FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 13, 2023

MCV- Medelcellvolym


Featured image for “MCV- Medelcellvolym”

Blodstatus

Medelcellvolym talar om hur stora dina röda blodkroppar är i genomsnitt och är en del i utredning av anemi, blodbrist. Storleken på de röda blodkropparna kan tala om orsaken till blodbrist.

En analys av medelcellvolym talar om storleken i genomsnitt på de röda blodkropparna. Det kan vara användbart vid utredning av orsak till blodbrist. Blodkropparna kan vara större eller mindre än normalt och kan bero på sjukdomar eller brist på t.ex B12 eller järn.

Låga medelvärden

Mikrocytisk anemi, där blodkropparna är mindre än normalt tyder ofta på järnbrist.


Höga medelvärden

Röda blodkroppar som är större än normalt, i kombination med lågt blodvärde kallas makrocytär anemi och kan bland annat orsakas av alkoholmissbruk, leversjukdom eller brist på B12 och folater.

Vid alkoholmissbruk och leversjukdom kan MCV vara förhöjt utan anemi.


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Höga medelvärden

 Kan vara markocytär anemi (kan bero på alkoholmissbruk, leversjukdom, brist på B12 el folater)

Låga medelvärden

Kan vara mikrocytisk anemi (kan bero på järnbrist)

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES