma i eller dricka vatten från förorenade källor.

Tillagar mat ordentligt: Att laga mat ordentligt, särskilt kött, kan hjälpa till att förhindra parasitiska infektioner.

Använd insektsmedel: Använd insektsmedel för att förhindra myggbett och andra insektsbett som kan sprida parasiter.

Undvik kontakt med infekterade djur: Undvik kontakt med infekterade djur och hantera djur med handskar om det är nödvändigt.

Undvik kontakt med smittade personer: Undvik kontakt med personer som har parasitiska infektioner, särskilt genom direkt kontakt med kroppsvätskor.

Icke-infektionssjukdomar

 

Icke-infektionssjukdomar är sjukdomar som inte orsakas av en infektion av mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter. Dessa sjukdomar kan bero på en kombination av genetiska, miljömässiga och livsstilsfaktorer.

Här är några exempel på vanliga icke-infektionssjukdomar

Hjärtsjukdomar: Hjärtsjukdomar, inklusive kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt, är vanliga icke-infektionssjukdomar som kan påverka hjärtat och blodkärlen.

Cancer: Cancer är en sjukdom som orsakas av onormala celler som växer okontrollerat i kroppen. Det finns många olika typer av cancer som kan påverka olika delar av kroppen.

Diabetes: Diabetes är en sjukdom som påverkar blodsockernivåerna i kroppen. Det finns två huvudtyper av diabetes: typ 1 diabetes och typ 2 diabetes.

Neurologiska sjukdomar: Neurologiska sjukdomar, inklusive Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, påverkar hjärnan och nervsystemet.

Andningssjukdomar: Andningssjukdomar, inklusive astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), kan påverka lungorna och andningsförmågan.

Behandling

 

Behandling av icke-infektionssjukdomar kan variera beroende på typ av sjukdom och dess svårighetsgrad. Behandling kan inkludera läkemedel, livsstilsförändringar, kirurgi eller andra behandlingar.

Symtom

 

Hjärtsjukdomar: Symtom på hjärtsjukdomar kan inkludera bröstsmärta eller obehag, andfåddhet, yrsel, trötthet, svettningar och oregelbundna hjärtslag.

Cancer: Symtom på cancer varierar beroende på vilken typ av cancer det är och vilken del av kroppen som påverkas. Vanliga symtom inkluderar trötthet, viktminskning, feber, smärta och svullnad.

Diabetes: Symtom på diabetes kan inkludera ökad törst, ökad urinproduktion, trötthet, suddig syn och sår som läker långsamt.

Neurologiska sjukdomar: Symtom på neurologiska sjukdomar varierar beroende på vilken typ av sjukdom det är och vilken del av hjärnan och nervsystemet som påverkas. Vanliga symtom inkluderar minnesförlust, tremor, stelhet, muskelsvaghet och koordinationssvårigheter.

Andningssjukdomar: Symtom på andningssjukdomar kan inkludera hosta, andfåddhet, pipande andning, trötthet och bröstsmärta.

Old Woman Feel Sharp Chest Pain

Förebyggande

 

Förebyggande av icke-infektionssjukdomar kan göras genom att vidta olika försiktighetsåtgärder och följa en hälsosam livsstil. Här är några exempel på saker som kan hjälpa till att förebygga icke-infektionssjukdomar

Hälsosam kost: En balanserad kost med hälsosamma livsmedel kan hjälpa till att förhindra många icke-infektionssjukdomar. Det är viktigt att äta en mängd olika frukter, grönsaker, fullkornsprodukter och magert protein.

Motion: Regelbunden motion kan bidra till att förhindra hjärtsjukdomar, diabetes, cancer och andra icke-infektionssjukdomar. Rekommendationen är att man ska sträva efter minst 150 minuters måttlig fysisk aktivitet varje vecka.

Undvik tobak: Tobaksrökning är en viktig riskfaktor för många icke-infektionssjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, cancer och andningssjukdomar. Att sluta röka eller undvika tobaksprodukter kan bidra till att minska risken för dessa sjukdomar.

Undvik alkohol och droger: Överdriven konsumtion av alkohol och användning av droger kan öka risken för många icke-infektionssjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, leversjukdomar och cancer. Att begränsa alkoholkonsumtionen och undvika droger kan bidra till att minska risken för dessa sjukdomar.

Sömn och stresshantering: Tillräcklig sömn och hantering av stress kan också hjälpa till att förebygga många icke-infektionssjukdomar. Att få tillräckligt med sömn och hitta sätt att hantera stress kan bidra till att minska risken för sjukdom.

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Infektionssjukdomar och icke-infektionssjukdomar är två olika kategorier av sjukdomar. Infektionssjukdomar orsakas av infektioner från mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter, medan icke-infektionssjukdomar orsakas av en kombination av genetiska, miljömässiga och livsstilsfaktorer.

Vanliga infektionssjukdomar inkluderar influensa, förkylning, gastroenterit och könssjukdomar, och dessa sjukdomar kan spridas genom direktkontakt, luft, mat, insekter och rabiat djur. Behandling av infektionssjukdomar kan variera beroende på typ av sjukdom och dess svårighetsgrad.

Vanliga icke-infektionssjukdomar inkluderar hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, neurologiska sjukdomar och andningssjukdomar. Förebyggande av icke-infektionssjukdomar kan uppnås genom att vidta olika försiktighetsåtgärder och följa en hälsosam livsstil, inklusive en balanserad kost, motion, tobaks- och alkoholavhållsamhet, sömn och stresshantering. Behandling av icke-infektionssjukdomar kan variera beroende på typ av sjukdom och dess svårighetsgrad.


Referenser

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Infektionssjukdomar och icke-infektionssjukdomar är två olika kategorier av sjukdomar.

Infektionssjukdomar orsakas av infektioner från mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter, medan icke-infektionssjukdomar orsakas av en kombination av genetiska, miljömässiga och livsstilsfaktorer.

Vanliga infektionssjukdomar inkluderar influensa, förkylning, gastroenterit och könssjukdomar, och dessa sjukdomar kan spridas genom direktkontakt, luft, mat, insekter och rabiat djur.

Behandling av infektionssjukdomar kan variera beroende på typ av sjukdom och dess svårighetsgrad.

Vanliga icke-infektionssjukdomar inkluderar hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, neurologiska sjukdomar och andningssjukdomar.

Förebyggande av icke-infektionssjukdomar kan uppnås genom att vidta olika försiktighetsåtgärder och följa en hälsosam livsstil, inklusive en balanserad kost, motion, tobaks- och alkoholavhållsamhet, sömn och stresshantering.

Behandling av icke-infektionssjukdomar kan variera beroende på typ av sjukdom och dess svårighetsgrad.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES