FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 14, 2023

Salter – Kalium


Featured image for “Salter – Kalium”

Njurar

Kalium har flera olika funktioner för människokroppen. Kalium reglerar bland annat vätskebalansen, muskler och nervcellers funktion samt syra-basförhållandet i kroppen. Kalium finns tillgängligt i de flesta livsmedel och det är ovanligt med kaliumbrist. Men vid sjukdom eller uttorkning kan kaliumbalansen rubbas.

Kalium är ett vanligt grundämne som, tillsammans med natrium och andra elektrolyter,  behövs för kroppens vätskereglering. En normal balans mellan elektrolyter och vätska är essentiellt för att kroppens celler ska fungera. Särskilt viktigt är kalium för muskelcellernas funktion. Hjärtats funktion kan därför påverkas negativt av rubbningar i kaliumnivån.

Det är mycket ovanligt att man får brist på kalium då det finns i de allra flesta livsmedel. Vanliga livsmedel såsom banan och choklad innehåller mycket kalium, men det finns också i exempelvis potatis och andra grönsaker. Överskott av kalium tas om hans av njurarna som avlägsnar kalium i urinen. Njursvikt kan därför göra att för mycket kalium ansamlas i kroppen.

Orsaker till lågt Kaliumvärde

 

Ett lågt kaliumvärde kan bero på att njurarna gör sig av med för mycket kalium via urinen.

Det kan ske vid användandet av vätskedrivande medel, så kallat diuretikum eller vid vissa njursjukdomar.

Orsaker till lågt kaliumvärde:

Kräkningar, diarrer och svettningar utan tillförsel av elektrolyter

Njursjukdom

Vätskedrivande läkemedel

Orsaker till högt Kaliumvärde

 

En orsak till höga kaliumvärden kan vara läkemedel som påverkar njurarnas funktion att avlägsna överskottet av kalium till urinet.

Det kan exempelvis röra sig om ACE-hämmare som används för att sänka blodtrycket och behandla hjärtsvikt eller kosttillskott som innehåller kalium.

Höga kaliumvärden kan också bero på sviktande njurfunktion på grund av sjukdom. Högt kalium kan alltså bero på:

Tillfällig intorkning som ökar koncentrationen av kalium

Läkemedel, exempelvis kaliumsparande diuretikum

Njursvikt


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Kaliumobalans

Både höga och låga värden kan bero på sviktande njurfunktion.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES