FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

april 18, 2023

Urea


Featured image for “Urea”

Njurar

Urea är en organisk förening som bildas i levern som en slutprodukt av proteinmetabolism. Det är en av huvudkomponenterna i urin och fungerar som en viktig del av kroppens naturliga avfallshanteringssystem. När proteiner bryts ned i kroppen, omvandlas aminosyrorna till ammoniak, som är giftigt. Levern omvandlar ammoniak till urea, som är mindre giftigt och kan lösas i vatten. Njurarna filtrerar sedan urea ur blodet och utsöndrar det i urinen.

Ett ureaprov, även kallat BUN (Blood Urea Nitrogen), är ett blodprov som används för att bedöma njurfunktionen. Det mäter mängden kväve som finns i blodet i form av urea. Om njurarna inte fungerar effektivt kan ureanivåerna i blodet öka. Ureaprov används ofta tillsammans med kreatininprov för att få en mer heltäckande bild av njurfunktionen och för att diagnostisera och övervaka njursjukdomar eller andra tillstånd som kan påverka njurarna.


urea

Ureacykeln

Ureacykeln, även känd som ornitin- eller Krebs-Henseleit-cykeln, är en serie biokemiska reaktioner som sker i levern. Cykeln är en viktig del av ämnesomsättningen hos människor och andra däggdjur. Ureacykeln är kroppens huvudsakliga mekanism för att omvandla och eliminera överskott av kväve som bildas vid nedbrytningen av aminosyror och andra kvävehaltiga ämnen.

Ureacykeln består av fem huvudsakliga enzymatiska steg och involverar följande molekyler: ornitin, citrullin, argininosuccinat, arginin och urea. Nedan följer en förenklad översikt över ureacykeln:

Ammoniak, som bildas vid nedbrytningen av aminosyror, reagerar med koldioxid och en molekyl som kallas ATP (adenosintrifosfat) för att bilda karbamoylfosfat. Detta steg katalyseras av enzymet karbamoylfosfatsyntetas.

Karbamoylfosfat kombineras med ornitin för att bilda citrullin, en reaktion som katalyseras av enzymet ornitintranskarbamoylas.

Citrullin omvandlas till argininosuccinat genom en reaktion som involverar aspartat och ATP. Detta steg katalyseras av enzymet argininosuccinatsyntetas.

Argininosuccinat omvandlas till arginin och fumarat av enzymet argininosuccinas. Fumarat kan gå in i citronsyracykeln och omvandlas till oxaloacetat, vilket sedan kan omvandlas till aspartat.

Slutligen omvandlas arginin till ornitin och urea av enzymet arginas. Ornitin återanvänds i cykeln, medan urea transporteras till njurarna och utsöndras i urinen.

Genom att konvertera ammoniak till urea och eliminera det från kroppen förhindrar ureacykeln att giftiga nivåer av ammoniak byggs upp i blodet.

Fakta om urea

Kemisk formel

Ureas kemiska formel är (NH2)2CO. Den består av två amidgrupper (NH2) och en karbonylgrupp (C=O).

Urea produceras i levern

Urea bildas i levern som en biprodukt av proteinmetabolism. När proteiner bryts ned i kroppen, omvandlas aminosyrorna till ammoniak, som är giftigt. Levern omvandlar ammoniak till urea, som är mindre giftigt och kan lösas i vatten.

Ureacykeln

Urea bildas genom en serie enzymatiska reaktioner som kallas ureacykeln. Denna process involverar flera steg och ämnen, inklusive ornitin, citrullin, argininosuccinat, arginin och urea.

Utsöndring genom njurarna

Njurarna filtrerar urea ur blodet och utsöndrar det i urinen. Detta hjälper kroppen att bli av med överskott av kväve.

Användning i industri

Urea används inom en rad olika industrier, inklusive tillverkning av plast, gödselmedel och kosmetika. Urea är en viktig komponent i många gödselmedel på grund av dess höga kväveinnehåll, vilket främjar växttillväxt.

Medicinsk användning

Urea används även i medicinska sammanhang, främst som en ingrediens i hudvårdsprodukter. Det har fuktbindande och keratolytiska egenskaper, vilket innebär att det kan hjälpa till att mjuka upp och lösa upp förhårdnad hud. Det används ofta för att behandla hudåkommor som psoriasis, eksem och torr hud.

BUN (Blood Urea Nitrogen)

Urea mäts ofta som BUN i blodprov för att bedöma njurfunktionen. Höga nivåer av BUN kan indikera nedsatt njurfunktion eller andra tillstånd som påverkar njurarna.


Vad är syftet med att analysera urea ?

 

 

Njurfunktion

Urea är en viktig markör för njurfunktion, eftersom njurarna är ansvariga för att filtrera och utsöndra urea ur blodet. Om BUN-nivåerna är förhöjda kan det tyda på att njurarna inte fungerar effektivt. Analysera urea hjälper läkare att diagnostisera och övervaka njursjukdomar eller andra njurproblem.

Dehydrering

Höga ureanivåer i blodet kan också vara en indikator på dehydrering, eftersom vätskebrist kan leda till minskad urinproduktion och minskad ureautsöndring.

Leverfunktion

Eftersom urea produceras i levern under nedbrytningen av proteiner, kan förändringar i ureanivåerna indirekt ge information om leverfunktionen. Dock är urea inte den primära markören för leverfunktion, och andra tester såsom alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT) används oftare för att bedöma levern.

Proteinmetabolism

Urea är en produkt av proteinmetabolism, så förändringar i ureanivåerna kan ge information om proteinintaget och metabolism i kroppen.

Respons på behandling

Urea kan användas för att övervaka responsen på behandlingar för njursjukdomar, dehydrering eller andra tillstånd som påverkar njurarna och levern.

Njurar

Urea är en organisk förening som bildas i levern som en slutprodukt av proteinmetabolism. Det är en av huvudkomponenterna i urin och fungerar som en viktig del av kroppens naturliga avfallshanteringssystem.

När proteiner bryts ned i kroppen, omvandlas aminosyrorna till ammoniak, som är giftigt. Levern omvandlar ammoniak till urea, som är mindre giftigt och kan lösas i vatten. Njurarna filtrerar sedan urea ur blodet och utsöndrar det i urinen.

Ett ureaprov, även kallat BUN (Blood Urea Nitrogen), är ett blodprov som används för att bedöma njurfunktionen.

Det mäter mängden kväve som finns i blodet i form av urea. Om njurarna inte fungerar effektivt kan ureanivåerna i blodet öka.

Ureaprov används ofta tillsammans med kreatininprov för att få en mer heltäckande bild av njurfunktionen och för att diagnostisera och övervaka njursjukdomar eller andra tillstånd som kan påverka njurarna.

urea

Ureacykeln

Ureacykeln, även känd som ornitin- eller Krebs-Henseleit-cykeln, är en serie biokemiska reaktioner som sker i levern.

Cykeln är en viktig del av ämnesomsättningen hos människor och andra däggdjur.

Ureacykeln är kroppens huvudsakliga mekanism för att omvandla och eliminera överskott av kväve som bildas vid nedbrytningen av aminosyror och andra kvävehaltiga ämnen.

Ureacykeln består av fem huvudsakliga enzymatiska steg och involverar följande molekyler: ornitin, citrullin, argininosuccinat, arginin och urea. Nedan följer en förenklad översikt över ureacykeln:

Ammoniak, som bildas vid nedbrytningen av aminosyror, reagerar med koldioxid och en molekyl som kallas ATP (adenosintrifosfat) för att bilda karbamoylfosfat.

Detta steg katalyseras av enzymet karbamoylfosfatsyntetas.

Karbamoylfosfat kombineras med ornitin för att bilda citrullin, en reaktion som katalyseras av enzymet ornitintranskarbamoylas.

Citrullin omvandlas till argininosuccinat genom en reaktion som involverar aspartat och ATP. Detta steg katalyseras av enzymet argininosuccinatsyntetas.

Argininosuccinat omvandlas till arginin och fumarat av enzymet argininosuccinas. Fumarat kan gå in i citronsyracykeln och omvandlas till oxaloacetat, vilket sedan kan omvandlas till aspartat.

Slutligen omvandlas arginin till ornitin och urea av enzymet arginas. Ornitin återanvänds i cykeln, medan urea transporteras till njurarna och utsöndras i urinen.

Genom att konvertera ammoniak till urea och eliminera det från kroppen förhindrar ureacykeln att giftiga nivåer av ammoniak byggs upp i blodet.

Fakta om urea

Kemisk formel

Ureas kemiska formel är (NH2)2CO. Den består av två amidgrupper (NH2) och en karbonylgrupp (C=O).

Urea produceras i levern

Urea bildas i levern som en biprodukt av proteinmetabolism. När proteiner bryts ned i kroppen, omvandlas aminosyrorna till ammoniak, som är giftigt.

Levern omvandlar ammoniak till urea, som är mindre giftigt och kan lösas i vatten.

Ureacykeln

Urea bildas genom en serie enzymatiska reaktioner som kallas ureacykeln. Denna process involverar flera steg och ämnen, inklusive ornitin, citrullin, argininosuccinat, arginin och urea.

Utsöndring genom njurarna

Njurarna filtrerar urea ur blodet och utsöndrar det i urinen. Detta hjälper kroppen att bli av med överskott av kväve.

Användning i industri

Urea används inom en rad olika industrier, inklusive tillverkning av plast, gödselmedel och kosmetika. Urea är en viktig komponent i många gödselmedel på grund av dess höga kväveinnehåll, vilket främjar växttillväxt.

Medicinsk användning

Urea används även i medicinska sammanhang, främst som en ingrediens i hudvårdsprodukter. Det har fuktbindande och keratolytiska egenskaper, vilket innebär att det kan hjälpa till att mjuka upp och lösa upp förhårdnad hud.

Det används ofta för att behandla hudåkommor som psoriasis, eksem och torr hud.

BUN (Blood Urea Nitrogen)

Urea mäts ofta som BUN i blodprov för att bedöma njurfunktionen. Höga nivåer av BUN kan indikera nedsatt njurfunktion eller andra tillstånd som påverkar njurarna.

Vad är syftet med att analysera urea ?

 
Njurfunktion

Urea är en viktig markör för njurfunktion, eftersom njurarna är ansvariga för att filtrera och utsöndra urea ur blodet.

Om BUN-nivåerna är förhöjda kan det tyda på att njurarna inte fungerar effektivt.

Analysera urea hjälper läkare att diagnostisera och övervaka njursjukdomar eller andra njurproblem.

Dehydrering

Höga ureanivåer i blodet kan också vara en indikator på dehydrering, eftersom vätskebrist kan leda till minskad urinproduktion och minskad ureautsöndring.

Leverfunktion

Eftersom urea produceras i levern under nedbrytningen av proteiner, kan förändringar i ureanivåerna indirekt ge information om leverfunktionen.

Dock är urea inte den primära markören för leverfunktion, och andra tester såsom alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT) används oftare för att bedöma levern.

Proteinmetabolism

Urea är en produkt av proteinmetabolism, så förändringar i ureanivåerna kan ge information om proteinintaget och metabolism i kroppen.

Respons på behandling

Urea kan användas för att övervaka responsen på behandlingar för njursjukdomar, dehydrering eller andra tillstånd som påverkar njurarna och levern.


Symtom låga nivåer av urea

Låga ureanivåer i sig orsakar sällan symtom. De kan dock vara associerade med vissa medicinska tillstånd eller faktorer som kan ge upphov till specifika symtom:

Leversvikt

Vid leversvikt kan kroppen ha svårt att producera tillräckligt med urea, vilket kan leda till låga nivåer. Symtom på leversvikt inkluderar trötthet, aptitlöshet, illamående, gulsot (gulfärgning av huden och ögonvitan) och svullnad i buken.

Undernäring eller låg proteinintag

Låga ureanivåer kan vara ett tecken på otillräckligt proteinintag eller undernäring. Symtom kan inkludera trötthet, muskelsvaghet, låg vikt och minskad immunfunktion.


Symtom höga nivåer av urea

Höga ureanivåer kan vara förknippade med flera tillstånd som påverkar njurarna, och symtomen kan variera beroende på den underliggande orsaken:

Njursvikt

Vid njursvikt kan njurarna ha svårt att filtrera och utsöndra urea, vilket leder till höga nivåer i blodet.

Symtom på njursvikt inkluderar trötthet, aptitlöshet, illamående, klåda, svullnad i fötter och vrister samt förändringar i urinproduktionen.

Dehydrering

Höga ureanivåer kan också vara ett tecken på dehydrering. Symtom på dehydrering inkluderar törst, mörk urin, trötthet, yrsel, huvudvärk och torr hud.

Ökat proteinintag eller katabolism

Höga ureanivåer kan orsakas av ökat proteinintag eller ökad nedbrytning av kroppens proteiner. Detta kan inträffa vid hög proteinhaltig kost, intensiv träning, allvarlig infektion eller trauma.

Symtomen kan variera beroende på den bakomliggande orsaken.


Symtom höga nivåer av urea

Höga ureanivåer kan vara förknippade med flera tillstånd som påverkar njurarna, och symtomen kan variera beroende på den underliggande orsaken:

Njursvikt

Vid njursvikt kan njurarna ha svårt att filtrera och utsöndra urea, vilket leder till höga nivåer i blodet. Symtom på njursvikt inkluderar trötthet, aptitlöshet, illamående, klåda, svullnad i fötter och vrister samt förändringar i urinproduktionen.

Dehydrering

Höga ureanivåer kan också vara ett tecken på dehydrering. Symtom på dehydrering inkluderar törst, mörk urin, trötthet, yrsel, huvudvärk och torr hud.

Ökat proteinintag eller katabolism

Höga ureanivåer kan orsakas av ökat proteinintag eller ökad nedbrytning av kroppens proteiner. Detta kan inträffa vid hög proteinhaltig kost, intensiv träning, allvarlig infektion eller trauma. Symtomen kan variera beroende på den bakomliggande orsaken.

Symtom låga nivåer av urea

Låga ureanivåer i sig orsakar sällan symtom. De kan dock vara associerade med vissa medicinska tillstånd eller faktorer som kan ge upphov till specifika symtom:

Leversvikt

Vid leversvikt kan kroppen ha svårt att producera tillräckligt med urea, vilket kan leda till låga nivåer. Symtom på leversvikt inkluderar trötthet, aptitlöshet, illamående, gulsot (gulfärgning av huden och ögonvitan) och svullnad i buken.

Undernäring eller låg proteinintag

Låga ureanivåer kan vara ett tecken på otillräckligt proteinintag eller undernäring. Symtom kan inkludera trötthet, muskelsvaghet, låg vikt och minskad immunfunktion.

Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Låga nivåer av urea

i blodet kan vara ett tecken på en underproduktion av urea i levern eller en hög grad av hydrering. Det kan också indikera en sjukdom som leversjukdom eller malabsorption.

Höga nivåer av urea

i blodet kan tyda på en nedsatt njurfunktion, dehydrering eller en ökning av proteinintaget. Andra faktorer som kan leda till höga nivåer av urea inkluderar hjärtsvikt, njursjukdomar, obstruktion i urinvägarna och vissa mediciner.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av urea

i blodet kan vara ett tecken på en underproduktion av urea i levern eller en hög grad av hydrering.

Det kan också indikera en sjukdom som leversjukdom eller malabsorption.

Höga nivåer av urea

i blodet kan tyda på en nedsatt njurfunktion, dehydrering eller en ökning av proteinintaget.

Andra faktorer som kan leda till höga nivåer av urea inkluderar hjärtsvikt, njursjukdomar, obstruktion i urinvägarna och vissa mediciner.

 

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES