FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 13, 2023

Röda blodkroppar – Erytrocyter


Featured image for “Röda blodkroppar – Erytrocyter”

Blodstatus

De röda blodkropparnas främsta uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens olika vävnader för att sedan ta med sig koldioxid tillbaka till utandningsluften. Nivåer av erytrocyter kan påvisa exempelvis blodbrist eller vätskebrist.

Erytrocyter, röda blodkroppar är en av kroppens mest förekommande celler. De röda blodkropparna innehåller ämnet hemoglobin som ger blodet dess röda färg och transporterar syret från lungorna ut till kroppens celler.

Varje dag bildar kroppen cirka 2 miljoner nya röda blodkroppar. Dessa lever sedan i cirka 3 månader innan de dör, bryts ned och återanvänds till nya röda blodkroppar i benmärgen. En analys av erytrocyter görs för att undersöka för eventuell blodbrist, eller anemi. Vid låga värden av erytrocyter talar det, tillsammans med andra markörer för en pågående blodbrist.


Höga värden av röda blodkroppar

Höga värden av blodkroppar, polycytemi kan vara sekundär men också bero på blodsjukdom.

Sekundär polycytemi kan bero på exempelvis uttorkning som ger en ökad koncentration av röda blodkroppar i blodplasman eller syrebrist som ökar produktionen av de röda blodkropparna.

Exempel på sådan ökad produktion kan ses vid lungsjukdomar som KOL eller vid längre vistelse på hög höjd .

Primär polycytemi beror på sjukdomen Polycytemi vera där benmärgen stimuleras att bilda för mycket röda blodkroppar. Polycytemi vera är en mycket ovanlig blodcancersjukdom.


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga värden

 Eventuell blodbrist eller anemi

Höga värden

 Kan bero på blodsjukdom eller sekundär effekt exempelvis från lungsjukdom.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES