FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 14, 2023

Kreatinin – Njurfunktion


Featured image for “Kreatinin – Njurfunktion”

Njurar

En analys av kreatinin görs för att undersöka njurarnas funktion. Vid störd njurfunktion påverkas bland annat kroppens vätskebalans och förmåga att rensa kroppen från restämnen och gifter. Vid njursvikt kan du därför samla på dig extra vätska men också ge trötthet, klåda, illamående och rubbningar i hjärtats rytm.

En analys av kreatinin görs för att undersöka njurarnas funktion som främst är upprätthålla kroppens vätskebalans samt att rena kroppen från restprodukter och gifter. En restprodukt som njurarna renar från kroppen är kreatinin. Kreatinin bildas när kroppen ombildar lagrad energi till rörelseenergi genom att bryta ned kreatinfosfat. Om njurarnas funktion är störd kan det göra att de inte utsöndrar tillräckligt mycket kreatinin via urinet. Följden blir en höjd kreatininnivå i blodet. Därför är koncentrationen av kreatinin i blodet en bra markör för njurarnas funktion.

En mycket muskulös kropp kommer att bilda mer kreatinin än en tunn kropp. Det kan göra att värden av kreatinin framstår som förhöjda mot referensintervallet. Höga intag av kreatin via exempelvis stora mängder kött eller kosttillskott kan också ge förhöjda kreatininvärden.

Lågt värde av kreatinin

 

Ett lågt kreatininvärde är oftast betydelselöst, men kan tyda på en muskelfattig kropp.

Högt värde av kreatinin

 

Förhöjda värden av kreatinin kan bero på:

Njursvikt

Stora intag av kött eller kosttillskottet “kreatin”

Stor muskelmassa


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Förhöjda värden

Förhöjda värden av kreatinin kan bero på njursvikt.

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES