FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

maj 23, 2023

Komplementfaktor (C3 och C4)


Featured image for “Komplementfaktor (C3 och C4)”

Immunförsvar

En komplementfaktor är ett protein som ingår i det komplementära systemet, en del av kroppens immunsystem. Komplementfaktorer är involverade i att förstärka och reglera immunsystemets försvar mot infektioner och andra främmande ämnen.

Det finns över 30 olika komplementfaktorer, och de är vanligtvis betecknade med bokstaven "C" följt av ett nummer (till exempel C3, C4 osv.).

Dessa faktorer kan interagera med varandra och bilda en kaskadreaktion, vilket innebär att när en faktor aktiveras, påverkar den aktiviteten hos nästa faktor i kedjan.

När immunsystemet upptäcker en inkräktare, som en bakterie eller ett virus, kan komplementfaktorer aktiveras på olika sätt. Det kan ske genom antikroppsbindning, där komplementfaktorerna binds till antikroppar som har bundit till inkräktaren.

Aktiveringen kan också ske direkt genom att komplementfaktorerna känner igen och binder till ytan av inkräktaren.

När komplementfaktorer aktiveras kan de utlösa flera olika reaktioner. De kan locka immunceller till platsen för infektionen, förstöra inkräktaren genom att bilda membranattackerande komplex som kan göra hål i dess cellmembran, eller markera inkräktaren för att bli fagocyterad (uppäten) av immunceller.


Activation Of B-cell, Leukocytes, Lymphoblast, Activation, Memory B-leukocyte, Virus, Plasma

Komplementfaktor C3 och C4 är två viktiga proteiner i komplementkaskaden, som är en del av kroppens immunsystem. Dessa proteiner spelar en central roll i att bekämpa och eliminera infektioner.

Komplementfaktor C3 är som en spanare som patrullerar i blodet och letar efter främmande ämnen, som bakterier eller virus. När C3 upptäcker en inkräktare, aktiveras det och delas upp i mindre bitar som kallas C3a och C3b.

C3a hjälper till att locka immunceller till platsen för infektionen, medan C3b kan binda sig till inkräktaren och markera den för att bli attackerad av andra delar av immunsystemet.

Komplementfaktor C4 är också involverad i immunförsvaret. Det fungerar tillsammans med C3 och andra proteiner i komplementkaskaden för att bekämpa infektioner. När C4 aktiveras, delas det också upp i mindre delar som har olika funktioner.

Tillsammans spelar C3 och C4 en viktig roll i att stärka och styra immunsystemets reaktion mot främmande ämnen.

Genom att aktivera komplementkaskaden bidrar de till att locka immunceller, markera inkräktare och hjälpa till att eliminera dem från kroppen.

Det är också värt att notera att levern tillverkar komplementproteiner, som C3 och C4, och om levern inte fungerar korrekt kan dessa nivåer minska.

Vad är syftet med att analysera komplementfaktor c3 eller c4?

 

Utvärdera immunsystemets aktivitet

Nivåerna av C3 och C4 kan indikera hur aktivt immunsystemet är. Låga nivåer av dessa faktorer kan tyda på en nedsatt eller överaktiverad immunrespons och kan hjälpa till att bedöma immunsystemets funktion.

Diagnostisera komplementrelaterade sjukdomar

Vissa sjukdomar är förknippade med förändringar i komplementfaktorerna. Till exempel kan låga nivåer av C3 och C4 ses vid systemisk lupus erythematosus (SLE) och vissa andra autoimmuna sjukdomar. Analyserna kan bidra till att bekräfta diagnosen och övervaka sjukdomsförloppet.

Kontrollera sjukdomsförlopp och behandlingseffektivitet

Genom att regelbundet analysera C3 och C4 kan man övervaka sjukdomsförloppet och bedöma effektiviteten av behandlingen. Om nivåerna ökar eller minskar över tid kan det ge information om hur sjukdomen utvecklas och hur patienten svarar på behandlingen.

Utreda infektioner och inflammatoriska tillstånd

Komplementfaktorer spelar en roll i kroppens försvar mot infektioner och inflammation. Att analysera C3 och C4 kan hjälpa till att bedöma immunsystemets svar på en infektion eller inflammatoriskt tillstånd och ge ytterligare information vid utredningen av sådana sjukdomar.


Complement_pathway.svg

Komplementkaskaden

 

Komplementkaskaden är en serie av proteinkedjereaktioner som aktiveras när kroppen möter främmande ämnen som bakterier eller virus. Det är en viktig del av det medfödda immunförsvaret, som är det första försvarslinjen mot infektioner.

Komplementkaskaden består av över 30 olika proteiner, som kallas komplementfaktorer. Dessa faktorer kan interagera med varandra och aktiveras i en följd av steg.

Processen kan startas på två huvudsakliga sätt: antikroppsberoende eller direkt aktivering. I det antikroppsberoende sättet känner komplementfaktorer igen och binder till antikroppar som har bundit sig till inkräktaren. I det direkt aktiverade sättet kan komplementfaktorer direkt känna igen och binda till ytan av inkräktaren.

När komplementfaktorer aktiveras, utlöser de en kaskad av reaktioner som resulterar i flera viktiga effekter:

Opsonisering

Komplementfaktorer kan binda till inkräktaren och markera den för att lättare fagocyteras (uppätnas) av immunceller som makrofager.

Inflammatorisk respons

Aktiverade komplementfaktorer kan locka immunceller till platsen för infektion genom att öka blodkärlens permeabilitet och locka neutrofiler och andra immunceller till området.

Cytolys

Komplementfaktorer kan bilda membranattackerande komplex som kan göra hål i inkräktarens cellmembran, vilket leder till att den spricker och dör.

Dessa olika effekter av komplementkaskaden bidrar tillsammans till att eliminera eller neutralisera främmande ämnen och bekämpa infektioner. Komplementkaskaden fungerar också i samverkan med andra delar av immunsystemet, som antikroppar och immunceller, för att ge en effektiv försvarsmekanism mot infektioner.

Immunförsvar

En komplementfaktor är ett protein som ingår i det komplementära systemet, en del av kroppens immunsystem.

Komplementfaktorer är involverade i att förstärka och reglera immunsystemets försvar mot infektioner och andra främmande ämnen.

Det finns över 30 olika komplementfaktorer, och de är vanligtvis betecknade med bokstaven "C" följt av ett nummer (till exempel C3, C4 osv.).

Dessa faktorer kan interagera med varandra och bilda en kaskadreaktion, vilket innebär att när en faktor aktiveras, påverkar den aktiviteten hos nästa faktor i kedjan.

När immunsystemet upptäcker en inkräktare, som en bakterie eller ett virus, kan komplementfaktorer aktiveras på olika sätt.

Det kan ske genom antikroppsbindning, där komplementfaktorerna binds till antikroppar som har bundit till inkräktaren.

Aktiveringen kan också ske direkt genom att komplementfaktorerna känner igen och binder till ytan av inkräktaren.

När komplementfaktorer aktiveras kan de utlösa flera olika reaktioner.

De kan locka immunceller till platsen för infektionen, förstöra inkräktaren genom att bilda membranattackerande komplex som kan göra hål i dess cellmembran, eller markera inkräktaren för att bli fagocyterad (uppäten) av immunceller.

Activation,Of,B-cell,Leukocytes:,Lymphoblast,,Activation,,Memory,B-leukocyte,,Virus,,Plasma

Komplementfaktor C3 och C4 är två viktiga proteiner i komplementkaskaden, som är en del av kroppens immunsystem. Dessa proteiner spelar en central roll i att bekämpa och eliminera infektioner.

Komplementfaktor C3 är som en spanare som patrullerar i blodet och letar efter främmande ämnen, som bakterier eller virus.

När C3 upptäcker en inkräktare, aktiveras det och delas upp i mindre bitar som kallas C3a och C3b.

C3a hjälper till att locka immunceller till platsen för infektionen, medan C3b kan binda sig till inkräktaren och markera den för att bli attackerad av andra delar av immunsystemet.

Komplementfaktor C4 är också involverad i immunförsvaret. Det fungerar tillsammans med C3 och andra proteiner i komplementkaskaden för att bekämpa infektioner.

När C4 aktiveras, delas det också upp i mindre delar som har olika funktioner.

Tillsammans spelar C3 och C4 en viktig roll i att stärka och styra immunsystemets reaktion mot främmande ämnen.

Genom att aktivera komplementkaskaden bidrar de till att locka immunceller, markera inkräktare och hjälpa till att eliminera dem från kroppen.

Det är också värt att notera att levern tillverkar komplementproteiner, som C3 och C4, och om levern inte fungerar korrekt kan dessa nivåer minska.

Vad är syftet med att analysera komplementfaktor c3 eller c4?

Utvärdera immunsystemets aktivitet

Nivåerna av C3 och C4 kan indikera hur aktivt immunsystemet är.

Låga nivåer av dessa faktorer kan tyda på en nedsatt eller överaktiverad immunrespons och kan hjälpa till att bedöma immunsystemets funktion.

Diagnostisera komplementrelaterade sjukdomar

Vissa sjukdomar är förknippade med förändringar i komplementfaktorerna. Till exempel kan låga nivåer av C3 och C4 ses vid systemisk lupus erythematosus (SLE) och vissa andra autoimmuna sjukdomar.

Analyserna kan bidra till att bekräfta diagnosen och övervaka sjukdomsförloppet.

Kontrollera sjukdomsförlopp och behandlingseffektivitet

Genom att regelbundet analysera C3 och C4 kan man övervaka sjukdomsförloppet och bedöma effektiviteten av behandlingen.

Om nivåerna ökar eller minskar över tid kan det ge information om hur sjukdomen utvecklas och hur patienten svarar på behandlingen.

Utreda infektioner och inflammatoriska tillstånd

Komplementfaktorer spelar en roll i kroppens försvar mot infektioner och inflammation.

Att analysera C3 och C4 kan hjälpa till att bedöma immunsystemets svar på en infektion eller inflammatoriskt tillstånd och ge ytterligare information vid utredningen av sådana sjukdomar.


Complement_pathway.svg

Komplementkaskaden

Komplementkaskaden är en serie av proteinkedjereaktioner som aktiveras när kroppen möter främmande ämnen som bakterier eller virus.

Det är en viktig del av det medfödda immunförsvaret, som är det första försvarslinjen mot infektioner.

Komplementkaskaden består av över 30 olika proteiner, som kallas komplementfaktorer. Dessa faktorer kan interagera med varandra och aktiveras i en följd av steg.

Processen kan startas på två huvudsakliga sätt: antikroppsberoende eller direkt aktivering.

I det antikroppsberoende sättet känner komplementfaktorer igen och binder till antikroppar som har bundit sig till inkräktaren.

I det direkt aktiverade sättet kan komplementfaktorer direkt känna igen och binda till ytan av inkräktaren.

När komplementfaktorer aktiveras, utlöser de en kaskad av reaktioner som resulterar i flera viktiga effekter:

Opsonisering

Komplementfaktorer kan binda till inkräktaren och markera den för att lättare fagocyteras (uppätnas) av immunceller som makrofager.

Inflammatorisk respons

Aktiverade komplementfaktorer kan locka immunceller till platsen för infektion genom att öka blodkärlens permeabilitet och locka neutrofiler och andra immunceller till området.

Cytolys

Komplementfaktorer kan bilda membranattackerande komplex som kan göra hål i inkräktarens cellmembran, vilket leder till att den spricker och dör.

Dessa olika effekter av komplementkaskaden bidrar tillsammans till att eliminera eller neutralisera främmande ämnen och bekämpa infektioner.

Komplementkaskaden fungerar också i samverkan med andra delar av immunsystemet, som antikroppar och immunceller, för att ge en effektiv försvarsmekanism mot infektioner.


Låga nivåer av C3 och C4

Autoimmuna sjukdomar

Låga nivåer av C3 och C4 kan ses vid autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE), reumatoid artrit och Sjögrens syndrom.

Symtomen kan inkludera ledsmärta, ledsvullnad, trötthet, hudutslag och feber.

Ökad infektionsrisk

Komplementfaktorer spelar en viktig roll i kroppens försvar mot infektioner.

Låga nivåer av C3 och C4 kan öka risken för återkommande eller allvarligare infektioner.

Njurproblem

Vissa njursjukdomar, som membranoproliferativ glomerulonefrit och lupusnefrit, kan påverka komplementfaktorerna och leda till låga nivåer.

Det kan resultera i symtom som proteinuri (protein i urinen), ödem (svullnad) och njursvikt.


Höga nivåer av C3 och C4

Akut inflammation

Höga nivåer av C3 och C4 kan ses vid akuta inflammatoriska tillstånd, inklusive akuta infektioner, vävnadsskador eller postoperativa tillstånd.

Njurinflammation

Vissa njursjukdomar, som akut glomerulonefrit, kan utlösa en överreaktion i komplementkaskaden och leda till höga nivåer av C3 och C4. Symtomen kan inkludera urinavvikelse, blod i urinen och högt blodtryck.


Låga nivåer av C3 och C4

Autoimmuna sjukdomar

Låga nivåer av C3 och C4 kan ses vid autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE), reumatoid artrit och Sjögrens syndrom. Symtomen kan inkludera ledsmärta, ledsvullnad, trötthet, hudutslag och feber.

Ökad infektionsrisk

Komplementfaktorer spelar en viktig roll i kroppens försvar mot infektioner. Låga nivåer av C3 och C4 kan öka risken för återkommande eller allvarligare infektioner.

Njurproblem

Vissa njursjukdomar, som membranoproliferativ glomerulonefrit och lupusnefrit, kan påverka komplementfaktorerna och leda till låga nivåer. Det kan resultera i symtom som proteinuri (protein i urinen), ödem (svullnad) och njursvikt.

Höga nivåer av C3 och C4

Akut inflammation

Höga nivåer av C3 och C4 kan ses vid akuta inflammatoriska tillstånd, inklusive akuta infektioner, vävnadsskador eller postoperativa tillstånd.

Njurinflammation

Vissa njursjukdomar, som akut glomerulonefrit, kan utlösa en överreaktion i komplementkaskaden och leda till höga nivåer av C3 och C4. Symtomen kan inkludera urinavvikelse, blod i urinen och högt blodtryck.

Sjögrens syndrom

 

Sjögrens syndrom är en kronisk autoimmun sjukdom som främst påverkar kroppens exokrina körtlar, särskilt de som producerar tårar och saliv. Det resulterar i torra ögon och torr mun, men det kan också påverka andra delar av kroppen och orsaka olika symtom och komplikationer.

Torra ögon och torr mun

Det vanligaste och mest framträdande symtomet är torra ögon (torr konjunktiva) och torr mun (torr munslemhinna). Det kan leda till ögonsveda, gruskänsla, ökad ögonirritation och svårigheter att tugga, svälja eller prata.

Andra exokrina körtlar

Sjögrens syndrom kan också påverka andra exokrina körtlar som producerar fuktighet, såsom körtlar i näsan, luftvägarna, mag-tarmkanalen och kvinnliga könsorgan.

Led- och muskelsmärta

Många människor med Sjögrens syndrom upplever smärta och styvhet i leder och muskler, liknande reumatoid artrit. Det kan leda till trötthet och nedsatt fysisk funktion.

Systemiska symtom

Sjögrens syndrom kan också orsaka systemiska symtom som trötthet, feber, allmän sjukdomskänsla och viktförlust. Det kan påverka olika organ och system i kroppen, inklusive hud, lungor, njurar och nervsystemet.

Ökad risk för andra autoimmuna sjukdomar

Personer med Sjögrens syndrom har en ökad risk för att utveckla andra autoimmuna sjukdomar, som systemisk lupus erythematosus (SLE), reumatoid artrit och autoimmun sköldkörtelsjukdom.

Lupus

 

Systemisk lupus erythematosus (SLE), vanligtvis kallat lupus, är en autoimmun sjukdom som kan påverka olika organ och vävnader i kroppen. Lupus kännetecknas av en överaktivitet i immunsystemet, där det felaktigt attackerar kroppens egna vävnader.

Symtom

Symtomen vid lupus kan variera från person till person och kan vara olika allvarliga. Vanliga symtom inkluderar utslag i ansiktet (särskilt över näsan och kinderna), trötthet, feber, viktminskning, led- och muskelsmärta, solkänslighet, hårförlust och sår i munnen.

Autoimmun sjukdom

Lupus är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunsystemet felaktigt attackerar kroppens friska celler och vävnader. Det kan påverka olika organ och system i kroppen, inklusive hud, leder, njurar, hjärta, lungor, blodkärl och nervsystemet.

Utlösande faktorer

Lupus antas vara en multifaktoriell sjukdom, där både genetiska och miljömässiga faktorer spelar en roll. Exponering för solljus, vissa infektioner, hormonella förändringar och vissa läkemedel kan utlösa eller försämra symtomen hos personer med genetisk sårbarhet.

Reumatoid artrit

 

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som främst påverkar lederna. Det är en kronisk sjukdom där immunsystemet angriper kroppens egna leder, vilket resulterar i inflammation och skador på ledbrosket och benet.

Ledinflammation

Reumatoid artrit orsakar symtom som smärta, svullnad och stelhet i lederna. Symtomen är ofta symmetriska, vilket innebär att samma leder på båda sidor av kroppen påverkas.

Mångfaldiga leder

Reumatoid artrit kan påverka flera leder samtidigt, inklusive små leder i händerna, handlederna, fötterna och tårna. Det kan också involvera större leder som knän, armbågar och axlar.

Trötthet och allmän sjukdomskänsla

Många personer med reumatoid artrit upplever trötthet och allmän sjukdomskänsla, även utan fysisk ansträngning. Det kan också finnas feber, aptitlöshet och viktminskning.

Systemiska effekter

Reumatoid artrit kan också påverka andra organ och system i kroppen, såsom hjärtat, lungorna, blodkärlen och ögonen. Det kan leda till hjärtproblem, lunginflammation, inflammation i blodkärlen och ögoninflammation.

Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en kronisk autoimmun sjukdom som främst påverkar kroppens exokrina körtlar, särskilt de som producerar tårar och saliv.

Det resulterar i torra ögon och torr mun, men det kan också påverka andra delar av kroppen och orsaka olika symtom och komplikationer.

Torra ögon och torr mun

Det vanligaste och mest framträdande symtomet är torra ögon (torr konjunktiva) och torr mun (torr munslemhinna).

Det kan leda till ögonsveda, gruskänsla, ökad ögonirritation och svårigheter att tugga, svälja eller prata.

Andra exokrina körtlar

Sjögrens syndrom kan också påverka andra exokrina körtlar som producerar fuktighet, såsom körtlar i näsan, luftvägarna, mag-tarmkanalen och kvinnliga könsorgan.

Led- och muskelsmärta

Många människor med Sjögrens syndrom upplever smärta och styvhet i leder och muskler, liknande reumatoid artrit.

Det kan leda till trötthet och nedsatt fysisk funktion.

Systemiska symtom

Sjögrens syndrom kan också orsaka systemiska symtom som trötthet, feber, allmän sjukdomskänsla och viktförlust.

Det kan påverka olika organ och system i kroppen, inklusive hud, lungor, njurar och nervsystemet.

Ökad risk för andra autoimmuna sjukdomar

Personer med Sjögrens syndrom har en ökad risk för att utveckla andra autoimmuna sjukdomar, som systemisk lupus erythematosus (SLE), reumatoid artrit och autoimmun sköldkörtelsjukdom.

Lupus

Systemisk lupus erythematosus (SLE), vanligtvis kallat lupus, är en autoimmun sjukdom som kan påverka olika organ och vävnader i kroppen.

Lupus kännetecknas av en överaktivitet i immunsystemet, där det felaktigt attackerar kroppens egna vävnader.

Symtom

Symtomen vid lupus kan variera från person till person och kan vara olika allvarliga.

Vanliga symtom inkluderar utslag i ansiktet (särskilt över näsan och kinderna), trötthet, feber, viktminskning, led- och muskelsmärta, solkänslighet, hårförlust och sår i munnen.

Autoimmun sjukdom

Lupus är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunsystemet felaktigt attackerar kroppens friska celler och vävnader.

Det kan påverka olika organ och system i kroppen, inklusive hud, leder, njurar, hjärta, lungor, blodkärl och nervsystemet.

Utlösande faktorer

Lupus antas vara en multifaktoriell sjukdom, där både genetiska och miljömässiga faktorer spelar en roll.

Exponering för solljus, vissa infektioner, hormonella förändringar och vissa läkemedel kan utlösa eller försämra symtomen hos personer med genetisk sårbarhet.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som främst påverkar lederna.

Det är en kronisk sjukdom där immunsystemet angriper kroppens egna leder, vilket resulterar i inflammation och skador på ledbrosket och benet.

Ledinflammation

Reumatoid artrit orsakar symtom som smärta, svullnad och stelhet i lederna.

Symtomen är ofta symmetriska, vilket innebär att samma leder på båda sidor av kroppen påverkas.

Mångfaldiga leder

Reumatoid artrit kan påverka flera leder samtidigt, inklusive små leder i händerna, handlederna, fötterna och tårna.

Det kan också involvera större leder som knän, armbågar och axlar.

Trötthet och allmän sjukdomskänsla

Många personer med reumatoid artrit upplever trötthet och allmän sjukdomskänsla, även utan fysisk ansträngning.

Det kan också finnas feber, aptitlöshet och viktminskning.

Systemiska effekter

Reumatoid artrit kan också påverka andra organ och system i kroppen, såsom hjärtat, lungorna, blodkärlen och ögonen.

Det kan leda till hjärtproblem, lunginflammation, inflammation i blodkärlen och ögoninflammation.

Hälsotestresultat

Höga nivåer av C3 och C4

Akut inflammation

Vid akuta inflammatoriska tillstånd, som akut infektion eller vävnadsskada, kan komplementfaktorerna öka som en del av kroppens försvarsmekanismer.

Låga nivåer av C3 och C4

Autoimmuna sjukdomar

Vissa autoimmuna sjukdomar, som systemisk lupus erythematosus (SLE) och reumatoid artrit, kan vara förknippade med låga nivåer av C3 och C4. Detta beror på att komplementkaskaden kan vara överaktiv och förbrukas i dessa sjukdomar.

Genetiska defekter

Vissa sällsynta genetiska defekter kan leda till låga nivåer av C3 och C4, vilket kan predisponera individen för infektioner.

Leverproblem

Komplementfaktorer C3 och C4 produceras huvudsakligen i levern. Leverproblem, som leverinflammation eller leversjukdomar, kan påverka produktionen av dessa faktorer och leda till låga nivåer.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Höga nivåer av C3 och C4

Akut inflammation

Vid akuta inflammatoriska tillstånd, som akut infektion eller vävnadsskada, kan komplementfaktorerna öka som en del av kroppens försvarsmekanismer.

Låga nivåer av C3 och C4

Autoimmuna sjukdomar

Vissa autoimmuna sjukdomar, som systemisk lupus erythematosus (SLE) och reumatoid artrit, kan vara förknippade med låga nivåer av C3 och C4. Detta beror på att komplementkaskaden kan vara överaktiv och förbrukas i dessa sjukdomar.

Genetiska defekter

Vissa sällsynta genetiska defekter kan leda till låga nivåer av C3 och C4, vilket kan predisponera individen för infektioner.

Leverproblem

Komplementfaktorer C3 och C4 produceras huvudsakligen i levern. Leverproblem, som leverinflammation eller leversjukdomar, kan påverka produktionen av dessa faktorer och leda till låga nivåer.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES