FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

januari 25, 2023

Feminea HepaScreen Plus


Featured image for “Feminea HepaScreen Plus”

Lever

Levern spelar en vital roll i många viktiga funktioner i kroppen, inklusive att avlägsna skadliga ämnen, producera galla för att hjälpa till med matsmältningen och reglera blodsockernivåer.

Leverblodprov kan hjälpa att upptäcka eventuella avvikelser i leverfunktionen, såsom förhöjda nivåer av leverenzymer, proteiner och bilirubin, vilket kan indikera leversjukdom eller dysfunktion.

Tidig upptäckt och behandling av leversjukdomar genom regelbundna leverfunktionstester kan förebygga allvarliga komplikationer och till och med rädda ditt liv. Leverproblem kan till exempel orsakas av viral infektion som hepatit B och C, alkoholkonsumtion eller vissa mediciner.

Genom att upptäcka dessa problem tidigt kan man ta steget att hantera orsaken och förhindra ytterligare skador på levern. Leverblodprov kan också användas för att övervaka effektiviteten av behandlingar av leversjukdomar och kontrollera eventuella biverkningar av vissa mediciner.

För att övervaka leverfunktionen kan man undersöka värden för enzymer såsom Alaninaminotransferas (ALAT),Aspartataminotransferas (ASAT),Gamma-glutamyltransferas (GGT),Alkalisk fosfatas (ALP) och biprodukt Bilirubin.

ALAT

 ALAT, även känd som alaninaminotransferas , är ett enzym som främst finns i leverceller. Ökade nivåer av ALT i blodet kan indikera leverskada eller sjukdom.

ASAT

ASAT, även känd som aspartataminotransferas, är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive lever, hjärta och skelettmuskler. Ökade nivåer av AST i blodet kan också indikera leverskada eller sjukdom.

GGT

Gamma-glutamyltransferas (GGT) är ett enzym som främst finns i lever, men även finns i andra organ som pancreas och njurar. Ökade nivåer av GGT i blodet kan indikera leverskada eller gallvägsskada.

ALP

Alkalisk fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive lever, ben och moderkaka. Ökade nivåer av ALP i blodet kan indikera leversjukdom eller ben sjukdom.

Bilirubin

Bilirubin är  en gulsubstans som är en biprodukt av nedbrytningen av hemoglobin, proteinet i röda blodkroppar som bär syre.

Bilirubin bärs i blodet till levern, där det bearbetas och utsöndras i gallan, vilket ger avföringen dess karakteristiska bruna färg.

Förhöjda nivåer av bilirubin i blodet kan indikera ett problem med levern eller gallgångarna, såsom hepatit, skrumplever eller gallstenar. Men det är viktigt att notera att bilirubin inte är ett enzym utan ett avfall.

Det tas normalt bort från kroppen av levern och utsöndras i gallan. Ökade nivåer av bilirubin i blodet kan indikera leversjukdom eller gallblåssjukdom.

Alla dessa är leverfunktionstester, som vanligtvis mäts i ett blodprov för att utvärdera leverfunktionen eller diagnostisera och övervaka leversjukdom. Ökade nivåer av dessa enzymer i blodet kan indikera att levern är skadad eller sjuk, men det är inte specifikt för någon speciell leversjukdom.

ALAT

ALAT (alaninaminotransferas) är ett enzym som huvudsakligen finns i levern, men det finns också i andra organ som hjärta, njure och skelettmuskler. Det spelar en roll i metabolismen av aminosyror.

ALAT är en vanligt använd markör för leverskada eller sjukdom. När levern skadas eller är sjuk, kan ALAT läcka ut ur leverns celler och in i blodbanan, vilket orsakar en ökning av dess nivå.

Ökade nivåer av ALAT i blodet används vanligtvis som markörer för leverskada eller sjukdom. Men det är viktigt att notera att ALAT-nivåer också kan vara förhöjda i andra tillstånd som muskelskada, hemolys (nedbrytning av röda blodkroppar) och alkoholkonsumtion.

ALATenzym

ASAT

ASAT (aspartataminotransferas) är ett enzym som huvudsakligen finns i levern, men det finns också i andra organ som hjärta, njure och skelettmuskler.

Det spelar en roll i metabolismen av aminosyror, specifikt katalyserar det överföringen av en aminogrupp från aspartat till alfa-ketoglutarat, vilket producerar oxaloacetat och glutamat. Denna reaktion är en viktig steg i produktionen av energi från aminosyror, som kallas transaminering.

När levern skadas eller är sjuk, kan ASAT läcka ut ur leverns celler och in i blodbanan, vilket orsakar en ökning av dess nivå. Ökade nivåer av ASAT i blodet används vanligtvis som markörer för leverskada eller sjukdom. Ökade nivåer av ASAT kan ses vid olika leversjukdomar som viral hepatit, cirros, fet lever och vissa mediciner.

Det är viktigt att notera att ASAT-nivåer också kan vara förhöjda i andra tillstånd som muskelskada, hemolys (nedbrytning av röda blodkroppar) och alkoholkonsumtion.

ASATenzym

GGT (gamma-glutamyl transferase)

GGT (Gamma-Glutamyl Transferase) är ett enzym som finns i levern och andra organ som bukspottkörteln och njurarna.

Gamma-glutamyltransferas (GGT) spelar en roll i metabolismen av aminosyror och peptider genom att katalysera överföringen av gamma-glutamyl-gruppen från ett substrat till en acceptormolekyl (t.ex. cystein), vilket resulterar i produktionen av glutamat och det motsvarande peptiden.

Förhöjda nivåer av GGT i blodet används vanligtvis som en markör för leversjukdom eller gallgångsjukdom, särskilt i fall av leverskada eller sjukdom, såsom viral hepatit, cirros och fet lever. Förhöjda GGT-nivåer kan också ses vid gallgångsblockering och alkoholkonsumtion.

Men det är viktigt att notera att GGT också kan vara förhöjt i andra tillstånd som njursjukdom, diabetes och vissa mediciner, så det är viktigt att rådfråga en hälso- och sjukvårdspersonal för att avgöra orsaken till förhöjda GGT-nivåer och vad det betyder för ens individuella hälsa och omständigheter.

GGTenzym

Alkalisk fosfatas (ALP)

Alkalisk fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive levern, benet och moderkakan. ALP hjälper till att bryta ner fosfatgrupper i kroppen. Ökade nivåer av ALP i blodet kan indikera leversjukdom eller ben sjukdom, men det är inte specifikt för någon viss sjukdom.

Leverproblem som cirros, kolangit och cancer kan orsaka en ökning av ALP i blodet. Ökade nivåer av ALP kan också orsakas av benproblem som osteomalaci (mjuknad av benen på grund av brist på kalcium eller vitamin D), bencancer eller fraktur. Dessutom kan nivåer av ALP höjas av vissa mediciner, såsom läkemedel för att behandla högt blodtryck eller kolesterolnivåer.

För att fastställa orsaken till ökade nivåer av ALP i blodet, kan läkaren ordinera ytterligare tester, såsom röntgen, ultraljud eller benmärgsprover. Detta kan hjälpa till att avgöra om ökade ALP-nivåer orsakas av leversjukdom eller benproblem.

Det är viktigt att notera att ökade nivåer av ALP inte alltid indikerar en sjukdom och det är viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka ALP-nivåer, såsom ålder, kön och medicinering.

ALPenzym

Bilirubin

Typer av bilirubin

Bilirubin är en gulsubstans som produceras när levern bryter ner gamla röda blodkroppar. Det tas normalt bort från kroppen av levern och utsöndras i gallan, vilket ger avföringen dess karakteristiska bruna färg. Ökade nivåer av bilirubin i blodet, även känt som hyperbilirubinemi, kan indikera leversjukdom eller gallblåssjukdom.

Det finns två typer av bilirubin: konjugerat och okonjugerat. Konjugerat bilirubin är vattenlösligt och kan utsöndras i gallan, medan okonjugerat bilirubin inte är vattenlösligt och måste först omvandlas av levern till konjugerat bilirubin innan det kan utsöndras.

Bilirubinbiprodukt

Ökade nivåer av bilirubin kan orsakas av leversjukdomar

När levern fungerar normalt tas bilirubin bort från blodet och utsöndras i gallan. Om levern är skadad kan den dock inte ta bort bilirubin från blodet effektivt, vilket leder till en ackumulering av bilirubin i blodet och orsakar gulsot, en gulning av huden och ögonvitorna.

Ökade nivåer av okonjugerat bilirubin kan orsakas av anemi, blodsjukdomar eller Gilbert syndrom, en genetisk sjukdom som orsakar hyperbilirubinemi. Ökade nivåer av konjugerat bilirubin kan orsakas av leversjukdomar såsom hepatit, cirros eller gallvägsobstruktion orsakad av gallstenar eller cancer.

En bilirubinblodprov kan användas för att mäta bilirubinnivån i blodet, och resultaten kan hjälpa till att diagnostisera och övervaka leversjukdom eller gallblåssjukdom. Det är viktigt att notera att bilirubinnivåer kan påverkas av andra faktorer såsom vissa mediciner, alkohol och vissa medicinska tillstånd som hemolytisk anemi och Gilbert syndrom.

Gilbert syndrom

är en genetisk sjukdom som påverkar leverns förmåga att bearbeta bilirubin, en gulsubstans som produceras när levern bryter ner gamla röda blodkroppar.

Det kännetecknas av ökade nivåer av okonjugerat bilirubin i blodet, vilket kan orsaka episoder av gulsot, en gulning av huden och ögonvitorna.

Gilbert syndrom orsakas av en genetisk mutation i generna UGT1A1, som ansvarar för att producera ett enzym som kallas UDP-glucuronosyltransferas, som hjälper levern att bearbeta bilirubin. Mutationen minskar aktiviteten av detta enzym, vilket leder till en ackumulering av bilirubin i blodet.

Symptomen på Gilbert syndrom är vanligtvis milda och kan inkludera episoder av gulsot, trötthet, buksmärtor och mörkt urin.

Dessa episoder kan utlösas av vissa faktorer som alkoholkonsumtion, stress, sjukdom eller vissa mediciner.

Lever

Levern spelar en vital roll i många viktiga funktioner i kroppen, inklusive att avlägsna skadliga ämnen, producera galla för att hjälpa till med matsmältningen och reglera blodsockernivåer.

Leverblodprov kan hjälpa att upptäcka eventuella avvikelser i leverfunktionen, såsom förhöjda nivåer av leverenzymer, proteiner och bilirubin, vilket kan indikera leversjukdom eller dysfunktion.

Tidig upptäckt och behandling av leversjukdomar genom regelbundna leverfunktionstester kan förebygga allvarliga komplikationer och till och med rädda ditt liv. Leverproblem kan till exempel orsakas av viral infektion som hepatit B och C, alkoholkonsumtion eller vissa mediciner.

Genom att upptäcka dessa problem tidigt kan man ta steget att hantera orsaken och förhindra ytterligare skador på levern. Leverblodprov kan också användas för att övervaka effektiviteten av behandlingar av leversjukdomar och kontrollera eventuella biverkningar av vissa mediciner.

För att övervaka leverfunktionen kan man undersöka värden för enzymer såsom Alaninaminotransferas (ALAT),Aspartataminotransferas (ASAT),Gamma-glutamyltransferas (GGT),Alkalisk fosfatas (ALP) och biprodukt Bilirubin.

 

ALAT

 ALAT, även känd som alaninaminotransferas , är ett enzym som främst finns i leverceller. Ökade nivåer av ALT i blodet kan indikera leverskada eller sjukdom.

ASAT

ASAT, även känd som aspartataminotransferas, är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive lever, hjärta och skelettmuskler. Ökade nivåer av AST i blodet kan också indikera leverskada eller sjukdom.

GGT

Gamma-glutamyltransferas (GGT) är ett enzym som främst finns i lever, men även finns i andra organ som pancreas och njurar. Ökade nivåer av GGT i blodet kan indikera leverskada eller gallvägsskada.

ALP

Alkalisk fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive lever, ben och moderkaka. Ökade nivåer av ALP i blodet kan indikera leversjukdom eller ben sjukdom.

Bilirubin

Bilirubin är  en gulsubstans som är en biprodukt av nedbrytningen av hemoglobin, proteinet i röda blodkroppar som bär syre.

Bilirubin bärs i blodet till levern, där det bearbetas och utsöndras i gallan, vilket ger avföringen dess karakteristiska bruna färg.

Förhöjda nivåer av bilirubin i blodet kan indikera ett problem med levern eller gallgångarna, såsom hepatit, skrumplever eller gallstenar. Men det är viktigt att notera att bilirubin inte är ett enzym utan ett avfall.

Det tas normalt bort från kroppen av levern och utsöndras i gallan. Ökade nivåer av bilirubin i blodet kan indikera leversjukdom eller gallblåssjukdom.

Alla dessa är leverfunktionstester, som vanligtvis mäts i ett blodprov för att utvärdera leverfunktionen eller diagnostisera och övervaka leversjukdom. Ökade nivåer av dessa enzymer i blodet kan indikera att levern är skadad eller sjuk, men det är inte specifikt för någon speciell leversjukdom.

ALAT och ASAT


ALAT

ALAT (alaninaminotransferas) är ett enzym som huvudsakligen finns i levern, men det finns också i andra organ som hjärta, njure och skelettmuskler. Det spelar en roll i metabolismen av aminosyror.

ALAT är en vanligt använd markör för leverskada eller sjukdom. När levern skadas eller är sjuk, kan ALAT läcka ut ur leverns celler och in i blodbanan, vilket orsakar en ökning av dess nivå.

Ökade nivåer av ALAT i blodet används vanligtvis som markörer för leverskada eller sjukdom. Men det är viktigt att notera att ALAT-nivåer också kan vara förhöjda i andra tillstånd som muskelskada, hemolys (nedbrytning av röda blodkroppar) och alkoholkonsumtion.

ALATenzym

ASAT

ASAT (aspartataminotransferas) är ett enzym som huvudsakligen finns i levern, men det finns också i andra organ som hjärta, njure och skelettmuskler.

Det spelar en roll i metabolismen av aminosyror, specifikt katalyserar det överföringen av en aminogrupp från aspartat till alfa-ketoglutarat, vilket producerar oxaloacetat och glutamat. Denna reaktion är en viktig steg i produktionen av energi från aminosyror, som kallas transaminering.

När levern skadas eller är sjuk, kan ASAT läcka ut ur leverns celler och in i blodbanan, vilket orsakar en ökning av dess nivå. Ökade nivåer av ASAT i blodet används vanligtvis som markörer för leverskada eller sjukdom. Ökade nivåer av ASAT kan ses vid olika leversjukdomar som viral hepatit, cirros, fet lever och vissa mediciner.

Det är viktigt att notera att ASAT-nivåer också kan vara förhöjda i andra tillstånd som muskelskada, hemolys (nedbrytning av röda blodkroppar) och alkoholkonsumtion.

ASATenzym


Symtom för låga och höga nivåer av lever markörer

GGT (gamma-glutamyl transferase)

GGT (Gamma-Glutamyl Transferase) är ett enzym som finns i levern och andra organ som bukspottkörteln och njurarna.

Gamma-glutamyltransferas (GGT) spelar en roll i metabolismen av aminosyror och peptider genom att katalysera överföringen av gamma-glutamyl-gruppen från ett substrat till en acceptormolekyl (t.ex. cystein), vilket resulterar i produktionen av glutamat och det motsvarande peptiden.

Förhöjda nivåer av GGT i blodet används vanligtvis som en markör för leversjukdom eller gallgångsjukdom, särskilt i fall av leverskada eller sjukdom, såsom viral hepatit, cirros och fet lever. Förhöjda GGT-nivåer kan också ses vid gallgångsblockering och alkoholkonsumtion.

Men det är viktigt att notera att GGT också kan vara förhöjt i andra tillstånd som njursjukdom, diabetes och vissa mediciner, så det är viktigt att rådfråga en hälso- och sjukvårdspersonal för att avgöra orsaken till förhöjda GGT-nivåer och vad det betyder för ens individuella hälsa och omständigheter.

GGTenzym

ALP (alkalisk fosfatas)ASAT 

Förhöjda nivåer av ASAT (aspartataminotransferas)

i blodet kan vara ett tecken på leverskada eller sjukdom, men det är inte specifikt för en viss sjukdom, och symtomen kan variera beroende på underliggande orsak. Vanliga symtom på förhöjda ASAT-nivåer 

Trötthet

Svaghet

Aptitlöshet

Illamående

Buksmärtor

Gulsot (gulning av huden och ögonen)

Men det är viktigt att notera att vissa personer med förhöjda ASAT-nivåer kanske inte har några symtom alls.

Låga nivåer av ASAT

i blodet är inte en vanligt förekommande tillstånd och symtom är i allmänhet inte förknippade med det. Men det är viktigt att notera att låga nivåer av ASAT kan ses hos individer med leversvikt, undernäring eller svår leverskada

 

 

ALAT

Förhöjda nivåer av ALAT (alaninaminotransferas)

i blodet kan vara ett tecken på leverskada eller sjukdom, men det är inte specifikt för en viss sjukdom, och symtomen kan variera beroende på underliggande orsak. Vanliga symtom på förhöjda ALAT-nivåer 

Trötthet

Svaghet

Aptitlöshet

Illamående

Buksmärtor

Gulsot (gulning av huden och ögonen)

Men det är viktigt att notera att vissa personer med förhöjda ALAT-nivåer kanske inte har några symtom alls.

Låga nivåer av ALAT

i blodet är inte en vanligt förekommande tillstånd och symtom är i allmänhet inte förknippade med det. Men det är viktigt att notera att låga nivåer av ALAT kan ses hos individer med leversvikt, undernäring eller svalv lever skada.

GGT

Låga nivåer av GGT

i blodet är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem. Höga nivåer av GGT i blodet, även känt som hypergglutamyltransferasemi, kan indikera leverskada eller gallgångsproblem.

Ökade nivåer av GGT kan orsakas av en mängd olika tillstånd, inklusive leversjukdomar som hepatit eller cirros, gallvägsobstruktion orsakad av gallstenar eller cancer och alkoholmissbruk. Höga nivåer av GGT kan också orsakas av vissa mediciner, såsom statiner, och höga nivåer av GGT kan också orsakas av vissa godartade tillstånd.

Symtom på höga GGT-nivåer

Gulsot (gulning av huden och ögonvitorna)

Buksmärtor

Mörkt urin

Klåda i huden

Trötthet

Aptitlöshet

ALP

Alkalisk fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive levern, benet och moderkakan. ALP hjälper till att bryta ner fosfatgrupper i kroppen.

Låga nivåer av ALP

i blodet är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem. Höga nivåer av ALP i blodet, även känt som hyperfosfatasemi, kan indikera leversjukdom eller benproblem.

Ökade nivåer av ALP kan orsakas av en mängd olika tillstånd, inklusive leversjukdomar som cirros eller cancer, benstörningar som osteomalaci (mjuknad av benen på grund av brist på kalcium eller vitamin D), bencancer eller frakturer. Höga nivåer av ALP kan också orsakas av vissa mediciner, såsom läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller kolesterolvärden.

Symtom på höga ALP-nivåer

Gulsot (gulning av huden och ögonvitorna)

Buksmärtor

Mörkt urin

Trötthet

Aptitlöshet


Alkalisk fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive levern, benet och moderkakan. ALP hjälper till att bryta ner fosfatgrupper i kroppen. Ökade nivåer av ALP i blodet kan indikera leversjukdom eller ben sjukdom, men det är inte specifikt för någon viss sjukdom.

Leverproblem som cirros, kolangit och cancer kan orsaka en ökning av ALP i blodet. Ökade nivåer av ALP kan också orsakas av benproblem som osteomalaci (mjuknad av benen på grund av brist på kalcium eller vitamin D), bencancer eller fraktur. Dessutom kan nivåer av ALP höjas av vissa mediciner, såsom läkemedel för att behandla högt blodtryck eller kolesterolnivåer.

För att fastställa orsaken till ökade nivåer av ALP i blodet, kan läkaren ordinera ytterligare tester, såsom röntgen, ultraljud eller benmärgsprover. Detta kan hjälpa till att avgöra om ökade ALP-nivåer orsakas av leversjukdom eller benproblem.

Det är viktigt att notera att ökade nivåer av ALP inte alltid indikerar en sjukdom och det är viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka ALP-nivåer, såsom ålder, kön och medicinering.

ALPenzym


Feminea Laboratories

Academy

Feminea Laboratories

Academy

 

Bilirubin

Låga nivåer av bilirubin

i blodet, även känt som hypobilirubinemi, är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av bilirubin i blodet, även känt som hyperbilirubinemi, kan indikera leversjukdom eller blockering av gallgångarna.

Ökade nivåer av bilirubin kan leda till gulsot, en gulning av huden och ögonvitorna.

Symtom på höga bilirubinnivåer

Gulsot (gulning av huden och ögonvitorna)

Mörkt urin

Blek eller lerfärgade avföringar

Klåda i huden

Trötthet

Aptitlöshet


Bilirubin


Ökade nivåer av bilirubin kan orsakas av leversjukdomar

När levern fungerar normalt tas bilirubin bort från blodet och utsöndras i gallan. Om levern är skadad kan den dock inte ta bort bilirubin från blodet effektivt, vilket leder till en ackumulering av bilirubin i blodet och orsakar gulsot, en gulning av huden och ögonvitorna.

Ökade nivåer av okonjugerat bilirubin kan orsakas av anemi, blodsjukdomar eller Gilbert syndrom, en genetisk sjukdom som orsakar hyperbilirubinemi. Ökade nivåer av konjugerat bilirubin kan orsakas av leversjukdomar såsom hepatit, cirros eller gallvägsobstruktion orsakad av gallstenar eller cancer.

En bilirubinblodprov kan användas för att mäta bilirubinnivån i blodet, och resultaten kan hjälpa till att diagnostisera och övervaka leversjukdom eller gallblåssjukdom. Det är viktigt att notera att bilirubinnivåer kan påverkas av andra faktorer såsom vissa mediciner, alkohol och vissa medicinska tillstånd som hemolytisk anemi och Gilbert syndrom.

Typer av bilirubin

Bilirubin är en gulsubstans som produceras när levern bryter ner gamla röda blodkroppar. Det tas normalt bort från kroppen av levern och utsöndras i gallan, vilket ger avföringen dess karakteristiska bruna färg. Ökade nivåer av bilirubin i blodet, även känt som hyperbilirubinemi, kan indikera leversjukdom eller gallblåssjukdom.

Det finns två typer av bilirubin: konjugerat och okonjugerat. Konjugerat bilirubin är vattenlösligt och kan utsöndras i gallan, medan okonjugerat bilirubin inte är vattenlösligt och måste först omvandlas av levern till konjugerat bilirubin innan det kan utsöndras.

Bilirubinbiprodukt

Gilbert syndrom

är en genetisk sjukdom som påverkar leverns förmåga att bearbeta bilirubin, en gulsubstans som produceras när levern bryter ner gamla röda blodkroppar.

Det kännetecknas av ökade nivåer av okonjugerat bilirubin i blodet, vilket kan orsaka episoder av gulsot, en gulning av huden och ögonvitorna.

Gilbert syndrom orsakas av en genetisk mutation i generna UGT1A1, som ansvarar för att producera ett enzym som kallas UDP-glucuronosyltransferas, som hjälper levern att bearbeta bilirubin. Mutationen minskar aktiviteten av detta enzym, vilket leder till en ackumulering av bilirubin i blodet.

Symptomen på Gilbert syndrom är vanligtvis milda och kan inkludera episoder av gulsot, trötthet, buksmärtor och mörkt urin.

Dessa episoder kan utlösas av vissa faktorer som alkoholkonsumtion, stress, sjukdom eller vissa mediciner.

Symtom för låga och höga nivåer av lever markörer

ASAT 

Förhöjda nivåer av ASAT (aspartataminotransferas)

i blodet kan vara ett tecken på leverskada eller sjukdom, men det är inte specifikt för en viss sjukdom, och symtomen kan variera beroende på underliggande orsak. Vanliga symtom på förhöjda ASAT-nivåer 

Trötthet

Svaghet

Aptitlöshet

Illamående

Buksmärtor

Gulsot (gulning av huden och ögonen)

Men det är viktigt att notera att vissa personer med förhöjda ASAT-nivåer kanske inte har några symtom alls.

Låga nivåer av ASAT

i blodet är inte en vanligt förekommande tillstånd och symtom är i allmänhet inte förknippade med det. Men det är viktigt att notera att låga nivåer av ASAT kan ses hos individer med leversvikt, undernäring eller svår leverskada

ALAT

Förhöjda nivåer av ALAT (alaninaminotransferas)

i blodet kan vara ett tecken på leverskada eller sjukdom, men det är inte specifikt för en viss sjukdom, och symtomen kan variera beroende på underliggande orsak. Vanliga symtom på förhöjda ALAT-nivåer 

Trötthet

Svaghet

Aptitlöshet

Illamående

Buksmärtor

Gulsot (gulning av huden och ögonen)

Men det är viktigt att notera att vissa personer med förhöjda ALAT-nivåer kanske inte har några symtom alls.

Låga nivåer av ALAT

i blodet är inte en vanligt förekommande tillstånd och symtom är i allmänhet inte förknippade med det. Men det är viktigt att notera att låga nivåer av ALAT kan ses hos individer med leversvikt, undernäring eller svalv lever skada.

GGT

Låga nivåer av GGT

i blodet är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem. Höga nivåer av GGT i blodet, även känt som hypergglutamyltransferasemi, kan indikera leverskada eller gallgångsproblem.

Ökade nivåer av GGT kan orsakas av en mängd olika tillstånd, inklusive leversjukdomar som hepatit eller cirros, gallvägsobstruktion orsakad av gallstenar eller cancer och alkoholmissbruk. Höga nivåer av GGT kan också orsakas av vissa mediciner, såsom statiner, och höga nivåer av GGT kan också orsakas av vissa godartade tillstånd.

Symtom på höga GGT-nivåer

Gulsot (gulning av huden och ögonvitorna)

Buksmärtor

Mörkt urin

Klåda i huden

Trötthet

Aptitlöshet

ALP

Alkalisk fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i många vävnader i kroppen, inklusive levern, benet och moderkakan. ALP hjälper till att bryta ner fosfatgrupper i kroppen.

Låga nivåer av ALP

i blodet är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem. Höga nivåer av ALP i blodet, även känt som hyperfosfatasemi, kan indikera leversjukdom eller benproblem.

Ökade nivåer av ALP kan orsakas av en mängd olika tillstånd, inklusive leversjukdomar som cirros eller cancer, benstörningar som osteomalaci (mjuknad av benen på grund av brist på kalcium eller vitamin D), bencancer eller frakturer. Höga nivåer av ALP kan också orsakas av vissa mediciner, såsom läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller kolesterolvärden.

Symtom på höga ALP-nivåer

Gulsot (gulning av huden och ögonvitorna)

Buksmärtor

Mörkt urin

Trötthet

Aptitlöshet

Bilirubin


Låga nivåer av bilirubin

i blodet, även känt som hypobilirubinemi, är i allmänhet inte förknippade med några symtom eller hälsoproblem.

Höga nivåer av bilirubin i blodet, även känt som hyperbilirubinemi, kan indikera leversjukdom eller blockering av gallgångarna.

Ökade nivåer av bilirubin kan leda till gulsot, en gulning av huden och ögonvitorna.

Symtom på höga bilirubinnivåer

Gulsot (gulning av huden och ögonvitorna)

Mörkt urin

Blek eller lerfärgade avföringar

Klåda i huden

Trötthet

Aptitlöshet


Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

Det är viktigt att regelbundet undersökas för levermarkörer som alkalisk fosfatas (ALP), Gamma-glutamyltransferas (GGT), Alaninaminotransferas (ALAT), Aspartataminotransferas (ASAT) och bilirubin eftersom det kan hjälpa till att upptäcka tecken på leverskada eller sjukdom i ett tidigt skede. Dessa markörer kan indikera en mängd olika tillstånd, inklusive leversjukdomar som cirros eller cancer, gallvägsobstruktion, bensjukdomar och alkoholmissbruk.

Ett tidigt upptäckt kan hjälpa till att förhindra allvarliga komplikationer och underlätta tidig behandling. Det är också viktigt att notera att höga nivåer av levermarkörer inte alltid är relaterade till leversjukdom och kan orsakas av en mängd olika faktorer. Därför är det viktigt att rådfråga vårdprofessionen för att få en korrekt diagnos och behandling.

Sammanfattningsvis är det viktigt att regelbundet undersökas för levermarkörer som ALP, GGT, ALAT, ASAT och bilirubin för att upptäcka eventuella tecken på leverskada eller sjukdom i ett tidigt skede. Detta kan hjälpa till att förhindra allvarliga komplikationer och underlätta tidig behandling. Så om du misstänker att du har någon form av leversjukdom eller om du har riskfaktorer för att utveckla en sådan, rådfråga en läkare för att genomföra de nödvändiga testerna och få en korrekt diagnos och behandling.

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

Det är viktigt att regelbundet undersökas för levermarkörer som alkalisk fosfatas (ALP), Gamma-glutamyltransferas (GGT), Alaninaminotransferas (ALAT), Aspartataminotransferas (ASAT) och bilirubin eftersom det kan hjälpa till att upptäcka tecken på leverskada eller sjukdom i ett tidigt skede. Dessa markörer kan indikera en mängd olika tillstånd, inklusive leversjukdomar som cirros eller cancer, gallvägsobstruktion, bensjukdomar och alkoholmissbruk.

Ett tidigt upptäckt kan hjälpa till att förhindra allvarliga komplikationer och underlätta tidig behandling. Det är också viktigt att notera att höga nivåer av levermarkörer inte alltid är relaterade till leversjukdom och kan orsakas av en mängd olika faktorer. Därför är det viktigt att rådfråga vårdprofessionen för att få en korrekt diagnos och behandling.

Sammanfattningsvis är det viktigt att regelbundet undersökas för levermarkörer som ALP, GGT, ALAT, ASAT och bilirubin för att upptäcka eventuella tecken på leverskada eller sjukdom i ett tidigt skede. Detta kan hjälpa till att förhindra allvarliga komplikationer och underlätta tidig behandling. Så om du misstänker att du har någon form av leversjukdom eller om du har riskfaktorer för att utveckla en sådan, rådfråga en läkare för att genomföra de nödvändiga testerna och få en korrekt diagnos och behandling.

Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES