FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 30, 2023

TRAK (Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar)


Featured image for “TRAK (Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar)”

Tyreoidea

TRAK (Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar) är en typ av antikropp som binder till och stimulerar tyreoideastimulerande hormonreceptorn (TSH).

Detta leder till överaktivitet i sköldkörteln, vilket kan orsaka hypertyroidism, en tillstånd som kännetecknas av symtom som viktminskning, snabb hjärtrytm och darrningar.

TRAK finns i blodet hos individer med en tillstånd som kallas Graves sjukdom, som är en autoimmun sjukdom som orsakar hypertyroidism.

De kan mätas i blodet och användas som diagnostiskt verktyg för detta tillstånd.

Höga nivåer av TRAK kan också finnas i andra tillstånd som Hashimotos sjukdom och icke-toxisk nodulär struma, som är också autoimmuna sjukdomar som påverkar sköldkörteln.

thyroid gland | FemineaLab

Autoimmun sjukdom

Hashimotos tyreoidit är en kronisk autoimmun sjukdom som leder till inflammation i sköldkörteln, vilket orsakar progressiv förstörelse av sköldkörtelceller och minskad sköldkörtelfunktion, vilket resulterar i hypotyreos (underaktiv sköldkörtel).

Graves sjukdom är en autoimmun sjukdom som leder till hypertyroidism (överaktiv sköldkörtel), kännetecknas av symtom som viktminskning, snabb hjärtrytm och darrningar.

Båda tillstånden kan diagnostiseras med blodprov och båda behandlas med olika metoder såsom medicinering, strålterapi eller kirurgi.

T3 och T4 | FemineaLab

Låga nivåer av TRAK (Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar)

i blodet anses vara normala och är vanligtvis inte förknippade med några sköldkörtelsjukdomar. Men i vissa fall kan låga nivåer av TRAK finnas hos individer som har subkliniska former av autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som Graves sjukdom, vilket kan orsaka några symtom men ändå kan orsaka en liten dysfunktion i sköldkörteln.

Höga nivåer av TRAK

i blodet är däremot ovanliga och är vanligtvis förknippade med autoimmuna sjukdomar som påverkar sköldkörteln, såsom Graves sjukdom.

Höga nivåer av TRAK kan indikera en överaktivitet i sköldkörteln, vilket kan orsaka symtom som viktminskning, snabb hjärtrytm, darrningar och svårigheter att sova. Höga nivåer av TRAK i blodet kan användas som ett diagnostiskt verktyg för Graves sjukdom och för att övervaka behandlingssvaret och remissionstatus.

Höga nivåer av TRAK kan också hittas i andra autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som Hashimotos tyreoidit och icke-toxisk nodulär struma.

Vad är syftet med att analysera TRAK ?

Analysen av TRAK utförs för att diagnostisera Graves sjukdom, en autoimmun sjukdom som orsakar en överaktiv sköldkörtel.

TRAK angriper sköldkörtelns receptorer för TSH , vilket leder till överproduktion av sköldkörtelhormoner och hypertyreos (överaktiv sköldkörtel). En hög nivå av TRAK i blodet indikerar ofta Graves sjukdom och kan hjälpa läkare att ställa en diagnos och välja lämplig behandling.

Tyreoidea

TRAK (Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar) är en typ av antikropp som binder till och stimulerar tyreoideastimulerande hormonreceptorn (TSH).

Detta leder till överaktivitet i sköldkörteln, vilket kan orsaka hypertyroidism, en tillstånd som kännetecknas av symtom som viktminskning, snabb hjärtrytm och darrningar.

TRAK finns i blodet hos individer med en tillstånd som kallas Graves sjukdom, som är en autoimmun sjukdom som orsakar hypertyroidism.

De kan mätas i blodet och användas som diagnostiskt verktyg för detta tillstånd.

Höga nivåer av TRAK kan också finnas i andra tillstånd som Hashimotos sjukdom och icke-toxisk nodulär struma, som är också autoimmuna sjukdomar som påverkar sköldkörteln.

thyroid gland | FemineaLab

Autoimmun sjukdom

Hashimotos tyreoidit är en kronisk autoimmun sjukdom som leder till inflammation i sköldkörteln, vilket orsakar progressiv förstörelse av sköldkörtelceller och minskad sköldkörtelfunktion, vilket resulterar i hypotyreos (underaktiv sköldkörtel).

Graves sjukdom är en autoimmun sjukdom som leder till hypertyroidism (överaktiv sköldkörtel), kännetecknas av symtom som viktminskning, snabb hjärtrytm och darrningar.

Båda tillstånden kan diagnostiseras med blodprov och båda behandlas med olika metoder såsom medicinering, strålterapi eller kirurgi.

T3 och T4 | FemineaLab

Låga nivåer av TRAK (Tyroideastimulerande hormonreceptor antikroppar)

i blodet anses vara normala och är vanligtvis inte förknippade med några sköldkörtelsjukdomar. Men i vissa fall kan låga nivåer av TRAK finnas hos individer som har subkliniska former av autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som Graves sjukdom, vilket kan orsaka några symtom men ändå kan orsaka en liten dysfunktion i sköldkörteln.

Höga nivåer av TRAK

i blodet är däremot ovanliga och är vanligtvis förknippade med autoimmuna sjukdomar som påverkar sköldkörteln, såsom Graves sjukdom.

Höga nivåer av TRAK kan indikera en överaktivitet i sköldkörteln, vilket kan orsaka symtom som viktminskning, snabb hjärtrytm, darrningar och svårigheter att sova. Höga nivåer av TRAK i blodet kan användas som ett diagnostiskt verktyg för Graves sjukdom och för att övervaka behandlingssvaret och remissionstatus.

Höga nivåer av TRAK kan också hittas i andra autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som Hashimotos tyreoidit och icke-toxisk nodulär struma.

Vad är syftet med att analysera TRAK ?

Analysen av TRAK utförs för att diagnostisera Graves sjukdom, en autoimmun sjukdom som orsakar en överaktiv sköldkörtel.

TRAK angriper sköldkörtelns receptorer för TSH , vilket leder till överproduktion av sköldkörtelhormoner och hypertyreos (överaktiv sköldkörtel). En hög nivå av TRAK i blodet indikerar ofta Graves sjukdom och kan hjälpa läkare att ställa en diagnos och välja lämplig behandling.

Symtomen för låga och höga nivåer av TRAK 


Låga nivåer av TRAK (Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar)

i blodet är vanligtvis inte förknippade med några symtom.

Som jag tidigare nämnde kan i vissa fall låga nivåer av TRAK finnas hos personer som har subkliniska former av autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som Graves sjukdom, vilket kan orsaka några symtom men ändå kan orsaka en liten dysfunktion i sköldkörteln.


Å andra sidan är höga nivåer av TRAK

i blodet vanligtvis förknippade med symtom på hypertyroidism, som är en överaktiv sköldkörtel.

Symtomen på hypertyroidism

Viktminskning trots normal eller ökad aptit

Snabb hjärtrytm eller hjärtklappning

Orolighet, ångest eller irritabilitet

Darrningar i händerna eller fingrarna

Svettning eller känslighet för värme

Förändringar i menstruationsmönstret

Trötthet eller svårigheter att sova

Utstående ögon (exoftalmus)

Det är viktigt att notera att vissa personer med höga nivåer av TRAK och hypertyroidism kanske inte visar några symtom alls eller har milda symtom.

Det är bäst att få dig själv undersökt av en läkare om du misstänker några symtom eller om du har en familjshistoria av autoimmuna sjukdomar.Symtomen för låga och höga nivåer av TRAK

Låga nivåer av TRAK (Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar)

i blodet är vanligtvis inte förknippade med några symtom.

Som jag tidigare nämnde kan i vissa fall låga nivåer av TRAK finnas hos personer som har subkliniska former av autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som Graves sjukdom, vilket kan orsaka några symtom men ändå kan orsaka en liten dysfunktion i sköldkörteln.


Å andra sidan är höga nivåer av TRAK

i blodet vanligtvis förknippade med symtom på hypertyroidism, som är en överaktiv sköldkörtel.

Symtomen på hypertyroidism

Viktminskning trots normal eller ökad aptit

Snabb hjärtrytm eller hjärtklappning

Orolighet, ångest eller irritabilitet

Darrningar i händerna eller fingrarna

Svettning eller känslighet för värme

Förändringar i menstruationsmönstret

Trötthet eller svårigheter att sova

Utstående ögon (exoftalmus)

Det är viktigt att notera att vissa personer med höga nivåer av TRAK och hypertyroidism kanske inte visar några symtom alls eller har milda symtom.

Det är bäst att få dig själv undersökt av en läkare om du misstänker några symtom eller om du har en familjshistoria av autoimmuna sjukdomar.


Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga nivåer av TRAK

i blodet anses vara normala och är vanligtvis inte förknippade med några sköldkörtelsjukdomar.

Höga nivåer av TRAK

i blodet är däremot ovanliga och är vanligtvis förknippade med autoimmuna sjukdomar som påverkar sköldkörteln, såsom Graves sjukdom.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av TRAK

i blodet anses vara normala och är vanligtvis inte förknippade med några sköldkörtelsjukdomar.

Höga nivåer av TRAK

i blodet är däremot ovanliga och är vanligtvis förknippade med autoimmuna sjukdomar som påverkar sköldkörteln, såsom Graves sjukdom.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Patientförening

 • Hos patientföreningen Sköldkörtelförbundet kan du bli medlem och läsa mycket om forskningsläget idag och hur det är att leva med problem med Sköldkörteln.


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES