FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 5, 2023

SHBG- Sexualhormonbindande globulin


Featured image for “SHBG- Sexualhormonbindande globulin”

Hormoner

Den största delen av våra androgena könshormoner är bundna till SHBG och en liten del är fritt, det vill säga bioaktivt. Det är de bioaktiva hormonerna som påverkar våra celler och organ. Höga nivåer av SHBG ger låga nivåer av bioaktivt testosteron och androgena effekter.

Kvinnor har normalt sett högre nivåer av SHBG än män då östrogen stimulerar till ökade nivåer av sexualhormonbindande globulin.

SHBG kontrolleras tillsammans med testosteron.

Sexualhormonbindande globulin, SHBG, är ett protein som binder och transporterar könshormoner såsom testosteron och östradiol (en östrogen).

Den största andelen könshormoner är bundet till SHBG och endast en liten del är fritt. De fria hormonerna är bioaktiva vilket innebär att dem har påverkan på kroppens celler och organ.

Östrogen ökar nivån av SHGB medan androgener sänker nivån. Därför är koncentrationerna av SHBG högre hos kvinnor. Nivåerna ökar sedan kraftigt under graviditet när östrogennivåerna går upp.

Nivån av SHBG sjunker vanligtvis med stigande ålder i kapp med sjunkande hormonnivåer.

För kvinnor sammanfaller det med klimakteriet medan det för män sjunker mer successivt med åldern i takt med sjunkande testosteronnivåer.

SHBG hormon-feminealab

Låga nivåer av SHGB

 

Hos både män och kvinnor sjunker nivån av SHBG naturligt med åldern.

Men låga nivåer av SHBG kan också bero på bland höga nivåer av insulin, höga nivåer av androgener som vid missbruk av anabola steroider, hypotyreos.

PCOS, polycystiskt ovariesyndrom är ett annat tillstånd som kan ge låga nivåer av SHBG. Det beror på att PCOS ofta ger förhöjda testosteronnivåer och därför kan man då se lägre värden av SHBG. Kvinnor kan då drabbas av exempelvis ökad kroppsbehåring och infertilitet.

 

Höga nivåer av SHBG

Höga nivåer av östrogen såsom vid graviditet eller intag av p-piller höjer nivåerna av SHBG.

Nivåerna kan också bli höga vid hypertyreos samt vid långvarig svält (anorexi). Detta kan hos kvinnor leda till menstruationsrubbningar och hos män leda till låga nivåer av bioaktivt testosteron med symtom som vid testosteronbrist.

Höga individuella

variationer

Den naturliga variationen mellan individer för SHBG är hög. Men mycket avvikande värden på SHBG vid normala nivåer av totala hormoner kan tyda på rubbningar i tillgången bioaktivt könshormon.

SHBG kontrolleras normalt sätt tillsammans med testosteron.

Vad är syftet med att analysera SHBG?

 

Sexualhormonbindande glubulin (SHBG) är ett protein som produceras av levern och som binder till könshormoner i blodet. Specifikt binder det till de två huvudsakliga könshormonerna: östrogen och testosteron.

Att mäta nivåerna av SHBG i blodet kan ge viktig information om balansen av dessa könshormoner. Eftersom SHBG binder till både östrogen och testosteron, kan en förändring i SHBG-nivåer påverka mängden av dessa hormoner som är tillgängliga för kroppens celler.

Höga nivåer av SHBG kan innebära att mindre testosteron eller östrogen är tillgängligt för kroppens celler, vilket kan leda till symptom som trötthet, svaghet, minskad sexlust och, hos kvinnor, oregelbundna menstruationscykler.

Låga nivåer av SHBG kan innebära att mer testosteron eller östrogen är tillgängligt, vilket kan leda till symptom som akne, överdriven hårväxt och, hos kvinnor, polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS).

Syftet med att analysera SHBG är alltså att ge en indikation på balansen av könshormoner i kroppen, vilket kan hjälpa till att identifiera olika hormonella störningar och tillstånd.

PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell störning som påverkar kvinnor i fertil ålder. Tillståndet kännetecknas av höga nivåer av manliga hormoner (androgener), oregelbundna menstruationscykler och/eller små cystor i äggstockarna.

 Symtomen och effekterna av PCOS

Oregelbundna perioder: Detta är det vanligaste symtomet. Kvinnor med PCOS kan ha färre än åtta menstruationer per år, mycket tunga perioder, eller inga alls.

Överskott av androgener: Höga nivåer av manliga hormoner kan orsaka fysiska tecken, såsom överflödigt kroppshår och ansiktshår (hirsutism), akne, och ibland manligt håravfall.

Polycystiska äggstockar: Som namnet antyder, kan äggstockarna vara fyllda med små, ofarliga cystor (kallas folliklar) som innehåller outvecklade ägg.

Infertilitet: PCOS är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor, eftersom tillståndet kan påverka ägglossningen.

Metabola problem: Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens, typ 2-diabetes, högt kolesterol, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Orsaken till PCOS är inte helt klar, men det verkar finnas en koppling till insulinresistens och en ökad produktion av androgener.

SHBG hormon-feminealab

Hälsotestresultat

Låga nivåer av SHGB

SHGB sjunker naturligt med ålder. Orsaker kan vara hög insulinnivå eller androgener samt sjukdomar. Kan för kvinnor ge ökad kroppsbehåring och infertilitet.

Höga nivåer av SHBG

Kan visa sig vid graviditet eller intag av p-piller, anorexi, hypertyreos. Symptom hos kvinnor kan vara menstruationsrubbningar och hos män mostsvarande testosteronbrist.

Hälsoutfall

Avvikelse från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES