FemineaLab Academy
Blodstatus

januari 13, 2023

Vita blodkroppar – Leukocyter


Featured image for “Vita blodkroppar – Leukocyter”

Blodstatus

Leukocyter, eller vita blodkroppar är kroppens små vita riddare. De försvarar kroppen mot bakterier, virus och främmande partiklar. De tar också hand om skadade celler och cancerceller.

Vita blodkroppar eller leukocyter

 är celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar

Leukocyterna tar hand om bakterier, bekämpar virus och städar bort främmande partiklar och celler. De tar också hand om skadade celler och kan därför vara en del i att skydda oss mot cancer. De vita blodkropparna hjälper oss också vid allergiska reaktioner.

Vita blodkroppar produceras i benmärgen och återfinns i lymfknutornamjälten och i lungornas alveoler, samt ute i vävnaderna. Bara ett fåtal procent av de vita blodkropparna återfinns, trots vardagsnamnet, i blodvävnaden.

Halten av olika vita blodkroppar kan mätas i ett blodprov för att se om det pågår en inflammatorisk process eller om immunförsvaret är nedsatt.

Bara några procent av de vita blodkropparna finns i våra blodkärl, de flesta finns utanför blodkärlen i kroppens olika vävnader. Deras uppgift i immunförsvaret är att skydda kroppen och ta hand om bakterier, virus och andra ämnen som är främmande för vår kropp.


Varför analyserar man Leukocyter?

 

Förutom infektioner och inflammationer finns det olika faktorer som kan påverka halten av leukocyter i blodet.

Höga värden av vita blodkroppar i blodet kan tyda på exempelvis cancer eller immunsjukdom.

Låga värden av vita blodkroppar, s.k Leukopeni, kan tyda på brist på exempelvis vitamin b12 eller leukemi.


Feminea Laboratories

Academy

Hälsotestresultat

Avvikelse från norm

Infektion, inflammation specifika sjukdomar eller vitaminbrist

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES