FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 13, 2023

Lever – ALAT


Featured image for “Lever – ALAT”

Lever

En lång tids användning av alkohol eller läkemedel kan skada din lever. En analys av ALAT kan användas för att kontrollera om det finns skador på din lever samt undersöka eventuell leversjukdom.

Levern fyller flera viktiga funktioner för kroppen. Bland annat renar levern blodet från bland annat gifter och läkemedel men den lagar också fett och socker, producerar kolesterol, lagrar fettlösliga vitaminer och bildar proteiner till blodet och mera. Om levern skadas rubbas dessa viktiga processer och ge symtom som exempelvis illamående, kräkningar och gulsot.


Om ALAT

Alaninaminotransferas , ALAT är ett enzym som finns i bland annat röda blodkroppar, hjärta och blod men främst i levern.

ALAT, tillsammans med andra enzymer, är delaktiga som katalysatorer i en process att omvandla aminosyror till ketosyror. Processen kallas transaminering. När levercellerna går sönder ökar halten av ALAT i blodet.

Därför kan ALAT användas som en markör för att undersöka förekomsten av eventuell leversjukdom.


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Höga nivåer

Höga ALAT nivåer i blodet kan tyda på eventuell leversjukdom.

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES