FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 13, 2023

Sänkningsreaktion- SR


Featured image for “Sänkningsreaktion- SR”

Blodstatus

En analys av sänkan (sänkningsreaktion) görs för att undersöka om du har någon pågående sjukdom. En hög sänka kan exempelvis tyda på inflammation, kroniska bakteriella infektioner eller malignitet.

Analys med sänkningsreaktion är en svensk uppfinning som utförs på blod för att leta efter eventuell pågående sjukdom.

Blodet samlas i en rör som innehåller citrit, ett antikoagilantium som gör att blodet inte stelnar. När röret får stå börjar de röda blodkropparna att sjunka till botten och innehållet i röret kommer att delas upp i två skikt. Efter en timme mäter man längden på det övre skiktet som innehåller plasma.

En hög sänka innebär att pelaren med blodplasma är högre än normalt vilket beror på att de inflammatoriska proteiner som finns i plasman gör att de röda blodkropparna sedimenterar fortare.


Hög sänka

Sänkan (SR) kan används som markör för att undersöka långvarig sjukdom men en hög sänka betyder inte med säkerhet att du är sjuk.

På samma sätt kan man inte utesluta att sjukdom förekommer vid låg elle normal sjukdom. men vanligtvis tyder en kraftigt förhöjd sänk på sjukdom och kan exempelvis bero på

Kroniska bakteriella infektioner såsom Osteit

Icke infektiösa inflammationer såsom reumatism eller andra autoimmuna sjukdomar

Malignitet

Kronisk njursjukdom


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Höga värden

Tyder på sjukdom (kroniska bakteriella infektioner, icke infektiösa inflammationer, malignitet, kronisk njursjukdom)

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES