FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

februari 22, 2023

Urat


Featured image for “Urat”

Njurar

Urat är en kemisk förening som bildas när kroppen bryter ner ämnet purin, som finns naturligt i många livsmedel. Urat är ett slags urinsyra och är vanligtvis löst i blodet och utsöndras genom njurarna.

Förhöjda nivåer av urat i kroppen kan leda till ansamling av kristaller i lederna, vilket kan orsaka smärta och inflammation och leda till ett tillstånd som kallas gikt. Gikt är en typ av artrit som oftast påverkar stortån, men kan påverka andra leder också.

Förutom gikt kan förhöjda uratnivåer vara ett tecken på andra sjukdomar, såsom njursjukdomar eller en ärftlig störning som kallas Lesch-Nyhans syndrom. Behandling av förhöjda uratnivåer beror på orsaken och kan omfatta livsstilsförändringar, läkemedel eller i sällsynta fall dialys.


Fakta om urat

 

Urat är en kemisk förening som bildas när kroppen bryter ner puriner, som är en typ av kvävehaltiga föreningar som finns naturligt i vissa livsmedel. Urat är en form av urinsyra och är normalt löst i blodet och utsöndras sedan genom njurarna.

Här är några fakta om urat

Förhöjda nivåer av urat i blodet kallas hyperurikemi. Detta kan bero på flera faktorer, såsom ärftliga faktorer, överkonsumtion av purinrika livsmedel, alkoholintag och vissa mediciner.

De flesta människor med höga nivåer av urat utvecklar inte gikt, men förhöjda nivåer av urat är en av de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla gikt. När uratnivåerna i blodet blir för höga kan det leda till att uratkristaller bildas och ansamlas i lederna, vilket orsakar inflammation och smärta.

Urat kan också orsaka andra hälsoproblem, såsom njurstenar och njursjukdomar. Förhöjda uratnivåer kan också vara en indikator på metabolt syndrom, som är en samling av hälsotillstånd som inkluderar övervikt, högt blodtryck, höga blodsockernivåer och höga triglyceridnivåer.

Uratnivåerna i kroppen kan mätas med ett enkelt blodprov. Om du har höga nivåer av urat kan din läkare rekommendera livsstilsförändringar eller mediciner för att sänka dina nivåer.

Livsstilsförändringar som att minska intaget av purinrika livsmedel, undvika alkohol och hålla en hälsosam vikt kan hjälpa till att sänka uratnivåerna. Mediciner som minskar produktionen av urat eller ökar utsöndringen av urat genom njurarna kan också användas för att behandla höga uratnivåer.


Fakta om purin

Purin är en typ av kvävehaltiga föreningar som finns naturligt i kroppen och i vissa livsmedel. Puriner är nödvändiga för att kroppen ska kunna producera DNA och RNA, som är genetiskt material och ansvarar för att styra många av kroppens biokemiska processer.

Här är några fakta om purin

Puriner finns i många livsmedel, inklusive kött, fisk, skaldjur, baljväxter, grönsaker och frukt.

När kroppen bryter ner puriner bildas urat, som är en form av urinsyra. Urat är normalt löst i blodet och utsöndras sedan genom njurarna. Om kroppen producerar för mycket urat eller om njurarna inte kan utsöndra tillräckligt med urat kan det leda till förhöjda nivåer av urat i blodet.

Förhöjda nivåer av urat i blodet kan orsaka ansamling av uratkristaller i lederna, vilket kan orsaka smärta och inflammation och leda till ett tillstånd som kallas gikt. Förhöjda uratnivåer kan också öka risken för njurstenar och njursjukdomar.

Vissa människor är mer benägna att utveckla höga uratnivåer, inklusive personer med ärftlig benägenhet, personer med metabolt syndrom och personer som tar vissa mediciner.

Livsmedelsförändringar kan hjälpa till att sänka purinintaget och minska risken för förhöjda uratnivåer. Att minska intaget av purinrika livsmedel, undvika alkohol och hålla en hälsosam vikt kan hjälpa till att sänka uratnivåerna.

Det finns också mediciner som kan hjälpa till att sänka uratnivåerna, inklusive läkemedel som minskar produktionen av urat eller ökar utsöndringen av urat genom njurarna.


gikt symtoms

Vad är Gikt ?

 

Gikt är en form av artrit som orsakas av en uppsamling av uratkristaller i lederna, vilket orsakar inflammation och smärta. De flesta människor som utvecklar gikt har förhöjda nivåer av urat i blodet, vilket kallas hyperurikemi.

Här är några fakta om gikt

 

Gikt drabbar vanligtvis en led åt gången, oftast stortån. Andra leder som kan påverkas inkluderar fotleden, knät och handleden.

Symtomen på gikt kan vara mycket smärtsamma och inkluderar svullnad, rodnad, värme och ömhet i den drabbade leden. Smärtan kan vara så intensiv att det är svårt att gå eller använda den drabbade leden.

Personer med gikt kan också uppleva andra hälsoproblem, såsom njurstenar, högt blodtryck och diabetes.

Gikt kan behandlas med läkemedel för att minska inflammationen och smärtan, såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och steroider. För att förhindra framtida attacker av gikt kan en person också behöva ta mediciner som minskar uratsyranivåerna i kroppen.

Livsstilsförändringar kan också hjälpa till att minska risken för giktattacker. Att undvika livsmedel som är rika på puriner, såsom rött kött, skaldjur och alkohol, kan hjälpa till att minska uratnivåerna i kroppen.

Om gikt inte behandlas kan det leda till allvarliga hälsoproblem som permanent ledskada och njursjukdom.


Synovial Joint With Gout

Njurar

Urat är en kemisk förening som bildas när kroppen bryter ner ämnet purin, som finns naturligt i många livsmedel. Urat är ett slags urinsyra och är vanligtvis löst i blodet och utsöndras genom njurarna.

Förhöjda nivåer av urat i kroppen kan leda till ansamling av kristaller i lederna, vilket kan orsaka smärta och inflammation och leda till ett tillstånd som kallas gikt. Gikt är en typ av artrit som oftast påverkar stortån, men kan påverka andra leder också.

Förutom gikt kan förhöjda uratnivåer vara ett tecken på andra sjukdomar, såsom njursjukdomar eller en ärftlig störning som kallas Lesch-Nyhans syndrom. Behandling av förhöjda uratnivåer beror på orsaken och kan omfatta livsstilsförändringar, läkemedel eller i sällsynta fall dialys.


Fakta om urat

Urat är en kemisk förening som bildas när kroppen bryter ner puriner, som är en typ av kvävehaltiga föreningar som finns naturligt i vissa livsmedel. Urat är en form av urinsyra och är normalt löst i blodet och utsöndras sedan genom njurarna.

Här är några fakta om urat

Förhöjda nivåer av urat i blodet kallas hyperurikemi. Detta kan bero på flera faktorer, såsom ärftliga faktorer, överkonsumtion av purinrika livsmedel, alkoholintag och vissa mediciner.

De flesta människor med höga nivåer av urat utvecklar inte gikt, men förhöjda nivåer av urat är en av de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla gikt. När uratnivåerna i blodet blir för höga kan det leda till att uratkristaller bildas och ansamlas i lederna, vilket orsakar inflammation och smärta.

Urat kan också orsaka andra hälsoproblem, såsom njurstenar och njursjukdomar. Förhöjda uratnivåer kan också vara en indikator på metabolt syndrom, som är en samling av hälsotillstånd som inkluderar övervikt, högt blodtryck, höga blodsockernivåer och höga triglyceridnivåer.

Uratnivåerna i kroppen kan mätas med ett enkelt blodprov. Om du har höga nivåer av urat kan din läkare rekommendera livsstilsförändringar eller mediciner för att sänka dina nivåer.

Livsstilsförändringar som att minska intaget av purinrika livsmedel, undvika alkohol och hålla en hälsosam vikt kan hjälpa till att sänka uratnivåerna. Mediciner som minskar produktionen av urat eller ökar utsöndringen av urat genom njurarna kan också användas för att behandla höga uratnivåer.


Fakta om purin

Purin är en typ av kvävehaltiga föreningar som finns naturligt i kroppen och i vissa livsmedel. Puriner är nödvändiga för att kroppen ska kunna producera DNA och RNA, som är genetiskt material och ansvarar för att styra många av kroppens biokemiska processer.

Här är några fakta om purin

Puriner finns i många livsmedel, inklusive kött, fisk, skaldjur, baljväxter, grönsaker och frukt.

När kroppen bryter ner puriner bildas urat, som är en form av urinsyra. Urat är normalt löst i blodet och utsöndras sedan genom njurarna. Om kroppen producerar för mycket urat eller om njurarna inte kan utsöndra tillräckligt med urat kan det leda till förhöjda nivåer av urat i blodet.

Förhöjda nivåer av urat i blodet kan orsaka ansamling av uratkristaller i lederna, vilket kan orsaka smärta och inflammation och leda till ett tillstånd som kallas gikt. Förhöjda uratnivåer kan också öka risken för njurstenar och njursjukdomar.

Vissa människor är mer benägna att utveckla höga uratnivåer, inklusive personer med ärftlig benägenhet, personer med metabolt syndrom och personer som tar vissa mediciner.

Livsmedelsförändringar kan hjälpa till att sänka purinintaget och minska risken för förhöjda uratnivåer. Att minska intaget av purinrika livsmedel, undvika alkohol och hålla en hälsosam vikt kan hjälpa till att sänka uratnivåerna.

Det finns också mediciner som kan hjälpa till att sänka uratnivåerna, inklusive läkemedel som minskar produktionen av urat eller ökar utsöndringen av urat genom njurarna.

gikt symtoms

Vad är Gikt ?

Gikt är en form av artrit som orsakas av en uppsamling av uratkristaller i lederna, vilket orsakar inflammation och smärta. De flesta människor som utvecklar gikt har förhöjda nivåer av urat i blodet, vilket kallas hyperurikemi.

Här är några fakta om gikt

Gikt drabbar vanligtvis en led åt gången, oftast stortån. Andra leder som kan påverkas inkluderar fotleden, knät och handleden.

Symtomen på gikt kan vara mycket smärtsamma och inkluderar svullnad, rodnad, värme och ömhet i den drabbade leden. Smärtan kan vara så intensiv att det är svårt att gå eller använda den drabbade leden.

Personer med gikt kan också uppleva andra hälsoproblem, såsom njurstenar, högt blodtryck och diabetes.

Gikt kan behandlas med läkemedel för att minska inflammationen och smärtan, såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och steroider. För att förhindra framtida attacker av gikt kan en person också behöva ta mediciner som minskar uratsyranivåerna i kroppen.

Livsstilsförändringar kan också hjälpa till att minska risken för giktattacker. Att undvika livsmedel som är rika på puriner, såsom rött kött, skaldjur och alkohol, kan hjälpa till att minska uratnivåerna i kroppen.

Om gikt inte behandlas kan det leda till allvarliga hälsoproblem som permanent ledskada och njursjukdom.

Synovial Joint With Gout

Förhöjda uratnivåer (hyperurikemi)

 

 

Gikt- förhöjda uratnivåer kan orsaka ansamling av uratkristaller i lederna, vilket kan leda till en smärtsam form av artrit som kallas gikt. Symtom på gikt inkluderar svår smärta och svullnad i lederna, ofta i stortån, men även i andra leder.

Njurstenar- förhöjda uratnivåer kan också öka risken för att utveckla njurstenar, som är små hårda klumpar av kristaller som bildas i njurarna och orsakar smärta och obehag när de passerar genom urinvägarna.

Njursjukdomar- i sällsynta fall kan förhöjda uratnivåer orsaka njursjukdomar, inklusive njursvikt.

 

Låga uratnivåer (hypourikemi)

 

 

Immunsjukdomar- låga uratnivåer kan vara en indikator på immunsjukdomar som lupus och reumatoid artrit.

Leverproblem- låga uratnivåer kan vara ett tecken på leverproblem, eftersom levern är ansvarig för att producera en del av uratet i kroppen.

Ökad infektionsrisk- en studie har kopplat låga uratnivåer till en ökad risk för infektioner.

Det är viktigt att notera att många människor med förhöjda uratnivåer inte upplever några symtom, medan andra kan ha svåra symtom.Förhöjda uratnivåer (hyperurikemi)

Gikt- förhöjda uratnivåer kan orsaka ansamling av uratkristaller i lederna, vilket kan leda till en smärtsam form av artrit som kallas gikt. Symtom på gikt inkluderar svår smärta och svullnad i lederna, ofta i stortån, men även i andra leder.

Njurstenar- förhöjda uratnivåer kan också öka risken för att utveckla njurstenar, som är små hårda klumpar av kristaller som bildas i njurarna och orsakar smärta och obehag när de passerar genom urinvägarna.

Njursjukdomar- i sällsynta fall kan förhöjda uratnivåer orsaka njursjukdomar, inklusive njursvikt.

Låga uratnivåer (hypourikemi)

Immunsjukdomar- låga uratnivåer kan vara en indikator på immunsjukdomar som lupus och reumatoid artrit.

Leverproblem- låga uratnivåer kan vara ett tecken på leverproblem, eftersom levern är ansvarig för att producera en del av uratet i kroppen.

Ökad infektionsrisk- en studie har kopplat låga uratnivåer till en ökad risk för infektioner.

Det är viktigt att notera att många människor med förhöjda uratnivåer inte upplever några symtom, medan andra kan ha svåra symtom.


Hälsotestresultat

 

Däremot kan höga nivåer av urat i blodet vara orsaken till hyperurikemi,

vilket kan leda till bildandet av uratkristaller i lederna och orsaka gikt.

Hyperurikemi kan också orsakas av vissa sjukdomar, såsom njursjukdom, psoriasis och hypotyreos. Vissa läkemedel kan också öka risken för höga nivåer av urat i blodet.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Däremot kan höga nivåer av urat i blodet vara orsaken till hyperurikemi,

vilket kan leda till bildandet av uratkristaller i lederna och orsaka gikt.

Hyperurikemi kan också orsakas av vissa sjukdomar, såsom njursjukdom, psoriasis och hypotyreos. Vissa läkemedel kan också öka risken för höga nivåer av urat i blodet.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES