FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

februari 22, 2023

IgA- Immunglobulin A


Featured image for “IgA- Immunglobulin A”

Immunförsvar

IgA står för immunoglobulin A och är en typ av antikropp som finns i kroppens immunsystem. Det är en av de vanligaste antikroppstyperna som finns i människokroppen. IgA finns framför allt i slemhinnor och är en viktig del av försvaret mot patogener och sjukdomar.

IgA-antikroppar fungerar genom att binda till patogener och andra främmande ämnen, såsom virus och bakterier, för att förhindra deras infektion och förstörelse av kroppens celler. IgA hjälper också till att förhindra att patogener tränger igenom kroppens barriärer och sprider sig till andra delar av kroppen.

Förhöjda eller sänkta nivåer av IgA kan indikera olika hälsoproblem. Till exempel kan höga nivåer av IgA förekomma vid autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit, liksom vid vissa infektionssjukdomar. Låga nivåer av IgA kan orsakas av genetiska sjukdomar eller medicinska tillstånd som påverkar immunförsvaret, och kan öka risken för infektioner i luftvägarna och mag-tarmkanalen.

Immunglobulinantikropp

Några exempel på hälsoproblem som kan associeras med höjda eller sänkta nivåer av IgA

 

 

Autoimmuna sjukdomar: Höga nivåer av IgA kan förekomma vid autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit.

Infektionssjukdomar: Höga nivåer av IgA kan förekomma vid vissa infektionssjukdomar, inklusive kronisk hepatit, HIV och lungtuberkulos.

Allergiska reaktioner: Höga nivåer av IgA kan förekomma vid vissa allergiska reaktioner.

Celiaki: Celiaki är en autoimmun sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten. Personer med celiaki kan ha höga nivåer av IgA-antikroppar mot gluten.

Primär immunbrist: Låga nivåer av IgA kan förekomma vid primär immunbrist, en grupp av genetiska sjukdomar som påverkar immunförsvaret.

Kronisk leversjukdom: Höga nivåer av IgA kan förekomma vid kronisk leversjukdom, såsom skrumplever och autoimmun hepatit.

Infektioner i mag-tarmkanalen: Låga nivåer av IgA kan öka risken för infektioner i mag-tarmkanalen, inklusive tarminfektioner och sjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.


Specifikt symtom

 

Lupus: Ledsmärta och svullnad, hudutslag, trötthet, feber, bröstsmärta och fotosensibilitet.

Reumatoid artrit: Ledinflammation, svullnad, stelhet och smärta. Andra symtom kan inkludera trötthet, feber, viktminskning och generell sjukdomskänsla.

Kronisk hepatit: Trötthet, illamående, buksmärta, mörk urin, ljust avföring och feber.

HIV: Trötthet, viktnedgång, feber, nattsvettningar och svullna lymfkörtlar.

Tuberkulos: Hosta, feber, nattsvettningar, viktnedgång, trötthet, andfåddhet och bröstsmärta.

Allergiska reaktioner: Symtom kan variera beroende på typen av allergisk reaktion, men kan inkludera hudutslag, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, magbesvär och svullnad.

Celiaki: Magbesvär, diarré, buksmärta, gasbildning, viktminskning, trötthet och depression.

Primär immunbrist: Frekventa infektioner i luftvägarna och mag-tarmkanalen, återkommande hudinfektioner och svampinfektioner.

Skrumplever och autoimmun hepatit: Trötthet, illamående, buksmärta, gulsot, klåda och viktnedgång.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom: Magbesvär, diarré, buksmärta, blodig avföring, trötthet och viktminskning.


IgA blodtest

 

IgA-test är en blodundersökning som mäter nivåerna av immunglobulin A (IgA) i blodet. Testet kan användas för att diagnostisera sjukdomar som påverkar immunsystemet, inklusive autoimmuna sjukdomar, infektioner och allergiska reaktioner.

Det kan också användas för att utvärdera risken för vissa sjukdomar och för att övervaka behandling av sjukdomar som påverkar immunsystemet.


immunglobuliner feminealab

Transglutaminas IgA

 

Transglutaminas IgA är en typ av autoantikroppar som associeras med celiaki sjukdom, en autoimmun sjukdom som påverkar tarmarna. När en person med celiaki sjukdom konsumerar gluten, en proteinkomponent som finns i vete, råg och korn, kan kroppen reagera genom att bilda antikroppar mot tarmväggen.

Transglutaminas IgA är en av de antikroppar som ofta förekommer vid celiaki sjukdom, och de är en viktig del av diagnostiken av sjukdomen. En positiv testresultat för transglutaminas IgA kan stödja en celiakdiagnos, men det bör bekräftas med andra tester, såsom en biopsi av tarmväggen.

Det är viktigt att notera att höga nivåer av transglutaminas IgA inte alltid är specifika för celiaki sjukdom, och andra orsaker till en positiv testresultat, såsom andra autoimmuna sjukdomar eller glutenkänslighet, bör också övervägas.

tTg-IgAantikropp

Feminea Glutenintolerans Artikel

Celiaki

 

Det uppskattas att cirka 2% av befolkningen i Sverige har celiaki, en autoimmun sjukdom orsakad av glutenintolerans.

Glutenintolerans och celiaki är två distinkta medicinska tillstånd som är relaterade till intaget av gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg.

Glutenintolerans refererar till en grupp symtom som uppstår efter att man har ätit gluten, men som inte innebär skada på tunntarmen. Detta kan inkludera symtom som uppblåsthet, buksmärtor, diarré och huvudvärk.

Celiaki sjukdom, å andra sidan, är en allvarligare autoimmun sjukdom som utlöses av intaget av gluten. Hos personer med celiaki sjukdom reagerar immunsystemet på gluten genom att angripa tunntarmen, vilket orsakar skada på tarmens slemhinna och leder till malabsorption av näringsämnen. Detta kan leda till en mängd olika symtom, inklusive magproblem, anemi, osteoporos och dermatitis herpetiformis.

Sammanfattningsvis är glutenintolerans och celiaki sjukdom både relaterade till intaget av gluten, men celiaki sjukdom är en allvarligare autoimmun sjukdom som kan orsaka signifikant skada på tunntarmen, medan glutenintolerans är en mildare reaktion på gluten som inte innebär skada på tunntarmen.

Celiakisjukdom

Mechanism Of Anaphylactic Allergy

Anafylaxi

En anafylaktisk reaktion är en allvarlig och potentiellt livshotande allergisk reaktion som uppstår när immunsystemet överreagerar på en allergen. Anafylaxi kan uppstå som svar på ett brett utbud av allergener, inklusive mat, insektsbett, mediciner och latex.

Symtomen på en anafylaktisk reaktion kan utvecklas snabbt, ofta inom minuter efter exponering för allergenet

Svårigheter att andas eller andnöd

Svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller hals

Snabb eller svag puls

Nässelutslag eller hudutslag

Illamående, kräkningar eller diarré

Yrsel eller svimning

I allvarliga fall kan anafylaxi leda till anafylaktisk chock, vilket är en medicinsk nödsituation som kräver omedelbar behandling. Anafylaktisk chock kan orsaka en plötslig blodtrycksfall, svårigheter att andas och förlust av medvetande.

Anafylaxi uppstår när immunsystemet överreagerar på en allergen, vilket leder till frisättning av stora mängder histamin och andra inflammatoriska mediatorer. Detta kan orsaka att blodkärlen vidgas, vilket leder till en minskning av blodtrycket och en nedsatt blodflöde till organen, vilket kan vara livshotande.

Behandling för en anafylaktisk reaktion innefattar vanligtvis användning av adrenalin, ett läkemedel som hjälper till att motverka effekterna av den allergiska reaktionen. Förutom adrenalin kan andra läkemedel, som antihistaminer och kortikosteroider, också användas för att minska inflammation och förhindra återfall av reaktionen.

Illustrationsförklaring

När en allergen kommer in i kroppen kan den bygga en bro mellan två IgE-antikroppsmolekyler som är fästa på ytan av mastceller. Denna bindning utlöser en process som kallas degranulering, där mastcellerna frigör olika kemikalier, inklusive histamin.

Histamin är en signaleringsmolekyl som är involverad i immunsvaret mot allergener. När histamin frigörs, binder det till histaminreceptorer på blodkärl och andra vävnader, vilket gör dem mer permeabla och vidgar dem. Detta leder till en ökning av blodflödet till det drabbade området och läckage av vätska från blodkärlen in i omgivande vävnad, vilket orsakar svullnad.

Histamin stimulerar också produktionen av slem, vilket kan orsaka andningssvårigheter och pipande andning. Dessutom kan histamin orsaka klåda och nässelutslag på huden.

Effekterna av histamin och andra inflammatoriska mediatorer vid anafylaxi kan vara omfattande och potentiellt livshotande. Ökad permeabilitet av blodkärl kan orsaka en minskning av blodtrycket och dålig blodcirkulation till organen, vilket kan vara dödligt om det inte behandlas omedelbart.


Immunförsvar

IgA står för immunoglobulin A och är en typ av antikropp som finns i kroppens immunsystem. Det är en av de vanligaste antikroppstyperna som finns i människokroppen. IgA finns framför allt i slemhinnor och är en viktig del av försvaret mot patogener och sjukdomar.

IgA-antikroppar fungerar genom att binda till patogener och andra främmande ämnen, såsom virus och bakterier, för att förhindra deras infektion och förstörelse av kroppens celler. IgA hjälper också till att förhindra att patogener tränger igenom kroppens barriärer och sprider sig till andra delar av kroppen.

Förhöjda eller sänkta nivåer av IgA kan indikera olika hälsoproblem. Till exempel kan höga nivåer av IgA förekomma vid autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit, liksom vid vissa infektionssjukdomar. Låga nivåer av IgA kan orsakas av genetiska sjukdomar eller medicinska tillstånd som påverkar immunförsvaret, och kan öka risken för infektioner i luftvägarna och mag-tarmkanalen.

Immunglobulinantikropp

Några exempel på hälsoproblem som kan associeras med höjda eller sänkta nivåer av IgA

 

Autoimmuna sjukdomar: Höga nivåer av IgA kan förekomma vid autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit.

Infektionssjukdomar: Höga nivåer av IgA kan förekomma vid vissa infektionssjukdomar, inklusive kronisk hepatit, HIV och lungtuberkulos.

Allergiska reaktioner: Höga nivåer av IgA kan förekomma vid vissa allergiska reaktioner.

Celiaki: Celiaki är en autoimmun sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten. Personer med celiaki kan ha höga nivåer av IgA-antikroppar mot gluten.

Primär immunbrist: Låga nivåer av IgA kan förekomma vid primär immunbrist, en grupp av genetiska sjukdomar som påverkar immunförsvaret.

Kronisk leversjukdom: Höga nivåer av IgA kan förekomma vid kronisk leversjukdom, såsom skrumplever och autoimmun hepatit.

Infektioner i mag-tarmkanalen: Låga nivåer av IgA kan öka risken för infektioner i mag-tarmkanalen, inklusive tarminfektioner och sjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.


Specifikt symtom

Lupus: Ledsmärta och svullnad, hudutslag, trötthet, feber, bröstsmärta och fotosensibilitet.

Reumatoid artrit: Ledinflammation, svullnad, stelhet och smärta. Andra symtom kan inkludera trötthet, feber, viktminskning och generell sjukdomskänsla.

Kronisk hepatit: Trötthet, illamående, buksmärta, mörk urin, ljust avföring och feber.

HIV: Trötthet, viktnedgång, feber, nattsvettningar och svullna lymfkörtlar.

Tuberkulos: Hosta, feber, nattsvettningar, viktnedgång, trötthet, andfåddhet och bröstsmärta.

Allergiska reaktioner: Symtom kan variera beroende på typen av allergisk reaktion, men kan inkludera hudutslag, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, magbesvär och svullnad.

Celiaki: Magbesvär, diarré, buksmärta, gasbildning, viktminskning, trötthet och depression.

Primär immunbrist: Frekventa infektioner i luftvägarna och mag-tarmkanalen, återkommande hudinfektioner och svampinfektioner.

Skrumplever och autoimmun hepatit: Trötthet, illamående, buksmärta, gulsot, klåda och viktnedgång.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom: Magbesvär, diarré, buksmärta, blodig avföring, trötthet och viktminskning.


IgA blodtest

IgA-test är en blodundersökning som mäter nivåerna av immunglobulin A (IgA) i blodet.

Testet kan användas för att diagnostisera sjukdomar som påverkar immunsystemet, inklusive autoimmuna sjukdomar, infektioner och allergiska reaktioner.

Det kan också användas för att utvärdera risken för vissa sjukdomar och för att övervaka behandling av sjukdomar som påverkar immunsystemet.

immunglobuliner feminealab

Transglutaminas IgA

Transglutaminas IgA är en typ av autoantikroppar som associeras med celiaki sjukdom, en autoimmun sjukdom som påverkar tarmarna. När en person med celiaki sjukdom konsumerar gluten, en proteinkomponent som finns i vete, råg och korn, kan kroppen reagera genom att bilda antikroppar mot tarmväggen.

Transglutaminas IgA är en av de antikroppar som ofta förekommer vid celiaki sjukdom, och de är en viktig del av diagnostiken av sjukdomen. En positiv testresultat för transglutaminas IgA kan stödja en celiakdiagnos, men det bör bekräftas med andra tester, såsom en biopsi av tarmväggen.

Det är viktigt att notera att höga nivåer av transglutaminas IgA inte alltid är specifika för celiaki sjukdom, och andra orsaker till en positiv testresultat, såsom andra autoimmuna sjukdomar eller glutenkänslighet, bör också övervägas.

tTg-IgAantikropp
Feminea Glutenintolerans Artikel

Celiaki

Det uppskattas att cirka 2% av befolkningen i Sverige har celiaki, en autoimmun sjukdom orsakad av glutenintolerans.

Glutenintolerans och celiaki är två distinkta medicinska tillstånd som är relaterade till intaget av gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg.

Glutenintolerans refererar till en grupp symtom som uppstår efter att man har ätit gluten, men som inte innebär skada på tunntarmen. Detta kan inkludera symtom som uppblåsthet, buksmärtor, diarré och huvudvärk.

Celiaki sjukdom, å andra sidan, är en allvarligare autoimmun sjukdom som utlöses av intaget av gluten. Hos personer med celiaki sjukdom reagerar immunsystemet på gluten genom att angripa tunntarmen, vilket orsakar skada på tarmens slemhinna och leder till malabsorption av näringsämnen. Detta kan leda till en mängd olika symtom, inklusive magproblem, anemi, osteoporos och dermatitis herpetiformis.

Sammanfattningsvis är glutenintolerans och celiaki sjukdom både relaterade till intaget av gluten, men celiaki sjukdom är en allvarligare autoimmun sjukdom som kan orsaka signifikant skada på tunntarmen, medan glutenintolerans är en mildare reaktion på gluten som inte innebär skada på tunntarmen.

Celiakisjukdom
Mechanism Of Anaphylactic Allergy

Anafylaxi

En anafylaktisk reaktion är en allvarlig och potentiellt livshotande allergisk reaktion som uppstår när immunsystemet överreagerar på en allergen. Anafylaxi kan uppstå som svar på ett brett utbud av allergener, inklusive mat, insektsbett, mediciner och latex.

Symtomen på en anafylaktisk reaktion kan utvecklas snabbt, ofta inom minuter efter exponering för allergenet

Svårigheter att andas eller andnöd

Svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller hals

Snabb eller svag puls

Nässelutslag eller hudutslag

Illamående, kräkningar eller diarré

Yrsel eller svimning

I allvarliga fall kan anafylaxi leda till anafylaktisk chock, vilket är en medicinsk nödsituation som kräver omedelbar behandling. Anafylaktisk chock kan orsaka en plötslig blodtrycksfall, svårigheter att andas och förlust av medvetande.

Anafylaxi uppstår när immunsystemet överreagerar på en allergen, vilket leder till frisättning av stora mängder histamin och andra inflammatoriska mediatorer. Detta kan orsaka att blodkärlen vidgas, vilket leder till en minskning av blodtrycket och en nedsatt blodflöde till organen, vilket kan vara livshotande.

Behandling för en anafylaktisk reaktion innefattar vanligtvis användning av adrenalin, ett läkemedel som hjälper till att motverka effekterna av den allergiska reaktionen. Förutom adrenalin kan andra läkemedel, som antihistaminer och kortikosteroider, också användas för att minska inflammation och förhindra återfall av reaktionen.

Illustrationsförklaring

När en allergen kommer in i kroppen kan den bygga en bro mellan två IgE-antikroppsmolekyler som är fästa på ytan av mastceller. Denna bindning utlöser en process som kallas degranulering, där mastcellerna frigör olika kemikalier, inklusive histamin.

Histamin är en signaleringsmolekyl som är involverad i immunsvaret mot allergener. När histamin frigörs, binder det till histaminreceptorer på blodkärl och andra vävnader, vilket gör dem mer permeabla och vidgar dem. Detta leder till en ökning av blodflödet till det drabbade området och läckage av vätska från blodkärlen in i omgivande vävnad, vilket orsakar svullnad.

Histamin stimulerar också produktionen av slem, vilket kan orsaka andningssvårigheter och pipande andning. Dessutom kan histamin orsaka klåda och nässelutslag på huden.

Effekterna av histamin och andra inflammatoriska mediatorer vid anafylaxi kan vara omfattande och potentiellt livshotande. Ökad permeabilitet av blodkärl kan orsaka en minskning av blodtrycket och dålig blodcirkulation till organen, vilket kan vara dödligt om det inte behandlas omedelbart.


Låga nivåer av IgA

kan öka risken för infektioner i luftvägarna och matsmältningskanalen, liksom öka risken för autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit.

Andra symtom på låga nivåer av IgA kan inkludera trötthet, viktminskning, kroniska diarréer och frekventa infektioner.


Höga nivåer av IgA

kan också indikera ett hälsoproblem, som till exempel en infektion eller autoimmun sjukdom.

Symtomen kan variera beroende på orsaken till den höga nivån, men kan inkludera trötthet, muskel- och ledvärk, hudutslag, feber och illamående.


Låga nivåer av IgA

 

kan öka risken för infektioner i luftvägarna och matsmältningskanalen, liksom öka risken för autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit. Andra symtom på låga nivåer av IgA kan inkludera trötthet, viktminskning, kroniska diarréer och frekventa infektioner.

 

Höga nivåer av IgA

 

kan också indikera ett hälsoproblem, som till exempel en infektion eller autoimmun sjukdom. Symptomen kan variera beroende på orsaken till den höga nivån, men kan inkludera trötthet, muskel- och ledvärk, hudutslag, feber och illamående.

Hälsotestresultat

Låga nivåer av IgA

i blodet kan orsakas av en genetisk brist på IgA, vilket är en sällsynt ärftlig sjukdom som kan påverka immunsystemet. Andra orsaker till låga nivåer av IgA kan vara autoimmuna sjukdomar, kroniska infektioner, cancer och vissa läkemedel.

Höga nivåer av IgA

i blodet kan också ha flera olika orsaker, inklusive autoimmuna sjukdomar, kroniska infektioner, inflammatoriska sjukdomar, allergier och cancer.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av IgA

i blodet kan orsakas av en genetisk brist på IgA, vilket är en sällsynt ärftlig sjukdom som kan påverka immunsystemet. Andra orsaker till låga nivåer av IgA kan vara autoimmuna sjukdomar, kroniska infektioner, cancer och vissa läkemedel.

Höga nivåer av IgA

i blodet kan också ha flera olika orsaker, inklusive autoimmuna sjukdomar, kroniska infektioner, inflammatoriska sjukdomar, allergier och cancer.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES