FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

november 9, 2022

Sköldkörtelrubbningar och symtom på hypotyreos: hormonerna som reglerar ämnesomsättningen


Featured image for “Sköldkörtelrubbningar och symtom på hypotyreos: hormonerna som reglerar ämnesomsättningen”

Hormoner

Ca 450 tusen svenskar lider av diagnosticerade rubbningar i sköldkörtelfunktionen, de flesta av dem har låg ämnesomsättning som följd. Men mörkertalet kan vara stort. En kontroll av sköldkörtelhormonerna tyroxin och trijodtyronin tillsammans med sköldkörtelstimulerande hormon TSH kan ge en god bild av hur just din sköldkörtel fungerar.

Tyreoidea, eller sköldkörteln är en fjärilsformad körtel som sitter i halsen. Sköldkörteln är en endokrin körtel vilket  innebär att den producerar hormoner.

Sköldkörtelhormonerna, främst tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) är de som reglerar kroppens ämnesomsättning.

För att sköldkörteln ska producera hormoner bildar hypofysen, en annan endokrin körtel som sitter i hjärnan, ett sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) som färdas från hypofysen, genom blodet, till sköldkörteln. Ju mer TSH som hypofysen utsöndrar desto mer sköldkörtelhormoner kommer sköldkörteln att producera.

När nivåerna av sköldkörtelhormon i blodet går upp, kommer hypofysen att utsöndra mindre TSH som i sin tur gör att sköldkörteln producerar mindre hormoner. Genom denna återkopplingsmekanism regleras alltså nivån på hastigheten för kroppens ämnesomsättning.

Rubbningar i ämnesomsättningen

 

Vid sköldkörtelrubbningar kommer sköldkörteln att producera för mycket eller för lite hormoner. Detta kommer då, på grund av återkopplingsmekanismen att återspeglas i nivåerna av TSH. Exempelvis ger för lite sköldkörtelhormon ökade nivåer av TSH.

Hypotyreos

 

Ett lätt förhöjt värde av TSH kan bero på naturliga variationer därför kompletteras provet ofta med T4 och T3.

T4, tyroxin är kroppens förråd av sköldkörtelhormon och T3, trijodtyronin som bildas av T4, är den aktiva formen av sköldkörtelhormon. Det vill säga den form som har direkt påverkan på ämnesomsättningen.

Ett förhöjt TSH värde med låga nivåer av T4 är klassiska symtom på sjukdomen hypotyreos. Då T3 bildas av omvandlat T4, kan låga nivåer av T3 tyda på att sjukdomen pågått en tid.

Vid Hypothyreos går kroppen ned i lågvarv vilket bland annat  kan ge viktuppgång, nedstämdhet och frusenhet.

 

thyroid gland | FemineaLab

Hypertyreos

Vid låga nivåer av TSH tyder detta ofta på hypertyreos. Hypertyreos innebär att sköldkörteln av någon anledning producerar för mycket hormon. Detta gör att kroppen går på högvarv. Det kan bland annat leda till nervositet, diarreer, irritation och viktnedgång.

En kompletterande analys av T4 och T3 kan bekräfta diagnosen hypertyreos.

T3 är en känsligare analys för hypertyreos än både TSH och T4 och kan uppvisa onormala värden innan det syns på dessa analyser.

T3 och T4 | FemineaLab

Vad är syftet med att analysera T3 och T4 ?

 

T3 (triojdtyronin) och T4 (tyroxin) är två viktiga hormoner som produceras av sköldkörteln, ett litet organ i halsen. Dessa hormoner spelar en central roll i regleringen av kroppens ämnesomsättning - det vill säga hur kroppen använder och lagrar energi.

Analys av T3 och T4 kan hjälpa till att diagnostisera och övervaka sköldkörtelsjukdomar, inklusive hypotyreos (när sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner) och hypertyreos (när sköldkörteln producerar för mycket hormoner).

Några symptom på sköldkörtelsjukdomar inkluderar trötthet, viktändringar, depression, hjärtklappning och många andra. Eftersom dessa symptom kan vara ganska vaga och likna många andra sjukdomar, är blodprov som mäter T3 och T4 nivåer mycket användbara för att fastställa om sköldkörteln är orsaken.

Låga och höga värden av T3 och T4

Låga T4 värden

Ett förhöjt TSH värde med låga nivåer av T4 är klassiska symtom på sjukdomen hypotyreos där kroppen går ner i “lågvarv” med viktuppgång, nedstämdhet och frusenhet.

Avvikande T3 värden

 Vid låga nivåer av TSH tyder detta ofta på hypertyreos.  Detta gör att kroppen går på högvarv där symtom kan vara nervositet, diarreer, irritation och viktnedgång. En kompletterande analys av T4 och T3 kan bekräfta diagnosen hypertyreos där T3 är en känsligare markör.

Hälsoutfall

Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.

Referenser

Patientförening

 • Hos patientföreningen Sköldkörtelförbundet kan du bli medlem och läsa mycket om forskningsläget idag och hur det är att leva med problem med Sköldkörteln.


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES