FemineaLab Academy
Diabetes

januari 13, 2023

Långtidssocker – HbA1c


Featured image for “Långtidssocker – HbA1c”

Diabetes

En analys av Hba1c kan hjälpa till att upptäcka diabetes i ett tidigt skede genom att ge en indikation på hur blodsockernivåerna sett ut över tid. Detta kan minska risken att missa diabetes i ett tidigt skede där undersökning med enbart fasteglukos kan ge normala provsvar. Hba1c används också som analys för att kontrollera behandlingseffekten vid diabetes.

När hemoglobin i de röda blodkropparna reagerar med glukos bildas HbA1c. Koncentrationen av HbA1c i blodet speglar den genomsnittliga blodsockernivån för ca 2-3 månader innan provtagning. Att analysen avspeglar 2-3 månader beror på den genomsnittliga livslängden för röda blodkroppar. Därför kan man använda HbA1c för att upptäcka diabetes i ett relativt  tidigt skede och inte förvillas av tillfälligt normala värden för blodglukos. Hba1c är även en bra indikator för att följa upp behandling av diabetes.


Lågt HbA1c

Ett lågt värde är hos en i övrigt frisk individ är ett sundhetstecken och tyder på att blodsockernivåerna har varit normala.

Ett lågt Hba1c kan också tyda på att de röda blodkropparna dör tidigare än normalt, så kallad hemolys.

Det kan bland annat bero på sjukdom eller felaktig provtagning.

Högt HbA1c

 

Ett högt värde för Hba1c visar att blodsockret har varit förhöjt i alla fall 2 till kanske 3 månader innan provtagning.

Upprepade höga värden av Hba1c kan hjälpa läkaren att ställa diagnosen diabetes typ 2 hos icke gravida och vuxna individer.


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Avvikelse från norm

Infektion, inflammation specifika sjukdomar eller vitaminbrist

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES