FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 13, 2023

MCH – Hemoglobinmassa


Featured image for “MCH – Hemoglobinmassa”

Blodstatus

Hemoglobin finns i de röda blodkropparna och är det som ger blodet den röda färgen. Hemoglobin är ett litet protein med en viktig uppgift, att transportera syre från våra lungor till kroppens alla celler. Ett lågt hemoglobinvärde tyder ofta blodbrist, sk anemi och kan göra dig trött och orkeslös.

För att undersöka massan av hemoglobin i blodkropparna gör man ett MCH test.

Hemoglobin är det järnhaltiga protein som ger blodet dess röda färg. Hemoglobinets främsta uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens olika vävnader för att sedan ta med sig koldioxid tillbaka till utandningsluften. Syremolekylerna transporteras från lungorna till cellerna genom att de binds med det järn som finns i hemoglobinet.

Ett MCH test mäter massan, det vill säga vikten av hemoglobin i blodkropparna som en del i utredning av anemi.

Hälsotestresultat

Låga värden

Brist på järn, brist på vitamin B12, sjukdom i mag-tarm kanalen med mera.

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES